Wikipedija:Wiki Loves Monuments v Sloveniji (2019)/Seznam spomenikov v posavski regiji

Seznam spomenikov v posavski regiji za natečaj Wiki Loves Monuments 2019. Poln seznam je v Registru kulturne dediščine (RKD), v spodnjem pa je izbor spomenikov za lažjo orientacijo. S klikom na gumb "Naloži" se odpre predpripravljen obrazec z vnešeno številko EŠD, imenom in lokacijo spomenika.

Opomba: natečaj za leto 2019 je zaključen, še vedno pa lahko uporabite spodnje povezave za nalaganje svojih fotografij. Prispevki so vedno dobrodošli.

EŠD Ime Lokacija Naselje Občina Razglasitev
11168 Območje gradu Rajhenburg Območje gradu obsega široko, v več terasah urejeno sleme in pobočja pomola severno nad Savo in izlivom potoka Brestanica. BRESTANICA Občina Krško (Q3484655) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
11169 Območje gradu Bizeljsko Območje gradu zavzema gozdno vzpetino v obronkih pobočja Orlice nad dolino Sotle SV od Bizeljske vasi. BIZELJSKA VAS Občina Brežice (Q906879) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
13753 Lutrovska klet Lutrovska klet stoji na južnem pobočju grajskega hriba, nižje ob njej je poslopje Cesta na grad 17a. SEVNICA Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14723 Grad Stari grad Grad je stal na hribu Stari grad, zahodno nad dvorcem Boštanj. APNENIK PRI BOŠTANJU Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14732 Znamenje Znamenje stoji ob lokalni cesti Sevnica-Blanca med Gornjim in Dolnjim Brezovim, pri hiši Gornje Brezovo 15.. GORNJE BREZOVO Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14737 Slopasto znamenje Znamenje stoji na zahodnem robu vasi Kompolje, na razpotju poljskih poti. KOMPOLJE Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14739 Grad Rekštanj Grad je stal na prepadnem pomolu vzhodno nad reko Mirno, jugozahodno od Dolenjega Boštanja. LAZE PRI BOŠTANJU Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14740 Stebrasto znamenje Znamenje stoji ob pešpoti iz Sevnice preko Ledine na Lisco. LEDINA Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14755 Znamenje sv. Martina Znamenje stoji sredi Glavnega trga. SEVNICA Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14758 Slopno znamenje Znamenje stoji ob cesti Dolenji Boštanj-Vrh pri Boštanju. VRH PRI BOŠTANJU Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14759 Grajska kašča Stavba stoji ob vznožju grajskega hriba, ob Cesti na grad. SEVNICA Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1577 Cerkev Matere božje Cerkev stoji v sredi med kapelami, na robu slemena Svetih Gor, južno nad Bistrico ob Sotli. ZAGAJ Občina Bistrica ob Sotli (Q13377731) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
16 Domačija Bistrica 77 Bistrica ob Sotli 77. Domačija stoji ob cesti na J robu naselja. BISTRICA OB SOTLI Občina Bistrica ob Sotli (Q13377731) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1656 Cerkev sv. Mihaela Cerkev stoji na pokopališču, na vzhodnem robu vasi Kompolje, na desnem bregu Save. KOMPOLJE Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1657 Cerkev sv. Križa Cerkev stoji na griču v vzhodnem delu vasi Log, južno od ceste Sevnica-Krško. LOG Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1658 Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji vrh razglednega griča, južno nad dolino Grahovice, zahodno od Boštanja. VRH PRI BOŠTANJU Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1660 Kapela sv. Nikolaja Kapela stoji južno od ceste Celje-Krško. BOŠTANJ Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
18 Grad Bizeljsko Bizeljska vas 20. Grad stoji na gozdni vzpetini v obronkih pobočja Orlice nad dolino Sotle severovzhodno od Bizeljske vasi. BIZELJSKA VAS Občina Brežice (Q906879) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
1910 Cerkev sv. Miklavža Cerkev stoji na severni strani Oražnovega trga, v južnem delu mestnega jedra. KOSTANJEVICA NA KRKI Občina Kostanjevica na Krki (Q12062190) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1911 Cerkev Matere dobrega sveta na Slinovcah Cerkev stoji na Novi gori jugozahodno od Slinovc, vzhodno od Globočic pri Kostanjevici. GLOBOČICE PRI KOSTANJEVICI Občina Kostanjevica na Krki (Q12062190) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
1952 Cerkev sv. Jožefa Cerkev stoji na severu razložene vasi Trška Gora, na vedutno izpostavljenem pobočju Trške gore. TRŠKA GORA Občina Krško (Q3484655) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1957 Cerkev sv. Ane Cerkev stoji na vedutno izpostavljenem pomolu nad naseljem jugozahodno od starega vaškega jedra. LESKOVEC PRI KRŠKEM Občina Krško (Q3484655) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1958 Cerkev sv. Štefana Cerkev stoji na vzpetini jugovzhodno od Nemške vasi. NEMŠKA VAS Občina Krško (Q3484655) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1959 Cerkev sv. Valentina Cerkev stoji na vzpetini južno od vasi. STRAŽA PRI RAKI Občina Krško (Q3484655) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1963 Cerkev sv. Pavla Cerkev stoji v severovzhodnem delu vasi. GORICA Občina Krško (Q3484655) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2196 Cerkev sv. Katarine Cerkev stoji tik ob cesti, severno nad vasjo Jelovo, severno od Radeč. ZAVRATE Občina Radeče (Q13377986) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2199 Cerkev sv. Martina Cerkev stoji v južnem delu naselja. VRHOVO Občina Radeče (Q13377986) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2208 Cerkev sv. Lenarta v Gornjem Ravnu Cerkev stoji na griču nad zaselkom Gornje Ravno. RAVNO Občina Krško (Q3484655) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2209 Cerkev sv. Petra Cerkev stoji na zahodni strani ceste Koritnica - Podulce, jugovzhodno od Koritnice. KORITNICA Občina Krško (Q3484655) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2363 Cerkev sv. Urha Cerkev stoji sredi pokopališča v severnem delu gručastega naselja Rovišče, južno od Studenca. ROVIŠČE PRI STUDENCU Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2400 Cerkev Žalostne Matere božje Cerkev stoji na pokopališču, južno od vasi. BUŠEČA VAS Občina Brežice (Q906879) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2429 Cerkev sv. Martina Cerkev stoji na griču Šmarna gora, zahodno od razloženega naselja Kal pri Krmelju in od Šentjanža. KAL PRI KRMELJU Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2430 Cerkev sv. Marjete Cerkev stoji na griču južno od naselja Kamenica in severovzhodno od Krmelja. KAMENICA Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2484 Cerkev sv. Križa Cerkev stoji sredi pokopališča, na oblem griču jugozahodno od strnjenega dela naselja Veliki Cirnik. VELIKI CIRNIK Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2512 Cerkev sv. Jakoba starejšega Cerkev stoji sredi obzidanega pokopališča severozahodno od vasi telče, vzhodno od Tržišča. TELČE Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2613 Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji sredi opuščenega pokopališča, ob strmo vzpenjajoči se poti v jugozahodnem delu vasi Tržišče. TRŽIŠČE Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2614 Cerkev sv. Lenarta Cerkev stoji na severnem robu naselja, jugozahodno od Krmelja. GABRIJELE Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2615 Cerkev sv. Jurija Pravilno orientirana cerkev stoji na vrhu Šentjurskega hriba, severno nad zaselkom Podgora. KAPLJA VAS Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2616 Cerkev sv. Jakoba Cerkev stoji v jugovzhodnem delu Pavle vasi, sredi vinogradov, jugovzhodno od Tržišča. PAVLA VAS Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2617 Cerkev sv. Urha Cerkev stoji sredi pokopališkega obzidja v severnem delu gručaste vasi Slančji Vrh, vzhodno od naselja Tržišče. SLANČJI VRH Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2636 Cerkev sv. Križa Cerkev stoji na pokopališču na vrhu razglednega hriba, zahodno nad vasjo. CIRNIK Občina Brežice (Q906879) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
264 Cerkev sv. Jakoba Na otoku na zahodni strani naselja, na robu nad okljukom Krke v Kostanjevici. KOSTANJEVICA NA KRKI Občina Kostanjevica na Krki (Q12062190) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2881 Cerkev sv. Vida na Janeževem vrhu Cerkev stoji na razglednem Janeževem vrhu. BIZELJSKO Občina Brežice (Q906879) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2900 Cerkev Vseh svetnikov Cerkev stoji na griču, severno od zaselkov Cirje in Klanc, severovzhodno od Pokleka nad Blanco. POKLEK NAD BLANCO Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2906 Cerkev sv. Petra in Pavla Cerkev sv. Petra in Pavla stoji severno od reke Save in južno od rečice Brestanice. BRESTANICA Občina Krško (Q3484655) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2911 Cerkev sv. Roka Cerkev stoji v severnem delu mesta, vzhodno ob glavni ulici, ki poteka od gradu na jugu skozi mesto proti severu. BREŽICE Občina Brežice (Q906879) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2941 Cerkev sv. Fabijana in Sebastijana Cerkev stoji ob cesti, ki vodi od Brežic proti Dobovi, v južnem delu naselja. MOSTEC Občina Brežice (Q906879) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
29623 Znamenje z nišo Znamenje stoji na trgu Primoža Trubarja sredi naselja Loka pri Zidanem Mostu. LOKA PRI ZIDANEM MOSTU Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
29630 Slopno znamenje Znamenje stoji ob križišču poti sredi travnikov in njiv severno pod zaselkom Ravne. SELCE NAD BLANCO Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
29632 Slopasto znamenje Znamenje stoji ob križišču cest Drožnje-Lamperče-Metni Vrh. DROŽANJE Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
29633 Slopno znamenje Znamenje stoji ob križišču poti južno od cerkve sv. Lovrenca, sevrovzhodno od hiše Metni Vrh 5. METNI VRH Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
29634 Znamenje z nišo Znamenje stoji ob križišču v zaselku Novo Dobje, pri odcepu ceste v zaselek Podzavrh. JABLANICA Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
29635 Slopno znamenje Znamenje stoji na razpotju poti Orlska Gora-Gornje Orle-Log. GORNJE ORLE Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
30028 Zahodno mestno obzidje s podzemnimi prostori Mestno obzidje poteka po zahodnem robu starega mestnega jedra Brežic, na brežini nad Vrbino. BREŽICE Občina Brežice (Q906879) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
30066 Mestno obzidje na Ulici stare pravde Del mestnega obzidja je v nizu hiš na vzhodni strani Ulice stare pravde. BREŽICE Občina Brežice (Q906879) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
30067 Vzhodno mestno obzidje Obzidje poteka po vzhodnem robu mestnega jedra oziroma zahodno od Ulice Pod obzidjem. BREŽICE Občina Brežice (Q906879) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
30308 Kapela Božjega groba v Šentlenartu Kapela stoji znotraj obzidja cerkve sv. Lenarta v nekdaj samostojnem naselju Šentlenart. BREŽICE Občina Brežice (Q906879) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
305 Cerkev sv. Duha Nad desnim bregom Save, ob Valvasorjevi hiši, na severni strani Krškega. KRŠKO Občina Krško (Q3484655) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
306 Valvasorjeva hiša Valvasorjevo nabrežje 4. Hiša stoji na severni strani naselja, na desnem bregu Save, južno ob cerkvi sv. Duha. KRŠKO Občina Krško (Q3484655) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
317 Grad Šrajbarski turn Grad stoji severno od Leskovca pri Krškem. LESKOVEC PRI KRŠKEM Občina Krško (Q3484655) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
3232 Kapela sv. Jurija Na južnem robu slemena Svetih Gor, v vrsti kapel. ZAGAJ Občina Bistrica ob Sotli (Q13377731) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3233 Kapela sv. Martina Na južni strani slemena med kapelami na vrhu Svetih Gor. ZAGAJ Občina Bistrica ob Sotli (Q13377731) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3234 Kapela sv. Boštjana Na slemenu Svetih Gor, tik za prezbiterijem cerkve. ZAGAJ Občina Bistrica ob Sotli (Q13377731) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3235 Kapela Lurške Matere božje Kapela stoji na vrhu Svetih Gor, v sklopu ostalih kapel in cerkve. ZAGAJ Občina Bistrica ob Sotli (Q13377731) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3247 Cerkev sv. Križa Cerkev stoji na razglednem griču vzhodno od vasi in je orientirana. DEDNJA VAS Občina Brežice (Q906879) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3311 Cerkev sv. Lovrenca Cerkev stoji na južnem pobočju hriba Lovrenc, na severozahodnem robu razloženega naselja Okroglice. OKROGLICE Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3347 Cerkev sv. Florijana Cerkev stoji na ravnici na skrajnem vzhodnem delu trškega jedra Sevnice. SEVNICA Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3349 Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji v južnem delu Šmarja, zahodnem predmestju Sevnice, na desnem bregu potoka Sevnična. SEVNICA Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3350 Cerkev sv. Ane v Šmarju Cerkev stoji na griču Gorica v severozahodnem predmestju Sevnice. SEVNICA Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3352 Cerkev sv. Ulrika Obzidana cerkev sredi nekdanjega pokopališča stoji na robu gručastega dela naselja Gornje Brezovo, ob železniški progi na levem bregu reke Save. GORNJE BREZOVO Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3353 Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji na griču severovzhodno nad vasjo Dolenje Brezovo. DOLNJE BREZOVO Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3354 Cerkev sv. Benedikta Cerkev stoji vzhodno od Sevnice, na severovzhodnem robu naselja Žigrski Vrh. ŽIGRSKI VRH Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3356 Cerkev sv. Štefana Cerkev stoji na vzhodnem robu naselja, na oblem griču, severovzhodno od Sevnice. VRANJE Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3357 Cerkev sv. Lovrenca Cerkev stoji na griču, južno od zaselka Žabjak, severno od Sevnice. METNI VRH Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3359 Cerkev Marijinega vnebovzetja na Grački gori Cerkev stoji na vrhu griča Gračka gora, vzhodno od zaselka Brinje, na skrajnem vzhodnem robu naselja Čanje. ČANJE Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3360 Kapela Božjega groba Kapela stoji vrh planote ob pokopališču, vzhodno od strnjenega dela naselja Sevnica. SEVNICA Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3514 Cerkev sv. Lenarta Cerkev stoji na nizkem slemenu, sredi hribovite pokrajine, v severnem delu zaselka Bukovje, severovzhodno od Sevnice. ZABUKOVJE NAD SEVNICO Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3515 Cerkev sv. Primoža in Felicijana Cerkev stoji na nizki vzpetini, severno od zaselka Pokojni Vrh, vzhodno od Zabukovja. MRZLA PLANINA Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3516 Cerkev sv. Jurija Cerkev z stoji severno nad naseljem Trnovec in ob vznožju hriba Sv. Jurij. TRNOVEC Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3517 Cerkev Rožnovenske Matere božje Cerkev stoji ob cesti jugovzhodno od zaselka Veliko Podgorje. PODGORJE OB SEVNIČNI Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4592 Trško naselje Naselje leži na pomolu nad rečno teraso Sotle, severno pod Svetimi Gorami in zahodno pod Kunšperško goro, ter na robu obsežnega Kunšperškega polja na severu. BISTRICA OB SOTLI Občina Bistrica ob Sotli (Q13377731) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
46 Grad Rajhenburg Grad stoji na razglednem pomolu, severno nad Savo, južno pod naseljem Brestanica, nad izlivom potoka Brestanica v Savo. BRESTANICA Občina Krško (Q3484655) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
4624 Grad Grad leži na prepadni skalni vzpetini nad istoimenskim naseljem Kunšperk. KUNŠPERK Občina Bistrica ob Sotli (Q13377731) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4648 Hiša Hrastje 1 Hrastje ob Bistrici 1. Ob glavni cesti Mislinja - Bistrica ob Sotli, vzhodno od mosta čez Trebščico. HRASTJE OB BISTRICI Občina Bistrica ob Sotli (Q13377731) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
49 Grad Ulica prvih borcev 1. V jugovzhodnem predelu mestnega jedra, nad levim bregom nekdanjega rokava reke Save. BREŽICE Občina Brežice (Q906879) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
5750 Hram Janeza Božiča Hram stoji na južnem koncu vasi. GRADNJE Občina Krško (Q3484655) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5751 Hram Jožeta Božiča Hram stoji v zahodnem delu naselja. GRADNJE Občina Krško (Q3484655) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7136 Grajska kašča Cesta prvih borcev 4 Cesta prvih borcev 4. Stavba stoji na južnem delu glavne tržne ulice v neposredni bližini gradu in sodi v grajski kompleks. BREŽICE Občina Brežice (Q906879) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
7142 Hiša Dell Cott Cesta prvih borcev 23. Stavba stoji v osrednjem delu historičnega mestnega jedra, nasproti župnijske cerkve. BREŽICE Občina Brežice (Q906879) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8235 Mestni predel ob cerkvi sv. Janeza Evangelista Območje zajema širši prostor Hočevarjevega trga. KRŠKO Občina Krško (Q3484655) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8236 Hiša Valvasorjevo nabrežje 3 Valvasorjevo nabrežje 3. Hiša stoji v strnjenem stavbnem nizu jugovzhodno od Hočevarjevega trga v mestnem jedru. KRŠKO Občina Krško (Q3484655) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8237 Hiša Valvasorjevo nabrežje 2 Valvasorjevo nabrežje 2. Hiša stoji na vogalu strnjenega stavbnega niza, jugozahodno od Hočevarjevaga trga v mestnem jedru. KRŠKO Občina Krško (Q3484655) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8238 Znamenje ob župnijski cerkvi Znamenje stoji severovzhodno od župnijske cerkve, v mestnem jedru. KRŠKO Občina Krško (Q3484655) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8766 Območje gradu Kostanjevica Grajski kompleks obsega širše območje okrog samostana južno od Kostanjevice. KOSTANJEVICA NA KRKI Občina Kostanjevica na Krki (Q12062190) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
9195 Kapela sv. Ane Kapela stoji v parku gradu Mokrice, južno od gradu. RAJEC Občina Brežice (Q906879) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9280 Staro mestno jedro Naselje se je razvilo pod gradom Sevnica, na levem bregu Save, med Drožanjskim in Florjanskim potokom. SEVNICA Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9306 Slopno znamenje Znamenje stoji ob cesti v južnem delu vasi Veliki Cirnik, pri odcepu poti k cerkvi sv. Križa, ob hiši Veliki Cirnik 4. VELIKI CIRNIK Občina Sevnica (Q11214302) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9687 Grajska razvalina Razvalina radeškega gradu stoji v pobočju strmega hriba severozahodno od naselbinskega jedra Radeče. RADEČE Občina Radeče (Q13377986) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9688 Grajska razvalina Grad stoji na strmi skali severno nad naseljem. SVIBNO Občina Radeče (Q13377986) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9691 Kapelica ob ulici Milana Majcna Kapelica stoji tik ob cesti na vrhu klanca pred pokopališčem. RADEČE Občina Radeče (Q13377986) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9692 Kapelica pri hiši Stari Dvor 2 Kapelica stoji ob cesti, na robu s škarpo obzidanega vrta, pri hiši Stari Dvor 2. STARI DVOR Občina Radeče (Q13377986) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9693 Znamenje pri hiši Vrhovo 88 Znamenje stoji v naselju, ob magistralni cesti Celje - Sevnica, pri hiši Vrhovo 88. VRHOVO Občina Radeče (Q13377986) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9723 Župnišče Oražnov trg 5 Oražnov trg 5. Stavba v obliki L sega vzdolž reke in proti trgu. KOSTANJEVICA NA KRKI Občina Kostanjevica na Krki (Q12062190) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži