Wikipedija:Wiki Loves Monuments v Sloveniji (2019)/Seznam spomenikov v jugovzhodni Sloveniji

Seznam spomenikov v jugovzhodni Sloveniji za natečaj Wiki Loves Monuments 2019. Poln seznam je v Registru kulturne dediščine (RKD), v spodnjem pa je izbor spomenikov za lažjo orientacijo. S klikom na gumb "Naloži" se odpre predpripravljen obrazec z vnešeno številko EŠD, imenom in lokacijo spomenika.

Opomba: natečaj za leto 2019 je zaključen, še vedno pa lahko uporabite spodnje povezave za nalaganje svojih fotografij. Prispevki so vedno dobrodošli.

EŠD Ime Lokacija Naselje Občina Razglasitev
108 Vas Vas na Šempeterskem polju je odmaknjeno približno 200 m od glavne ceste Novo mesto - Šentjernej. DOLENJI MAHAROVEC Občina Šentjernej (Q1016812) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10836 Razvaline gradu Mehovo Razvaline se nahajajo na strmem stožčastem griču Mehovski hrib nad vasjo Podgrad. PODGRAD Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
11032 Razvaline gradu Štrlek Razvaline gradu so v gozdu, na pomolu strmega hriba zahodno od Term Šmarješke toplice. ŠMARJEŠKE TOPLICE Občina Šmarješke Toplice (Q3509893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
11233 Stolp Stolp stoji na severozahodnem robu historičnega jedra. MOKRONOG Občina Mokronog - Trebelno (Q1027078) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
11257 Območje tabora Območje tabora leži sredi naselja. SEMIČ Občina Semič (Q1587704) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
12745 Območje cerkve sv. Florijana Območje obsega dno kraške uvale med cerkvijo sv. Florijana in vasjo Retje. RETJE Občina Loški Potok (Q999553) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
12913 Cerkev Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja Pokopališče s cerkvijo leži na travnikih med Gornjimi in Dolnjimi Bojanci. BOJANCI Občina Črnomelj (Q3482211) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1352 Rakovniško znamenje Znamenje stoji na Šentruperškem polju ob cesti med Šentrupertom in Veselo Goro. ŠENTRUPERT Občina Šentrupert (Q3487128) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14405 Sodišče Jerebova ulica 1, 2. Stavba stoji na severozahodnem robu historičnega jedra Novega mesta, nad reko Krko. NOVO MESTO Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
153 Kostnica Kostnica s kapelo sv. Mihaela stoji v strmem bregu južno od cerkve sv. Petra, ob cesti Mokronog - Trebelno. TREBELNO Občina Mokronog - Trebelno (Q1027078) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
1600 Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji na pokopališču, južno od naselja. SELA PRI AJDOVCU Občina Žužemberk (Q13377798) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1621 Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji na južnem robu vasi Dolenje Kronovo. DOLENJE KRONOVO Občina Šmarješke Toplice (Q3509893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1622 Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji na vrhu razglednega in z vinogradi zasajenega Malega Vinjega vrha, ob njej raste mogočna lipa. VINJI VRH Občina Šmarješke Toplice (Q3509893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1623 Cerkev sv. Štefana Cerkev stoji na pokopališču, sredi travnikov in njiv izven Tomažje vasi. TOMAŽJA VAS Občina Škocjan (Q391800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1679 Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji na pokopališču ob mogočni lipi severno nad vasjo Gabrje, ob cesti proti Trdinovemu vrhu. GABRJE Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1680 Cerkev sv. Družine Cerkev stoji na opuščenem pokopališču ob osrednjem križišču vasi Velike Brusnice. VELIKE BRUSNICE Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1681 Cerkev sv. Matije Orientirana cerkev stoji na južnem robu pokopališča, na vrhu manjše vzpetine sredi vasi Bučka. BUČKA Občina Škocjan (Q391800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1729 Cerkev sv. Petra Cerkev stoji sredi mesta. ČRNOMELJ Občina Črnomelj (Q3482211) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1736 Cerkev sv. Jurija Cerkev stoji na pokopališču, na gozdni jasi jugozahodno od naselja, nad antičnim mitrejem. ROŽANEC Občina Črnomelj (Q3482211) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1768 Cerkev sv. Mavricija Cerkev stoji v grapi ob stari poti proti vrhu razglednega hriba severozahodno od osrednjega dela naselja Šmaver. ŠMAVER Občina Trebnje (Q13378243) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1798 Cerkev Vseh svetnikov Cerkev stoji na pokopališču v območju nekdanjega gradu, na najvišjem delu polotoka v okljuku reke Lahinje pri vasi Pusti Gradac. PUSTI GRADEC Občina Črnomelj (Q3482211) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1808 Cerkev sv. Treh kraljev Cerkev stoji na strmem pobočju pod gradom, v obzidanem delu naselja. KOSTEL Občina Kostel (Q3434092) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
18152 Marijino znamenje Znamenje stoji vzhodno od vasi Stopno ob vznožju hriba, jugovzhodno od cerkve Rožnovenske Matere božje. STOPNO Občina Škocjan (Q391800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
18153 Znamenje Znamenje stoji v zahodnem delu Goriške vasi, ob lokalni cesti proti Zagradu. GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU Občina Škocjan (Q391800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1835 Cerkev sv. Primoža in Felicijana Cerkev obdana s kamnitim zidcem stoji sredi vasi Ratje. RATJE Občina Žužemberk (Q13377798) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1887 Cerkev sv. Marije Magdalene Cerkev stoji sredi vasi, obkroža jo pokopališče. KLINJA VAS Občina Kočevje (Q15884) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1890 Cerkev sv. Rešnjega telesa Cerkev stoji sredi opuščenega pokopališča, na koncu romarske poti na Trati, severno od jedra Kočevja. KOČEVJE Občina Kočevje (Q15884) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2011 Cerkev sv. Florijana Cerkev stoji na griču na zgornjem koncu doline, ki se razteza severozahodno od Retij. RETJE Občina Loški Potok (Q999553) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2025 Cerkev Žalostne Matere božje Severna izmed treh cerkva stoji sredi pokopališča, na severovzhodnem robu vasi. ROSALNICE Občina Metlika (Q3441856) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2033 Cerkev sv. Urbana v Berčicah Cerkev stoji na vrhu razglednega razloženega vinogradniškega zaselka Berčice. GRABROVEC Občina Metlika (Q3441856) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2042 Cerkev sv. Jurija Cerkev stoji na rahli vzpetini na severnem robu naselja nad avtocesto Ljubljana - Obrežje. ŠENTJURIJ NA DOLENJSKEM Občina Mirna Peč (Q1016805) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2043 Cerkev sv. Marije Magdalene Cerkev stoji na pokopališču na robu naselja, na jugozahodnem delu Globodolskega polja. DOLENJI GLOBODOL Občina Mirna Peč (Q1016805) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2044 Cerkev sv. Uršule Cerkev stoji na vrhu razglednega hriba nad mirnopeško dolino. GOLOBINJEK Občina Mirna Peč (Q1016805) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2045 Cerkev sv. Primoža in Felicijana Cerkev stoji na pokopališču v pobočju, v južnem delu vasi. GORENJE KARTELJEVO Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2046 Cerkev Device Marije vnebovzete Cerkev stoji v pobočju nad vasjo. Ob njej raste mogočna lipa. HMELJČIČ Občina Mirna Peč (Q1016805) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2047 Cerkev sv. Duha Cerkev stoji na pobočju vzhodno nad vasjo Gorenje Kamenje. GORENJE KAMENJE Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2048 Cerkev sv. Matevža Cerkev stoji sredi polj jugovzhodno od naselja. MALI VRH Občina Mirna Peč (Q1016805) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2049 Cerkev sv. Pavla Cerkev stoji na robu gozda, v bregu nad vasjo. DOLENJI PODBORŠT Občina Mirna Peč (Q1016805) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2054 Cerkev sv. Martina Cerkev stoji sredi vasi, na dvignjenem in s travo poraslem platoju, ki ga s treh strani obkroža cesta, ki vodi iz Mokronoga proti Belemu Griču. SLEPŠEK Občina Mokronog - Trebelno (Q1027078) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2055 Cerkev sv. Nikolaja Ambientalno izpostavljena cerkev stoji na vzpetini vzhodno od Martinje vasi. MARTINJA VAS PRI MOKRONOGU Občina Mokronog - Trebelno (Q1027078) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2056 Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji sredi pokopališča, vzhodno nad vasjo Sveti Vrh. SV. VRH Občina Mokronog - Trebelno (Q1027078) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2058 Cerkev sv. Roka Cerkev stoji na ambientalno izpostavljeni vzpetini na vzhodnem robu Mirnske doline, nad vasjo Hrastovica. HRASTOVICA Občina Mokronog - Trebelno (Q1027078) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2081 Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji na pokopališču vrh grička na dolnjem koncu Smolenje vasi. SMOLENJA VAS Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2082 Cerkev sv. Trojice Cerkev stoji na pokopališču na vzhodnem robu vasi Potov Vrh. POTOV VRH Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2083 Cerkev Žalostne Matere božje Cerkev stoji na pokopališču sredi vasi Veliki Slatnik. VELIKI SLATNIK Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2084 Cerkev sv. Lenarta v Gotni vasi Cerkev stoji na rahli vzpetini sredi nekdanje vasi Gotna vas. NOVO MESTO Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2085 Cerkev sv. Mihaela v Šmihelu Cerkev stoji sredi nekdanjega pokopališča na vzpetini nad potokom Težka voda, na vzhodnem robu nekdanje vasi Šmihel. NOVO MESTO Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2087 Cerkev sv. Vida Cerkev stoji pod vrhom razglednega kraškega osamelca Ljuben, ob njej raste nekaj košatih lip, ki oblikujejo kvaliteten romarski ambient. URŠNA SELA Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2140 Cerkev sv. Andreja Cerkev stoji v bregu nad vasjo. KOČEVSKE POLJANE Občina Dolenjske Toplice (Q1016840) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2141 Cerkev Marije Pomočnice kristjanov Cerkev stoji na vrhu razglednega griča Gorica. KOČEVSKE POLJANE Občina Dolenjske Toplice (Q1016840) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2142 Cerkev sv. Uršule Cerkev stoji na polju, izven naselja. MALI RIGELJ Občina Dolenjske Toplice (Q1016840) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2162 Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji na pokopališču, nad nekdaj samostojno vasjo Dolenja Straža pod Straško goro. STRAŽA Občina Straža (Q1784972) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2163 Cerkev sv. Martina Cerkev stoji na pokopališču z grobno kapelo rodbine Jelovšek z graščine Breitenau, na griču Gorica, na vzhodnem robu vasi na levem bregu Krke. ZALOG Občina Straža (Q1784972) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2165 Cerkev sv. Janeza Evangelista v Dolenjih Kamencah Cerkev stoji na pokopališču na zahodnem robu nekdanje vasi Dolenje Kamence. NOVO MESTO Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
22450 Stebrno znamenje v Straški gori Znamenje stoji nad prevojem poti, ki vodi med vinogradi Straške gore nad t.i. silosom, severozahodno od naselja Straža. STRAŽA Občina Straža (Q1784972) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2253 Cerkev sv. Primoža in Felicijana Cerkev stoji na samem, na jugozahodnem pobočju z gozdom poraslega Semeniča, severno od vasi Gaber. SEMIČ Občina Semič (Q1587704) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2268 Cerkev sv. Trojice Cerkev stoji na pokopališču na vzhodnem robu naselja. ŠPEHARJI Občina Črnomelj (Q3482211) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2293 Cerkev sv. Erazma Cerkev stoji na pokopališču, na bregu nad soteškim gradom. SOTESKA Občina Dolenjske Toplice (Q1016840) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2316 Cerkev sv. Jožefa Cerkev stoji na pokopališču na južnem robu naselja nad dolino Kolpe. STARI TRG OB KOLPI Občina Črnomelj (Q3482211) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2318 Cerkev sv. Marije Magdalene Cerkev stoji na pokopališču na vzhodnem robu naselja, ob cesti proti Dolenjim Radencem. GORENJI RADENCI Občina Črnomelj (Q3482211) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2348 Cerkev sv. Kozme in Damijana Cerkev stoji na pokopališču, ki ga obdaja kamnit zidec, severno nad jedrom vasi Dolž. DOLŽ Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2352 Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji na robu gozda nad vasjo Pangrč Grm, ob stari srednjeveški poti preko Gorjancev v Belo krajino. PANGRČ GRM Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2353 Cerkev sv. Matije Cerkev stoji severovzhodno od roba vasi, okoli nje so ostanki nizkega kamnitega zidca. ZAJČJI VRH PRI STOPIČAH Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2365 Cerkev sv. Marka Cerkev stoji na vzhodnem robu vasi. BUŠINJA VAS Občina Metlika (Q3441856) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2436 Cerkev sv. Kozme in Damijana Cerkev stoji na pokopališču sredi polj ob cesti Novo mesto - Šentjernej. GORENJE GRADIŠČE PRI ŠENTJ. Občina Šentjernej (Q1016812) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2437 Cerkev sv. Martina Cerkev stoji sredi vasi, obdana je z nizkim kamnitim zidcem. GROBLJE PRI PREKOPI Občina Šentjernej (Q1016812) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2439 Cerkev sv. Frančiška Ksaverija Cerkev stoji na rahli vzpetini, vzhodno od naselja. DOLENJA STARA VAS Občina Šentjernej (Q1016812) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2441 Cerkev sv. Urbana Cerkev stoji nad vasjo, malce odmaknjena od ceste, ki vodi proti Mihovemu. Ob cerkvi raste mogočna lipa. GORENJE VRHPOLJE Občina Šentjernej (Q1016812) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2442 Cerkev sv. Tomaža Cerkev stoji na polju izven naselja ob cesti Gorenja Stara vas - Šentjernej. GORENJA STARA VAS Občina Šentjernej (Q1016812) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2443 Cerkev sv. Jurija Cerkev stoji na pokopališču, na jugovzhodnem robu naselja. OREHOVICA Občina Šentjernej (Q1016812) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2444 Cerkev sv. Roka Cerkev stoji pod Gorjanci, na vrhu vinorodnega in razglednega hriba nad Orehovico. TOLSTI VRH Občina Šentjernej (Q1016812) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2445 Cerkev sv. Vida Cerkev stoji na vzhodnem delu vasi in je obdana z nizkim kamnitim zidcem. GORENJE MOKRO POLJE Občina Šentjernej (Q1016812) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2446 Cerkev sv. Sigismunda Cerkev stoji na rahli vzpetini sredi vasi, ob cesti Novo mesto - Šentjernej. POLHOVICA Občina Šentjernej (Q1016812) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2477 Cerkev sv. Jurija Cerkev stoji na grebenu nad vasjo, ob cesti, ki vodi od Pahe preko Srednjega Grčevja proti Hmeljniku. SREDNJE GRČEVJE Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2479 Cerkev sv. Janeza Krstnika v Mačkovcu Cerkev stoji na griču nad avtocesto Ljubljana-Obrežje, v nekdanji vasi Mačkovec. NOVO MESTO Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2481 Cerkev sv. Neže Cerkev stoji na planoti južno od naselja. ZALOKA Občina Šentrupert (Q3487128) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2485 Cerkev sv. Kancijana Cerkev stoji v zahodnem delu naselja, v zaselku Škocjan. GORENJE JESENICE Občina Šentrupert (Q3487128) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2503 Cerkev sv. Kancijana in tovarišev Cerkev stoji na pokopališču, sredi naselja Škocjan. ŠKOCJAN Občina Škocjan (Q391800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2504 Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji na pokopališču v nekdanjem zaselku Otok, na zahodnem robu arheološkega območja nekdanjega srednjeveškega trga Gutenwerth. DRAMA Občina Šentjernej (Q1016812) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2506 Cerkev sv. Trojice Cerkev stoji na pokopališču za zahodnem robu Dolnje Stare vasi. DOLNJA STARA VAS Občina Škocjan (Q391800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2508 Cerkev sv. Tomaža Cerkev stoji na pokopališču, na vrhu griča. VELIKE POLJANE Občina Škocjan (Q391800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2510 Cerkev sv. Mohorja in Fortunata Cerkev stoji na najvišjem delu Goriške vasi. GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU Občina Škocjan (Q391800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2511 Cerkev Kraljice presvetega rožnega venca Cerkev stoji na vzpetini severovzhodno od vasi Stopno. STOPNO Občina Škocjan (Q391800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2513 Cerkev Marijinega obiskanja Cerkev stoji na zahodnem robu vasi Zloganje, obdaja jo delno ohranjen kamnit zidec. ZLOGANJE Občina Škocjan (Q391800) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2536 Cerkev Karmelske Matere božje v Slapah Cerkev stoji na pokopališču v zaselku Slape, sredi polja jugovzhodno od nekdanjega gradu Klevevž. GRIČ PRI KLEVEVŽU Občina Šmarješke Toplice (Q3509893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2537 Cerkev sv. Jožefa Cerkev stoji na visokem razglednem in z vinogradi zasajenem hribu nad Šmarjeto. Poleg nje raste košata lipa. OREŠJE Občina Šmarješke Toplice (Q3509893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2538 Cerkev sv. Martina Cerkev stoji sredi polj in travnikov severovzhodno od vasi Vinica pri Šmarjeti. VINICA PRI ŠMARJETI Občina Šmarješke Toplice (Q3509893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2540 Cerkev sv. Lenarta Cerkev stoji na vrhu razglednega in vinorodnega hriba Koglo, nad sotesko Radulje pri Šmarjeti, južno od naselja Sela pri Zburah. KOGLO Občina Šmarješke Toplice (Q3509893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2541 Cerkev sv. Jakoba na Cerovcu Cerkev stoji ob cesti v zaselku Cerovec, v južnem delu naselja Radovlja. RADOVLJA Občina Šmarješke Toplice (Q3509893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2542 Cerkev sv. Štefana Cerkev stoji v Gornjih Toplicah, obdana je z delno ohranjenim kamnitim zidom. ŠMARJEŠKE TOPLICE Občina Šmarješke Toplice (Q3509893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2561 Cerkev sv. Marjete Cerkev stoji sredi travnika, izven vasi Vrh pri Križu, ob trasi rimskodobne ceste. VRH PRI KRIŽU Občina Žužemberk (Q13377798) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2571 Cerkev sv. Ane Cerkev stoji na desnem bregu potoka Sušice. Omejuje jo delno ohranjeno taborsko obzidje. Skupaj s stavbo župnišča zapira zahodno stranico trga med zdraviliškima stavbama. DOLENJSKE TOPLICE Občina Dolenjske Toplice (Q1016840) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2572 Cerkev sv. Martina Cerkev stoji na pokopališču izven naselja, sredi poplavne ravnice reke Krke. LOŠKA VAS Občina Dolenjske Toplice (Q1016840) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2573 Cerkev sv. Antona Puščavnika Cerkev stoji na robu gozda, na terasi nad vasjo v neposredni bližini prazgodovinskega gradišča in gomilnega grobišča Cvinger pri Dolenjskih Toplicah. MENIŠKA VAS Občina Dolenjske Toplice (Q1016840) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2574 Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji na pokopališču, ki leži na rahli vzpetini na robu vasi, pod pobočji Kočevskega Roga ob Partizanski magistrali. PODTURN PRI DOL. TOPLICAH Občina Dolenjske Toplice (Q1016840) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2575 Cerkev sv. Trojice Cerkev stoji na vrhu hriba Cerovec. CEROVEC Občina Dolenjske Toplice (Q1016840) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2576 Cerkev sv. Roka Cerkev stoji na pokopališču, na vzhodnem robu naselja. V bližini raste mogočna lipa. GORENJE SUŠICE Občina Dolenjske Toplice (Q1016840) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2577 Cerkev sv. Križa Cerkev stoji na pokopališču, na južnem robu vasi Uršna sela. URŠNA SELA Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2578 Cerkev sv. Matije Cerkev stoji ob cesti proti Beli krajini, na južnem robu vasi Laze. LAZE Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2631 Cerkev Marije Tolažnice žalostnih Cerkev stoji na pokopališču, na severnem robu vasi Drganja Sela. DRGANJA SELA Občina Straža (Q1784972) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2658 Cerkev sv. Jožefa Cerkev stoji na severnem robu v breg položenega naselja nad Kolpo. PODKLANEC Občina Črnomelj (Q3482211) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2662 Cerkev sv. Mihaela Cerkev je rahlo odmaknjena od severozahodnega roba vasi, sredi travnikov in polj, ob pešpoti proti Sinjemu Vrhu. DAMELJ Občina Črnomelj (Q3482211) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
270 Šeškov dom Prešernova 11. Na jugovzhodnem robu mesta Kočevje. KOČEVJE Občina Kočevje (Q15884) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
2730 Cerkev sv. Janeza Evangelista Cerkev stoji na jugovzhodnem robu vasiMačkovec pri Dvoru, nad dolino reke Krke. MAČKOVEC PRI DVORU Občina Žužemberk (Q13377798) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2731 Cerkev sv. Antona Padovanskega Cerkev stoji severovzhodno od jedra vasi Gornji Kot, zahodno ob pokopališču, na desni strani ceste Novo mesto-Dvor. GORNJI KOT Občina Žužemberk (Q13377798) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2732 Cerkev sv. Kancijana Cerkev stoji sredi Stavče vasi, ob razpotju vaških poti. Obdana je z nizkim kamnitim zidcem. STAVČA VAS Občina Žužemberk (Q13377798) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2733 Cerkev sv. Ahaca Cerkev stoji v vzhodnem delu naselja. TREBČA VAS Občina Žužemberk (Q13377798) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2734 Cerkev sv. Križa Cerkev stoji na pokopališču, sredi travnikov in polj, na rahlem pobočju vzhodno od vasi Vrhovo pri Žužemberku. VRHOVO PRI ŽUŽEMBERKU Občina Žužemberk (Q13377798) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2759 Kapela Božjega groba Kapela stoji vzhodno od gradu Grm, na najvišjem delu istoimenskega griča. NOVO MESTO Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2823 Cerkev sv. Martina Cerkev stoji ob vstopu v naselje nasproti Špitalske Drage. METLIKA Občina Metlika (Q3441856) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2828 Cerkev sv. Andreja Cerkev stoji na severnem robu naselja, ob cesti iz Starega trga proti Deskovi vasi, za tovarniškim kompleksom Kometa. STARI TRG OB KOLPI Občina Črnomelj (Q3482211) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2844 Cerkev sv. Trojice Stara gotska cerkev stoji na zahodni strani samostanskega kompleksa. DRČA Občina Šentjernej (Q1016812) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
30478 Tabor Ostanki tabora so okoli župnjiske cerkve sv. Ane in župnišča, v jedru Dolenjskih Toplic. DOLENJSKE TOPLICE Občina Dolenjske Toplice (Q1016840) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
490 Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji na obronkih Velike gore, jugovzhodno nad vasjo Nova Štifta. Poudarjena je z markantnimi lipami pred župniščem. NOVA ŠTIFTA Občina Sodražica (Q1008079) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
492 Mestno jedro Staro mestno jedro Novega mesta leži na skalnatem polotoku v okljuku reke Krke, na njenem levem bregu. NOVO MESTO Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
495 Frančiškanski samostan Frančiškanski trg 1 (prej Seidlova ulica 1). Na vzhodni strani srednjeveškega jedra, na robu pomola. NOVO MESTO Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5900 Trško naselje Grajski in naselbinski kompleks Kostel se razprostira na širšem območju strmega osamelca nad dolino Kolpe. KOSTEL Občina Kostel (Q3434092) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
632 Antični mitrej Relief je vsekan v vertikalno kamnito steno opuščenega antičnega kamnoloma v dolinici Judovje nad železniško progo nad zahodnim robom vasi Rožanec pod cerkvijo sv. Jurija. ROŽANEC Občina Črnomelj (Q3482211) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
674 Območje gradu Soteska V vasi Soteska, na levem bregu reke Krke, neposredno ob regionalni cesti pri mostu čez Krko. SOTESKA Občina Dolenjske Toplice (Q1016840) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
695 Vas V Poljanski dolini na pomolu nad reko Kolpo. STARI TRG OB KOLPI Občina Črnomelj (Q3482211) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7159 Arheološko najdišče Okljuk Najdišče leži na okljuku reke Lahinje. PUSTI GRADEC Občina Črnomelj (Q3482211) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7505 Ruševine gradu na griču Stari grad Ruševine gradu ležijo severno pod vasjo Stražberk, na ostrem grebenu, ki se spušča od vzhoda proti zahodu. MALI CIRNIK PRI ŠENTJANŽU Občina Šentrupert (Q3487128) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7616 Park na Trati Park se nahaja v severnem delu Kočevja, na Trati, okoli cerkve sv. Rešnjega telesa z dvema kapelicama ter na opuščenem mestnem pokopališču. KOČEVJE Občina Kočevje (Q15884) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7833 Mestno jedro Mestno jedro obsega prostor na obeh straneh Šeškove ulice in širše območje okrog gradu. RIBNICA Občina Ribnica (Q15912) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7845 Barbova graščina Vesela Gora 10. Stavba stoji na Veseli gori pri Šentrupertu, jugovzhodno od cerkve sv. Frančiška Ksaverija. VESELA GORA Občina Šentrupert (Q3487128) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7882 Grajski park Na levem bregu Krke, med gradom in Hudičevim turnom. SOTESKA Občina Dolenjske Toplice (Q1016840) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
810 Cerkev sv. Frančiška Ksaverija Cerkev stoji na Veseli gori nad Mirnsko dolino. VESELA GORA Občina Šentrupert (Q3487128) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
816 Cerkev sv. Trojice Cerkev stoji na rahli vzpetini na robu vinogradov sredi travnikov, malo odmaknjena od naselja. VINJI VRH PRI SEMIČU Občina Semič (Q1587704) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8477 Konvalinkova hiša Sokolski trg 14. Stavba stoji ob glavni ulici naselja v izraziti zožitvi in tvori krajevno močno značilni urbani element. DOLENJSKE TOPLICE Občina Dolenjske Toplice (Q1016840) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8560 Stara gimnazija Jenkova ulica 1. Stavba stoji v neposredni bližini frančiškanskega samostana in z glavno fasado sooblikuje trg pred cerkvijo. NOVO MESTO Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8567 Hiša Kapiteljska 5 Kapiteljska ulica 5 (prej Muzejska ulica 11). Hiša stoji pod južnim delom kamnitega obzidja kapiteljske cerkve, ob ostrem zavoju Kapiteljske ulice. NOVO MESTO Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8591 Škofijski dvorec Kapiteljska ulica 1. Poslopje stoji na vrhu kapiteljskega griča poleg cerkve sv. Nikolaja, znotraj srednjeveškega obzidja mesta. NOVO MESTO Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8611 Hiša Grajski trg 49 Grajski trg 49. Hiša stoji ob vstopu v osrednji trški prostor Žužemberka, na južni strani ceste Novo mesto-Žužemberk. ŽUŽEMBERK Občina Žužemberk (Q13377798) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8614 Območje srednjeveškega mesta Gutenwerth Arheološko najdišče obsega stari okljuk reke Krke z ledinskim imenom Otok, omejenim na severu z reko Krko, na vzhodu s poljsko potjo ob desnem bregu potoka Curek in na zahodu s cesto Dobrava-Šentjernej. DRAMA Občina Šentjernej (Q1016812) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8644 Antični nagrobnik Nagrobnik je vzidan v hišo Gorenji Globodol 29. GORENJI GLOBODOL Občina Mirna Peč (Q1016805) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8661 Grad Gumberk 9. Grad stoji severovzhodno od vasi Gumberk, na terasi na desnem bregu reke Krke. GUMBERK Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8663 Razvaline gradu Stara Soteska Razvaline stojijo na naravno utrjenem platoju sredi strmega brega nad desnim bregom reke Krke. LOŠKA VAS Občina Dolenjske Toplice (Q1016840) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8668 Slopasto znamenje Znamenje stoji v križišču vaških poti sredi polj in travnikov na robu naselja. GROBLJE PRI PREKOPI Občina Šentjernej (Q1016812) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8677 Grad Grm Skalickega ulica 1. Dvorec Grm stoji na istoimenskem griču ob historični komunikaciji, iz Dolenjske prek Gorjancev v Belo krajino. NOVO MESTO Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8678 Razvaline gradu Rožek Razvaline gradu so na skalnem grebenu zahodno od Podturna pri Dolenjskih Toplicah. PODTURN PRI DOL. TOPLICAH Občina Dolenjske Toplice (Q1016840) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8679 Razvaline gradu Luknja Razvaline gradu stojijo v zatrepni dolini nad zadnjim izvirom ponikalnice Temenice zahodno od naselja Prečna. PREČNA Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8687 Stebrno znamenje Znamenje stoji ob poti, ki vodi iz Tomažje vasi mimo zaselka Straža proti vinogradom pod Malim Vinjim Vrhom. VINJI VRH Občina Šmarješke Toplice (Q3509893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8697 Hiša Zameško 1 Stoji v zahodnem robu naselja, v neposredni bližini stare šole. ZAMEŠKO Občina Šentjernej (Q1016812) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
87 Mestno jedro Srednjeveško mesto se je formiralo na tesnem podolgovatem pomolu nad sotočjem Dobličice in Lahinje. ČRNOMELJ Občina Črnomelj (Q3482211) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8706 Hiša družine Jordan z zbirko Mihovica 25. Stoji na desnem bregu Krke v bližini ceste Dobrava - Šentjernej. MIHOVICA Občina Šentjernej (Q1016812) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8716 Pomembnejši grobovi na pokopališču Šmihel Grobovi so porazdeljeni po vsem pokopališču, največ jih je v njegovem jugovzhodnem delu. NOVO MESTO Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8719 Pomembnejši grobovi na pokopališču Ločna Pokopališče leži v Ločni ob Seidlovi cesti. Grobovi so razporejeni po vsem pokopališču. NOVO MESTO Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8742 Enoločni kamniti most čez Čadraški potok Leži na cesti Šentjernej - Dolenje Gradišče pri Šentjerneju, blizu odcepa za Dolenji Maharovec. DOLENJI MAHAROVEC Občina Šentjernej (Q1016812) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8749 Enoločni kamniti most čez Kobilo Most stoji na cesti Gorenje Vrhpolje - Šentjernej, jugozahodno od Šmarij. ŽVABOVO Občina Šentjernej (Q1016812) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8757 Območje gradu Gradac Območje obsega okljuk reke Lahinje ob jedru vasi Gradac v Beli krajini. GRADAC Občina Metlika (Q3441856) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
8759 Območje gradu Območje gradu Otočec leži vzhodno od istoimenskega naselja pod magistralno cesto Ljubljana-Obrežje. OTOČEC Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
903 Grad Grad stoji na skalni pečini nad reko Krko kot osrednja dominanta Žužemberka. ŽUŽEMBERK Občina Žužemberk (Q13377798) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
922 Romarsko središče Tri fare Romarsko središče leži na severovzhodnem robu Rosalnic. ROSALNICE Občina Metlika (Q3441856) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9235 Grad Fridrihštajn Eden izmed vrhov Stojne, na katerem je lociran grad Fridrihštajn, je dobro varovana skala. Dostop je mogoč le pri glavnih grajskih vratih, ostale grajske strani varujejo visoke prepadne stene. DOLGA VAS Občina Kočevje (Q15884) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
926 Cerkev sv. Nikolaja Med vinogradi ob stari cesti iz Črnomlja proti Kočevju. TUŠEV DOL Občina Črnomelj (Q3482211) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9328 Kapela Petra Pavla Glavarja Sredi velikih nepozidanih travniških površin med vasema Rodine in Gomila. GOMILA Občina Mirna (Q1515842) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9331 Območje Kapitlja Kapitelj leži na najvišji točki Kapiteljskega hriba na polotoku, v okljuku reke Krke, na katerem je pozidano staro mestno jedro. NOVO MESTO Mestna občina Novo mesto (Q398116) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9338 Vrtače Vrtače ležijo na platoju nad reko Kolpo, med Marindolom in Gorenjci. VRHOVCI Občina Črnomelj (Q3482211) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9339 Steljniki V Beli krajini, v njenem gričevnatem JV koncu ob lokalni cesti med Marindolom in Preloko. MARINDOL Občina Črnomelj (Q3482211) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9557 Znamenje pri cerkvi sv. Martina Znamenje stoji v bregu pod cerkvijo sv. Martina v Metliki. METLIKA Občina Metlika (Q3441856) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9569 Vrtni paviljon Hudičev turn Vrtni paviljon stoji v grajskem parku, v vasi Soteska, na levem bregu Krke. SOTESKA Občina Dolenjske Toplice (Q1016840) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži