Zapori v Sloveniji

V Sloveniji poznamo zapore pod uradnim nazivom: »Zavod za prestajanje kazni zapora« (kratica ZPKZ).

V Sloveniji se nahaja 6 zavodov:

Vse slovenske zavode nadzira Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij RS (UIKS), ki je organ v sestavi Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije. Zavodi so enakomerno porazdeljeni po slovenskem ozemlju. Skupaj s svojimi dislociranimi oddelki delujejo na trinajstih lokacijah.

Sami zapori se razlikujejo po vrstah zapornikov, ki se tam nahajajo in po vrsti oddelkov. Tako so zavodi Dob, Koper, Ljubljana in Maribor namenjeni odraslim moškim, zavod Ig je namenjen ženskam, zavod Celje pa je namenjen mladoletnikom in odraslim moškim.

V okviru Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij RS deluje tudi prevzgojni dom za mladoletnike, kamor so napoteni mladoletniki z vzgojnim ukrepom oddaje v prevzgojni dom.

  • Prevzgojni dom Radeče.

Zunanje povezaveUredi