Zaščitena geografska označba

Zaščitena geografska označba (ZGO) je ena od shem kakovosti, s katero so zaščiteni kmetijski pridelki in živila v Sloveniji in celotni Evropski skupnosti[1].

Zaščitni znak

Pridelek ali oseba ki je označen s to shemo kakovosti, mora imeti vsaj eno fazo (pridelava ali predelava) proizvodnje na določenem geografskem območju, po katerem je kmetijski pridelek ali živilo poimenovano.

V Sloveniji zaščiteni kmetijski pridelki ali živila uredi

Kraški pršut, Vipavski pršut, Kraška panceta, Kraški zašink, Vipavski zašinek, Šebrejski želodec, Zgornjesavinski želodec, Prleška tünka, Štajersko-prekmursko bučno olje, Jajca izpod Kamniških planin, Kranjska klobasa, Ptujski lük, Istrski ovčji sir.

Viri uredi

  1. Uredba Sveta (ES) št. 510/2006