Wikipedija:Wiki Loves Monuments v Sloveniji (2020)/Seznam spomenikov v goriški regiji

Seznam spomenikov v goriški regiji za natečaj Wiki Loves Monuments 2020. Poln seznam je v Registru kulturne dediščine (RKD), v spodnjem pa je izbor spomenikov za lažjo orientacijo. S klikom na gumb "Naloži" se odpre predpripravljen obrazec z vnešeno številko EŠD, imenom in lokacijo spomenika.

EŠD Ime Lokacija Naselje Občina Razglasitev
10015 Domačija Žabče 13 Žabče 13. Domačija leži ob križišču v V delu starega jedra vasi. ŽABČE Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10587 Hiša Gregorčičeva 8 Gregorčičeva 8. Hiša stoji ob glavni ulici v smeri proti Bovcu. KOBARID Občina Kobarid (Q688287) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
12281 Kašča na domačiji pri Možinotu Kašča stoji kot samostojen objekt v okviru domačije pri Možinotu v Zgornjem Zavratcu. Na kašči je tablica s hišno številko Zavratec 13. ZAVRATEC Občina Idrija (Q3441842) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
14269 Domačija pri Kosu Temljine 15. Domačija leži v zaselku Podleskovca nad dolino Kneže. TEMLJINE Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
154 Ambient Gorski vrh 3, 4 Ambient leži Z od vasi. GORSKI VRH Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
186 Rudniško gledališče Trg sv. Ahacija 5 IDRIJA Občina Idrija (Q3441842) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
187 Kamšt z vodnim kanalom in jezom Sistem za črpanje vode poteka v ozkem kanjonu ob reki Idrijci, od jezu pri Kobili do glavnega jaška Delo rudnika živega srebra v Idriji. IDRIJA Občina Idrija (Q3441842) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
19560 Domačija Slap 50 Slap 50. Domačija stoji na severozahodnem robu vasi, vzhodno od župnijske cerkve. SLAP Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
218 Trško jedro Na levem bregu Soče, ob mostu in ob izteku poti po levem bregu. KANAL Občina Kanal ob Soči (Q3435496) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
225 Trško jedro Na terasi na desnem bregu Soče, ob križišču poti proti Robiču, Tolminu, Bovcu stoji Kobarid. KOBARID Občina Kobarid (Q688287) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
266 Knjižnica patra Stanislava Škrabca na Kostanjevici Knjižnica je v samostanu na griču Kostanjevica, Škrabčeva ulica 1, jugozahodno nad Novo Gorico, tik ob državni meji. NOVA GORICA Mestna občina Nova Gorica (Q3435478) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
30278 Oltarno znamenje I Oltarno znamenje stoji tik ob portonu hiše Goče 41. GOČE Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
30279 Oltarno znamenje II Oltarno znamenje stoji ob zidu domačije Goče 36. GOČE Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
30280 Oltarno znamenje III Prvotno prostostoječe znamenje so ob pozidavi osnovne šole, Goče 6, leta 1937 vzidali v njeno glavno fasado. GOČE Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
30281 Oltarno znamenje IV Oltarno znamenje je vzidano v zahodnem delu pokopališkega zidu. GOČE Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3549 Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji sredi mesta, ob Gregorčičevi ulici. AJDOVŠČINA Občina Ajdovščina (Q331701) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3555 Cerkev Marije Snežne Cerkev stoji v zaselku Nadavče, vzhodno nad vasjo Avče. AVČE Občina Kanal ob Soči (Q3435496) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3565 Cerkev Marije Snežne Cerkev stoji na griču severno nad cesto Borjana - Breginj. BORJANA Občina Kobarid (Q688287) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3574 Cerkev sv. Antona Cerkev stoji na platoju pod rihemberškim gradom. BRANIK Mestna občina Nova Gorica (Q3435478) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3575 Cerkev sv. Duha Cerkev stoji v vzhodnem delu vasi Pedrovo nad Branikom. PEDROVO Mestna občina Nova Gorica (Q3435478) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3598 Cerkev sv. Ane Cerkev stoji sredi Cerknega. CERKNO Občina Cerkno (Q13220435) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3599 Cerkev sv. Andreja Cerkev stoji v V delu vasi. ZAKRIŽ Občina Cerkno (Q13220435) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3600 Cerkev sv. Duha Cerkev stoji na platoju SV od vasi. LABINJE Občina Cerkno (Q13220435) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3601 Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji zahodno pod vasjo Planina pri Cerknem. PLANINA PRI CERKNEM Občina Cerkno (Q13220435) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3602 Cerkev sv. Jerneja Cerkev stoji ob cesti, ki vodi iz Cerknega proti Želinu, tik ob vstopu v Cerkno. CERKNO Občina Cerkno (Q13220435) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3603 Cerkev sv. Jošta Na skalni vzpetni severozahodno nad Trebenčami. TREBENČE Občina Cerkno (Q13220435) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3604 Cerkev sv. Kancijana Cerkev stoji v strmem pobočju, severno od vasi Reka. REKA Občina Cerkno (Q13220435) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3605 Cerkev sv. Pavla Cerkev stoji na hribu zahodno nad vasjo Straža pri Cerknem. STRAŽA Občina Cerkno (Q13220435) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3606 Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji sredi vasi Gornje Cerovo. GORNJE CEROVO Občina Brda (Q763400) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3607 Cerkev sv. Lenarta Cerkev stoji na vzpetini nad osrednjim delom vasi Dolnje Cerovo. DOLNJE CEROVO Občina Brda (Q763400) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3614 Cerkev sv. Janeza in Pavla Proti severu orientirana cerkev stoji na vzpetini sredi zaselka Ipavci. RAVNE Občina Ajdovščina (Q331701) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3632 Cerkev sv. Ane Cerkev stoji na samem, na vzpetini južno pod vasjo Magozd. MAGOZD Občina Kobarid (Q688287) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3646 Cerkev sv. Andreja Cerkev, obdana z zidom in strnjenimi hišami, stoji sredi vasi Goče. GOČE Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3647 Cerkev sv. Lovrenca Cerkev stoji v okviru protiturškega tabora, na spodnji terasi griča Tabor. ERZELJ Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3649 Cerkev sv. Mihaela Cerkev stoji v okviru protiturškega tabora, na najvišji točki griča Tabor. Obdana je z ogrado s pilastrskim vhodom. ERZELJ Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3650 Kapela Božjega groba Kapela stoji na pokopališču, južno pred vasjo Goče (Na Strmcu). GOČE Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3651 Cerkev sv. Urbana Cerkev, obdana z obzidanim pokopališčem, stoji na nizki vzpetini sredi vasi Godovič. GODOVIČ Občina Idrija (Q3441842) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3664 Cerkev sv. Petra in Pavla Cerkev stoji v cerkveni ogradi na osamelem griču, jugozahodno od vasi Nozno. NOZNO Občina Brda (Q763400) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3667 Cerkev sv. Petra Cerkev stoji na pokopališču severno nad vasjo Grgar. GRGAR Mestna občina Nova Gorica (Q3435478) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3691 Cerkev sv. Trojice Cerkev stoji na pobočju, severno nad glavnim trgom v Idriji. IDRIJA Občina Idrija (Q3441842) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3693 Kapelica sv. Janeza Nepomuka Kapelica stoji pod gradom, na križišču Prelovčeve in Kosovelove ulice. IDRIJA Občina Idrija (Q3441842) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3723 Cerkev sv. Uršule Cerkev stoji sredi vasi Jagršče. JAGRŠČE Občina Cerkno (Q13220435) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3732 Cerkev sv. Tomaža nad Kopriviščem Cerkev stoji južno nad zaselkom Koprušče. KAL NAD KANALOM Občina Kanal ob Soči (Q3435496) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3740 Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji na južnem robu vasi Krstenica na desnem bregu reke Soče. KRSTENICA Občina Kanal ob Soči (Q3435496) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3742 Cerkev sv. Ane Cerkev stoji na pokopališču južno od Kanala. MORSKO Občina Kanal ob Soči (Q3435496) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3757 Cerkev sv. Andreja Cerkev stoji sredi vasi Svino. SVINO Občina Kobarid (Q688287) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3760 Cerkev sv. Treh kraljev Cerkev stoji na vzhodnem delu vasi Sužid. SUŽID Občina Kobarid (Q688287) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3762 Cerkev Device Marije vnebovzete Cerkev stoji sredi vasi Kojsko. KOJSKO Občina Brda (Q763400) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3811 Cerkev sv. Ahaca Cerkev stoji na platoju sredi vasi Ledinske Krnice. LEDINSKE KRNICE Občina Idrija (Q3441842) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3820 Cerkev sv. Kancijana Cerkev stoji sredi gručastega zaselka Britof pri Ukanju, na levem bregu reke Idrije. UKANJE Občina Kanal ob Soči (Q3435496) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3836 Cerkev sv. Primoža in Felicijana Cerkev stoji med zaselkoma Manfredi in Dol v Kanalskem Lomu. KANALSKI LOM Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3837 Cerkev sv. Frančiška Ksaverija Obzidana cerkev stoji sredi vasi Lozice. LOZICE Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3843 Cerkev Marije vnebovzete Cerkev stoji sredi vasi Medana, na rahlo dvignjenem mestu. MEDANA Občina Brda (Q763400) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3855 Cerkev sv. Treh kraljev Cerkev stoji severovzhodno nad vasjo Obloke. OBLOKE Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3859 Cerkev sv. Ubalda Cerkev leži na samem južno pod vasjo Orehek pri Cerknem. OREHEK Občina Cerkno (Q13220435) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3868 Cerkev sv. Jurija Cerkev stoji zahodno izven vasi Lazec. LAZEC Občina Cerkno (Q13220435) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3869 Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji na griču zahodno od vasi Gornje Jazne. JAZNE Občina Cerkno (Q13220435) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3885 Cerkev sv. Kancijana Cerkev stoji v zaselku Britih v vasi Planina nad Ajdovščino. PLANINA Občina Ajdovščina (Q331701) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3890 Cerkev sv. Ahaca Cerkev stoji na pokopališču, južno od vasi Prilesje. PRILESJE PRI PLAVAH Občina Kanal ob Soči (Q3435496) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3892 Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji sredi vasi. PODBRDO Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3893 Cerkev sv. Lenarta Cerkev stoji na hribu južno od vasi. BAČA PRI PODBRDU Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3916 Cerkev sv. Petra Cerkev leži na platoju v bližini naselja. LOJE Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3917 Cerkev sv. Vida Cerkev stoji sredi vasi Podnanos, ob potoku Pasji rep. PODNANOS Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3918 Cerkev sv. Kozme in Damijana Cerkev stoji med graščinama Roženek in Schiwitzhofen, zahodno od vasi Podnanos. PODNANOS Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3926 Cerkev sv. Lovrenca Cerkev stoji v zaselku Podsenica pri Podsabotinu. PODSABOTIN Občina Brda (Q763400) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3971 Cerkev sv. Janeza Evangelista Cerkev stoji na jugovzhodnem robu vasi, ob poti na pokopališče. ROČE Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3974 Cerkev sv. Pavla Cerkev stoji severozahodno nad vasjo Ročinj. ROČINJ Občina Kanal ob Soči (Q3435496) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3998 Cerkev sv. Matije Z zidom nekdanjega pokopališča obdana cerkev stoji v zahodnem delu vasi Slap pri Vipavi. SLAP Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4017 Cerkev Device Marije vnebovzete Cerkev stoji na griču zahodno nad vasjo Spodnja Idrija. Obdaja jo cerkveno obzidje, do katerega vodita dve stopnišči iz vasi. SPODNJA IDRIJA Občina Idrija (Q3441842) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4023 Cerkev sv. Ožbolta Cerkev stoji sredi obzidanega prostora s pokopališčem, vzhodno nad vasjo Stržišče. STRŽIŠČE Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4033 Cerkev sv. Jurija Cerkev stoji na vzpetini severovzhodno nad zaselkom Gorenja vas. ŠEBRELJE Občina Cerkno (Q13220435) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4035 Cerkev sv. Silvestra Cerkev stoji na dvignjenem mestu sredi gručaste vasi Šempas. ŠEMPAS Mestna občina Nova Gorica (Q3435478) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4046 Cerkev sv. Marjete Cerkev stoji v cerkvenem obzidju, na vzpetini severno od vasi Hruševlje. HRUŠEVLJE Občina Brda (Q763400) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4047 Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji v zaselku Britof, v južnem delu vasi Neblo. NEBLO Občina Brda (Q763400) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4049 Cerkev sv. Lenarta Cerkev stoji sredi vasi. SPODNJA BRANICA Mestna občina Nova Gorica (Q3435478) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4052 Cerkev Device Marije Cerkev stoji severno nad vasjo Vrhovlje pri Kojskem. VRHOVLJE PRI KOJSKEM Občina Brda (Q763400) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4065 Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji na platoju na zahodnem delu mesta Tolmin. TOLMIN Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4095 Cerkev sv. Vida Cerkev stoji na vzpetini vzhodno nad vasjo Vedrijan. VEDRIJAN Občina Brda (Q763400) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4098 Cerkev sv. Štefana Cerkev stoji v zahodnem delu Vipave. VIPAVA Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4103 Cerkev sv. Križa Cerkev stoji v zahodnem delu naselja. VIPAVSKI KRIŽ Občina Ajdovščina (Q331701) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4104 Cerkev sv. Petra Cerkev stoji sredi polja, južno od vasi Dobravlje. DOBRAVLJE Občina Ajdovščina (Q331701) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4110 Cerkev sv. Jožefa Cerkev stoji sredi obzidanega pokopališča na poudarjeni legi v jedru vasi Vojsko. VOJSKO Občina Idrija (Q3441842) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4126 Cerkev sv. Križa Cerkev stoji v južnem delu vasi Vrhpolje, v starem jedru Brith. VRHPOLJE Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4135 Cerkev sv. Urha Cerkev stoji na griču jugovzhodno nad vasjo Zavratec. Obdana je s cerkvenim obzidjem. ZAVRATEC Občina Idrija (Q3441842) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
416 Rodmanov hram Rodmanov hram stoji jugozahodno od cerkve sv. Frančiška Ksaverija, v okviru domačije Lozice 7. LOZICE Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4737 Arheološko območje Grad Vzpetina jugovzgodno nad Mirnom, ob cesti za Opatje selo. MIREN Občina Miren - Kostanjevica (Q658076) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4813 Hiša Pot na Brce 1 Pot na Brce 1 (prej Cerkno 86). Hiša stoji sredi strnjenega območja starega Cerknega. CERKNO Občina Cerkno (Q13220435) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4819 Rudniški magacin Ulica Sv. Barbare 5, Trg Sv. Ahacija 4 IDRIJA Občina Idrija (Q3441842) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
4820 Znamenje Pri Kumru Znamenje stoji severovzhodno od mestnega jedra, pri samotni domačiji Pri Kumru, Gorska pot 24. IDRIJA Občina Idrija (Q3441842) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4821 Znamenje pri Lazarju Znamenje stoji pri domačiji Lazar, Pot sv. Antona 20 (prej Bazoviška 5). IDRIJA Občina Idrija (Q3441842) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4822 Frančiškov jašek Frančiškov jašek je ob Bazoviški ulici v Idriji. IDRIJA Občina Idrija (Q3441842) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
4826 Antonijev rov Vhod v stari del rudnika je za stavbo Kosovelova 3. IDRIJA Občina Idrija (Q3441842) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
4878 Cerkev sv. Petra Cerkev stoji severovzhodno nad vasjo Perati. LIVEK Občina Kobarid (Q688287) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4881 Vila Ozeljan 92. Vila stoji v središču vasi, ob cerkvi. OZELJAN Mestna občina Nova Gorica (Q3435478) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4882 Dvorec Ceglo 9, 10, 12, 13. Dvorec stoji južno pod vasjo Ceglo. CEGLO Občina Brda (Q763400) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4884 Znamenje pri pokopališču Znamenje stoji vzhodno pred pokopališčem v vasi Ročinj. ROČINJ Občina Kanal ob Soči (Q3435496) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4886 Poslopje pri hiši Kozana 50 Kozana 50. Hiša stoji sredi vasi. KOZANA Občina Brda (Q763400) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4889 Arheološko najdišče Pečinka Vhod v jamo Pečinka je severovzhodno nad vasjo Lokvica, severno pod vzpetino Pečina. KOSTANJEVICA NA KRASU Občina Miren - Kostanjevica (Q658076) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4892 Ruševine stolpa na Gradcu Stolp stoji na ravnem platoju vrh grebena, jugozahodno od cerkve sv. Ahaca pri Prilesju. VRHOVLJE PRI KOJSKEM Občina Brda (Q763400) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4920 Kašča pri hiši Gorenji Novaki 32 Gorenji Novaki 32. Kašča je v okviru samotne domačije V grapi. GORENJI NOVAKI Občina Cerkno (Q13220435) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4950 Območje arheologije, tabora in soteske Območje leži na strmem skalnem kuclju nad globoko prepadno sotesko Konjščaka. RAVNE Občina Ajdovščina (Q331701) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4976 Graščina Trilek Grad stoji na desni strani ceste Ajdovščina - Col, tik pred vasjo Col. COL Občina Ajdovščina (Q331701) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4983 Žaga ob potoku Močilnik Podbreg 33. Žaga stoji pri hiši, ob potoku Močilnik. PODBREG Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
50 Cerkev sv. Križa Cerkev stoji na razglednem griču, vzhodno nad vasjo Kojsko. KOJSKO Občina Brda (Q763400) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5040 Ruševine gradu na Kozlovem robu Osamljena kopasta vzpetina sredi Tolminske kotline, nad Tolminom. TOLMIN Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5045 Domačija Gorenja Trebuša 112, 113 Gorenja Trebuša 112 in 113. Samotna domačija leži ob potoku Trebuščica, na novi poti iz Dolenje v Gorenjo Trebušo. GORENJA TREBUŠA Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5047 Stara hiša na domačiji Kanalski Lom 36 Kanalski Lom 36. Hiša stoji v okviru domačije, v zaselku Dol. KANALSKI LOM Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5053 Hiša Ulica Franca Volariča 4a Ulica Franca Volariča 4. Hiša stoji v bregu nad glavnim trgom. KOBARID Občina Kobarid (Q688287) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5058 Kašča pri hiši Obloke 2 Obloke 2. Kašča stoji v območju domačije. OBLOKE Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5059 Domačija Pečine 17 Pečine 17. Domačija stoji ob glavni cesti na južni strani vasi. PEČINE Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5060 Kašča pri domačiji Pečine 8 Pečine 8. Kašča stoji pri samotni domačiji. PEČINE Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5062 Kašča pri domačiji Podmelec 49 Podmelec 49. Kašča stoji pri domačiji, v zaselku Hum. PODMELEC Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5066 Območje z domačijo Trenta 67 Območje leži na napetem grebenu pod cesto na Vršič. TRENTA Občina Bovec (Q3259688) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5282 Tabor Območje tabora obsega strm skalni grič severovzhodno nad vasjo Vitovlje. VITOVLJE Mestna občina Nova Gorica (Q3435478) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6 Domačija Batuje 17 Batuje 17. Domačija stoji JZ ob vaškem trgu. BATUJE Občina Ajdovščina (Q331701) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
721 Domačija Šempas 59 Šempas 59. Na samotni legi SV od naselja. ŠEMPAS Mestna občina Nova Gorica (Q3435478) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
733 Domačija Šentviška gora 15 Šentviška gora 15. Stoji v jedru naselja. ŠENTVIŠKA GORA Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7468 Vila Schiwitzhofen Podnanos 3. Vila stoji v zaselku Podbrje, jugovzhodno od cerkve sv. Kozma in Damjana. PODNANOS Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7469 Vila Roženek Podnanos 2. Vila stoji v zaselku Podbrje, severozahodno od cerkve sv. Kozma in Damjana. PODNANOS Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7470 Stari grad Na griču zahodno nad Vipavo. VIPAVA Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7612 Območje ob dvorcu Zemono Območje obsega grič z dvorcem zahodno od Vipave, vzhodno ob avtocesti Ljubljana-Nova Gorica. ZEMONO Občina Vipava (Q1002229) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
763 Tabor Tabor leži vrh skalnega griča severovzhodno nad vasjo Črniče. RAVNE Občina Ajdovščina (Q331701) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7885 Park Lanthierijeve graščine Park se nadaljuje v osrednji osi Lanthierijeve graščine do lokalne ceste Ljubljana - Nova Gorica, na severnem robu pa ga omejuje mestna vpadnica. VIPAVA Občina Vipava (Q1002229) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
805 Dvorec Žablje Velike Žablje 36, 37. Dvorec stoji na pobočju v gornjem delu vasi, kot dominanta in pendant cerkvi. VELIKE ŽABLJE Občina Ajdovščina (Q331701) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
818 Lanthierijeva graščina Glavni trg 7, 8, 9, 9A. Dvorec stoji sredi Vipave. VIPAVA Občina Vipava (Q1002229) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
819 Mesto Vipavski Križ leži na osamljenem griču sredi Vipavske doline. VIPAVSKI KRIŽ Občina Ajdovščina (Q331701) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
820 Vila Vipolže Vila stoji na vzhodnem robu vasi Vipolže, nad vinogradi. VIPOLŽE Občina Brda (Q763400) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
835 Kužno znamenje V jedru vasi Volče, ob zahodnem cestnem robu in nad izvirom studenca stoji znamenje. VOLČE Občina Tolmin (Q15924) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
851 Znamenje sv. Petra Znamenje sv. Petra stoji južno ob krajevni cesti proti Dupljam, jugozahodno od vasi Vrhpolje, ob odcepu ceste proti zaselku Brith. VRHPOLJE Občina Vipava (Q1002229) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9321 Arheološko najdišče Divje babe I Jama je v stenah pod cerkvijo sv. Ivana pri Dolenji vasi, na delu parcele 556 k.o. Šebrelje. REKA Občina Cerkno (Q13220435) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži