Wikipedija:Wiki Loves Monuments v Sloveniji (2020)/Seznam spomenikov v osrednjeslovenski regiji

Seznam spomenikov v osrednjeslovenski regiji za natečaj Wiki Loves Monuments 2020. Poln seznam je v Registru kulturne dediščine (RKD), v spodnjem pa je izbor spomenikov za lažjo orientacijo. S klikom na gumb "Naloži" se odpre predpripravljen obrazec z vnešeno številko EŠD, imenom in lokacijo spomenika.

EŠD Ime Lokacija Naselje Občina Razglasitev
10157 Obzidje uršulinskega samostana Severovzhodno od križišča Cankarjeve ulice in Polčeve poti stoji uršulinski samostan, ki je omejen s samostanskim obzidjem. MEKINJE Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10158 Župnišče Župnišče stoji severovzhodno od križišča Cankarjeve ceste in Polčeve poti, na jugovzhodnem vogalu samostanskega kompleksa, prislonjeno na vzhodno steno župnijske cerkve. MEKINJE Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10388 Pokopališče Pokopališče leži okrog podružnične cerkve sv. Katarine. RAFOLČE Občina Lukovica (Q946766) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
104 Dolinčkova domačija Dol 5. Domačija je na desnem bregu Sore, severozahodno ob podružnični cerkvi sv. Mihaela in predstavlja s cerkvijo najstarejši del naselitvenega jedra. DOL Občina Medvode (Q15894) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10869 Območje gradu Jablje Južno od Mengša, pod vzhodnimi pobočji Dobenega, nad izvirom studenca ter med potokom Šumberk ter Pšato. LOKA PRI MENGŠU Občina Mengeš (Q15895) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
11167 Območje cerkve sv. Valentina Romarsko središče obsega vrh Limbarske gore nad Moravško dolino. LIMBARSKA GORA Občina Moravče (Q1012761) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
11172 Spodnji most čez potok Šumberk Most čez potok Šumberk je jugovzhodno od gradu Jablje. LOKA PRI MENGŠU Občina Mengeš (Q15895) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1118 Graščina Kodeljevo Koblarjeva 34. Graščina stoji v parku zahodno od Športnega parka na Kodeljevem. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
11270 Pokopališče Pokopališče je jugovzhodno ob župnijski cerkvi Vnebovzetja Device Marije, ob Polčevi poti v Mekinjah. MEKINJE Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
11299 Mlin pri graščini Brinje Ljubljanska cesta 32. Objekt stoji v severnem delu naselja. GROSUPLJE Občina Grosuplje (Q13377778) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
11358 Tabor Tabor stoji severno nad Gradiščem pri Primskovem, na vrhu Primskove Gore. GRADIŠČE-K. O. GRAD. IN POLJ. Občina Šmartno pri Litiji (Q13378453) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
12611 Pokopališče Pokopališče je okrog župnijske cerkve sv. Marije Magdalene, južno od ceste Šentvid - Zlato Polje v Podgori. PODGORA PRI ZLATEM POLJU Občina Lukovica (Q946766) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
12894 Toplar domačije Motnik 13 Toplar stoji na samem, severozahodno od trškega naselja Motnik, severno ob cesti Kamnik - Motnik. Pripada domačiji Motnik 13. MOTNIK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
130 Cerkev sv. Petra Sredi vasi Dvor pri Polhovem Gradcu je nad cesto dominantna cerkev. DVOR PRI POLHOVEM GRADCU Občina Dobrova - Polhov Gradec (Q1005208) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
14228 Poznogotski portal Parmova ulica. Portal je vzidan v zid vzhodno od župne cerkve. KAMNIK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
147 Hiša Goričane 23 Goričane 23. Hiša stoji ob vstopu v grajski kompleks Goričane iz južne smeri. GORIČANE Občina Medvode (Q15894) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
15157 Domačija Ravnik 12 Ravnik 12. Domačija leži ob cesti Hotedrščica - Ravnik, zahodno od Grižarjevega vrha. RAVNIK PRI HOTEDRŠICI Občina Logatec (Q15893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1589 Cerkev Device Marije pomočnice Cerkev stoji na severni strani samostana Križanke, na Trgu francoske revolucije. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
1594 Grad Polhov Gradec Grad stoji na severnem robu naselja, pod Polhograjsko goro, na desnem bregu Božne. POLHOV GRADEC Občina Dobrova - Polhov Gradec (Q1005208) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
1664 Cerkev sv. Vida Cerkev stoji v križišču lokalnih cest, v južnem delu naselja. ŠENTVID PRI LUKOVICI Občina Lukovica (Q946766) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
17319 Ruševine starega gradu Osterberg Grajske ruševine ležijo na grebenu Kašeljskega griča, na vzpetini Stari grad južno od Podgrada. Kamnolom leži na južnem pobočju Starega gradu, nedaleč od grajskih ruševin. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1757 Cerkev sv. Florijana Cerkev stoji na južnem robu vasi Ponikve. PONIKVE Občina Dobrepolje (Q1009409) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1771 Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji v jugozahodnem delu naselja Dobrova. DOBROVA Občina Dobrova - Polhov Gradec (Q1005208) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1776 Cerkev sv. Marjete Cerkev s pokopališčem stoji sredi vasi, na severni strani ceste, ki vodi skozi vas. DOL PRI LJUBLJANI Občina Dol pri Ljubljani (Q998557) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1777 Cerkev sv. Križa Cerkev stoji na obzidanem pokopališču v zahodnem delu Beričevega, na južni strani ceste skozi vas. BERIČEVO Občina Dol pri Ljubljani (Q998557) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1812 Cerkev sv. Marjete Cerkev stoji na pokopališču na severnem robu slemena z vasjo Golo. GOLO Občina Ig (Q917397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1834 Cerkev sv. Petra in Pavla Cerkev stoji na pokopališču sredi vasi. SPODNJA SLIVNICA Občina Grosuplje (Q13377778) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1843 Cerkev sv. Urha Cerkev stoji na sv. Urhu severovzhodno od vasi Zaklanec. PODOLNICA Občina Horjul (Q1005185) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1845 Cerkev sv. Barbare Cerkev stoji na hribu severozahodno od vasi. RAVNIK PRI HOTEDRŠICI Občina Logatec (Q15893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1857 Cerkev sv. Nikolaja na Goropečah Cerkev stoji na gozdni jasi zahodno nad domačijo Brdo 16. BRDO Občina Domžale (Q13377763) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1869 Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji v gručasti vasi. JAVORJE Občina Šmartno pri Litiji (Q13378453) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1881 Cerkev sv. Petra Nad dolino Črne, nad cerkvijo sv. Primoža, pod Malo planino. ČRNA PRI KAMNIKU Občina Kamnik (Q3503153) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
1882 Cerkev sv. Ožbolta Cerkev sv. Ožbolta stoji na vzpetini med Srednjim poljem na severu in Spodnjim poljem na jugozahodu v naselju. VOLČJI POTOK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1883 Kapela sv. Eligija na Malem gradu Na skali, nad desnim bregom Kamniške Bistrice, na jugovzhodnem delu kompleksa Malega gradu. KAMNIK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1978 Cerkev Marijinega oznanjenja Cerkev stoji na robu Prešernovega trga, ob Miklošičevi in Nazorjevi ulici. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
1984 Cerkev sv. Roka v Dravljah Cerkev stoji na ovinku Vodnikove ceste v Dravljah, zahodno od pokopališča in v neposredni bližini nove cerkve Kristusovega učlovečenja. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1998 Cerkev sv. Jakoba Vedutno izpostavljena cerkev stoji sredi polj in travnikov na JV robu naselja. STANEŽIČE Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1999 Cerkev sv. Antona Puščavnika v Glincah Galičeva ulica. Vedutno izpostavljena cerkev stoji na pobočju hriba na vzhodnem robu Glinc. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
20065 Razvaline gradu Slatna Grad je stal na hribu nad zaselkom Slatna, vzhodno od Šmartnega pri Litiji. ŠMARTNO PRI LITIJI Občina Šmartno pri Litiji (Q13378453) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
211 Cerkev sv. Petra Cerkev stoji nad zaselkom Kamni vrh pri Ambrusu, na Stražarjevem vrhu. KAMNI VRH PRI AMBRUSU Občina Ivančna Gorica (Q1008048) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2129 Cerkev sv. Mohorja in Fortunata Cerkev stoji zahodno od vasi, na grebenu, ki se dviga med Horjulom in Polhovim Gradcem. KORENO NAD HORJULOM Občina Horjul (Q1005185) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
213 Mestno jedro Kamnik leži na desnem bregu Kamniške Bistrice, ob odcepu poti v Tuhinjsko dolino. KAMNIK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2134 Cerkev sv. Martina Cerkev stoji v vzhodnem delu naselja Setnik, na izpostavljenem neporaščenem grebenu južno od Praproč. Obdana je s kamnitim zidcem z dvokapno strešico. SETNIK Občina Dobrova - Polhov Gradec (Q1005208) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
215 Dvorec Zaprice Muzejska pot 3. Na robu pobočja zahodno nad Kamnikom in nad železniško progo, ob vrtu in parkovnih površinah. KAMNIK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2185 Cerkev sv. Marjete Cerkev stoji na severnem grebenu hriba Jeterbenk na vzhodnem robu Polhograjskih Dolomitov in predstavlja njihovo značilno prostorsko dominanto. ŽLEBE Občina Medvode (Q15894) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2186 Cerkev sv. Trojice Cerkev stoji na vrhu hrbta na zahodnem robu naselja in je del vedutnih dominant, ki jih oblikujejo sakralni objekti v tem, severovzhodnem delu Polhograjskih Dolomitov. GOLO BRDO Občina Medvode (Q15894) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2187 Cerkev sv. Jakoba Z drevjem skoraj zakrita cerkev stoji v gozdu na severovzhodnem pobočju hriba Jeterbenk, nad zaselkom Petelinec. ŽLEBE Občina Medvode (Q15894) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2191 Cerkev Marijinega rojstva Cerkev stoji na vrhu hriba Primskova gora severno od naselja Primskovo, znotraj nekdanjega tabora s pokopališčem. GRADIŠČE-K. O. GRAD. IN POLJ. Občina Šmartno pri Litiji (Q13378453) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2192 Cerkev sv. Lucije Cerkev stoji v bregu severozahodno od vasi. MIŠJI DOL Občina Šmartno pri Litiji (Q13378453) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2193 Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji sredi vasi. DOLNJI VRH Občina Šmartno pri Litiji (Q13378453) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2231 Cerkev sv. Primoža in Felicijana Cerkev sv. Primoža in Felicijana stoji na hribu severno nad naseljem. BAVDEK Občina Velike Lašče (Q13378281) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2232 Cerkev sv. Lenarta Cerkev sv. Lenarta stoji na gričku jugozahodno od naselja. KRVAVA PEČ Občina Velike Lašče (Q13378281) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2270 Cerkev sv. Jakoba Cerkev stoji osamljena sredi polja na robu gozda severno od naselja. HRAŠE Občina Medvode (Q15894) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2274 Cerkev sv. Valburge Cerkev stoji ob cesti Vodice - Kranj nasproti dvorca Valburga. VALBURGA Občina Medvode (Q15894) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2282 Cerkev sv. Petra Cerkev stoji na travnati terasi severozahodno od naselja nad Soro in železniško progo. LADJA Občina Medvode (Q15894) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2284 Cerkev sv. Mohorja in Fortunata Cerkev stoji na vrhu hriba Osolnik v severovzhodnem delu Polhograjskih Dolomitov in oblikuje eno najbolj izrazitih vedut tudi v širšem škofjeloškem prostoru. OSOLNIK Občina Medvode (Q15894) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2285 Cerkev sv. Florijana Cerkev stoji na manjši vzpetini južno od zaselka ob poti iz Tehovca na Topol. TEHOVEC Občina Medvode (Q15894) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
22887 Grajski grič Grajski grič se dviga nad srednjeveškim mestnim jedrom, na skrajnem severozahodnem podaljšku širokega slemena Golovca, na robu Ljubljanske kotline, med Ljubljanskim barjem in Ljubljanskim poljem. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
233 Knjižnica Petra Pavla Glavarja Na levi strani ceste, ki vodi iz središča vasi proti cerkvi sv. Petra na severu, pred pokopališčem, v benificatni hiši. KOMENDA Občina Komenda (Q963986) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
2341 Cerkev Žalostne Matere božje V jedru obzidja samostana Stična, na severnem robu sedanjega samostana. STIČNA Občina Ivančna Gorica (Q1008048) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
2426 Cerkev sv. Mohorja in Fortunata Južno od vasi V Zideh, na pobočju. V ZIDEH Občina Lukovica (Q946766) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2449 Cerkev sv. Janeza Evangelista Cerkev stoji v središču vasi, južno od pokopališča s cerkvijo sv. Jošta. ŠENTJOŠT NAD HORJULOM Občina Dobrova - Polhov Gradec (Q1005208) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2451 Cerkev sv. Jošta Cerkev stoji v središču vasi na pokopališču. ŠENTJOŠT NAD HORJULOM Občina Dobrova - Polhov Gradec (Q1005208) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2500 Cerkev sv. Ane Cerkev stoji v severnem delu razloženega naselja Velike Češnjice. VELIKE ČEŠNJICE Občina Ivančna Gorica (Q1008048) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2530 Cerkev sv. Marije Magdalene na Magdalenski gori Cerkev Marije Magdalene stoji na Magdalenski gori, pred cerkvijo rasteta lipi. ZGORNJA SLIVNICA Občina Grosuplje (Q13377778) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2544 Cerkev sv. Jurija v Tacnu Pot na goro. Cerkev stoji v severnem delu naselja Tacen. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2545 Cerkev sv. Andreja Cerkev stoji ob glavni cesti v jugovzhodnem delu naselja. SREDNJE GAMELJNE Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2548 Cerkev Povišanja sv. Križa v Brezju Cerkev stoji na hribu v zaselku Brezje. ČRNI POTOK Občina Šmartno pri Litiji (Q13378453) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2549 Cerkev sv. Ane Cerkev s pokopališčem stoji na hribu jugozahodno od središča vasi. ZGORNJA JABLANICA Občina Šmartno pri Litiji (Q13378453) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2551 Cerkev sv. Petra Cerkev stoji na robu hriba, južno od vasi. VINTARJEVEC Občina Šmartno pri Litiji (Q13378453) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2568 Cerkev sv. Jakoba Cerkev stoji v jugozahodnem koncu Strahomera, v vznožju Krima in na robu Ljubljanskega Barja. STRAHOMER Občina Ig (Q917397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
26348 Hiša Novi trg 5 Novi trg 5. Hiša stoji na sedlu hriba s Starim gradom, vzhodno nad mestnim jedrom Kamnika in Novega trga. KAMNIK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2644 Cerkev Marijinega oznanjenja Cerkev stoji na vrhu travnatega pobočja severozahodno nad vasjo. VELIKA SLEVICA Občina Velike Lašče (Q13378281) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2664 Cerkev sv. Ane Cerkev stoji na vzpetini sredi naselja. VIŠNJA GORA Občina Ivančna Gorica (Q1008048) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2668 Cerkev sv. Jurija Cerkev stoji na vzhodnem robu vasi. SELA PRI VIŠNJI GORI Občina Ivančna Gorica (Q1008048) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2673 Cerkev sv. Lucije Cerkev stoji na terasi v južnem delu naselja. SKARUČNA Občina Vodice (Q13378292) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2674 Cerkev Matere božje Cerkev stoji na robu naselja v vznožju hriba Rašice. ŠINKOV TURN Občina Vodice (Q13378292) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2675 Cerkev sv. Štefana Cerkev stoji ob vznožju Bukovškega hriba severno nad cesto Vodice - Mengeš. UTIK Občina Vodice (Q13378292) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2676 Cerkev sv. Tilna Cerkev stoji sredi gozda na pobočju Repenjskega hriba, zahodno od vasi. REPNJE Občina Vodice (Q13378292) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2703 Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji na pokopališču na severnem robu naselja. ZAPOGE Občina Vodice (Q13378292) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2714 Cerkev sv. Martina Cerkev stoji sredi pokopališča na ravnini pod gradom Boštanj. VELIKO MLAČEVO Občina Grosuplje (Q13377778) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
28045 Lukova domačija Gorica 2 Gorica 2 GORICA Občina Moravče (Q1012761) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2841 Jelovškova kapela na Kodeljevem Samostojna kapela je prizidana k severozahodnemu vogalu graščine Kodeljevo. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
29 Grad Bogenšperk Grad s parkom stoji nad vasjo Dvor pri Bogenšperku, ob robu širšega, razglednega pomola. BOGENŠPERK Občina Šmartno pri Litiji (Q13378453) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
308 Domačija Laze 1 Laze 1. Domačija stoji v predelu Na klancu, v južnem delu naselja, tik ob robu Planinskega polja. LAZE Občina Logatec (Q15893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
324 Cerkev sv. Valentina Cerkev stoji na temenu Limbarske gore. Je pravilno orientirana. Za prezbiterijem stoji samostojen čokat zvonik. LIMBARSKA GORA Občina Moravče (Q1012761) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
335 Frančiškanska knjižnica Prešernov trg 4, Čopova 4. Knjižnica je v Frančiškanskem samostanu. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
346 Hiša Mestni trg 10 Mestni trg 10. Hiša stoji v strnjenem nizu zazidave pod grajskim gričem. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
347 Hiša Mestni trg 18 Mestni trg 18, Cankarjevo nabrežje 23. Hiša stoji v strnjenem nizu pozidave med Mestnim trgom in Cankarjevim nabrežjem. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
356 Hiša Salendrova 6 Salendrova 6. Hiša stoji sredi južnega uličnega niza, nasproti inštituta SAZU. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
358 Hiša Stari trg 11a Stari trg 11a. Hiša stoji v strnjenem nizu pozidave vzhodne strani trga pod grajskim gričem. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
362 Hiša Gunceljska 37 Gunceljska cesta 37. Hiša stoji v starem delu Guncelj, ob cestnem razpotju, ki je izoblikovan kot vaški trg s kapelico na sredi. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
367 Hiša Gunceljska 45 Gunceljska cesta 45. Stavba stoji v uličnem nizu starih Guncelj, ki poteka od vaškega križišča s kapelico do gozdnega roba. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
371 Magistrat Mestni trg 1. Magistrat stoji pod grajskim gričem, ob izteku in širšem delu Mestnega trga. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
378 Palača Gosposka 3 Gosposka 3. Stavba stoji na vzhodni strani ulice med Dvornim trgom in Židovsko stezo. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
390 Semeniška knjižnica Dolničarjeva ulica 4. V Semenišču, v nadstropju zahodnega trakta. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
403 Palača Škofija Ciril Metodov trg 4. Palača stoji na severnem robu trga, med stolnico in Codellijevim kanonikatom ter Pogačarjevim trgom. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
452 Kmečka hiša Neveljska pot 3 Neveljska pot 3. Domačija stoji v središču vasi med Prašnikarjevo graščino in Mekinjskim samostanom, severovzhodno od stadiona Prijateljstva. MEKINJE Občina Kamnik (Q3503153) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
5229 Cerkveni stolp Zvonik stoji severno ob cerkvi Marijinega brezmadežnega spočetja na Šutni, v mestnem jedru. KAMNIK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5230 Staro župnišče Raspov prehod 2 (prej Kidričeva ulica 23). V jugozahodnem delu mestnega jedra, na Šutni, jugovzhodno ob župnijski cerkvi. KAMNIK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5246 Hiša Maistrova 12 Maistrova 12. V srednjeveškem mestnem jedru, vzhodno od osrednjega trga na južni strani ulice, sredi strnjenega stavbnega niza. KAMNIK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5253 Hiša Parmova 8 Parmova ulica 8. V jugovzhodnem delu mesta, južno pod malograjskim gričem. KAMNIK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5258 Hiša Samostanska 6 Samostanska 6 (prej Šlandrova 6). Zahodno od osrednjega mestnega trga, na zahodni strani ulice poleg Frančiškanskega samostana. KAMNIK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5260 Žalski hrib Zahodno od srednjeveškega jedra Kamnika, od Samčevega prehoda do vrha hriba s kapelo Križanja gospodovega. KAMNIK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5265 Hiša Glavni trg 25 Glavni trg 25 (prej Titov trg 23). V vzhodnem delu Glavnega trga v starem mestnem jedru Kamnika. KAMNIK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5268 Hiša Trg svobode 1 Trg svobode 1. V srednjeveškem jedru Kamnika, severno pod Malim gradom. KAMNIK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5273 Mestno obzidje Obzidje poteka po trasi: Šakarjeva pot, vrt in gospodarska poslopja frančiškanskega samostana, Glavni trg, Gregorčičeva in Tomšičeva ulica, Maistrova ulica 13, 16, Trg svobode, Mali grad, Samčev prehod. KAMNIK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
554 Neptunov vodnjak V grajskem parku Polhov Gradec, pred dvorcem ob cesti proti Gorenji vasi. POLHOV GRADEC Občina Dobrova - Polhov Gradec (Q1005208) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
5578 Hiša Mestni trg 8 Mestni trg 8. Hiša stoji v strnjenem nizu zazidave pod grajskim gričem. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5581 Hiša Mestni trg 19 Mestni trg 19, Cankarjevo nabrežje 21. Hiša stoji v strnjenem nizu pozidave med Mestnim trgom in Cankarjevim nabrežjem. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5585 Codellijev kanonikat Ciril Metodov trg 3. Dvorec stoji poleg Škofijske palače med trgom in Mačkovo ulico. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5586 Hiša Ciril Metodov trg 6 Ciril Metodov trg 6. Hiša stoji v strnjenem nizu pozidave južne strani trga pod grajskim gričem. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5587 Hiša Ciril Metodov trg 13 Ciril Metodov trg 13. Hiša stoji v strnjenem nizu pozidave južne strani trga pod grajskim gričem. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5589 Hiša Ciril Metodov trg 20 Ciril Metodov trg 20. Hiša stoji v strnjenem nizu pozidave južne strani trga pod grajskim gričem. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5590 Hiša Ciril Metodov trg 21 Ciril Metodov trg 21. Hiša stoji v strnjenem nizu pozidave pod grajskim gričem, v osi Stritarjeve ulice. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5591 Hiša Vodnikov trg 2 Vodnikov trg 2, Krekov trg 9, Študentovska ulica 1. Hiša stoji na južnem robu trga pod grajskim gričem med Študentovsko ulico in Krekovim trgom. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5592 Hiša Študentovska 11 Študentovska 11, Krekov trg 4. Hiša stoji v strnjenem nizu pozidave vzhodne strani v vznožju grajskega griča. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5597 Hiša Ribji trg 2 Ribji trg 2. Hiša stoji na severni strani trga. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5602 Hiša Stari trg 3 Stari trg 3. Hiša stoji v strnjenem nizu zazidave vzhodne strani trga pod grajskim gričem. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5603 Hiša Stari trg 9 Stari trg 9. Hiša stoji v strnjenem nizu pozidave vzhodne strani trga pod grajskim gričem. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5604 Hiša Stari trg 21 Stari trg 21. Hiša stoji v strnjenem nizu pozidave jugovzhodne strani trga pod grajskim gričem. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5606 Hiša Stari trg 32 Stari trg 32. Hiša stoji v strnjenem nizu pozidave v jugozahodnem delu trga severno od Stiškega dvorca. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5607 Stiški dvorec Stari trg 34. Stavba stoji ob razširjenem delu trga ob Stiški ulici in Gallusovem nabrežju. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5608 Hiša Gornji trg 9 Gornji trg 9. Hiša stoji v strnjenem nizu pozidave severnega dela trga pod grajskim hribom. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5615 Hiša Gornji trg 25 Gornji trg 25. Hiša stoji ob vogalu Ulice na grad 1 in Gornjega trga nasproti cerkve sv. Florijana. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5617 Palača Lontovž Novi trg 3. Stavba stoji na JZ vogalu trga ob Gosposki ulici, nasproti NUK. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5618 Palača Novi trg 4 Novi trg 4. Stavba stoji na SZ vogalu trga ob Gosposki ulici. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5622 Hiša Gosposka 4 Gosposka ulica 4. Hiša stoji med Gosposko, Vegovo in Peternelovo ulico. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5624 Hiša Križevniška 3 Križevniška ulica 3. Hiša stoji v severnem stavbnem nizu Križevniške ulice, v bližini Križevniške soteske. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5626 Hiša Križevniška 9 Križevniška 9. Hiša stoji na severni strani ulice v bližini Brega in Ljubljanice. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5633 Palača Breg 22 Breg 22. Hiša stoji na zahodni strani Brega in zavzema celoten prostor med Salendrovo ulico in Zoisovo cesto. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5637 Narcisov vodnjak Mestni trg 1. Vodnjak je postavljen tik ob zidu na vzhodni strani notranjega dvorišča mestne hiše. Sem je bil prestavljen iz gradu Bokalce. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5641 Hiša Ciril Metodov trg 11 Ciril Metodov trg 11. Hiša stoji sredi strnjenega niza pozidave na južni strani trga. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5643 Hiša Krakovska 27 Krakova ulica 27. Hiša postavljena s čelno stranjo na ulico v severnem stavbnem nizu Krakovske ulice. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5650 Palača Novi trg 2 Novi trg 2 in 3a. Palača stoji v južnem nizu stavb Novega trga. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5712 Hiša Kodrova 27 Kodrova 27. Plošča je pritrjena na obcestni fasadi hiše. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5748 Domačija Seničica 29 Seničica 29. Domačija leži v odprtem, vidno izpostavljenem prostoru, na goličavem pobočju pod Golim brdom. Predstavlja tip samotne kmetija z ledinskim imenom Zavaše. SENIČICA Občina Medvode (Q15894) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5773 Ostanki paviljona Paviljon se nahaja v parku gradu Polhov Gradec ob vznožju gozda zahodno od gradu. POLHOV GRADEC Občina Dobrova - Polhov Gradec (Q1005208) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5911 Stari grad Razvaline gradu so ohranjene nad naseljem, na skrajnem zahodnem vrhu gozdnatega hrbta, ki se razprostira vzhodno od Smlednika do Repenj. SMLEDNIK Občina Medvode (Q15894) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5914 Šempetrsko predmestje Šempetrsko predmestje zajema predel na obeh straneh Trubarjeve ceste in do Ljubljanice. Na zahodu je omejeno s Prešernovim trgom, na vzhodu se konča s Hrvatskim trgom in Lipičevo ulico. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5917 Hiša Trubarjeva 9 Trubarjeva 9. Stavba z nekoliko usločeno fasado stoji v severnem nizu zazidave ulice, med hišama Trubarjeva 7 in 11. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5953 Hiši Grudnovo nabrežje 21 in 23 Grudnovo nabrežje 21 in 23. Vzporedno postavljeni stavbi z vmesnim vrtom stojita na jugovzhodnem koncu nabrežja ob izteku Zvonarske ulice. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6016 Hiša Mestni trg 1 in 3 Mestni trg 1, 3. Hiša stoji na južnem delu mestnega trga. VIŠNJA GORA Občina Ivančna Gorica (Q1008048) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
666 Dvorec Valburga Dvorec s parkom stoji na ravnici nad ježo na levem bregu Save, pod Starim gradom, sredi naselja Valburga, ob cesti Smlednik - Kranj. VALBURGA Občina Medvode (Q15894) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
699 Samostan Stična Stiška opatija, najstarejši samostan v Sloveniji, stoji ob potoku Stičnica, pod robom pobočij Gradišča. STIČNA Občina Ivančna Gorica (Q1008048) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
78 Cerkev sv. Primoža in Felicijana Severno nad dolino in naseljem Črna pri Kamniku na pobočjih Male planine, na spodnjem, južnem robu romarskega središča, ob samostojno stoječem zvoniku in mežnariji. ČRNA PRI KAMNIKU Občina Kamnik (Q3503153) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
7893 Obrambni stolp Sokolska 22. Stolp stoji na severozahodnem delu pomola mestnega jedra. VIŠNJA GORA Občina Ivančna Gorica (Q1008048) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
823 Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji na griču jugovzhodno od vasi. VISOKO Občina Ig (Q917397) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
828 Mestno jedro Višnja gora stoji na pobočju griča nad prehodno dolino Višnjice. VIŠNJA GORA Občina Ivančna Gorica (Q1008048) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
829 Grad Višnja Gora Južno na strmem robu vzpetine nad jedrom mesta Višnja gora. VIŠNJA GORA Občina Ivančna Gorica (Q1008048) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
874 Cerkev sv. Martina Cerkev stoji na uravnavi pod glavno cesto pri Ivančni Gorici, ob železniški progi južno pred naseljem Zgornja Draga. ZGORNJA DRAGA Občina Ivančna Gorica (Q1008048) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8767 Območje gradu Polhov Gradec Graščinski kompleks leži na severnem robu naselja, na obeh bregovih potoka Božne pod Polhograjsko Goro. POLHOV GRADEC Občina Dobrova - Polhov Gradec (Q1005208) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8775 Območje samostana Bistra Samostanski kompleks se širi na obeh straneh ceste Borovnica - Podpeč v jugozahodnem delu Ljubljanskega Barja. BISTRA Občina Vrhnika (Q9014817) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
8792 Karlovško predmestje Karlovško predmestje obsega predel grajskega vznožja ob Karlovški cesti ter Prule, prostor med Karlovško cesto, Gruberjevim prekopom in Ljubljanico. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8796 Hiša Mestni trg 9 Mestni trg 9. Hiša stoji v strnjenem nizu pozidave pod grajskim gričem. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8798 Slovenska cesta Slovenska cesta v smeri sever jug povezuje Bežigrad z Mirjem in Krakovim. Teče od Aškerčeve do Dunajske ceste. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8800 Rimska cesta Ulica, ki v smeri zahod vzhod povezuje Trg MDB s Trgom Francoske revolucije. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8802 Območje Igriške ulice Igriška ulica povezuje Rimsko z Erjavčevo cesto. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8840 Lokacija Vodnikovega kmečkega doma _Hiša je stala zahodno od ceste Kamnik - Kamniška Bistrica, na njenem mestu stoji hiša Zagorica nad Kamnikom 12. ZAGORICA NAD KAMNIKOM Občina Kamnik (Q3503153) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
8842 Kapelica pri Sv. Primožu Severno nad dolino Črne, pri Sv. Primožu, med objektom mežnarije in cerkvijo sv. Petra, na prisojnem pobočju. ČRNA PRI KAMNIKU Občina Kamnik (Q3503153) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
8843 Mežnarija pri Sv. Primožu Črna pri Kamniku 26. Mežnarija stoji severno nad dolino Črne, pri Sv. Primožu nad Kamnikom, severno od zvonika in severozahodno od cerkve sv. Primoža in Felicijana na prisojnem pobočju. ČRNA PRI KAMNIKU Občina Kamnik (Q3503153) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
885 Domačija Zgornje Palovče 5 Zgornje Palovče 5. Domačija stoji južno ob cesti v središču razloženega naselja. ZGORNJE PALOVČE Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8917 Kostanj ob Smoletovem gradiču Ob Smoletovem gradiču, Šlakarjeva pot 1, na pobočju Žalskega hriba. KAMNIK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
916 Gostilna Pri Vitezu Breg 20. Hiša stoji na zahodni strani ceste ob izteku Križevniške ulice. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9228 Park Kodeljevo Park se razprostira okrog graščine Kodeljevo med dolenjsko železnico in Gruberjevim prekopom. LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana (Q3434113) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9234 Kmečki dvorec Imovica 8 Imovica 8. Na severozahodnem robu naselja. IMOVICA Občina Lukovica (Q946766) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9247 Cerkev sv. Petra Cerkvica stoji na vzhodnem robu taborskega obzidja. GRADIŠČE-K. O. GRAD. IN POLJ. Občina Šmartno pri Litiji (Q13378453) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9597 Tabor s cerkvijo sv. Kunigunde Cerkev in tabor sta vrh hriba Tabor nad Ihanom. GORIČICA PRI IHANU Občina Domžale (Q13377763) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
981 Grad Tuštanj Zgornji Tuštanj 1. Na holmu, jugozahodno od Moravč, jugovzhodno nad cesto proti Vrhpolju. ZGORNJI TUŠTANJ Občina Moravče (Q1012761) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9816 Miklčeva kašča Kašča stoji pri hiši Verd 16 (prej Verd 41) v starem delu naselja Verd. VERD Občina Vrhnika (Q9014817) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
9866 Arheološko najdišče Stari grad Stari grad stoji na zahodnem grebenu Bergantove gore, vzhodno nad Kamnikom in izliva Nevljice v Kamniško Bistrico. KAMNIK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9883 Slop na Zapricah Muzejska pot. Ob poti na grad Zaprice v Kamniku. KAMNIK Občina Kamnik (Q3503153) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9893 Zvonik pri cerkvi sv. Primoža Zvonik stoji severno nad dolino Črne, severozahodno od cerkve sv. Primoža. ČRNA PRI KAMNIKU Občina Kamnik (Q3503153) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži