Zastavna pravica je pravica zastavnega upnika, da se zaradi neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti poplača skupaj z obrestmi in stroški iz vrednosti zastavljenega predmeta pred vsemi drugimi upniki zastavitelja.

Nastanek uredi

Predmet uredi

Predmet zastavne pravice je lahko

Zastavna pravica se razlikuje glede na predmet:

 • Hipoteka - Zastavna pravica na nepremičninah
 • Zastavna pravica na drugih predmetih
  • Ročna zastava (pignus)
  • Neposestna zastavna pravica
  • Zastavna pravica na premoženjskih pravicah
   • na terjatvi
   • na vrednostnem papirju
   • na drugih premoženjskih pravicah

Glej tudi uredi