Zakonodajni referendum v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

Zakonodajni referendum v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-A – EPA 596-III) je bil predhodni zakonodajni referendum, ki je potekal 19. januarja 2003.[1]

Zakonodajni referendum v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
 Slovenija
Ali naj se z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (EPA 596-III, ZVVJTO):

1. Uredi vprašanje upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje tako kot je predlagano, in sicer, da bi upravičenci imeli pravico do vračila vlaganj ne glede na datum sklenitve pogodbe s predniki Telekoma Slovenije d.d. in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi (SIS).

2. Uredi vprašanje osnove za vračilo vlaganj tako, kot je predlagano in sicer tako, da se plačani znesek po pogodbi, ki predstavlja vlaganje v telefonske centrale, medkrajevne vode in krajevna telefonska omrežja, v celoti povrne v denarnih sredstvih.

3. Uredi vprašanje začetka vračanja upravičencem, tako, kot je predlagano, in sicer tako, da se začne vračati upravičencem v roku enega meseca po prvem vplačilu kupnine od privatizacije državnega deleža v Telekomu Slovenije d.d.
Rezultati
Odziv Št. glasov %
ZA 384.925 77,60 %
PROTI 111.143 22,40 %
Veljavne glasovnice 496.068 98,87 %
Neveljavne ali prazne glasovnice 5.664 1,13 %
Skupno število glasov 501.732 100,00 %
Udeležba 31,1 %
Vir: Državna volilna komisija

Ozadje

uredi

Zaradi preveč plačanih sredstev za telefonski priključek je Vseslovensko združenje upravičencev do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje s predsednikom Darkom Frasom začelo kampanjo vračila teh sredstev oškodovanim. Ker združenje ni doseglo svojih ciljev v državnem zboru, so začeli zbirati podpise za razpis referenduma. Uspešno so zbrali 40.000 podpisov.[2][3][4]

  1. »Volitve referenduma«. www.dvk-rs.si. Pridobljeno 18. julija 2023.
  2. »Še četrti referendum?«. Dnevnik. 2023. Pridobljeno 18. julija 2023.
  3. »Po podpise za referendum«. Dnevnik. 2023. Pridobljeno 18. julija 2023.
  4. »Vsebina Uradnega lista«. Vsebina Uradnega lista | Uradni list. Pridobljeno 18. julija 2023.