Wikipedija:Wiki Loves Monuments v Sloveniji (2020)/Seznam spomenikov v zasavski regiji

Seznam spomenikov v zasavski regiji za natečaj Wiki Loves Monuments 2020. Poln seznam je v Registru kulturne dediščine (RKD), v spodnjem pa je izbor spomenikov za lažjo orientacijo. S klikom na gumb "Naloži" se odpre predpripravljen obrazec z vnešeno številko EŠD, imenom in lokacijo spomenika.

EŠD Ime Lokacija Naselje Občina Razglasitev
10859 Šrubarjeva kašta Čebine 3. Na brežini pod cesto, ki vodi iz Trbovelj na Partizanski vrh, stoji v sklopu Šrubarjeve domačije kašča. ČEBINE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
138 Grad Gamberk Razvaline gradu Gamberk stojijo na hribu severno nad Ržišami in Izlakami, ob nekdanji tovorniški poti. RŽIŠE Občina Zagorje ob Savi (Q13378328) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1383 Naselje Območje obsega širšo okolico Zgornjih in Spodnjih Čebin. ČEBINE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14686 Farbarjev turn Valvazorjev trg 11. Grad stoji v severnem nizu stavb, nasproti cerkve sv. Miklavža. LITIJA Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
15424 Zaselek Čebulova dolina Območje Čebulova dolina leži v vzhodnem delu razložene vasi, ki se razteza med Savo in Kumom, na pobočju Završkega rebra. Čebulova dolina seže pod Kum do 911 m visoko. ZAVRŠJE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
15425 Zaselek Pri Strgarjih Zaselek Pri Strgarjih leži ob cesti, ki povezuje Župo in Čimerno, severozahodno pod Kumom, v jugovzhodnem delu razloženega naselja. ŽUPA Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
15625 Kamnito stebrno znamenje Znamenje stoji v vzhodnem delu vasi, v bližini hiše Brdce 54. BRDCE Občina Hrastnik (Q13377780) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
16267 Ruševine graščine Gabrje Graščina je stala na vzpetini severozahodno od cerkve Marijinega vnebovzetja. GABRSKA GORA Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
16268 Cerkev sv. Jurija Cerkev stoji zahodno ob cerkvi Marijinega vnebovzetja, na vzpetini v zaselku Gora. GABRSKA GORA Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1718 Cerkev sv. Urha Cerkev stoji na pomolu pod Čateško Goro, severozahodno od gručaste vasi Okrog. ČATEŠKA GORA Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
17314 Gradič Boltija Boltija 7. Gradič Boltija stoji na samem ob lokalni cesti Ponoviče - Vače. BOLTIJA Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1751 Cerkev sv. Neže Cerkev stoji na vrhu Kuma. KLJUČEVICA Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1753 Cerkev sv. Mihaela Cerkev stoji na hribu, zahodno nad Čebulovo dolino, na desnem bregu Save. ZAVRŠJE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1780 Cerkev sv. Janeza in Pavla Cerkev stoji na samem, na vzpetini severovzhodno od vasi Gorenje Jelenje. GORENJE JELENJE Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1781 Cerkev sv. Katarine v Borjah Cerkev stoji na robu hriba v zaselku Borje, jugozahodno od Dobovice. DOBOVICA Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1783 Cerkev sv. Mihaela Cerkev stoji v severozahodnem delu gručaste vasi. VELIKA GOBA Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1846 Cerkev sv. Helene Cerkev, obdana z obzidanim pokopališčem, stoji na severnem robu naselja. ZGORNJI HOTIČ Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1847 Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji pod strmim bregom nad staro cesto Ljubljana - Litija. VERNEK Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1900 Cerkev sv. Radegunde Cerkev stoji na vzpetini južno od vasi Strme Njive. KOLOVRAT Občina Zagorje ob Savi (Q13378328) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1971 Cerkev sv. Katarine Cerkev stoji sredi vasi Breg pri Litiji in je dominanta v prostoru. BREG PRI LITIJI Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
21058 Dvorec Cerkno Laze pri Gobniku 6. Dvorec stoji na samem v zaselku Cerkno, zahodno od Gabrske gore. LAZE PRI GOBNIKU Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2156 Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji jugozahodno od naselja Spodnji Mamolj. MAMOLJ Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2158 Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji v osrednjem delu vasi Renke, na desnem bregu reke Save. RENKE Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2159 Cerkev sv. Katarine na Ostrežu Cerkev stoji na samem v strmem pobočju pod vrhom Ostreža, severno od zaselka Preveg. RAVNE Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2198 Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji na desnem bregu Save, v zaselku Sava. PODKRAJ Občina Hrastnik (Q13377780) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2376 Cerkev Imena Marijinega Cerkev stoji na vzpetini Partizanski vrh, severno od Trbovelj. SVETA PLANINA Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2377 Cerkev sv. Križa Cerkev stoji na vzpetini, severno nad razcepom cest, ki vodijo proti Barličevi domačiji in Partizanskemu vrhu, severozahodno od Trbovelj. ČEBINE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2391 Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji na samem, na vzpetini v zaselku Gora naselja Gabrska Gora. GABRSKA GORA Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2392 Cerkev sv. Marka Cerkev stoji v osrednjem delu Tihaboja, južno ob cesti Tihaboj - Gabrovka. TIHABOJ Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2395 Cerkev sv. Mohorja Cerkev stoji na vzpetini severozahodno nad Moravčami pri Gabrovki. MORAVČE PRI GABROVKI Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2397 Cerkev sv. Neže v Zgornjih Vodicah Cerkev stoji na vzhodnem robu Zgornjih Vodic. VODICE PRI GABROVKI Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2458 Cerkev sv. Lovrenca Cerkev stoji na travniku ob cesti, severovzhodno od zaselka Selo. STRANSKI VRH Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2502 Cerkev sv. Jerneja Cerkev stoji sredi manjšega obzidanega pokopališča, v jedru vasi Konjšica. KONJŠICA - DEL Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2625 Cerkev sv. Neže na Zgornji Slivni Cerkev stoji na planoti Slivna, v zaselku Zgornja Slivna. SLIVNA Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2626 Cerkev sv. Marjete Cerkev stoji sredi manjšega, z zidom obdanega pokopališča, na jugozahodnem robu vasi Široka Set. ŠIROKA SET Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
26781 Razvaline gradu Ljubek Grajske razvaline so ohranjene na strmem pomolu nad potokom Vidrnica, južno od zaselka Ljubek v naselju Potok pri Vačah. POTOK PRI VAČAH Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2773 Kapela sv. Jošta Na Kumu, ob zadnjem okljuku ceste pod vrhom. KLJUČEVICA Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2946 Cerkev sv. Štefana Cerkev stoji na južnem robu naselja, jugovzhodno od Dola pri Hrastniku. TURJE Občina Hrastnik (Q13377780) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3014 Cerkev Matere božje v Dragi Cerkev, obdana s pokopališčem, stoji jugozahodno nad naseljem Spodnji Hrastnik, južno od Hrastnika. HRASTNIK Občina Hrastnik (Q13377780) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3456 Cerkev sv. Katarine Cerkev stoji sredi vasi, severno od Trbovelj. ČEČE - DEL Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3457 Cerkev sv. Marka Cerkev stoji na južnem robu razložene vasi pri Ojstrškem prevalu. OSTENK Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3458 Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji na zahodnem robu mesta, v mestnem predelu Globušak, nad cesto proti Kleku. TRBOVLJE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
536 Gostilna Podkraj 67 Podkraj 67. Hiša stoji na desnem bregu Save, tik nad strugo, v bližini mostu čez Savo. PODKRAJ Občina Hrastnik (Q13377780) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
8414 Nagrobniki V cerkvi sv. Martina. Pri obnovi fasad odstranjene z južne stene župnijske cerkve. Snete nagrobne plošče so v postopku konservacije. TRBOVLJE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8416 Zaselek Potok Potok je del razloženega naselja Čeče, ki leži v hrastniškem dolinskem kotu, na severni strani brega med Trbovljami in Hrastnikom. ČEČE - DEL Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8418 Zaselek Sv. Marko Zaselek s cerkvijo sv. Marka je osrednji del naselja Ostenk, razloženega na širokem prevalu, ki deli trboveljski dolinski kot od hrastniškega dolinskega kota. OSTENK Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8420 Zaselek Bukovje Prapreče je razloženo naselje povečini samotnih kmetij na pobočju slemena, ki deli Bevško dolino od Potoške doline. Bukovje leži na temenu slemena. PRAPREČE - DEL Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8421 Zaselek Sv. Mihaela Zaselek Sv. Mihaela leži v zahodnem delu razložene vasi, ki se razteza med Savo in Kumom, na pobočju Završkega rebra. ZAVRŠJE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8422 Zaselek Matica Zaselek Matica leži tik nad pobočjem savske soteske pri Hrastniku, severovzhodno pod Kumom, v severnem delu razloženega naselja. ŽUPA Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8424 Lovski gradič Trg Franca Fakina 5 TRBOVLJE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8429 Zunanja prižnica Zunanja prižnica stoji nad kapelo sv. Jošta na Kumu. KLJUČEVICA Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8431 Kapelica v Čebulovi dolini Kapelica stoji ob vaški poti. ZAVRŠJE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8435 Hiša Čeče 6 Čeče 6. Hiša stoji v zaselku Potok, ob cerkvi sv. Katarine. ČEČE - DEL Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8438 Hlev na domačiji Čeče 21 Čeče 21. Hlev stoji v sklopu domačije malega kmeta, ob cesti, v okviru zaselka Dobovci. ČEČE - DEL Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8449 Kašča na domačiji Prapreče 12 Prapreče 12. Stoji v okviru zaselka Bukovje, severno pod cerkvijo sv. Neže. PRAPREČE - DEL Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8768 Grad Ponoviče Ponoviče 11. Grad stoji na manjšem griču nad levim bregom Save vzhodno od Litije. PONOVIČE Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8769 Park gradu Ponoviče Park se razprostira po pobočju južno in zahodno ob gradu Ponoviče. PONOVIČE Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9227 Gradič Zavrh Zavrh 3. Dvorec stoji na robu planote nad dolino Sopote. ZAVRH Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži