Wikipedija:Wiki Loves Monuments v Sloveniji (2019)/Seznam spomenikov v koroški regiji

Seznam spomenikov v koroški regiji za natečaj Wiki Loves Monuments 2019. Poln seznam je v Registru kulturne dediščine (RKD), v spodnjem pa je izbor spomenikov za lažjo orientacijo. S klikom na gumb "Naloži" se odpre predpripravljen obrazec z vnešeno številko EŠD, imenom in lokacijo spomenika.

Opomba: natečaj za leto 2019 je zaključen, še vedno pa lahko uporabite spodnje povezave za nalaganje svojih fotografij. Prispevki so vedno dobrodošli.

EŠD Ime Lokacija Naselje Občina Razglasitev
12322 Zakržnikovo znamenje Znamenje stoji jugozahodno od domačije Zakržnik, Golavabuka 51. GOLAVABUKA Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14062 Avguštinovo znamenje Znamenje stoji jugozahodno od domačije Avguštin, Podkraj 2. PODKRAJ Občina Ravne na Koroškem (Q13378051) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
18040 Župnišče Zgornji trg 28. Župnišče stoji na skali, ob cerkvi sv. Nikolaja, s katero ustvarja kvaliteten ambient. VUZENICA Občina Vuzenica (Q370390) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
18041 Župnišče Glavni trg 12. Župnišče stoji zahodno od cerkve sv. Marjete. MUTA Občina Muta (Q6309297) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
28291 Kramolčeva kašča Kašča stoji v okviru domačije Šentanel 13, ob cerkvenem obzidju. ŠENTANEL Občina Prevalje (Q650009) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
28728 Župnišče Pernice 23. Župnišče stoji v strmem pobočju, zahodno od cerkve sv. Simona in Jude. PERNICE Občina Muta (Q6309297) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2909 Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji ob glavni cesti Maribor - Dravograd, v naselju Brezno. BREZNO Občina Podvelka (Q1016800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2936 Cerkev sv. Andreja in Jakoba Cerkev stoji sredi pokopališča, ob cesti Dravograd - Libeliče. ČRNEČE Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2956 Cerkev sv. Janeza Evangelista Cerkev stoji na zahodnem robu mestnega jedra, južno ob glavni cesti Dravograd - Vič. DRAVOGRAD Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2957 Cerkev sv. Lenarta Cerkev stoji ob lokalni cesti Dravograd - Vič. VIČ Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2958 Cerkev sv. Boštjana in Roka Cerkev stoji ob glavni cesti Maribor - Dravograd. SV. BOŠTJAN Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2959 Cerkev sv. Marije Magdalene Cerkev stoji severno od glavne ceste Maribor - Dravograd in zaselka Vrata. KOZJI VRH NAD DRAVOGRADOM Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3016 Cerkev sv. Lenarta Cerkev stoji v vzhodnem delu zaselka Šentlenart, na levem bregu reke Mislinje. MISLINJA Občina Mislinja (Q999584) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3017 Cerkev sv. Ahaca Cerkev stoji ob glavni cesti Slovenj Gradec - Mislinja. MISLINJA Občina Mislinja (Q999584) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3018 Cerkev sv. Urha Cerkev stoji v Zgornjih Dovžah. DOVŽE Občina Mislinja (Q999584) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3025 Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji na pokopališču v središču naselja in ni pravilno orientirana. ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3026 Cerkev sv. Jedrti Na najvišji točki naselja, južno od regionalne ceste Dravograd-Slovenj Gradec. GMAJNA Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3030 Cerkev sv. Marije Magdalene Stoji na pokopališču vrh Javorja. JAVORJE Občina Črna na Koroškem (Q279072) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3031 Cerkev sv. Jošta Vzhodno od Črne, po lokalni cesti, nad domačijo Podkržnik. JAVORJE Občina Črna na Koroškem (Q279072) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3034 Cerkev sv. Jerneja Cerkev stoji v bližini avstrijske meje, vzhodno nad dolino Mučke Bistrice. SV. JERNEJ NAD MUTO Občina Muta (Q6309297) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3065 Cerkev sv. Jakoba Cerkev stoji zahodno od Črne, na vzpetini. KOPRIVNA Občina Črna na Koroškem (Q279072) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3066 Cerkev sv. Ane Cerkev leži severozahodno od Črne ob avstijski meji. KOPRIVNA Občina Črna na Koroškem (Q279072) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3076 Cerkev sv. Marjete Cerkev s pokopališčem stoji v središču Kotelj. KOTLJE Občina Ravne na Koroškem (Q13378051) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3101 Cerkev sv. Martina Cerkev stoji na vzpetini nad vasjo, na pokopališču. LIBELIČE Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3120 Cerkev sv. Ignacija Cerkev stoji severozahodno od naselja Rdeči Breg, na osamljeni legi. RDEČI BREG - DEL Občina Podvelka (Q1016800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3175 Cerkev sv. Lenarta Cerkev stoji v gozdu, južno nad Kajžarjevo domačijo. PLAT Občina Mežica (Q678147) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3186 Cerkev sv. Helene Cerkev stoji severno od razloženega naselja. ŠMIKLAVŽ Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3199 Cerkev sv. Petra Cerkev stoji nad levim bregom reke Drave, zahodno od HE Vuzenica, jugozahodno od Mute in jugovzhodno od Gortine. MUTA Občina Muta (Q6309297) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3201 Cerkev sv. Štefana Cerkev stoji ob križišču cest sredi vasi Gortina. GORTINA Občina Muta (Q6309297) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3209 Cerkev sv. Janeza Krstnika Na vrhu naselja. OJSTRICA Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
321 Ambient s cerkvama sv. Ane in sv. Volbenka Ambient s cerkvama je na prevalu nad vasjo Leše, vzhodno pod Volinjekom, pod robom gozda. LEŠE Občina Prevalje (Q650009) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3210 Cerkev sv. Duha Cerkev stoji na hribu pod Ojstrico, vzhodno od župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika. SV. DUH Občina Dravograd (Q3503123) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
3218 Cerkev sv. Ane Cerkev stoji na Anskem vrhu, severno od naselja. PAMEČE Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3219 Cerkev sv. Marije Cerkev stoji v središču naselja. TROBLJE Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
322 Kostnica sv. Mihaela Kostnica stoji na vaškem pokopališču na zahodni strani vasi, južno ob cerkvi in pod robom strmega gozdnega roba. LIBELIČE Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3223 Cerkev sv. Simona in Jude Cerkev stoji vzhodno ob lokalni cesti, ki vodi iz Gortine proti severu. PERNICE Občina Muta (Q6309297) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3229 Cerkev sv. Ožbolta Cerkev stoji na Ožbaltskem vrhu, zahodno od Medvedove domačije. OTIŠKI VRH Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3257 Cerkev sv. Duha Cerkev leži zahodno od naselja, na grebenu nad Suhodolom. PODGORJE Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3281 Cerkev sv. Ane Cerkev stoji ob cerkvi sv. Volbenka severozahodno od vasi Leše. LEŠE Občina Prevalje (Q650009) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3282 Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji južno ob glavni cesti v središču Poljan. POLJANA Občina Prevalje (Q650009) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3300 Cerkev sv. Mihaela Cerkev stoji sredi naselja in je prostorska dominanta ob vstopu v starejše mestno jedro. RADLJE OB DRAVI Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3302 Cerkev sv. Treh kraljev Cerkev stoji severozahodno od Radelj, zahodno od lokalne ceste. SV. TRIJE KRALJI Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3303 Cerkev sv. Janeza Nepomuka Cerkev stoji zahodno od ceste Spodnja Vižinga - Remšnik. ŠT. JANŽ PRI RADLJAH Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3305 Cerkev sv. Egidija Cerkev stoji v severnem delu Raven, na griču nad mestom. RAVNE NA KOROŠKEM Občina Ravne na Koroškem (Q13378051) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3312 Cerkev sv. Danijela Stoji sredi zelo redko pozidanega naselja jugozahodno od Slovenj Gradca. ZGORNJI RAZBOR Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3318 Cerkev sv. Pankracija Iz Remšnika po lokalni cesti proti severu. Stoji na meji z Avstrijo. RADELCA Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3319 Cerkev sv. Urbana Leži tik ob avstrijski meji, pri domačiji Buzenik, Radelca 20. RADELCA Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3320 Cerkev sv. Jerneja Cerkev stoji sredi vasi Ribnica na Pohorju. RIBNICA NA POHORJU Občina Ribnica na Pohorju (Q1009413) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3321 Cerkev sv. Lenarta Cerkev stoji severovzhodno od jedra vasi Ribnica na Pohorju, ob pokopališču. RIBNICA NA POHORJU Občina Ribnica na Pohorju (Q1009413) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3322 Cerkev sv. Bolfenka Cerkev stoji zahodno od Pečenikovega vrha na Pohorju, v razloženem naselju Hudi Kot. HUDI KOT Občina Ribnica na Pohorju (Q1009413) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3323 Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji na koncu ceste, ki vodi iz Ribnice na Pohorju na Janževski vrh. JANŽEVSKI VRH Občina Podvelka (Q1016800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3337 Cerkev sv. Roka Cerkev stoji znotraj obzidja, v katerem je pokopališče, južno od glavne ceste Slovenj Gradec - Ravne, vzhodno od kmetije Gostenčnik. SELE Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3338 Cerkev sv. Neže Cerkev stoji na samotnem kraju, severovzhodno od kmetije Vrhe 45. VRHE Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3339 Cerkev sv. Miklavža Cerkev stoji južno od naselja Vrhe. SELE Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3392 Cerkev sv. Radegunde Sredi naselja, na strmem pobočju pod Gradom, nad župniščem. STARI TRG Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3393 Cerkev sv. Uršule na Uršlji gori Cerkev stoji na vrhu Uršlje gore, vzhodno od doma na Uršlji gori, vzhodno od Črne na Koroškem in zahodno od Slovenj Gradca. JAZBINA Občina Črna na Koroškem (Q279072) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3394 Cerkev sv. Urbana Cerkev stoji zahodno od ceste Bukovska vas - Vrhe. VRHE Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3419 Cerkev sv. Jurija Cerkev stoji na robu gozda, v razloženi vasi na platoju nad Mislinjsko dolino. LEGEN Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3421 Cerkev sv. Marije Magdalene cerkev stoji na obronkih Pohorja, severno od ceste Dovže-Turiška vas, pri hiši Brda 37. BRDA Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3423 Cerkev sv. Tomaža Cerkev stoji v središču naselja. TOMAŠKA VAS Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3424 Cerkev sv. Filipa in Jakoba Cerkev stoji vrh razglednega hriba nad Tomaško vasjo, južno od hiše Golavabuka 17. GOLAVABUKA Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3453 Cerkev sv. Križa Cerkev stoji v središču naselja ob lokalni cesti Dravograd - Trbonje. TRBONJE Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3454 Cerkev sv. Danijela Cerkev stoji na samem, vzhodno od Mežnarjevega vrha. SV. DANIJEL Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3511 Cerkev sv. Vida Vzhodno od Vuzenice, na višini 440 m. SV. VID Občina Vuzenica (Q370390) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4185 Grob z nagrobnikom neznanima borcema Zahodno ob cerkvi sv. Neže. VRHE Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4797 Župnijsko središče Remšnik 2. Ambient stoji na vzpetini severno nad naseljem. REMŠNIK Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
48 Hribernikovo znamenje Znamenje stoji vzhodno od hiše Brezno 3 in spada k domačiji Hribernik, Brezno 2. BREZNO Občina Podvelka (Q1016800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5021 Samostan dominikank Samostan stoji na zahodnem robu naselja, severno od ceste Maribor - Dravograd ter grajske pristave s kalvarijo. RADLJE OB DRAVI Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
526 Kašča na domačiji Plat 11 Plat 11. Kašča stoji v sklopu samotne domačije. PLAT Občina Mežica (Q678147) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5308 Znamenje nad šolo Znamenje stoji nad šolo. BREZNO Občina Podvelka (Q1016800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
596 Domačija Pod Perkolico 1 Pod Perkolico 1. Stoji na skrajnem S robu naselja. RADLJE OB DRAVI Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
657 Mestno jedro Jedro Slovenj Gradca leži v Mislinjski dolini, ob sotočju reke Mislinje in potoka Suhodolnice. SLOVENJ GRADEC Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
658 Cerkev sv. Duha Na vzhodnem robu srednjeveškega jedra Slovenj Gradca, južno od župne cerkve ob robu Trga svobode stoji Špitalska cerkev. SLOVENJ GRADEC Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
659 Cerkev sv. Elizabete Cerkev stoji na vzhodni strani jedra Slovenj Gradca, ob zaključni stranici Trga svobode. SLOVENJ GRADEC Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
694 Cerkev sv. Pankracija Cerkev stoji severno nad naseljem Stari trg, na vrhu razglednega griča Grad nad Slovenj Gradcem (Grajski grič). SLOVENJ GRADEC Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
724 Cerkev sv. Janeza Krstnika Na robu vasi, na poudarjeni gomili in ob lipi. ŠENTJANŽ NAD DRAVČAMI Občina Vuzenica (Q370390) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7380 Vas Ob lokalni cesti Dravograd-Libeliče. ČRNEČE Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7381 Trško jedro Naselje leži 60 km zahodno od Maribora ob magistralni cesti Maribor-Vič, nad sotočjem Drave in Meže. DRAVOGRAD Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7384 Grajske razvaline Puhštanj V naselju Bukovje nad graščino Bukovje ob lokalni cesti Maribor-Dravograd. BUKOVJE Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7387 Grajske razvaline Na pobočju severno od naselja Dravograd. DRAVOGRAD Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7389 Župnišče Črneče 170 Črneče 170. V središču naselja ob župni cerkvi. ČRNEČE Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7390 Hiša Koroška cesta 12 Koroška cesta 12. Izven mestnega jedra, ob cesti proti Viču, južno od cerkve sv. Janeza. DRAVOGRAD Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7391 Hiša Trg 4. julija 22 Trg 4. julija 22. Prvi objekt v zaščitenem mestnem jedru iz smeri Maribora. DRAVOGRAD Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7394 Hiša Trg 4. julija 38 Trg 4. julija 38. Nahaja se v mestnem jedru, na severni strani trga. DRAVOGRAD Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7395 Hiša Trg 4. julija 43 Trg 4. julija 43. Stoji v južnem nizu trga. DRAVOGRAD Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7397 Hiša Trg 4. julija 57 Trg 4. julija 57. Stoji na jugozahodnem robu trga. DRAVOGRAD Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7400 Kapela Kapela stoji jugozahodno od dvorca Bukovje, na desnem bregu Drave, ob lokalni cesti Dravograd-Trbonje. BUKOVJE Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7401 Kapelica Stoji ob glavni cesti Dravograd-Slovenj Gradec v naselju Bukovska vas. BUKOVSKA VAS Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7402 Veržunovo znamenje Sredi Črneškega polja, v bližini kmetije Vržun. ČRNEČE Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7403 Znamenje na župnijskem polju Severozahodno iz Črneč na takoimenovanem župnijskem polju, pod ogromno lipo. ČRNEČE Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7404 Žgajnerjeva kapelica Znamenje stoji sredi vasi, na severni strani cerkve. ČRNEČE Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7405 Mačičevo znamenje Stoji tik nad opuščeno gramoznico na Dobravi, S od strnjenega naselja Dobrova pri Dravogradu. DOBROVA PRI DRAVOGRADU Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7408 Znamenje pri Moriju Stoji južno od cerkve sv. J. Krstnika, v bližini gostilne Mori. OJSTRICA Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7410 Šulerjevo znamenje Znamenje stoji zahodno od kmetije, Selovec 45. SELOVEC Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7411 Gosnikovo znamenje Znamenje stoji ob cesti zahodno od kmetije Gosnik, Sv. Danijel 52. SV. DANIJEL Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7412 Znamenje pri Uršniku Znamenje stoji ob gospodarskem poslopju na domačiji Sv. Danijel 6. SV. DANIJEL Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7413 Znamenje pri Blažeju Znamenje stoji ob cesti, ki vodi iz Viča proti Feldhofu. VIČ Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7414 Otovo znamenje Znamenje stoji ob križišču poti zahodno od domačije Ot in vzhodno od domačije Zakrižnik. VRATA Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7415 Trotova kapelica Znamenje stoji v gozdu na meji med ravensko in dravograjsko občino, zahodno od hiše Libeliška Gora 20 (Trot). LIBELIŠKA GORA Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7431 Domačija Pogač Ojstrica 4. Domačija leži severozahodno od razložene vasi. OJSTRICA Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7458 Mejni kamen Mejni kamen je ob magistralni cesti Radlje-Dravograd, v zaselku Murnhof, nasproti istoimenske gostilne. KOZJI VRH NAD DRAVOGRADOM Občina Dravograd (Q3503123) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7635 Trško jedro Ob Meži, jugozahodno od Prevalj. MEŽICA Občina Mežica (Q678147) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7636 Trško jedro Staro jedro Raven na Koroškem je locirano južno ob sotočju potoka Suha in reke Meže. RAVNE NA KOROŠKEM Občina Ravne na Koroškem (Q13378051) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7642 Graščina Mušenik 7. Zahodno ob glavni cesti iz Mežice proti Črni na Koroškem. ČRNA NA KOROŠKEM Občina Črna na Koroškem (Q279072) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7645 Stolp Močivnik Uršlja gora, Močivnik. Stolp stoji jugozahodno od vrha Plešivca, na pobočjih Uršlje gore. JAZBINA Občina Črna na Koroškem (Q279072) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7647 Župnišče Center 21 ČRNA NA KOROŠKEM Občina Črna na Koroškem (Q279072) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7648 Hiša Center 22 Center 22 ČRNA NA KOROŠKEM Občina Črna na Koroškem (Q279072) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7651 Hiša Center 102 Center 102. Hiša stoji v jedru naselja, pri cerkvi. ČRNA NA KOROŠKEM Občina Črna na Koroškem (Q279072) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7654 Hiša Mušenik 4 Mušenik 4. Hiša stoji vzhodno ob cesti Mežica - Črna. ČRNA NA KOROŠKEM Občina Črna na Koroškem (Q279072) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7660 Hiša Trg svobode 5 Trg svobode 5. Hiša stoji ob potoku Suha. RAVNE NA KOROŠKEM Občina Ravne na Koroškem (Q13378051) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7662 Znamenje pri domačiji Knez Znamenje stoji pri domačiji Bistra 16. BISTRA Občina Črna na Koroškem (Q279072) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7664 Znamenje pri hiši Dobja vas 88 Znamenje stoji med glavno cesto Prevalje-Ravne in lokalno cesto v naselju vrstnih hiš, nasproti hiše Dobja vas 88. DOBJA VAS Občina Ravne na Koroškem (Q13378051) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7665 Znamenje pri domačiji Šumel Znamenje stoji pri domačiji Koprivna 47, imenovani "Šumer". KOPRIVNA Občina Črna na Koroškem (Q279072) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7666 Znamenje pri domačiji Vesevk Severovzhodno od domačije Vesevk, Ludranski vrh 20. LUDRANSKI VRH Občina Črna na Koroškem (Q279072) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7667 Znamenje pod Najevsko lipo Znamenje stoji pri domačiji Najevnik, Ludranski vrh 25, pod Najevsko lipo. LUDRANSKI VRH Občina Črna na Koroškem (Q279072) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7669 Znamenje blizu domačije Lekš Na travniku jugozahodno od domačijeLekš, Podkraj pri Mežici 3. PODKRAJ PRI MEŽICI Občina Mežica (Q678147) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7672 Znamenje pri cerkvi sv. Helene Znamenje stoji severno od cerkve sv. Helene v Podpeci. PODPECA Občina Črna na Koroškem (Q279072) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7673 Znamenje Znamenje stoji južno ob hiši Poljana 21, v središču vasi. POLJANA Občina Prevalje (Q650009) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7674 Znamenje na Polju Znamenje stoji na Polju, ob poljski poti, jugovzhodno od OŠ Franja Goloba Prevalje. PREVALJE Občina Prevalje (Q650009) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7676 Kapelica ob Suhi Kapelica stoji na Trgu svobode, ob mostičku čez potok Suha, na levem bregu Suhe. RAVNE NA KOROŠKEM Občina Ravne na Koroškem (Q13378051) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7677 Žerovnikova kapelica Kapelica stoji zahodno od domačije Žerovnik, Strojna 27. STROJNA Občina Ravne na Koroškem (Q13378051) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7678 Gornikovo znamenje Znamenje stoji v gozdu, ob cesti Šentanel-Jamnica-Suhi Vrh, severno od Gornikove domačije, Šentanel 23. ŠENTANEL Občina Prevalje (Q650009) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7680 Močnikov križ Znamenje stoji zahodno od domačije Močnik, Šentanel 27. ŠENTANEL Občina Prevalje (Q650009) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7685 Goljakova kašča Kašča stoji južno ob lokalni cesti v sklopu domačije Dolga Brda 25. DOLGA BRDA Občina Prevalje (Q650009) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7686 Zvonikova kašča Kašča stoji v sklopu samotne domačije Jamnica 2 (prej Zgornja Jamnica 2). JAMNICA Občina Prevalje (Q650009) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7694 Voglova kašča Kašča stoji v sklopu domačije Lokovica 15, ob lokalni cesti Mežica-Dolga Brda blizu državne meje. LOKOVICA Občina Prevalje (Q650009) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7733 Kužno znamenje Na dolomitni skali zahodno od ceste Mežica - Črna. PLAT Občina Mežica (Q678147) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7741 Hiša Mušenik 2 Mušenik 2. Ob levem bregu Meže, v severnem delu Mušenika. ČRNA NA KOROŠKEM Občina Črna na Koroškem (Q279072) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7747 Kivova fužina Celovška cesta 13. Kovačija stoji ob potoku Šumec, v severozahodnem delu Mežice. MEŽICA Občina Mežica (Q678147) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7748 Vodna žaga Celovška cesta 17. Ob potoku Šumec. MEŽICA Občina Mežica (Q678147) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7750 Mlačnikov mlin Ob izviru potoka Šumca, južno od domačije Mlačnik. PODKRAJ PRI MEŽICI Občina Mežica (Q678147) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7751 Območje rudnikov Vhod je v Poleni in v Žerjavu. MEŽICA Občina Mežica (Q678147) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7956 Arheološko območje jama Huda Luknja Tik pod jamo Špehovko, jugozahodno od bivše železniške postaje Gornji Dolič. ZAVRŠE Občina Mislinja (Q999584) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7957 Arheološko območje jama Pilanca Tik nad jamo Špehovko, jugozahodno od opuščene železniške postaje. ZAVRŠE Občina Mislinja (Q999584) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7964 Graščina Rothenturn Šolska ulica 5. SLOVENJ GRADEC Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7965 Razvaline gradu Razvaline gradu stojijo na vrhu hriba, ob pomembni evropski planinski poti. VODRIŽ Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
7973 Hiša Glavni trg 16 Glavni trg 16. Hiša stoji v strnjenem tržnem nizu. SLOVENJ GRADEC Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7979 Hiša Glavni trg 25 Glavni trg 25. Hiša stoji v strnjenem tržnem nizu. SLOVENJ GRADEC Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7982 Hiša Glavni trg 28 Glavni trg 28. V strnjenem tržnem nizu. SLOVENJ GRADEC Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7985 Hiša Glavni trg 34 Glavni trg 34. Hiša stoji v strnjenem tržnem nizu. SLOVENJ GRADEC Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7987 Hiša Glavni trg 37 Glavni trg 37. Hiša stoji v strnjenem tržnem nizu. SLOVENJ GRADEC Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7988 Hiša Glavni trg 38 Glavni trg 38. Hiša stoji v strnjenem uličnem nizu. SLOVENJ GRADEC Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7992 Hiša Meškova 10a Meškova ulica 10a. Hiša stoji v vzhodnem delu mestnega jedra. SLOVENJ GRADEC Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7996 Župnišče Stari trg 57. Župnišče stoji jugovzhodno pod cerkvijo sv. Radegunde. SLOVENJ GRADEC Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7998 Kapelica pri cerkvi sv. Magdalene Kapelica stoji zahodno od cerkve sv. Magdalene. BRDA Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7999 Znamenje pri cerkvi sv. Urha Znamenje stoji vzhodno od cerkve sv. Urha. DOVŽE Občina Mislinja (Q999584) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8005 Sedovnikovo znamenje Znamenje stoji severno od domačije Sedovnik, Velika Mislinja 21 (prej Mislinja 298). MISLINJA Občina Mislinja (Q999584) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8008 Jerenkovo znamenje Znamenje stoji pri domačiji Jerenk, Podgorje 1, severno od ceste Stari trg - Podgorje. PODGORJE Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8011 Rudlova kapelica Kapelica stoji ob glavni cesti skozi naselje, med hišama Srednji Dolič 23 in 24. SREDNJI DOLIČ Občina Mislinja (Q999584) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8012 Križev pot Od cerkve sv. Radegunde do cerkve sv. Pankracija. Svete stopnice so v prizidku na južni strani cerkve. SLOVENJ GRADEC Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8013 Znamenje na križišču v Mali vasi Znamenje stoji na križišču v Mali vasi. ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8017 Znamenje pri Krivonogu Znamenje stoji pri domačiji Krivonog, Zgornji Razbor 34. ZGORNJI RAZBOR Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8018 Znamenje pri Prevalniku Pri domačiji Prevalnik. ZGORNJI RAZBOR Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8020 Znamenje Znamenje stoji na Uršlji gori, vzhodno od cerkve sv. Uršule. ZGORNJI RAZBOR Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8022 Šesernikova kapelica Kapelica stoji ob cesti Zgornji Razbor - Uršlja gora. ZGORNJI RAZBOR Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8023 Lapharjevo znamenje Znamenje stoji na križišču v središču vasi, jugovzhodno od cerkve. PAMEČE Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8024 Pristovnikovo znamenje Znamenje stoji severno nad domačijo Pristovnik, pri hiši Završe 91a. ZAVRŠE Občina Mislinja (Q999584) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8040 Hiša Raduše 20 Raduše 20. Kmečka hiša je del samotne domačije, ki stoji v hribovitih predelih nad dolino Radušnice. RADUŠE Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8134 Trško naselje Ob glavni cesti Maribor - Dravograd, v Dravski dolini. RADLJE OB DRAVI Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8136 Trško jedro Vuzenica leži na desnem bregu Drave, V od glavne ceste Maribor-Dravograd. VUZENICA Občina Vuzenica (Q370390) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8139 Grad Muta Grad je stal vrh hriba Grašin, severno nad Muto. MUTA Občina Muta (Q6309297) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8141 Stari grad Na strmi skali nad Novim trgom v Vuzenici. VUZENICA Občina Vuzenica (Q370390) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8144 Hiša Koroška 51 Koroška cesta 51 RADLJE OB DRAVI Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8147 Hiša Mariborska 20 Mariborska cesta 20 RADLJE OB DRAVI Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8153 Ambroževo znamenje Znamenje stoji pri hiši Lehen 53. ZGORNJI LEHEN NA POHORJU Občina Ribnica na Pohorju (Q1009413) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8154 Kapelica pri pri domačiji Urbanc Kapelica stoji pri hiši Lehen 17. LEHEN NA POHORJU Občina Podvelka (Q1016800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8155 Znamenje ob cesti na Zgornji Muti Znamenje stoji ob cesti, v bližini Šolske ulice. MUTA Občina Muta (Q6309297) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8156 Znamenje v Obrtni ulici Znamenje stoji v južnem delu Obrtne ulice, nekdanji cesti iz Mute na Gortino. MUTA Občina Muta (Q6309297) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8157 Figuralno znamenje sv. Janeza Nepomuka Znamenje stoji ob mostu čez potok Mučka Bistrica na Spodnji Muti. MUTA Občina Muta (Q6309297) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8159 Korankova kapelica Pri kmetiji Korank, Radelca 4. RADELCA Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8160 Marijino znamenje Znamenje stoji pri cerkvi sv. Mihaela, v središču naselja. RADLJE OB DRAVI Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8161 Znamenje ob Koroški cesti Znamenje stoji na severni strani Koroške ceste, v bližini dvorca Mahrenberg in Kalvarije. RADLJE OB DRAVI Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8162 Kalvarija Plastike Kalvarije stojijo na griču nad dvorcem Mahrenberg, na zahodnem robu naselja. RADLJE OB DRAVI Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8163 Golenova kapelica Jugovzhodno od župnijske cerkve sv. Jurija. REMŠNIK Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8164 Krivčeva kapela Pri hiši Remšnik 8, domačija Krivec. REMŠNIK Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8167 Kapelica na domačiji Breznik Kapelica stoji na križišču poti, pri domačiji Spodnja Kapla 43. SPODNJA KAPLA Občina Podvelka (Q1016800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8168 Kapelica na domačiji Kovač Kapelica stoji pri domačiji Spodnja Kapla 56, na zahodni strani cesti. SPODNJA KAPLA Občina Podvelka (Q1016800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8169 Kapela pri hiši Šentjanž pri Radljah 45 Pri hiši Šentjanž pri Radljah 45, ob nekdanji poti k cerkvi sv. Janeza. ŠT. JANŽ PRI RADLJAH Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8170 Znamenje V vasi na križišču. SV. VID Občina Vuzenica (Q370390) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8172 Figuralno znamenje pri cerkvi sv. Nikolaja Ob cerkvi sv. Nikolaja. VUZENICA Občina Vuzenica (Q370390) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8175 Kapelica na polju Sredi polja ob nekdanji cesti, ob dvojnem kozolcu. ZGORNJA VIŽINGA Občina Radlje ob Dravi (Q1005364) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
857 Cerkev sv. Nikolaja Zgornji trg 28. V jedru vasi Vuzenica, na utrjenem prostoru, ob župnišču. VUZENICA Občina Vuzenica (Q370390) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
876 Korošova kašča Kašča stoji v sklopu samotne domačije Jamnica 9, 10 (prej Zgornja Jamnica 9, 10). JAMNICA Občina Prevalje (Q650009) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
888 Arheološko območje jama Špehovka Jama v soteski Pake, 80 m nad dolinskim dnom; južno od jame Pilanca in severno od jame Huda luknja. ZAVRŠE Občina Mislinja (Q999584) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9125 Župnišče Župnišče stoji ob glavni cesti Maribor - Dravograd, v središču naselja, severno ob cerkvi. BREZNO Občina Podvelka (Q1016800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži