Zahodne Julijske Alpe

Zahodne Julijske Alpe so del Julijskih Alp, ki so po obsegu manjše kot Vzhodne Julijske Alpe. Ležijo večinoma v Italiji, le deli skupine Kanina segajo v Slovenijo. Zahodne Julijske Alpe se delijo na tri skupine: