Wikipedija:Wiki Loves Monuments v Sloveniji (2020)/Seznam spomenikov v pomurski regiji

Seznam spomenikov v pomurski regiji za natečaj Wiki Loves Monuments 2020. Poln seznam je v Registru kulturne dediščine (RKD), v spodnjem pa je izbor spomenikov za lažjo orientacijo. S klikom na gumb "Naloži" se odpre predpripravljen obrazec z vnešeno številko EŠD, imenom in lokacijo spomenika.

EŠD Ime Lokacija Naselje Občina Razglasitev
1135 Mestno jedro Na lahni vzpetini na obronkih goric v neposredni bližini mejnega prehoda z Madžarsko, Dolga vas, ob reki Ledavi. LENDAVA Občina Lendava (Q587328) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1155 Znamenje sv. Janeza Nepomuka Ob križišču Poljske ulice z Ulico Štefana Kovača, v jedru vasi. TURNIŠČE Občina Turnišče (Q201074) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1156 Znamenje s Trpečim Kristusom Pri hiši Prešernova ulica 1, za vaško šolo. TURNIŠČE Občina Turnišče (Q201074) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1174 Rojstna hiša Štefana Kovača Nedelica 118. Domačija stoji sredi strnjenega naselja, v neposredni bližini opuščenega mlina. NEDELICA Občina Turnišče (Q201074) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
119 Pokopališka cerkev sv. Martina Cerkev stoji na griču jugozahodno od vasi, sredi manjšega pokopališča. DOMANJŠEVCI Občina Šalovci (Q13378373) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1198 Župnišče Križevci pri Ljutomeru 4. Župnišče stoji vzhodno ob župnijski cerkvi. KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU Občina Križevci (Q999563) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1200 Cerkev sv. Janeza Nepomuka V središču vasi, nekoliko nad glavno cesto Razkrižje - mejni prehod. RAZKRIŽJE Občina Razkrižje (Q3435117) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1209 Znamenje sv. Roka Znamenje stoji na polju severozahodno od jedra Vučje vasi. VUČJA VAS Občina Križevci (Q999563) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1222 Šijančeva klečaja Vinska klet stoji pri hiši Moravci v Slovenskih goricah 21. MORAVCI V SLOV. GORICAH Občina Ljutomer (Q15892) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1231 Lebaričeva klečaja Klečaja stoji ob kolovozni poti, pri hiši Precetinci 32. PRECETINCI Občina Ljutomer (Q15892) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1255 Znamenje Znamenje stoji jugozahodno od vasi Bratonci, ob cesti Dokležovje - Bratonci, ob poljski poti. BRATONCI Občina Beltinci (Q778542) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1472 Grabnarjeva klečaja Moravci v Slovenskih goricah 127a MORAVCI V SLOV. GORICAH Občina Ljutomer (Q15892) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
16478 Bathyanijev dvorec Petanjci 64. Dvorec stoji zahodno od ceste Radenci - Murska Sobota. PETANJCI Občina Tišina (Q1276793) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
19963 Trikotno znamenje Znamenje stoji sredi križišča v zahodnem delu trga, ob cesti Cezanjevci - Ljutomer, pri domačiji Dunaj, Cezanjevci 23 in 24. CEZANJEVCI Občina Ljutomer (Q15892) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
19971 Znamenje Znamenje stoji nasproti hiše Prešernova ulica 27, vzhodno ob cesti Ljutomer - Križevci. LJUTOMER Občina Ljutomer (Q15892) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
22256 Grofova klet Klet stoji ob poti na Gaj, severovzhodno od vasi Filovci. FILOVCI Občina Moravske Toplice (Q3494723) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
24782 Grajska žitnica Ulica sv. Štefana 35. Grajska žitnica stoji vzhodno od gradu Lendava, v njegovi neposredni bližini. LENDAVA Občina Lendava (Q587328) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
27507 Znamenje Znamenje stoji med vinogradi, ob cesti, v bližini hiše Police 7. POLICE Občina Gornja Radgona (Q570397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
27522 Znamenje pri hiši Zbigovci 68 Znamenje stoji na gričku ob vaški poti med vinogradi, v severozahodnem delu vasi, v bližini hiše Zbigovci 68. ZBIGOVCI Občina Gornja Radgona (Q570397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
27535 Kip sv. Janeza Nepomuka Kip stoji ob vzhodnem zidu grajskega vrta, ob ograji med gradom in župniščem. NEGOVA Občina Gornja Radgona (Q570397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2855 Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji v jedru vasi. APAČE Občina Apače (Q3278915) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2944 Cerkev sv. Jakoba starejšega Orientirana cerkev stoji ob križišču sredi vasi, ob cesti Moravske Toplice-Lendava, sredi pokopališča. DOBROVNIK Občina Dobrovnik (Q13365892) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2948 Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji sredi nasada divjih kostanjev, na najvišjem delu vasi, zahodno od ceste Dolenci - Končarski Breg. DOLENCI Občina Šalovci (Q13378373) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2997 Cerkev sv. Trojice Cerkev stoji na vrhu Nedelskega brega. GORNJI PETROVCI Občina Gornji Petrovci (Q3435689) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3003 Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji sredi naselja. GRAD Občina Grad (Q1019067) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3100 Cerkev sv. Katarine Cerkev stoji ob Partizanski cesti, nasproti veleblagovnice Mercator. LENDAVA Občina Lendava (Q587328) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3183 Cerkev Marije sedem žalosti Cerkev stoji na izpostavljeni legi sredi Jeruzalemskih goric. JERUZALEM Občina Ljutomer (Q15892) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3448 Cerkev Marijinega rojstva Cerkev stoji v središču naselja. TIŠINA Občina Tišina (Q1276793) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3548 Cerkev sv. Trojice Cerkev stoji na hribčku vzhodno nad mestom Lendava. LENDAVSKE GORICE Občina Lendava (Q587328) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
450 Cerkev sv. Martina Cerkev, dominanta sredi vasi Martjanci, stoji na rahlo dvignjenem mestu ob cesti. MARTJANCI Občina Moravske Toplice (Q3494723) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
484 Grad Negova 13. Na osamljenem pomolu v gričevju nad Panonsko nižino in prehodi čez Muro. NEGOVA Občina Gornja Radgona (Q570397) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
6682 Rimskodobni nagrobnik Nagrobnik je vzidan v veži gradu Fridenav. ČRNCI Občina Apače (Q3278915) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6685 Graščina Rotenturm Apaška cesta 11. Graščina stoji ob južnem robu grajskega griča, južno ob magistralni cesti Murska Sobota-Maribor. GORNJA RADGONA Občina Gornja Radgona (Q570397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6701 Hiša Kerenčičeva 9 Kerenčičeva ulica 9. Stavba stoji v bližini mejnega prehoda, v zahodnem stavbnem nizu Kerenčičeve ulice in je ločena od ostalih stavb s prehodoma. GORNJA RADGONA Občina Gornja Radgona (Q570397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6702 Hiša Kerenčičeva 11 Kerenčičeva ulica 11. Stavba stoji v obmejnem pasu z Avstrijo, južno od mostu čez reko Muro. GORNJA RADGONA Občina Gornja Radgona (Q570397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6706 Hiša Lackova 17 Lackova ulica 17. Hiša stoji v predelu industrijskih obratov in Mesne industije Radgona, vzhodno od mestnega jedra. GORNJA RADGONA Občina Gornja Radgona (Q570397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6708 Admontski dvorec Partizanska cesta 1. Dvorec stoji jugovzhodno od cerkve sv. Petra. GORNJA RADGONA Občina Gornja Radgona (Q570397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6712 Smodniški stolp Stolp stoji na večji travni površini v bližini stavbe Trate 6. GORNJA RADGONA Občina Gornja Radgona (Q570397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6715 Kužno znamenje ob cesti Apače-Črnci I Stoji ob cesti Apače - Črnci, kakšen kilometer zahodno od Apač. APAČE Občina Apače (Q3278915) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6716 Kužno znamenje ob cesti Apače-Črnci II Znamenje stoji ob cesti Apače - Črnci, kakšen kilometer vzhodno od Črncev, ob potoku. ČRNCI Občina Apače (Q3278915) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6717 Kužno znamenje ob cesti Apače-Črnci III Znamenje stoji ob cesti v Črncih, le kakšen kilometer od graščine. ČRNCI Občina Apače (Q3278915) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6719 Znamenje sv. Mateja Kip je postavljen med lipi pri domačiji Črešnjevci 137. ČREŠNJEVCI Občina Gornja Radgona (Q570397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6720 Kužno znamenje Kužno znamenje stoji na glavnem mestnem trgu, ob Partizanski cesti. GORNJA RADGONA Občina Gornja Radgona (Q570397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6722 Kip sv. Pavla Kip stoji med hišama Podgorje 4 in 5. PODGORJE Občina Apače (Q3278915) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6725 Kužno znamenje Kužno znamenje stoji v naselju, na desni strani ceste Žepovci - Trate. ŽEPOVCI Občina Apače (Q3278915) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6730 Rezačeva vila Police b.št. (prej Police 23). Zidanica stoji na slemenu med vinogradi v severnem delu naselja Police, ob cesti Norički Vrh-Police. POLICE Občina Gornja Radgona (Q570397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6789 Rimskodobni nagrobnik Nagrobnik je vzidan v severno steno cerkve sv. Nikolaja. MURSKA SOBOTA Mestna občina Murska Sobota (Q9273677) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6794 Gostilna Vogler Cankova 23. Gostilna stoji na trgu sredi jedra vasi, vzhodno od parka pri cerkvi. CANKOVA Občina Cankova (Q13377751) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6826 Znamenje Znamenje stoji vzhodno od ceste proti Gradu. GRAD Občina Grad (Q1019067) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6828 Stebrno znamenje Znamenje stoji južno ob cesti Murska Sobota - Gederovci. KRAJNA Občina Tišina (Q1276793) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6829 Slopno znamenje Znamenje stoji izven vaškega jedra, vzhodno ob cesti, ki vodi v Kančo vas. TIŠINA Občina Tišina (Q1276793) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6830 Peršov križ Znamenje stoji v dolini Ledave, zahodno od glavne ceste Gederovci - Kuzma. VEČESLAVCI Občina Rogašovci (Q599480) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7611 Znamenje Znamenje stoji ob glavni cesti Podgorje - Drobtinci, v južnem delu vasi. PODGORJE Občina Apače (Q3278915) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
791 Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji v neposredni bližini pokopališča in župnišča ob robu naselja Turnišče in ima z novo cerkvijo skupno srednjo steno. TURNIŠČE Občina Turnišče (Q201074) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8750 Vinogradniški dvorec Železne Dveri 2. Dvorec stoji na robu naselja sredi Jeruzalemskih goric. ŽELEZNE DVERI Občina Ljutomer (Q15892) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8881 Kapela sv. Florijana Kapela stoji med portaloma v obzidju župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika. LJUTOMER Občina Ljutomer (Q15892) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8884 Znamenje sv. Petra Znamenje stoji poleg hiše Stara Cesta 60. STARA CESTA Občina Ljutomer (Q15892) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
945 Trško jedro Naselje leži v vzhodnih Slovenskih goricah na jugozahodnem robu Ščavniške doline. SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI Občina Sveti Jurij ob Ščavnici (Q920353) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
961 Cerkev sv. Duha Cerkev stoji na gričku v vaškem jedru Stare gore. STARA GORA Občina Sveti Jurij ob Ščavnici (Q920353) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
962 Cerkev sv. Jurija Cerkev je locirana na skrajnem južnem delu trga. SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI Občina Sveti Jurij ob Ščavnici (Q920353) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
964 Znamenje Znamenje stoji ob cesti na zahodnem robu vasi, nasproti hiše Očeslavci 1. OČESLAVCI Občina Gornja Radgona (Q570397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
967 Znamenje sv. Janeza Nepomuka Znamenje stoji ob cest Gornja Radgona-Janžev Vrh, v bližini gostišča Kostanj, Ptujska cesta 45, kamor naj bi ga prenesli iz mesta nekoliko niže. PTUJSKA CESTA Občina Gornja Radgona (Q570397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
968 Znamenje Znamenje stoji ob cesti Ptujska Cesta-Ivanjci. PTUJSKA CESTA Občina Gornja Radgona (Q570397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
972 Znamenje Stoji v naselju pri hišah Sovjak 24, 25. SOVJAK Občina Sveti Jurij ob Ščavnici (Q920353) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
973 Znamenje Znamenje stoji na polju ob cesti Črešnjevci-Zbigovci, v severovzhodnem delu naselja Zbigovci. ZBIGOVCI Občina Gornja Radgona (Q570397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
985 Zidanica Grabonoš 60 Grabonoš 60. Zidanica stoji v skrajnem jugozahodnem delu naselja, ob cesti. GRABONOŠ Občina Sveti Jurij ob Ščavnici (Q920353) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
993 Hiša Sovjak 99 Sovjak 99. Hiša stoji ob cesti sredi razpotegnjene vasi. SOVJAK Občina Sveti Jurij ob Ščavnici (Q920353) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži