Wikipedija:Wiki Loves Monuments v Sloveniji (2020)/Seznam spomenikov v primorsko-notranjski regiji

Seznam spomenikov v primorsko-notranjski regiji za natečaj Wiki Loves Monuments 2020. Poln seznam je v Registru kulturne dediščine (RKD), v spodnjem pa je izbor spomenikov za lažjo orientacijo. S klikom na gumb "Naloži" se odpre predpripravljen obrazec z vnešeno številko EŠD, imenom in lokacijo spomenika.

EŠD Ime Lokacija Naselje Občina Razglasitev
173 Razvaline gradu Haasberg Dvorec stoji ob robu Planinskega polja, na pobočju ob prehodu in mostu čez Unec, pod izviri pri Planinski jami. PLANINA Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
17459 Križ v Zevniki Kamniti križ stoji na severovzhodnem robu Radohove vasi, na odcepu poti proti Kleniku s ceste Pivka - Knežak. PIVKA Občina Pivka (Q252154) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2107 Cerkev sv. Marjete Cerkev, orientirana v smeri sever-jug, stoji ob cesti v severnem delu Dolnje Planine. PLANINA Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2108 Cerkev sv. Roka Cerkev stoji sredi vasi Gornja Planina, ob stari cesti, v osi ceste čez Unico. PLANINA Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
28065 Domačija Bajer Viševek 40. Domačija leži v jugovzhodnem delu naselja Viševek. VIŠEVEK Občina Loška dolina (Q999525) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3624 Cerkev sv. Jakoba Cerkev stoji na samem severozahodno od vasi Narin. NARIN Občina Pivka (Q252154) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3669 Cerkev sv. Urbana Cerkev stoji na vzvišenem platoju na severnem delu vasi Tominje. TOMINJE Občina Ilirska Bistrica (Q13377784) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3673 Cerkev sv. Janeza Nepomuka Cerkev stoji na griču, zahodno nad vasjo Rakulik. RAKULIK Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3674 Cerkev sv. Jedrti Cerkev stoji na griču severozahodno nad vasjo Slavinje. SLAVINJE Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3675 Kapela sv. Jošta Kapela stoji ob križišču sredi vasi Landol. LANDOL Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3679 Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji sredi obzidanega pokopališča zahodno nad zaselkom Brinje, severno od vasi Landol. LANDOL Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3681 Cerkev sv. Notburge Cerkev stoji na manjši vzpetini severno od vasi Zagon. ZAGON Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3683 Cerkev sv. Krizogona Cerkev stoji na severozahodnem delu vasi Hrušica. HRUŠICA Občina Ilirska Bistrica (Q13377784) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3688 Cerkev sv. Vida Cerkev stoji sredi vasi Hrušica. HRUŠICA Občina Ilirska Bistrica (Q13377784) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3697 Cerkev sv. Antona Padovanskega Cerkev stoji na zahodnem robu vasi Podstenje. PODSTENJE Občina Ilirska Bistrica (Q13377784) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3703 Cerkev sv. Jurija Cerkev stoji sredi starega mestnega jedra v Ilirski Bistrici. ILIRSKA BISTRICA Občina Ilirska Bistrica (Q13377784) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3750 Cerkev sv. Ane Cerkev stoji na vzhodnem obrobju vasi Bač. BAČ Občina Ilirska Bistrica (Q13377784) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3755 Cerkev sv. Vida Cerkev stoji sredi vasi Šembije. ŠEMBIJE Občina Ilirska Bistrica (Q13377784) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3784 Cerkev sv. Antona Puščavnika Cerkev stoji v cerkvenem obzidju, na vzpetini v severnem delu vasi Neverke. NEVERKE Občina Pivka (Q252154) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3786 Cerkev Marijinega obiskanja Cerkev, obdana s kamnitim zidom in stopniščem na vzhodni strani, stoji sredi vasi Gornja Košana. GORNJA KOŠANA Občina Pivka (Q252154) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3787 Cerkev sv. Janez Krstnika Cerkev stoji na griču severno od vasi Stara Sušica. STARA SUŠICA Občina Pivka (Q252154) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3789 Cerkev sv. Petra Cerkev s portonom v obzidju stoji jugovzhodno od vasi Volče. VOLČE Občina Pivka (Q252154) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3841 Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji v zaselku Štivan, zahodno od Matenje vasi. MATENJA VAS Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3842 Cerkev Marijine zaroke Cerkev stoji ob glavni cesti v vasi Rakitnik, na levem bregu potoka Rakiški stržen. RAKITNIK Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3860 Cerkev sv. Florijana Cerkev stoji sredi vasi Orehek. OREHEK Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3897 Cerkev sv. Jakoba Cerkev stoji na manjši vzpetini na severnem robu vasi. PODGRAD Občina Ilirska Bistrica (Q13377784) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3901 Cerkev sv. Roka Cerkev stoji v zahodnem delu naselja. RAČICE Občina Ilirska Bistrica (Q13377784) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3935 Cerkev sv. Danijela Cerkev stoji južno pod vasjo Zalog, ob avtocesti Razdrto-Ljubljana. POSTOJNA Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3938 Cerkev sv. Katarine Cerkev z obzidanim pokopališčem stoji v vzhodnem delu vasi. VELIKI OTOK Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3952 Cerkev sv. Barbare Cerkev stoji zahodno od vasi Zajelšje, nad glavno cesto. ZAJELŠJE Občina Ilirska Bistrica (Q13377784) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3953 Cerkev sv. Egidija Cerkev stoji v zahodnem delu vasi. PRELOŽE Občina Ilirska Bistrica (Q13377784) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3957 Cerkev sv. Trojice Cerkev stoji na samem vzhodno od vasi Gabrk, ob cesti ki vodi iz Tater proti Pregarjem. GABRK Občina Ilirska Bistrica (Q13377784) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4025 Cerkev sv. Justa Cerkev stoji v obzidanem pokopališču, na vzpetini severovzhodno nad vasjo Belsko. BELSKO Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4028 Cerkev Žalostne Matere božje Cerkev stoji na robu pobočja nad sotesko, ob ovinku poti, ki pelje do gradu Jama. PREDJAMA Občina Postojna (Q2242799) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
4029 Cerkev Marije Snežne Cerkev stoji v cerkveni ogradi severozahodno od vasi Strmca. STRMCA Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4087 Cerkev sv. Urha Cerkev stoji sredi vasi Veliko Ubeljsko. VELIKO UBELJSKO Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4131 Cerkev sv. Martina Cerkev stoji na vzpetini Šilentabor, južno od vasi Tabor nad Knežakom. ŠILENTABOR Občina Pivka (Q252154) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4132 Cerkev sv. Pavla Cerkev stoji sredi pokopališča ob cesti med Zagorjem in Drskovčami. ZAGORJE Občina Pivka (Q252154) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4781 Arheološko najdišče Parska golobina Vhod v jamo Parska golobina je na robu Pivškega polja, vzhodno od vasi Parje. PARJE Občina Pivka (Q252154) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
481 Cerkev sv. Jedrti Sredi vasi, na rahli vzpetini. NADLESK Občina Loška dolina (Q999525) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
482 Znamenje Ob cesti Dolane-Narin, ob cerkvi sv. Jakoba. NARIN Občina Pivka (Q252154) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4830 Znamenje Znamenje stoji sredi vasi, ob hiši Suhorje 23. SUHORJE Občina Pivka (Q252154) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4831 Mali grad Na razglednem robu pod izvirom Unca iz Planinske jame, nad nekdanjo cesto in na robu naselja pod Kačjimi ridami. PLANINA Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4838 Arheološko najdišče Županov spodmol Vhod v spodmol se odpira na zahodni terasi Sajevškega polja, južno od Hruševlja in vzhodno od vrha Učičnika. SAJEVČE Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4894 Grad Prestranek Na gradu 1. Grad stoji zahodno nad vasjo Prestranek, v skupini stavb nekdanje cesarske kobilarne. PRESTRANEK Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4895 Dvorec Titov trg 2 Titov trg 2. Dvorec zaključuje severno stranico glavnega mestnega trga. POSTOJNA Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4897 Graščina Rovne Kal 95. Graščina leži izven vasi Kal, ob zaselku Rovne. ŠMIHEL Občina Pivka (Q252154) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4899 Domačija Stružnik z mlinom in žago Ribnica 18 (prej Nadanje selo 45). Domačija stoji južno od Ribnice, ob magistralni cesti Ribnica - Ilirska Bistrica. RIBNICA Občina Pivka (Q252154) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4900 Domačija Lunj z mlinom in žago Ribnica 20 (prej Nadanje selo 53). Domačija Lunj leži ob reki Reki, ob glavni cesti Ribnica - Ilirska Bistrica. RIBNICA Občina Pivka (Q252154) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4904 Kamniti most Čez reko Pivko, jugovzhodno od vasi Drskovče. ZAGORJE Občina Pivka (Q252154) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4905 Mlin Belsko 18. Mlin je v stanovanjski hiši v vasi. BELSKO Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4913 Kapelica na Prepilu Znamenje stoji na jugozahodnem koncu vasi Kal, na severni strani ceste. KAL Občina Pivka (Q252154) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4915 Križ pri Meštri Znamenje stoji na vzhodnem koncu vasi Drskovče, ob domačiji Drskovče 26. DRSKOVČE Občina Pivka (Q252154) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
569 Grad Jama Grad stoji na zahodni strani naselja Predjama, nad ponorom in delno v kraški jami pod strmo skalno steno. PREDJAMA Občina Postojna (Q2242799) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
605 Kmečki dvorec Rakitnik 8 Rakitnik 8. Na S robu vasi ob cerkvi. RAKITNIK Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
655 Župnišče Slavina 53. Župnišče stoji v jedru vasi Slavina, na trgu pri cerkvi. SLAVINA Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
764 Arheološko najdišče Arheološko najdišče obsega širše območje vasi Tabor nad Knežakom z vzpetino Šilen tabor. ŠILENTABOR Občina Pivka (Q252154) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
769 Znamenje Znamenje stoji na križišču vaških poti ob jugozahodnem robu vasi. TOMINJE Občina Ilirska Bistrica (Q13377784) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7830 Tabor Taborski kompleks je bil zasnovan na griču sredi Cerknice. CERKNICA Občina Cerknica (Q13107298) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8463 Arheološko območje Stari grad Stari grad je na vzpetini severno od vasi Podgrad. PODGRAD Občina Ilirska Bistrica (Q13377784) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8466 Grad Gotnik Grad Gotnik stoji na vrhu podaljška slemenske verige, ki izpod Fabcev sega v dolino Reke pri Zabičah. ZABIČE Občina Ilirska Bistrica (Q13377784) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
859 Arheološko najdišče Betalov spodmol Betalov spodmol leži ob vznožju Kurjega gradca, tik nad cesto, ki pelje iz Postojne v Predjamo. ZAGON Občina Postojna (Q2242799) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8765 Območje gradu Snežnik Graščinski kompleks obsega širše območje okrog gradu na južnem obrobju Loške doline, jugozahodno od naselja Kozarišče. KOZARIŠČE Občina Loška dolina (Q999525) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
9626 Hiša Goričice 8 Goričice 8 (prej Lipsenj 41). Hiša stoji na južnem robu zaselka Goričice. GORIČICE Občina Cerknica (Q13107298) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9765 Turn Radlšek Gornja Bitnja 13. Podeželski dvorec stoji na hribu nad vasjo. GORNJA BITNJA Občina Ilirska Bistrica (Q13377784) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži