Wikipedija:WikiProjekt Taksonomija/Uporaba taksonomskih predlog

To je vodič, ki pojasnjuje, kako postaviti taksonomko, tabelo taksonomske uvrstitve živih bitij, z uporabo predloge Taksonomka. To je podstran WikiProjekta Taksonomija.

V nekaterih člankih (seznam) lahko še naletite na starejšo taksonomko, sestavljeno iz množice predlog za vsak parameter posebej. To je zastarela oblika, zato jo prosimo nadomestite z novo, katere uporaba je opisana spodaj.

Hitri primeri

uredi

Rastlinska vrsta

uredi
Črničevje
 
Listi črničevja
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Plantae (rastline)
Deblo: Magnoliophyta (kritosemenke)
Razred: Magnoliopsida (dvokaličnice)
Red: Fagales (bukovci)
Družina: Fagaceae (bukovke)
Rod: Quercus (hrast)
Vrsta: Q. ilex
Znanstveno ime
Quercus ilex
L.
{{Taksonomka 
| color = lightgreen
| image = 
| image_caption = 
| regnum = [[Plantae]] (rastline)
| divisio = 
| classis = 
| ordo = 
| familia = 
| genus = 
| species = 
| binomial = 
| binomial_authority = 
}}


Živalska vrsta

uredi
Kos
 
Odrasli samec
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia (živali)
Deblo: Chordata (strunarji)
Razred: Aves (ptiči)
Red: Passeriformes (pevci)
Družina: Turdidae (drozgi)
Rod: Turdus (drozg)
Vrsta: T. merula
Znanstveno ime
Turdus merula
Linnaeus, 1758
{{Taksonomka
| color = pink
| image = 
| image_caption = 
| regnum = [[Animalia]]
| phylum = 
| classis = 
| ordo = 
| familia = 
| genus = 
| species = 
| binomial = 
| binomial_authority = 
}}


Višji rastlinski takson

uredi
Hrast
 
Listje in plodovi (želod) doba (Quercus robur)
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Plantae (rastline)
Deblo: Magnoliophyta (kritosemenke)
Razred: Magnoliopsida (dvokaličnice)
Red: Fagales (bukovci)
Družina: Fagaceae (bukovke)
Rod: Quercus (hrast)
L.
Vrste

Glej besedilo

{{Taksonomka
| color = lightgreen
| image = 
| image_caption = 
| regnum = [[Plantae]] (rastline)
| divisio = 
| classis = 
| ordo = 
| familia = 
| genus = 
| genus_authority =
| subdivision_ranks = 
| subdivision = 
}}


Višji živalski takson

uredi
Dvokrilci
Fosilni razpon: perm - recentno
 
Košeninar (Tipula paludosa)
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia (živali)
Deblo: Arthropoda (členonožci)
Razred: Insecta (žuželke)
Nižji razred: Pterygota
Red: Diptera
Linné, 1758
Podredovi
{{Taksonomka
| color = pink
| regnum = [[Animalia]] (živali)
| phylum = 
| classis = 
| ordo = 
| familia = 
| genus = 
| genus_authority =
| subdivision_ranks = 
| subdivision = 
}}


Ime (parameter name) je enako naslovu članka, uporabimo najbolj uveljavljeno ime ali znanstveno ime, kadar uveljavljeno slovensko ime ne obstaja.

 • Domača imena vrst in nižjih taksonov pišemo v ednini, začenši z veliko začetnico (npr. Človeška ribica).
 • Domača imena višjih taksonov pišemo v množini, začenši z veliko začetnico (npr. Pravi rilčkarji).

Barva

uredi

Parameter color (barva) samodejno izbere barvo glede na kraljestvo, vpisano pri »regnum« (ali »virus_group«) in je ni treba določati ročno.

Barva se ne vključuje v taksonomko, saj so barve avtomatsko dodeljene glede na tabelo spodaj.

Animalia (živali) FFC0CB
Archaea (arheje) C3F5FA tudi Nanoarchaeota (Nanarchaeota), Korarchaeota, Thaumarchaeota, Crenarchaeota in Euryarchaeota
Archaeplastida (arheplastidi) 90EE90 tudi Plantae in Viridiplantae
Bacteria (bakterije) D3D3D3
Eukaryota (evkarionti) transparent Za evkarionte brez določene druge barve, vključno z Excavata, Amoebozoa in Opisthokonta
Fungi (glive) ADD8E6
Ichnotaxa transparent
incertae sedis E0D0B0
SAR transparent tudi Chromalveolata
Ootaxa transparent
Viruses (virusi) EE82EE tudi Viroidi

Opomba: Pri ročnem vpisu pazimo, da črkujemo "lightgrey" z E in "darkgray" z A, saj nekateri brskalniki samodejno popravljajo črkovanje. Taksonomka za evkarionte uporablja barvo "#e0d0b0", vendar je pri taksonomkah kraljestev, ki sodijo med evkarionte, ne upoštevamo.

Klasifikacija

uredi

Kot že rečeno, vključuje del s klasifikacijo nekatere od naslednjih elementov (ali vse):

| regnum =
| phylum =
| classis =
| ordo =
| familia =
| genus =
| species =

Vsak vnos ustreza skupini, v katero je obravnavana skupina živih bitij uvrščena, razen čisto spodnjega, ki ustreza obravnavani skupini sami. Vnosi so latinska imena za taksonomske kategorije, namen tega je olajšanje prenosov taksonomk med Wikipedijami v različnih jezikih. Zgoraj našteti so po vrsti kraljestvo, deblo, razred, red, družina, rod in vrsta.

Rdeča mravlja
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia (živali)
Deblo: Arthropoda (členonožci)
Razred: Insecta (žuželke)
Red: Hymenoptera (kožokrilci)
Družina: Formicidae (mravlje)
Poddružina: Formicinae
Pleme: Formicini
Rod: Formica
Vrsta: F. rufa
Znanstveno ime
Formica rufa
Linnaeus, 1761

Taksonomka naj vključuje vse glavne taksonomske kategorije nad taksonom, ki ga opisuje članek, poleg njih pa še "manjše", ki so pomembne za razumevanje uvrstitve taksona ali so obravnavane v članku. To so lahko nadred, podred, naddružina, poddružina ipd. Ostalih "manjših" kategorij ne vključujemo.

Za primer, v taksonomki za rod Formica (mravlja) je smiselno vključiti vnose za tribus in poddružino, saj pomagajo razumeti, v kakšnem razmerju je rod Formica z drugimi rodovi v družini Formicidae. Ni pa smiselno vključiti vnosa za nadred Endopterygota, saj vsi rodovi mravelj sodijo v ta nadred in na tem mestu ta podatek ni bistven.

"Manjše" kategorije vključimo na enak način kot "velike", na primer:

| classis = ...
| subclassis = ...
| superordo = ...
| ordo = ...

Imena vrst in podvrst navajamo v skrajšani obliki, npr. H. sapiens, H. s. sapiens. Okrajšave pa se ne smejo pojavljati samostojno - polna oblika imena vrste oz. podvrste sodi v del taksonomke za dvočlensko oz. tročlensko poimenovanje

Za popoln seznam glej #Vsi parametri.

Debla/divizije in sekcije

uredi

Kategoriji divizija (lat. divisio) in sekcija (lat. sectio) imata različna pomena v zoologiji in botaniki

V botaniki:

 • Uporabljamo divisio za deblo (taksonomska kategorija nad razredom in pod kraljestvom)
 • Uporabljamo sectio za sekcijo (kategorija nad vrsto in pod rodom)

Op.: nekateri zelo veliki rodovi, npr. Rododendron, se delijo tudi v podsekcije.

V zoologiji:

 • Uporabljamo zoodivisio za divizijo (kategorija nad družino in pod redom)
 • Uporabljamo zoosectio za sekcijo (kategorija nad družino in pod redom)

Nerangirani taksoni

uredi

Za vsako glavno taksonomsko kategorijo od vrste do kraljestva, lahko dodamo nerangiran vnos v taksonomko. Tekst (nerangirano) se pojavi nad kategorijo X ob vnosu unranked_X, npr. unranked_familia nad vnosom za družino in naddružino ter pod redom, podredom, infraredom itd.

| ordo = 
| unranked_familia = 
| familia = 

Nerangirane taksone uporabljamo le, kadar ne gre drugače, ponavadi pri uporabi filogenetske klasifikacije. Običajno se je bolje držati glavnih taksonomskih kategorij in objasniti klasifikacijo v besedilu članka.

Kladi

uredi

Za vsako glavno taksonomsko kategorijo od vrste do kraljestva, lahko v taksonomko vnesemo klad. Tekst Klad: se pojavi nad kategorijo X ob vnosu clade_X, npr. clade_familia.

| ordo = 
| clade_familia = 
| familia = 

Virusi

uredi

Virusi so klasificirani nekoliko drugače. Niso uvrščeni v taksone višje od reda, namesto tega jih uvrščamo v sedem skupin na osnovi tipa nukleinske kisline, ki jo vsebujejo. Skupine navajamo z rimskimi številkami od I do VII. Navedbo vključimo v taksonomko s parametrom virus_group. To spremeni povezavo iz znanstvena klasifikacija v razvrstitev virusov, zato parametra ne vključujemo v taksonomke drugih živih bitij, tudi če je prazen.

| virus_group = IV

Krepka/poševna pisava

uredi

Če želimo besedilo napisati poševno, je treba to storiti ročno. Imena rodov, vrst in podvrst morajo biti vedno pisana poševno, saj je to standard v biologiji. Na primer, kadar govorimo o rodu Homo, vrsti Homo sapiens in podvrsti Homo sapiens sapiens.

 • Pri poimenovanju rastlin je pomembno, da vključimo okrajšavo za taksonomsko kategorijo nižjo od vrste, ki ni pisana poševno, npr. Rod vrsta subsp. podvrsta. Za celoten seznam kategorij in okrajšav glej Tričlensko poimenovanje.
 • Bakterije, ki so bile karakterizirane, ne pa še formalno opisane, imajo Candidatus imena. Ta se zapiše v obliki Candidatus Rod vrsta namesto normalnega poševnega zapisa rodovnega in vrstnega imena.

Tudi imena nekaterih višjih taksonomskih kategorij, npr. družin, so v različnih publikacijah zapisana poševno. Dogovor v Wikipediji je, da jih ne pišemo poševno, razen pri virusih in drugih patogenih.

Krepka pisava označuje predmet članka. Parametri name, binomial in trinomial se samodejno zapišejo krepko. V člankih, ki obravnavajo višje kategorije, le-te napišemo krepko sami z uporabo treh parov '. Kadar pišemo članek o taksonomski kategoriji, ki je edina znotraj višje, zapišemo krepko obe. Primer: Prepeličarji. V samem članku pišemo ime krepko samo kot naslov:

 • Žverca (Zhverzitis vulgaris) je žival, ki živi v habitatu.
 • Phallusia mammilata je strašno bitje brez domačega imena.

Podskupine

uredi

Taksonomske kategorije nad nivojem vrste (in tudi vrste, če poznamo več podvrst) naj bi vsebovale seznam podskupin. Temu je namenjen parameter subdivision, kjer kot vrednost naštejemo podskupine, ločene s prelomom vrstice ali znaki za seznam (<br/> ali *). Pod subdivision_ranks navedemo, o katerih podkategorijah govorimo. Za primer, rodovi znotraj družine:

| familia = familia
| subdivision_ranks = [[rod (biologija)|rodovi]]
| subdivision =
* [[Rod1]]
* [[Rod2]]
* [[Rod3]]

Kadar je seznam tako dolg, da bi preveč raztegnil taksonomko ali kjer je klasifikacija prezapletena za kratek povzetek v taksonomki, napišemo pod parameter subdivision Glej besedilo in jih spustimo. Kadar je podkategorij okoli 20 ali več, jih naštejemo v članku, kadar pa jih je več kot 100, sodijo v poseben članek (seznam).

Pri skupinah, kjer se klasifikacija hitro spreminja, opišemo podskupine v stilu "Običajni rodovi" ali "Pomembnejši rodovi".

Kjer je taksonomska kategorija podskupin nejasna, jih lahko navedemo kot "Podskupine" ali "Taksoni".

Ponekod je primerno vključiti več kot en nivo klasifikacije v seznam, takrat nižje skupine ločimo od višjih z zamikom v desno z uporabo presledkov (&nbsp;) ali zamaknjenih točk ( ** ). Višje skupine lahko tudi poudarimo s krepkim zapisom (primer: rastline). V splošnem pa se izogibamo podvajanju med članki in vključimo le najvišje podskupine - taksonomke so ponavadi premajhne za tako količino podatkov.

Ohranitveno stanje

uredi
 
Diagram ohranitvenih stanj po IUCN 3.1, ki se prikaže v taksonomki

Ohranitveno stanje vključimo po želji (priporočljivo) v taksonomke vrst ali nižjih kategorij; v Wikipediji se uporablja ohranitveno stanje, po Rdečem seznamu IUCN, ki je za mnogo vrst dostopen v spletni bazi podatkov o ogroženih vrstah. Vključimo ga z uporabo parametra status, ki vstavi ustrezno predlogo v taksonomko. Navedba statusa ni ustrezna za davno izumrle organizme, zanje namesto tega uporabljamo parameter fossil_range.

| status = koda

ali

| status = EX
| extinct = (leto)

Prvo varianto uporabimo pri še živečih vrstah, drugo pa pri vseh nedavno (v zadnjih nekaj 100 letih) izumrlih živalih, kjer želimo prikazati leto izumrtja.

Na voljo so naslednje kode za varstveni status (v tretjem stolpcu so kategorije, kamor se avtomatsko uvrsti članek z določeno kodo):

Status (kot se prikaže v taksonomki) Koda Kategorija
Preživetje zagotovljeno secure 1
Udomačen DOM 1 Domače živali
Najmanj ogrožen (LC) LC Najmanj ogrožene vrste
Najmanj ogrožen (LR/lc) LR/lc Najmanj ogrožene vrste
Potencialno ogrožen (NT) NT Potencialno ogrožene vrste
Potencialno ogrožen (LR/nt) LR/nt Potencialno ogrožene vrste
Varstveno odvisen (LR/cd) LR/cd Potencialno ogrožene vrste
Ranljiv (VU) VU Ranljive vrste
Ogrožen (EN) EN Ogrožene vrste (IUCN)
Skrajno ogrožen (CR) CR Skrajno ogrožene vrste
skrajno ogrožen, morda izumrl (PE) PE Skrajno ogrožene vrste
V divjini izumrl (EW) EW V naravi izumrle vrste
Izumrl EX Izumrle vrste (IUCN)
Premalo podatkov (DD) DD
neovrednoteno (NE) NE3
izumrli (fosil) fossil 1,2
prazgodovinski pre 1
glej besedilo Text 1
Manj ogrožen LR4 Neveljavno ohranitveno stanje
Opombe
 1. Neveljavna kategorija po Rdečem seznamu IUCN.
 2. | fossil_range = start-end (glej poglavje Fosilni razpon spodaj) se uporablja namesto | status = fossil.
 3. Za vse vrste, ki jih ni v Rdečem seznamu IUCN, pustimo vrstico prazno, "NE" ne uporabljamo.
 4. LR je samo krovna kategorija, pri kateri je treba navesti LR/lc, LR/nt ali LR/cd.

Ustrezne predloge (samo za referenco, ne uporabljamo neposredno):

{{StatusSecure}} (secure), {{StatusDomesticated}} (DOM), {{StatusConcern}} (LR), {{StatusLeastConcern}} (LC), {{StatusNearConcern}} (NT), {{StatusConserveConcern}} (LR/cd), {{StatusVulnerable}} (VU), {{StatusEndangered}} (EN), {{StatusCritical}} (CR), {{StatusExtinctW}} (EW), {{StatusExtinct|when=[[leto]]}} (EX), {{StatusData}} (DD), {{StatusUnknown}} (NE), {{StatusFossil}} (fossil), {{StatusPrehistoric}} (pre), {{StatusSeeText}} (text).
uredi

Za navajanje vira uporabljamo parameter status_ref in predlogo {{IUCN2007}}

| status_ref = <ref>{{IUCN2007 | ...}}</ref>

Glej dokumentacijo predloge {{IUCN2007}} za ustrezne vrednosti, ki jih je potrebno vnesti. Kot vedno, <ref>...</ref> zahteva tudi <references/> ali {{refsez}} v poglavju Viri.

Druga možnost je, da zapišemo predlogo direktno v poglavje ==Viri== v članku.

Sistem

uredi

Lahko definiramo tudi različico sistema po IUCN: (pozor, male črke!)

| status_system = iucn2.3

ali

| status_system = iucn3.1

To uporabljamo, kadar želimo uporabiti določeno sliko razvrstitve kategorij - različica 2.3 je imela namreč nekoliko drugačne kategorije. Privzeta vrednost je iucn3.1, razen kadar izberemo katero od kategorij po 2.3 (LR/lc, LR/cd or LR/nt).

Drugi sistemi so navedeni v Wikipedija:Ohranitveno stanje

Kadar želimo za vrsto uporabiti kategorijo, ki se ne ujema z uradno IUCN uvrstitvijo, uporabimo status_text, kjer navedemo razlog za drugačno razvrstitev (npr. novo raziskavo):

Primer
Ohranitveno stanje taksona
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia (živali)
Deblo: ...
{{Taksonomka | ...
| status = EN
| status_system = iucn3.1
| status_text = #Novi podatki nakazujejo prizadetost
...
}}
 
...

== Novi podatki nakazujejo na prizadetost ==
Najnovejša raziskava je pokazala, da ...

Fosilni razpon

uredi

Pri taksonih, kjer je znan razpon geoloških obdobij, v katerih so bili najdeni njihovi fosili, uporabimo parameter fossil_range. Na primer, za skupino, najdeno v kamninah iz kambrija do perma:

| fossil_range = [[kambrij]]–[[perm]]

Pri skupinah, ki še vedno živijo, podamo drugo dobo kot "recentno". Za skupine, ki so obstajale samo v eni dobi, napišemo to dobo brez razpona.

Slike

uredi

Sliko vključimo z uporabo parametrov image in image_width, kamor vnesemo ime datoteke in širino prikaza. Poleg tega lahko vključimo tudi napis z image_caption.

| image = slika.jpg
| image_width = 240px
| image_caption = [[Domače ime]] (''Znanstveno ime'')

Slika naj ima širino več kot 200 pik, saj je toliko privzeta širina taksonomke. Večina taksonomk ima slike širine 240 ali 250 pik. Pri slikah, ožjih od 200 pik, bo nastal nezaželjen bel rob. Pri kratkih člankih s povezavo na Zbirko uporabite širino 220 pik, da se bo taksonomka poravnala s predlogo {{Zbirka}}. Ne uporabljaj "Image:" ali "Slika:" kot del imena slike!

Če govori članek o vrsti in je na sliki tipični predstavnik, potem napisa ni treba vključevati, saj bi le ponovil naslov taksonomke. Lahko pa z njim navedemo spol živali, kraj, kjer je slika nastala, avtorja (pri ilustracijah) ali podobno.

Če govori članek o višji taksonomski kategoriji, navedemo pod sliko ime vrste na sliki.

Drugo sliko dodamo tako:

| image2 = še_nekaj.jpg
| image2_width = 240px
| image2_caption = [[Domače ime]] (''Znanstveno ime'')

To možnost uporabljamo samo pri dovolj dolgih člankih, kjer je smiselno imeti dodatno sliko v taksonomki in ne drugje v članku. Eden takih je velblod, kjer v taksonomko sodita sliki enogrbe in dvogrbe kamele.

Avtorji

uredi

Načeloma vključujemo avtorja imena le za takson, o katerem govori članek, razen pri članku, ki opisuje dva taksona, enega znotraj drugega, če so avtorji obeh različni. V primeru vrst navedemo avtorja v oddelku binomial (ali trinomial za podvrste), sicer pa pod ustrezno višjo kategorijo. Na primer za red:

| ordo = 
| ordo_authority = 

Naslednji primeri prikazujejo dogovore o zapisovanju imen, letnic in ločil v različnih kraljestvih:

 • Živali
  • Veljavno prvotno ime: Homo sapiens Linnaeus, 1758
  • Skupina od opisa reklasificirana: Panthera leo (Linnaeus, 1758) (originally Felis leo)
 • Rastline
  • Veljavno prvotno ime: Magnolia virginiana L.
  • Skupina od opisa reklasificirana: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. (izvirno Orchis pyramidalis)
 • Bakterije
  • Veljavno prvotno ime: Vibrio cholerae R. Koch 1883
  • Skupina od opisa reklasificirana: Streptococcus pneumoniae (Klein 1884) Chester 1901 (izvirno Micrococcus pneumoniae)
  • Staro ime ponovno v uporabi: Salmonella enterica (ex Kauffmann & Edwards 1952) Le Minor & Popoff 1987

Priimke avtorjev znanstvenih imen tudi krajšamo po različnih dogovorih za rastline in živali. Za pogoste okrajšave glej

Za več informacij glej dvočlensko poimenovanje.

Raznolikost

uredi

Pri višjih taksonomskih kategorijah in tistih, kjer v oddelku subdivision ne moremo prikazati števila vrst, lahko uporabimo parameter diversity. Načeloma naj bi ga spremljal diversity_link, ki kaže na ustrezno stran, običajno Seznam vrst ....

| diversity_link = Seznam vrst hrasta
| diversity = Okoli 120 vrst

Biti preveč natančen glede števila vrst ni priporočljivo, saj se le-to hitro spreminja, posebej pri nevretenčarjih, poleg tega pa lahko spremembe v klasifikaciji bistveno spremenijo stanje tudi v dobro poznanih skupinah. Zato število vrst zaokrožimo in označimo, da gre za približek.

Zemljevidi razširjenosti

uredi

Zemljevid razširjenosti sodi na konec taksonomke. Ustrezni parametri so range_map, range_map_width in range_map_caption, podobno kot pri slikah. Za primer glej članke Velika pliskavka, Siva čaplja in Damjak.

| range_map = Map.jpg
| range_map_width = 240px
| range_map_caption = Range of ...

Zemljevidi za mnogo vrst se nahajajo v Zbirki, nove zemljevide pa lahko tvorimo na prazni sliki Slika:BlankMap-World-noborders.png in jih naložimo v Zbirko.

Sinonimi

uredi

Kadar ima vrsta sinonime, uporabimo parameter synonyms. To naj bi bil seznam sinonimov, ločenih z <br/>. Primer: dodo.

| synonyms = 
''Rod1 vrsta1'' <small>Avtor1</small><br/>
''Rod2 vrsta2'' <small>Avtor2</small>

Pri sinonimih, daljših od ene vrstice, uporabimo seznam s točkami:

| synonyms = 
*''Rod1 vrsta1''<br/><small>Avtor1</small>
*''Rod2 vrsta2''<br/><small>Avtor2</small>

Priporočen je prvi format.

Na spletni strani Nomenclator Zoologicus so podatki o vseh, razen res najnovejših rodovih. Za laike je seznam sicer nekoliko težko razumljiv, vendar je popoln vir avtorstev rodovnih imen, tako veljavnih kot sinonimov.

Tipska vrsta

uredi

Kadar poznamo tipsko vrsto za rod (ali višjo skupino), lahko uporabimo type_species in type_species_authority. Pri člankih o živalih naj bo tu navedeno prvotno dvočlensko poimenovanje tipske vrste, a povezano na trenutni članek o vrsti (tudi če se je ime medtem spremenilo), navedba avtorja pa brez oklepajev.

| type_species = 
| type_species_authority = 

To navodilo se ujema s priporočilom 67B Mednarodne komisije o zoološki nomenklaturi, ki pravi, da se uporablja vrstno ime tipske vrste, kakor jo je poimenoval avtor rodovnega imena, četudi se je vmes spremenilo in je izvirno vrstno ime zdaj sinonim. Če smo v dvomu glede tega, parametra ne uporabljamo in raje označimo sedanje ime tipske vrste z

<small>([[tipska vrsta]])</small>

Vsi parametri

uredi

Tu so navedeni vsi parametri v vrstnem redu, kakor si sledijo v taksonomki. Nobena taksonomka niti približno ne bi smela vključevati vseh. Naj ostane kratka!

Ime
Fosilni razpon: fossil_range
 
image_caption
 
image2_caption
Ohranitveno stanje taksona
Razvrstitev virusov
Skupina: virus_group
Domena: domain
domain_authority
Nadkraljestvo: superregnum
superregnum_authority
Kraljestvo: regnum
regnum_authority
Podkraljestvo: subregnum
subregnum_authority
(nerangirano) unranked_phylum
unranked_phylum_authority
Naddeblo: superdivisio
superdivisio_authority
Naddeblo: superphylum
superphylum_authority
Deblo: divisio
divisio_authority
Deblo: phylum
phylum_authority
Poddeblo: subdivisio
subdivisio_authority
Poddeblo: subphylum
subphylum_authority
Nižje deblo: infraphylum
infraphylum_authority
Malo deblo: microphylum
microphylum_authority
Nanodeblo: nanophylum
nanophylum_authority
(nerangirano) unranked_classis
unranked_classis_authority
Nadrazred: superclassis
superclassis_authority
Razred: classis
classis_authority
Podrazred: subclassis
subclassis_authority
Nižji razred: infraclassis
infraclassis_authority
(nerangirano) unranked_ordo
unranked_ordo_authority
Magnordo: magnordo
magnordo_authority
Nadred: superordo
superordo_authority
Red: ordo
ordo_authority
Podred: subordo
subordo_authority
Nižji red: infraordo
infraordo_authority
Parvordo: parvordo
parvordo_authority
Deblo: zoodivisio
zoodivisio_authority
Sekcija: zoosectio
zoosectio_authority
Podsekcija: zoosubsectio
zoosubsectio_authority
(nerangirano) unranked_familia
unranked_familia_authority
Naddružina: superfamilia
superfamilia_authority
Družina: familia
familia_authority
Poddružina: familia_authority
subfamilia_authority
Nadpleme: supertribus
supertribus_authority
Pleme: tribus
tribus_authority
Podpleme: subtribus
subtribus_authority
Rod: genus
genus_authority
Rod: genus2
genus2_authority
Podrod: subgenus
subgenus_authority
Sekcija: sectio
sectio_authority
Serija: series
series_authority
Oblikovna skupina
ali agregat:
species_group
species_group_authority
Podskupina vrste: species_subgroup
species_subgroup_authority
Kompleks vrste: species_complex
species_complex_authority
Vrsta: species
species_authority
Podvrsta: subspecies
subspecies_authority
Raznolikost
diversity
Znanstveno ime
binomial
binomial_authority
Tričlensko ime
trinomial
trinomial_authority
Tipska vrsta
type_species
type_species_authority
Tipski sev
type strain
 
range_map_caption
binomial2
binomial2_authority
 
range_map2_caption
binomial3
binomial3_authority
 
range_map3_caption
binomial4
binomial4_authority
 
range_map4_caption
subdivision_ranks

subdivision

Sinonimi

Sinonimi


{{Taxobox
| color
| name
| status 
| status_system
| status_ref
| fossil_range
| image
| image_width
| image_caption
| image2
| image2_width
| image2_caption
| virus_group
| domain
| domain_authority
| superregnum
| superregnum_authority
| regnum
| regnum_authority
| subregnum
| subregnum_authority
| unranked_phylum
| unranked_phylum_authority
| superdivisio
| superdivisio_authority
| superphylum
| superphylum_authority
| divisio
| divisio_authority
| phylum
| phylum_authority
| subdivisio
| subdivisio_authority
| subphylum
| subphylum_authority
| infraphylum
| infraphylum_authority
| microphylum
| microphylum_authority
| nanophylum
| nanophylum_authority
| unranked_classis
| unranked_classis_authority
| superclassis
| superclassis_authority
| classis
| classis_authority
| subclassis
| subclassis_authority
| infraclassis
| infraclassis_authority
| unranked_ordo
| unranked_ordo_authority
| magnordo
| magnordo_authority
| superordo
| superordo_authority
| ordo
| ordo_authority
| subordo
| subordo_authority
| infraordo
| infraordo_authority
| parvordo
| parvordo_authority
| zoodivisio
| zoodivisio_authority
| zoosectio
| zoosectio_authority
| zoosubsectio
| zoosubsectio_authority
| unranked_familia
| unranked_familia_authority
| superfamilia
| superfamilia_authority
| familia
| familia_authority
| subfamilia
| subfamilia_authority
| supertribus
| supertribus_authority
| tribus
| tribus_authority
| subtribus
| subtribus_authority
| genus
| genus_authority
| genus2
| genus2_authority
| subgenus
| subgenus_authority
| sectio
| sectio_authority
| series
| series_authority
| species_group
| species_group_authority
| species_subgroup
| species_subgroup_authority
| species_complex
| species_complex_authority
| species
| species_authority
| subspecies
| subspecies_authority
| diversity
| diversity_link
| binomial
| binomial_authority
| trinomial
| trinomial_authority
| type_species
| type_species_authority
| subdivision
| subdivision_ranks
| type_strain
| range_map
| range_map_width
| range_map_caption
| binomial2
| binomial2_authority
| range_map2
| range_map2_width
| range_map2_caption
| binomial3
| binomial3_authority
| range_map3
| range_map3_width
| range_map3_caption
| binomial4
| binomial4_authority
| range_map4
| range_map4_width
| range_map4_caption
| synonyms
}}

Članki brez taksonomk

uredi

Če naletite na članek o živem bitju brez taksonomke in je nimate časa/volje dodati, dodajte na vrh pogovorne strani članka {{ManjkaInfopolje|Taksonomka}}</nowiki>.

 1. navedek iucn tukaj