Zavod Antona Martina Slomška

Zavod Antona Martina Slomška na Vrbanski cesti v Mariboru je ustanova Nadškofije Maribor, ki se prvenstveno ukvarja z vzgojo, izobraževanjem ter medgeneracijskim sodelovanjem. Začetki Zavoda segajo v leto 1995, ko je takratni mariborski škof dr. Franc Kramberger podpisal ustanovni akt z namenom, da se pod okriljem Zavoda ustanovi prva katoliška gimnazija v Mariboru. Zavod se je vse od svojih začetkov srečeval s prostorsko stisko, ki se je razrešila šele leta 2008, ko se je osrednja organizacijska enota Zavoda, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, preselila na Vrbansko cesto 30 v Mariboru. Od ustanovitve je pod okriljem Zavoda nastalo več organizacijskih enot: škofijska gimnazija, vrtec, osnovna šola, dijaški dom, glasbeno-baletna šola in medgeneracijska akademija, ki delujejo po javno veljavnih programih.

Pogled na Zavod Antona Martina Slomška

Zgodovina uredi

Zavod je bil uradno ustanovljen 1. septembra 1995, ko je takratni mariborski škof dr. Franc Kramberger podpisal ustanovitveni akt v. d. direktorja imenoval dr. Ivana Štuheca. Uradno je Zavod začel z delom 25. marca 1996, ko je Okrožno sodišče v Mariboru izdalo sklep o vpisu v sodni register Vzgojno-izobraževalnega zavoda Antona Martina Slomška.

Organizacija uredi

Zavod je sestavljen iz naslednjih enot: