Wikipedija:WikiProjekt Romani/Odsevi časa

Kazalo knjige Odsevi časa Frana Alberhta.

KazaloUredi

Odsevi časa  
AvtorFran Albreht
DržavaSlovenija
Jezikslovenščina
ZaložnikCankarjeva založba (Ljubljana)
Datum izida1961
Št. strani526
Knjiga je del zbirke/serije
SerijaBela Krizantema
Klasifikacija
COBISS ID2808584

str. 5-14 Avtorjev razmislek in refleksija o pričujočem delu in aktivističnem ustvarjanju.
Oton Župančič (str. 8)
Goethe: pesnitev »Dichtung un Wahrheit« (str. 13)

I.

 • O našem programu: (1932)

I. str. 17-19 O demokraciji, diktaturi in o nujnosti novega slovenskega programa.
II. str. 19-20 O programu Zedinjena Slovenija in o pravi, ljudski demokraciji, ki bi odgovarjala Slovencem.
III. str. 20-21 O slovenskem nacionalizmu, cankarjanskem cinizmu in zmotni poti Evrope, ki je vodila v vojno.
IV. str. 21-23 O slovenski demokraciji in nacionalizmu po svetovni vojni.

 • Poglavje o današnji mladini: (1932)

str. 24-27 O mladosti in slovenski mladini, ki je zgubljena in razpeta med skrajne ideologije.
Strindberg: Sinu dekle (str. 24)

 • Kriza Ljubljanskega Zvona: (1932)

str. 28-35 O sporih in cenzuri znotraj Ljubljanskega Zvona do leta 1932.
Program Zedinjena Slovenija, Ciril in Metod (str. 29)
slovenska revija, Slovenske poti, Oton Župančič: Adamič in slovenstvo F. Kozak, St. Leben, Josip Vidmar: odgovor na Župančičev članek (str. 31)
L. Ude: Kulturni problem slovenstva, St. Leben: Problem slovenske vzgoje (str. 32)
B. Borko, A. Gradnik, I. Lah (str. 34)

 • Ob zidu: (1932)

str. 35-40 O odzivu uredništva Ljubljanskega Zvona na Župančičev članek: Adamič in slovenstvo.
Ljubljanski Zvon, Dom in svet, Rajko Ložar, Peter Pajek, L. Adamič: Dynamite, Kriza v Ameriki, Smeh v džungli (str. 35, 37)
Župančič (str. 36, 37, 39)
J. Conrad, C. Peruška (str. 38)
L. Lenard (str. 39)
Levstik, Gregorčič, Aškerc (str. 40)

 • Na periferiji duha: (1932)

I. str. 41-43 Razmislek o slovenske malomeščanstvu. Miroslav Krleža, Ivan Cankar (str.42)
II. str. 42-46 O podobi slovenskega »redoljuba«.
III. str. 46-49 O sedanjosti in nemirnem svetu leta 1932, ter o nujnosti vrnitve v osrčje svojega naroda Hitler (str. 46)

 • Zlo naroda: (1933)

str. 49-54 O slovenski pokrajini in ohranitvi slovenskega naroda ter duha.
Matija Gubec, Primož Trubar, Ivan Cankar (str. 52)
Bleiweis, Šušteršič, Ev. Krek, Ivan Tavčar (str. 53)

 • O nadvladi duhovnega malomeščanstva: (1933)

str. 55-58 Avtorjeva refleksija o duhovnem stanju slovenskega naroda in brezimni množici Srednje Evrope.
Gothe, Herder (str. 57)

 • Ob petnajsti obletnici: (1933)

str. 59-64 Ob petnajstletni obletnici smrti Ivana Cankarja in o njegovem vplivu na slovensko družbo.
Bleiweis (str. 59)
Ivan Cankar (str. 59, 61, 62, 63)

 • Nekaj bilance: (1934)

str. 65-69 O mladini, ki mora prevzeti pobudo slovenskega naroda in oživljati njeno vero v zmago.
Ibsen (str. 66)

 • O moralni depresiji: (1935)

str. 70-72 O boleznih duha naroda leta 1935.

 • Dva svetova: (1936)

str. 72-76 O nazorih družbe in razkolih med skrajnostmi idealizma in materializma.
II.

 • Delež slovenske besedne kulture: (1959)

str. 79-95 Literarno-zgodovinski pregled štiridesetih let na temo deleža slovenske besedne kulture in umetnosti osvobodilnemu gibanju.
Wilsonove točke, smrt Ivana Cankarja (str. 79)
Cankarjev nacionalni in socialni program, Lenin, Oktobrska revolucija (str. 80)
Vladimir Iljič (str. 81)
Fran Levstik (str. 82)
Josip Stritar, Josip Jurčič, Ivan Tavčar, Janko Kersnik, Ivan Prijatelj, Lojz Kraigher, Anton Aškerc, Oton Župančič: Duma, Kovaška, Žebljarska, Gad (str. 83)
Pavel Golio, Igo Gruden, Etbin Kristan, Ivan Cankar: Hlapec Jernej (str. 84)
Fran Albreht: Pesmi življenja, Mile Klopčič: Plamteči okovi, delavska družinska revija Svoboda (str. 86)
ruska futuristična literatura Lef, Majakovski, v Sloveniji ekspresionistična literatura, Miran Jarc, Tone Seliškar, Juš Kozak: Tehtnica, Razori, Šentpeter, Leteči angel, Celica (str. 87)
Srečko Kosovel, Ivan Cankar, Murn-Aleksandrov, Peter Bezruč (str. 88)
Kosovel, Cankar, Mile Klopčič: Preproste pesmi, Bratko Kreft: glasilo Književnost (str. 89)
E. Kardelj, B. Kidrič, B. Ziherl (Sodobnosti), Sperans (E. Kardelj): Razvoj slovenskega narodnega vprašanja, Ferdo Kozak, Josip Vidmar, Ljubljanski Zvon, labodisti (str. 90)
Ivo Brnčić, Anton Inoglič, Miško Kranjec, Prežihov Voranc, Ivan Cankar (str. 92)
Ciril Kosmač: Pomladni dan, France Bevk: Kaplan Martin Čedermac, Igo Gruden: Dvanajsta ura, Oton Župančič, Matej Bor
Kajuh, Jože Udovič, Božo Vodušek, C. Vipotnik, P. Levec, I. Minatti, B. Zupančič, Ivan Potrč: Krefli
Balzac, Prešeren, Koseski, Cankar (str. 94)

 • Glosa ob dvestoletnici: (1958)

str. 96-101 Razmislek o slovenski kulturi ob devetdesetletnici rojstva Valentina Vodnika
France Prešeren, Primož Trubar (str. 97)
Valentin Vodnik (str. 98)
Voltaire, Beaumarchais, Gothe, Schiller, Herder, Vodnik: Ilirija oživljena (str. 100)
A. T. Linhart, Vodnik, Župančič, Prešeren (str. 101)

 • Nazaj k Prešernu: (1932)

str. 102-105 Avtorjev razmislek o Prešernovem ustvarjanju in spodbuda mladini, da ustvarja na tak način.
Prešeren (str. 103-105)
Gothe, Gerhart Hauptmann, Odisej (str. 104)

 • France Levstik: (1931)

str. 106-115 Ob stoti obletnici rojstva Frana Levstika avtor razpravlja o njegovem delu in vplivu.
Fran Levstik (str. 106-115)
revolucija 1848, Bleiweis, Koseski, Schiller (str. 107)
Prešeren, Goethe, Heine (str. 109)
Vuk Karadžić, Prešeren, Levstik: Martin Krpan, Doktor Bežanc (str. 110)
Prešeren, Levec (str. 111)
Levstikova kritika Koseskega, Novic, Jurčičevega Desetega brata (str. 112)

 • Bojevnik Ivan Cankar: (1918)

str. 116-126 Avtor ob smrti Ivana Cankarja razmišlja o njegovem življenju, njegovem delu in boju ter njegovi zapuščini.
Ivan Cankar (str. 116-126)
Kette, Murn, Župančič (str. 116)
Gregorčič, Cankar: Erotika (str. 118)
Cankar: Zgodbe iz doline šentflorjanske, Krpanova kobila, Bela krizantema, Hlapci (str. 119 - 121)
Cankar (Dunaj): Vinjete, Knjiga za lahkomiselne ljudi, Križ na gori, Tujci (str. 122)
Cankar: Hiša Marije Pomočnice, Za križem (str. 123)
Cankar: Hlapec Jernej (str. 124)
Cankar: Lepa Vida (str. 125)
Cankar: Podobe iz sanj (str. 126)

 • Ivan Cankar, Podobe iz sanj: (1918)

str. 127-134 Avtorjeva analiza Cankarjevih Podob iz sanj in razmislek o njihovem vplivu na slovenski narod.
Cankar: Podobe iz sanj (str. 127-134)
F. M. Dostojevski (str. 127)
dr. Prijatelj, dr. Tominšek, dr. Lampe, O. Wilde: Dorian Grey (str. 132)
Cankar: V poletnem solncu (str. 133)
Dostojevski, Cankar: Zaklenjena kamrica (str. 134)

 • Dvanajsti zvezek zbranih spisov Ivana Cankarja: (1931)

str. 135-139 O Cankarjevi satiri in dvanajstemu zvezku njegovih spisov.
Ivan Cankar, Izidor Cankar (str. 135-139)
Shakespeare, Ljubljanski Zvon, Josip Vidmar (str. 135)
Cankar: Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Hlapec Jernej, Krpanova kobila (str. 136, 137)
F. Terseglav (pisal o Cankarju v Slovencu)

 • Bogato življenje: (1937)

str. 140-143 Avtor razpravlja o pomenu Cankarjevega ustvarjanja za slovenstvo.
Ivan Cankar (str. 140-143)
France Koblar (str. 140)
France Prešeren (str. 141)
Trubar, Prešeren, Emerson: Reprezentanti človeštva

 • Praznik slovenske besede: (1928)

str. 144-155 Ob petdesetem rojstnem dnevu Otona Župančiča avtor popisuje njegov opus in razpravlja o njegovem vplivu.
Oton Župančič (str. 144-155)
Župančič, Prešeren, Stritar, Gregorčič, Aškerc, Cankar (str. 144)
Flaubert, Cankar, Kette, Aleksandrov (str. 145)
Goethe: Faust, Župančič: Čaša opojnosti, Čez plan, Samogovori, V zarje Vidove, Pisanice, Sto ugank, Ciciban, Duma, Noč na Verne duše, Veronika Deseniška, Jerala (str. 146)
Prešeren: Poezije, Cankar (str. 148)
Župančič: Čaša opojnosti, Čez plan (str. 150) Župančič: Naše pismo, Naša beseda, Vprašanje, Tuji mož, Otroci molijo, Samogovori, Čez plan, Zarje, Slap, Vihar, Kovaška, Žebljarska, Goriškim beguncem, Mesečina, Podoba (str. 152)
Prešeren, Župančič: Veronika Deseniška, Dante, Molière, Benavente, Dickens, Rostand, Calderon, Shakespeare (str. 153)
Shakespeare (str. 154)
Cankar (str. 155)

 • Epilog »Veroniki Deseniški«: (1925)

str. 156-162 Avtor obelodani negativne točke Župančičeve Veronike Deseniške z namenom približati delo bralcem.
Župančič: Veronika Deseniška (str. 156 - 162)
Prešeren: Krst pri Savici (str. 156)
Ivan Cankar, Goethe, Byron, Shelley, Slowacki (str. 158)
Cankar (str. 161)
Fr. Koblar (str. 162)

 • Jubilej Ivana Prijatelja: (1926)

str. 163-170 Ob petdesetem rojstnem dnevu se avtor posveti delu Ivana Prijatelja, predvsem njegovim esejem, kritikam in študijam v Ljubljanskem Zvonu.
Ivan Prijatelj (str. 163-170)
Ljubljanski Zvon (str. 163)
Janko Kersnik, Mladoslovenci, Mlada Evropa, Aleksandrov (str. 164)
Levstik, Stritar, Prijatelj: Perspektive (Ljubljanski Zvon, 1906), France, Brjusov, Barrès, Oskar Wilde (str. 165)
Prijatelj: V zatišju (Veda, 1915), Janko Kersnik, Mickiewicz, Slowacki, Krasiñski, Cankar, Župančič, Kraigher (str. 166)
Čop, Pršeren (str. 167)
Prijatelj: Duševni profil slovenskih preporoditeljev (LZ, 1921), Vloga omladine v prvem obdobju Mladoslovenstva (LZ, 1924), Prešeren, Bleiwies, Vraz, Kersnik, Stritar, Aškerc, Aleksandrov, Župančič, Cankar, Bežek, Aškerv, Čehov, Gogolj, M. Konopnicki, Trubecki, A. N. Pypin (str. 168)
Puškin: Kapetanove žene, Gogolj: Revizor, Čehov: Momenti, Saltykov-Ščedrin: prepesnitev Onjegina, Cankar, Kette, Župančič, Aleksandrov, Pregelj, Koblar, Vidmar, Ljubljanski Zvon (str. 169)

 • Cvetko Golar: (1959)

str. 171-179 Avtor analizira poezijo Cvetka Golarja in odzive starejših pisateljev, pesnikov ter kritikov nanjo.
Cvetko Golar (str. 171-179)
Franc Finžgar, Ksaver Meško, Murn-Aleksandrov, Oton Župančič, Kette (str. 171)
Golar: Pisano polje (1910), Rožni grm (1919), Fran Koblar, Oton Župančič (str. 172)
Fure, Milan Pugelj (srt. 173)
J. A. Glonar (LZ, 1919), France Bevk (Dom in svet, 1919), Burns, Koljcov, Murn-Aleksandrov, Golar: Poletno klasje (1923), Njiva zori (1927), Vesele svate (1942) (str. 174)
Ferdo Kozak (LZ, 1923), Župančič, Murn, Koljcov, Josip Vidmar (str. 175)
I. Prijatelj, I. Tavčar, Murn, Župančič, Kette, J. Krek: Loški razgledi (1958), Golar: Bratje in sestre v Gospodu (str. 178)
Murn: Obrazi, Simon Jenko (str. 179)

 • Pesnik svojega življenja: (1959)

str. 180-185 Ob smrti pesnika Pavla Golie avtor razpravlja o njegovem delu in zapuščini.
Pavel Golio (str. 180-184)
Ivan Cankar, Oton Župančič (str. 180)
Bertrand de Born, Ulrich von Lichtenstein, Anton Debeljak, Budal (Pastuškin), Alojz Gradnik, R. Maister, Župančič, Cankar (str. 181)
Golio: Pesem poljan, Marche funèbre, Manifest (str. 182)
Golio: Izpoved, Žalostni večeri, Gostilna za vodo, Poznam roko, Stepa, Nikolaj Pavlovič, Kes, Balade o grehoti fregati, Smrt albatrosa, Kulturna prireditev v Črni mlaki (str. 183)
Golio: Petrčkove poslednje sanje, Jurček, Sneguljčica, Izpoved, Štefan Zweig, Casanova, Stendhal, Tolstoj (str. 185)

 • Ob šestdesetletnici bojnega tovariša: (1952)

str. 186-192 Prvi del poglavja je avtorjevo pismo bojnemu tovarišu Jušu Kozjaku, v nadaljevanju pa popiše njegovo pisateljsko pot in mu čestita za vse njegove boje.
Juš Kozjak: Gašper Osat (str. 187)
Juš Kozak: Tehtnica, Dota, Razori, Marki Groll, Šentpeter (str. 188)
Juš Kozjak: Beli macesen, Lectov grad, Tuja žena, Leteči angel, Gsšper Osat (str. 189)
Juš Kozjak: Celica (zbirka Slovenske poti), Maske, Georgesova, Rodno mesto, Špiridion, Za prekmurskimi kolniki, Lesena žlica, urednik Ljubljanskega Zvona, Slovenskega zbornika MCMXLV, Novi svet, upravnik Slovenskega narodnega gledališča (sre. 190)
Miroslav Krleža (str. 191)

 • O novem poglavju v zgodovini naše kritike: (1955)

str. 193-200 Ob šestdesetletnici Josipa Vidmarja avtor razmišlja o njegovem vplivu na slovensko literarno kritiko.
Josip Vidmar (193-200)
Josip Vidmar: predsednik Zveze jugoslovanskih književnikov (str. 194)
Oton Župančič, esej o Prešernu (str. 194)
dr. Joža Glonar, Fran Levstik, Vidmar: Meditacije (str. 195)
dr. Ulaga dr. Mahnič, dr. Ušeničnik, Izidor Cankar, dr. Stele, Vidmar: Iz Dnevnika (str. 196)
Prijatelj, Vidmar: revija Kritika, Župančič: Veronika Deseniška (str. 197)
Lessing, Goethe, Molière, Tjutčev, Ljubljanski Zvon, Sodobnost, Partija (str. 198)

 • Misli k sodobnemu slovstvu: (1920)

str. 201-204 Avtor razpravlja o slovstvu v 19. stoletju in o razliki od sodobnega pisanje.
Tolstoj, Zola, Dostojevski, Gogolj, Janez Krstnik, Jezus (str. 201)
P. Bourget, boljševizem (str. 203)
ep o Kraljeviču Marku, Besi, Bratje Karamazovi (str. 204)

 • Alojz Gradnik, Padajoče zvezde: (1918)

str. 205-210 O pesniški zbirki Padajoče zvezde Alojza Gradnika.
Alojz Gradnik (str. 205 - 209)
O. Župančič, Gradnik: zbirka Padajoče zvezde (str. 205)
Gradnik: Tristis amor, Gregorčič, Župančič (str. 206)
Gradnik: Pisma, Besede iz groba, Zima, Tristis amor, Arabeske, Motivi iz Brd, Motivi iz Istre, Istrska elegija (str. 207)
Reiner Maria Rilke, Chesterston: knjiga esejev O zaničevanih rečeh (str. 208)
O. Wilde, Gradnik: Padajo zvezde (str. 209)

 • Alojz Kraigher, Umetnikova trilogija: (1922)

str. 211-215 O delu Alojza Kraigherja in njegovi povezavi z Ivanom Cankarjem.
Cankar, Kraigher: Umetnikova trilogija (str. 211)
Jezus, Buddha, Sokrat, Napoleon, Leonardo da Vinci, Goethe, Shakespeare, Tolstoj: Vojna in mir (str. 212)
Gobineau: Renesansa, Merežkovskij: Leonardo da Vinci, Kraigher, Cankar (str. 214)
Ibsen, Prešeren: Sonetje nesreče, Kraigher,Cankar (str. 214)

 • Tone Seliškar, Trbovlje: (1923)

str. 216-219 Avtor razpravlja o Seliškarjevem delu Trbovlje in njegovem pomenu.
Kurt Pinthus: antologija mlade nemške lirike Menschheitsdämmerung (str. 216)
Seliškar: Trbovlje, Peter Bazruč (str. 217)
Seliškar: Sedmorojenčki, Žabja vas, Vstajenja, Podbevšek (str. 218)

 • Anton Novačan, Samosilnik: (1924)

str. 220-222 O prozi Antona Novačana.
Anton Novčan, Ivan Cankar, Gregorčič (str. 220)
Kosor: Požar strasti, Novačan: Naša vas, Banov študent, Samosilnik, Hedone, Peter Kobula, Muri preganja vrane, Čamarjeva krčma
Maupassant, Novčan: Teta Pavla, Smeh pred smrtjo, Peter Sebastijan, Prvi greh

 • Jože Pahor, Medvladje: (1925)

str. 223-228 Avtor razpravlja o slovenski prozi in romanu Medvladje Jožeta Pahorja.
Cankar, Župančič (str. 223)
Jurčič, Levstik, Cankar: Hlapec Jernej (str. 224)
F. S. Finžgar, Cankar, Kraigher: Kontrolor Škrobar, Juš Kozak, Angel Cerkvenik, Tone Seliškar, Jože Pahor: Medvladje, objavljal v Domu in svetu (str. 225)
Pahor: Medvladje (str. 225 - 228)

 • Knjige Vodnikove družbe: (1926)

str. 229-233 O ustanovitvi in pomenu Vodnikove družbe ter knjigah, ki so jih v okviru družne izdali.
Vodnikova družba, Družba sv. Mohorja, Levstik: Pravica kladiva, Kozak: Beli macesen (str. 229)
Kozak: Iz tajnosti prirode, Velika pratika, Levstik: Gadje gnezdo, Pravica kladiva, Shakespeare, Cankar: Hlapci, Župančič (str. 230)
Kozak: Beli macesen (str. 231 - 232)
črtice v knjigi Iz tajnosti prirode: Pravljica o lakoti, Iz pradavnih dni, Med ledom in snegom, A. Debeljak: Velika pratika (str. 232)

 • Radivoj Petrlin-Petruška, Znamenje: (1926)

str. 234-235 O pesniški zbirki Znamenje Radivoja Petrlina-Petruške.
Radivoj Petrlin-Petruška: Znamenje, Golar (str. 234 - 235)
P. Claudel, O. Brežin, Cankar: lik hlapca Jerneja, Župančič: Duma, Pugelj, narodna pesem (str. 234)

 • Srečko Kosovel, Pesmi: (1927)

str. 236-239 O Kosovelovi zapuščini, o zbirki, ki je izšla posthumno.
Srečko Kosovel (str. 236-243)
Alfonz Gaspan, Erjavec: Starejše pesnice in pisateljice (str. 236)
Kosovel: Balada, Kraška jesen (str. 237)
Kosovel: Kras (str. 238)
Kosovel: Opolnoči (str. 239)

 • R. Maister, Kitica mojih: (1929)

str. 240-243 Popis Maistrove poezije in pesnikov, ki so vplivali na njo.
Maister: Pesmi, Kitica mojih, Gregorčič, Aškerc, Župančič: Čaša opojnosti, Vojanov
Maister: Gospe z goré, Dobra letina, Pri belem medvedu, Patrola, cikel Oj, ti naša zemlja sveta, Aškerc (str. 242)
Maister: štirje cikli: Nazaj pa jih ni; O, jaz ne spim; Oj, ti naša zemlja sveta; Pripovedne

 • Ob mladinski poeziji Iga Grudna: (1950)

str. 244-250 Avtorjev razmislek o literatih, ki so vplivali na mladinsko poezijo Iga Grudna.
Martin Andersen Nexö (str. 244, 245)
Župančič, Igo Gruden (str. 246)
Gruden: Grlice, Papagajček Kiki, V spomin Tomaža Bizilja, Balada naših dni, Barake, Oton Župančič, Gruden: pesniške zbirke Narcis, Primorske pesmi, Miški osedlani, Dvanajsta ura, Pesnikovo srce, V pregnanstvo (str. 247)
Ciciban, Gruden: zbirka Na Krasu (str. 248)
Gruden: pesem o Primožku
Gruden, Levstik, Stritar, Župančič, Kette, Muk, Vavpotič (str. 250)

 • Nekaj opomb o prevajalcih in prevajanju: Na robu S. Undsetove romana Jenny (1931)

str. 251-259
I. O tehnikah in načinih prevajanja in o prevajalstvu na sploh. (str. 251-254)
II. O prevajalstvu na Slovenskem, njegovem pomenu, prihodnosti. (str. 254-259)
Sigrid Undsetova(str. 257-259)
Ibsen, Björnsonom (str. 257)
Knut Hamsun, Johann Bojer (str. 258)

 • O prevodu Heinejeve lirike: (1957)

str. 260 - 267 O Heinejevi liriki, njenih prevodih v slovenščino in o prevodih na sploh.
Heinrich Heine (str. 260-267)
Mile Klopčič (str. 260, 263, 265, 266, 267)
Heine: Atta Troll, Nemčija, Zimska pravljica (str. 262)
Goethe: Popotnikova nočna pesem (str. 264)
Lermontov, Prešeren, Janko Glazer: Nova obzorja, B. Vodušek, Tin Ujević, Benkovič (str. 265)
Heine: Grenadirji, Belzacar, Lorelai, Romanje v Kevlaar, Child Harold,Gost pri Barbarossi, Svarilo (str. 266)
III.

 • Sezona 1918/1919: (1919)

str. 271-280: O predstavah na slovenskih odrih v sezoni 1918/1919.
Šušteršič, Štefe (str. 272)
Govekar: Rokovnjači (str. 273)
Hamlet, Nučič, Moč teme, Bratina, Moliére: Namišljen bolnik, Shakespeare, Tolstoj, Hauptmann: Voznik Henschel, Ibsen: Strahovi, Nučič
Juvan, Bratina, Bukšek, Šarič, Golia, Jirásek: Laterna, Wyspiański, Przybyszewski, Cankar: Jakob Ruda, Nušić, Vojnović: Smrt majke Jugovićeve (str. 275)
Borštnik-Zvonarjeva, Nučič, Jurčič: Tugomer (str. 277)
Bratin, Železnik, Ločnik, Prek, Novak, Šarič: Kosovska djevojka, Cankar: Kralj na Betajnovi, Strindberg: Pelikan, Marjanović, Juvan, Hauptmann:Voznik Henschel, Tolstoj: Moč teme, Vera Danilova, Borštnik, Miletić, Bajka o volku (str. 278)
Cankar, Lepa Vida, Matiček , Tekma, mlada slovenska Talija, Schönherr, Skrbinšek, Martinčevič, Pavlinova (str. 279)

 • Sezona 1919/1920: (1920)

str. 281-285: O predstavah na slovenskih odrih v sezoni 1919/1920.
mlada slovenska Talija, Frid. Juvančič, Narodno gledališče v Ljubljani (str. 281)
Ivan Cankar: Za narodov blagor, Julijan Ščuka, O. Župančič, Leonid Andrejev: Anfisa, Muratov (str. 282)
Putjat, Mancjetova, Anfisa, Fjodor Ivanovič, Milan Ogrizović, Hasanaginica (str. 283)
Hasanaginica, Bernard Shaw: Pygmalion (str. 284)
Gogolj, Gribojedov, Ostrovski, Cankar: Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, Schnitzler: Ljubimkanje, Shakespeare: Sen kresne noči, Beaumarchais: Figaro se ženi (str. 285)

 • Sezona 1920/1921: (1921)

str. 286-292: O predstavah na slovenskih odrih v sezoni 1920/1921.
Finžgar: Razvalina življenje (str. 287)
Shakespeare: Sen kresne noči, Beaumarchais: Figaro, Župančičev prevod, Hauptmann: Bobrov kožuh, Peček, Gregorin, Nučič, Strindberg: Smrtni ples (str. 289)
Rogoz, Dickens: Cvrček za pečjo, Franc Mesnil, Massent, Jerome: Miss Hobbs, Šarič, Sardou: Madame Sans-Gêne, Kraighel: Školjka (str. 291)
Školjka, Šarič, Rogoz, Kralj, Juvan, Terčič, Pregar (str. 292)

 • Sezona 1920/1921 (Nadaljevanje) (1921):

str. 293-299: O predstavah na slovenskih odrih v sezoni 1920/1921.
Galsworthy: Borba, John Anthony, David Roberts, Lenin, Clémenceau (str. 294)
Roberts, Harness, Anthony, Rogoz, Pregarc, Kuratov, Šest, Scrib: Kozarec vode, Putjat (str. 295)
Šaričeva, Kozarec vode, Shaw: Androklus in Lev, Nušić: Navaden človek, Hauptmann: Elga (str. 296)
Elga, Eleonora Duse, Danilova, Strindberg: Gospodična Julija, Bracco: Don Pietro Carusa (str. 297)
Kralj, Gradišar, Terčič, Finžgar: Razvalina življenja, Veriga, A. Danilo, Schiller, Molière, Gogolj (str. 298)
Terčič, Gregorin, Nučič, Juvanov, Danilo, Fr. Kosec (Fran Govekar): Mrákovi, Finžgar, Molnar: Bajka o volku , Beneški trgovec, Tucić: Golgota

 • Sezona 1922/1923: (1922):

str. 300 - 307: O predstavah na slovenskih odrih v sezoni 1922/1923.
Gerhart Hauptmann: Hanica, Fantom (str. 300)
Cankar: Hlapci, Romantične duše, Skrbinšek (str. 301)
K. Čapek: Rossumovi univerzalni roboti (str. 302)
Wells, F. Goetz, Goethe, H. Ewers (str. 303)
Albrecht Dürer, Tolstoj: Živi mrtvec,(str. 304)
Shakespeare, Ibsen, Tolstoj (str. 305)
Tolstoj, Ibsen: Heda Gabler (str. 306)
Hoffmannstahl, Čepek: R. U. R., Tolstoj: Žive mrtvec, Somerset Maugham: Jack Straw (str. 307)

 • Sezona 1922/1923 (Nadaljevanje): (1923)

str. 308-314: O predstavah na slovenskih odrih v sezoni 1922/1923.
Dostojevski: Bratje Karamazovi, Idiot (str. 308)
Dostojevski, Putjat (str. 309)
Dostojevski: Idiot, Rogoz, Putjat (str. 310)
Dostojevski: Zločin in kazen, Rogoz (str. 311)
Dostojevski: Idiot, Baüchner: Vojiček
Baüchner: Vojiček, Šest, Rogoz, Peček (str. 313)
Idiot, Vojiček (str. 314)

 • Hamlet na slovenskem odru: (1924)

str. 315-320: O uprizoritvah Hamleta v slovenskih gledališčih do leta 1924.
Shakespeare: Hamlet (str. 315 -320)
Oton Župančič (str. 315)
Shakespeare: Othello (str. 316)
Rogoz, Cankar, Hamlet: monolog „Biti ali ne biti“ (str. 318)
Skrbinšek, Macbeth, Othello, Šarič, Nablocka, Medvedova (str. 319)
Marija Vera, Nietzche (str. 320)

 • Sezona 1923/1924: (1924)

str. 321-327: O predstavah na slovenskih odrih v sezoni 1923/1924
Ivan Cankar: Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, Fr. Finžgar, Ant. Funtek, Pavel Golia, Fr. Govekar, Al. Kraigher, Stanko Majcen, Ant. Medved, Ant. Novačan, Iv. Tavčar, Ivo Šorli (str. 322)
Govekar: Mrakovi, Finžgar: Veriga, Pregelj: Azazel, Hebbel: Judita (str. 323)
Skrbinšek, Šarič, Lipah, Kralj, Milčinski: Mogočni prstan, Cigani, Tolstoj (str. 324)
Ferd. Raimund, R. Lehmann, Milčinski, Cankar, Danilo (str. 325)
Govekar, Šorli, Jalen: Dom, F. S.Finžgar, Češnjev vrt, Fr. Lipah (str. 326)
Dom, Gregorin, Marija Vera (str. 327)

 • Sezona 1924/1925: (1924)

str. 328-329: O predstavah na slovenskih odrih v sezoni 1924/1925.
Rostand: Cyrano de Bergerac, Chanteclair, Oton Župančič, B. Putjat (str. 328)
Cyrno, Putjat, Othello (str. 329)

 • Sezona 1924/1925 (Nadaljevanje): (1925)

str. 330-339: O predstavah na slovenskih odrih v sezoni 1924/1925.
Pirandello, Narodno gledališče v Ljubljani, Slovenska drama (str. 332)
Narodno gledališče v Ljubljani (str. 333)
Langer: Kamela, Benavent: Roka roko umije, Pirandello: Šestero oseb išče avtorja, Niccodemi: Zora - dan - noč, Izgubljene duše, Duhamel (str. 334)
Vildrac, P. Claudel, Andrejev: Misel, Paglavček, Firma P. B., Hamlet, Othello, Nučič, Župančič: Veronika Deseniška, Rostand: Cyrano de Bergerac, Tolstoj: Moč teme, Dostojevski: Stričkov sen, Cankar: Pohujšanje, Nestroy: Danes bomo tiči, Aristofan: Lizistrata, Gorki: Na dnu, Gogolj: Ženitev, Evripid: Medeja, Germanova (str. 335)
Golar: Udova Rošlinka, Narodno gledališče, Remec: Magda, Mešek: Pri Hrastovih, Lah: Pepeluh, Nušić: Sumljiva oseba, Narodni poslanec (str. 336)
Krleža, Milčinski: Mogočni prstan, Tucić: Golgota, Cankar: Pohujšanje, Roka roko umije, Rosmersholm, Misel izgubljene duše, Zora, dan, noč, Veronika Deseniška, Stričkov sen, Cyrano de Bergerac, Moč teme, Lizistrata, Levar, Herman, Rosmer, Marija Vera, Jelisava, Skrbinšek, Šaričeva, Rogoz (str. 337)
Sumljive osebe, Juvanova, Lipah, O. Šest, Veronika Deseniška, Mešek, Pri Hrastovih, Pirandello: Šestero oseb išče avtorja, Osipovič, Moči teme, Boris Putjat, Stričkov sen, Dostojevski: Gobci, Idiot (str. 338)

 • Sezona 1925/1926: (1926)

str. 340-347: O predstavah na slovenskih odrih v sezoni 1925/1926.
Veronika Deseniška, Petrović: Vozel, Golar: Udova Rošlinka, Shakespeare: Kar hočete, Zimska pravljica, Geothe: Ifigenija, Cankar: Za narodov blagor, J. Hartley: Pegica mojega srca (str. 340)
Cankar: Za narodov blagor (str. 341)
Cankar, Skrbinšek, Levar, Medvedova, Rakarjeva, Ščuka, Veronika Deseniška, Golar: Zapeljivka, Milčinski: Krpan mlajši, Finžgar: Naša kri, Jurčič: Deseti brat, Golia (str. 342)
Langer: Periferija, Scheinpflug: Druga mladost, Rogoz, Nablocka, Kralja, Andrejev: Profesor Storicin, Levar, Šarič (str. 343)
Pavlovna, Lipah: Modest Petrovič, Rogoz: Jelena Petrovna, Goethe: Ifigenija, Marija Vera, Shakespeare: Zimska pravljica, Othello, Macbeth (str. 344)
O. Šest, Levar, Skrbinšek, Marija Vera, Šaričeva, Rogoz, Peček, Shakespeare: Macbeth, Othello, J. Hartley: Pegica mojega srca, Medvedova (str. 345)
B. Shaw: Obrti gospe Warrenove, Pygmalion, Nablocka, Medvedova, Debelakova, E. O'Neill: Ana Christie, Ch. Vildrac: Ladja Tenacity (str. 346)
Ibsen, John Gabriel Borkman, Pirandello, Henrik IV., Šest, Rogoz (str. 347)

 • Gledališče v krizi: (1927)

str. 348-350: O krizi, ki je zajela slovensko narodno gledališče med letoma 1924 in 1927.
Narodno gledališče v Ljubljani (str. 348)
C. Debevec, S. Vurnik (str. 349)
Ljubljanski Zvon (str. 350)

 • Sezona 1926/1927: (1927)

str. 351-354: O predstavah na slovenskih odrih v sezoni 1926/1927.
Anzengruber: Slaba vest, Schiller: Kovarstvo in ljubezen, Goldoni: Pri lepi krčmarici, Galsworthy: Joy, Cankar: Hlapci (str. 251)
Kralj, Lojzka Debeljak, Šarič, Lipah, Danilo, Cankar, Jules Romains: Doktor Knock ali triumpf medicine (str. 352)
Moliére, Rogoz, šPovhet, Romains, Hilbert: Drugi breg, Skrbinšek, Cankar (str. 353)
Skrbinšek (str. 354)

 • Sezona 1927/1928: (1928)

str. 355-367: O predstavah na slovenskih odrih v sezoni 1927/1928.
Cankar: Hlapec Jernej, Kulundžić (str. 356)
Kregar, Oton Župančič (str. 357)
Macbeth, Goldoni: Mirandolina, Pri lepi krčmarici, Anzengruber: Slaba vest, Nestroy: Lumpacijvagabund, Schiller: Kovarstvo in ljubezen, Hlapec Jernej, Polnoč, Vrt Eden, Večni mladenič, Idealni soprog, Nedeljski oddih, Sestrična iz Varšave, Boljši gospod, Švejk, Wilde: Idealni soprog (str. 258)
Medved, Debeljak, Shakespeare: Ukročena trmoglavka, Mnogo hrupa za nič, Calderon: Sodnik zalamejski, Maeterlinck: Stilomondski župan, Rostand: Cyrano, Shakespeare: Macbeth, Levar, Nablocke, O. Šest, C. Debevec, Župančič, Mohorjeva družba, Vodnikova družba, Cesar, Cresp, Verovšek, Skrbinšek, Juvan, Povhe (str. 359)
Peček, Lipah, Rostand: Cyrano, Nablocke, Levar, O. Šest, Maeterlinck: Stilomondski župan, Vsiljenka, Slepec (str. 360)
Maeterlinck, Ciril Debevec, Rogoz, Danilo, Levar, Kralj, Shaw: Kandida (str. 361)
JAn, Levar, Lipah, Rakar, Ibsen: Divja raca, Halbej: Mladost, Vrt Eden, Večni mladenič, Nedeljski oddih, Sestrična iz Varšave, Brod: Dobri vojak Švejk, Fani, Jerome, Evripid: Medeja (str. 362)
Sofoklej, A. Danilo, Cankar: Hlapec Jernej in njegova pravica, A. Leskovec, A. Cerkvenik, A. Novačan, Herman Celjski, Ortega y Gaset (str. 363)
O. Šest, S. Ostrec, Shakespeare, Kralj, Marija Vera, Rogoz, Skrbinšek, Nablocka, M. Danilo, A. Leskovec: Dva bregova, Gorki: Na dnu (str. 364)
Leskovec: Dva brega, Pavel Golja, Angelo Cerkvenik, Narodno gledališče, Roka pravice (str. 365)
Verkvenik, I. Ehrenburg, U. Sinclair, Dostojevski: Zapiski iz mrtvega doma, Roka pravice, Kralj, Krleža: V agoniji, Vika Podgorska (str. 366)
R. Golouh: Kriza, B. Kreft, O. Župančič (str. 267)

 • Ivan Cankar: Pohujšanje v dolini šentflorjanski: (1928)

str. 368-371: O uprizoritvi Cankarjeve drame Pohujšanje v dolini šentflorjanski.
Skrbinšek, Cankar: Pohujšanje v dolini šentflorjanski (str. 368 - 372)

 • O gledališču in kritiki: (1930)

str. 372-376: Avtorjev razmislek o gledališki kritiki in o njenem pojmovanju na slovenskem do leta 1930.
P. Golio, Slovenski Narod, Ljubljanski Zvon (str. 372)
Ljubljanski Zvon, Goethe: Faust, Kreft: Gledališki fragmenti, Shakespeare (str. 373)
Shakespeare: Macbeth, Ukročena trmoglavka, Romeo in Julija, Vihar (v opombi), O. Šest, C. Debevec, M. Skrbinšek, F. Lipah, M. Vera, B. Kreft (str. 373)
Ljubljanski Zvon, P. Golio, C. Debevec: Naša gledališka kritika, Diebold (str. 375)
Debevec, Govekar, B. Kreft, Stanislavski, Tajrov, Majerhold, Piscator (str. 376)

 • Shakespearov »Vihar«: (1930)

str. 377-389: Pregled Shakespearovih del osredotočajoč na dramo Vihar in o njeni uprizoritvi na slovenskih odrih.
Shakespeare: Vihar (str. 377-389)
Shakespeare: Othello, Antonij in Kleopatra, Zimska pravljica, G. Landauer (str. 380)
Shakespeare: Cimbelino, Zimska pravljica, Goethe: Faust (str. 381)
Beethoven: Simfonija strahov, Humperdinck (str. 384)
O. Šest (str. 385)
Šest, Kralj, Levar (str. 386)
Skrbinšek, Šarič (str. 387)
M. Vera, V. Juvan, M. Danilo, Lipah, Cesar, Plut, Jan, Železnik, Gregorin, Vavpotič, Župančič (str. 388)
Shakespeare: Hamlet (str. 389)
IV.

 • Odlomek izza kulis resničnosti: (1954)

str. 393-400: Avtorjeva meditacija na gledališko umetnost in razmislek o gledališnikih kot umetniki ter procesih, ki na odru niso vidni.

 • »Pomlajeni« Ivan Cankar (Kralj na Betajnovi): (1952)

str. 401-406: Avtorjevi vtisi ob uprizoritvi Cankarjeve drame Kralj na Betajnovi v drami SNG.
Drama SNG, Cankar: Kralj na Betajnovi, Pavel Kovič, France Jamnik, Povabila na grad, Niko Matul, Mile Korun, Lier, Borštnik, Cesar, Nietzsche, Ibsen (str. 401)
B. Kreft, Gledališki list, Cankar, Jamnik (str. 402)
Pavel Kovič, Cesar (str. 403)
Cankar, Kovič, Lojze Potokar, Boris Kralj (str. 404)
V. Grilova, Hauptmann, Maeterlinck, Cankar, Majda Potokarjeva, L. Potokar, Stane Potokar, SNG, Gregorin (str. 405)
Mira Danilo, Milan Skrbinšek, Cankar (str. 406)

 • A. T. Linhart, Veseli dan ali Matiček se ženi: (1953)

str. 407-411: O Linhartovi komediji Ta veseli dan ali Matiček se ženi in o njenih uprizoritvah na slovenskih odrih.
Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi (str. 407-410)
SNG, Županova Micka, slovenska Talija, Beaumarchais: Figaro (str. 407)
SNG, V. Molka, A. Bajc, M. Mahnič, J. B. Novak, B. Adamič, S. Sever (str. 409)
S. Sever, A. Levar, Vika Grilova, Stane Česnik, D. Škedl, A. Valič, M. Skrbinšek, J. Zupan, D. Počkarjeva, S. Potokar (str. 410)
A. Danilo, B. Kreft (str. 411)

 • Psihološka študija (Matej Bor: »Kolesa teme«): (1953)

str. 412 - 417: Avtorjeva kritika psihološke drame Mateja Bora Kolesja teme in njene uprizoritve na odru drame SNG.
Matej Bor: Kolesja teme (str. 412-417)
Vladimir Skrbinšek, Stane Sever, Stane Potokar, Mila Kačič, Sava Sever, Maks Furijan, J. Cesar, Vida Levstik, J. Zupan, E. Franz (str. 416)

 • Zapiski s celjskega dramskega festivala: (1955)

str. 418-428: O prvem slovenskem dramskem festivalu v Celju.

 1. Prodor proti življenju: str. 419 - 422:

Miloš Mikeln: Dež v pomladni noči, Mile Korun, celjsko Mestno gledališče (str. 419)
Pavle Jeršinm S. Strnad, A. Krošl, P. Božič, J. Eržen (str. 421)
J. Škof, M. Gorišič (str. 422)

 1. Drobec bedne vsakdanjosti: str. 422 - 424

Gledališče Slovenskega Primorja v Kopru, Vasja Ocvirk: Tretje ležišče, Hinko Košak, Miloš Honjec, Lope de Vega, Revizor (str. 422)
Vasja Ocvirk, M. Filčeva, M. Skrbinšek, B. Urbič, J. Klasinc, Albert Raner, A. Penko, T. Albreht, I. Pušnar, I. Pelan (str. 423)

 1. Fantastika razuma: str. 424 - 428

Jože Javoršek (str. 424-428)
Jože Javoršek: Kriminalna zgodba, Andrej Hieng, vet Jovanović, celjsko Mestno gledališče (str. 424)
Vlado Novak, Aleksander Krošl, Peter Božič, celjsko Mestno gledališče

 • Pod povečevalnim steklom: (1956)

str. 429-435: O drami Jožeta Javorška z naslovom Povečevalno steklo in o njeni uprizoritvi.
Jože Javoršek: Kriminalna zgodba, Povečevalno steklo (str. 429)
Javoršek (str. 430)
Javoršek: Povečevalno stelko, Miller: Lov na čarovnice (str. 431)
Javoršek: Kriminalna zgodba, Cankar: Pohujšanje (str. 432)
Cankar, Javoršek: Povečevalno steklo, Hieng, Sveta Jovanović, B. Kralj, J. Cesar (str. 433)
Vika Grilova, Pavel Kovič, M. Kačič, Tina Leon, M. Potokar, D. Počkaj, M. Novak, J. Souček, L. Rozman, A. Valič, B. Miklavc, E. Gregorin (str. 434)

 • Koromandija: (1956)

str. 436-442: O drami Potovanje v Koromandijo Dominika Smoleta in njeni uprizoritvi na odru SNG Drame.
Dominik Smole: Potovanje v Koromandijo (str. 436-442)
Drama (str. 436)
Ivan Cankar: Pohujšanje, Kafka, Pirandello, Sartre, Grum: Goga, Fr. Jamnik, Vl. Rijavec (str. 440)
Branko Miklavc, J. Souček, V. Grilova (str. 441)
V. Juvan, D. Počkaj, M. Furijan, J. Zupan, Cesar, M. Bajc, A. Homar, H. Erjavec, D. Makuc, I. Mežan (str. 442)

 • Dvoje »Pohujšanj«: (1956)

str. 443-456: O Cankarjevi drami Pohujšanje v dolini Šentflorjanski in o uprizoritvah v SNG Drami in Mestnem gledališču.
Ivan Cankar: Pohujšanje v dolini Šentflorjanski (str. 443-456)

 1. Ob otvoritve sezone v Drami in v Mestnem gledališču v Ljubljani: str. 443 - 447

Kralj na Betajnovi, Za narodov blagor, Hlapci, Pohujšanje (str. 444)
Cankar: Zgodbe, Pohujšanje, Lojz Kraigher (str. 445)

 1. Uprizoritev v Drami: str. 447-453

L. Kraigher, Verovšek, Danilo (str. 448)
Kreis, SNG, MG, V. Molka (str. 449)
Molka, Moskovski akademski hudožestveni teater, Gogolj (str. 450)
Shakespeare, Drama, D. Počkaj, N. Kacin (str. 451)
A. Kurent, Vl. Skrbinšek, S. Potokar, M. Kačič, B. Miklavc, I. Mežan, M. Furijan, J. Rohaček (str. 452)
B. Sotler (str.453)

 1. Predstava v Mestnem gledališču: str. - 453 - 456

Drama SNG, MG (str. 453)
Fry: Gospa ne bo zgorela, Jože Tiran, J. Albreht, R. Bojčeva, J. Presetnik (str. 454)
J. Albreht, M. Sardoč, J. Starič, N. Kacin, Drama, Fr. Presetnik, Fr. Kumar, M. Veber, M. Zupančič, F. Prus (str. 455)
M. Butina (str. 456)

 • Kmečka drama: (1957)

str. 457-460: O ponovni uprizoritvi drame Ivana Potrča z naslovom Krefli.
Ivan Potrč: Krefli (str. 457 - 460)
Levstik, Linhart, Cankar, Finžgar (str. 457)
Potrč, Jan (str. 458)
Lojze Potokar, Stane Potokar, Mira Danilo, Branko Starič, Vida Juvan, Bert Sotlar, Maks Bajc, Maks Furijan, Ivan Cesar,E. Franz (str. 459)

 • Orehove lupine: (1958)

str. 461-465: O krstni uprizoritvi drame Janeza Žmavca z naslovom V pristanu so orehove lupine.
Drama SNG, L. Filipič: Paradoks v slovenskem gledališču (Gledališki list), Shakespeare, Ivan Cankar: Hlapci, Romantične duše, Lepa Vida (str. 461)
Janez Žmavc: V pristanu so orehove lupine (str. 462-465)
Jan, V. Rijavec, V. Juvan, Pavle Kovič, D. Počkaj, Bor: Kolesa teme
Elvira Kralj, B. Kralj, M. Potokar (str. 465)

 • V znamenju mladosti: (1958)

str. 466-470: O uprizoritvah drame Ivana Cankarja z naslovom Za narodov blagor.
Ivan Cankar: Za narodov blagor (str. 466-470)
Ivan Cankar: Erotika (str. 466)
Cankar, Mile Korun (str. 467)
Korun, Cankar, S. Sever, D. Počkaj, J. Souček, Stane Potokar, Boris Kralj (str. 468)
S. Potokar, B. Kralj, L. Bibič, M. Potokar, D. Makuc, H. Erjavec, E. Gregorin, J. Cesar, L. Potokar, P. Kovič, M. Furijan, Jože Zupan, D. Benedičič, A. Valič (str. 469)

 • Morala denarja: (1959)

str. 471-475: O uprizoritvi drame Freda Kozaka z naslovom Punčka.
Cankar: Za narodov blagor (str. 471)
Cankar, Ferdo Kozak: Punčka (str. 472)
Ferdo Kozak, Shaw (str. 473)
Kozak, V. Molka, V Rijevec, Jan, Žmavc: Orehove lupine, Gregorin (str. 474)
Vida Juvan, Duša Počkaj, Maks Furijan, Danilo Benedičič, Gregorin, Souček, Juvan, Počkaj (str. 475)

 • Brez krivde kriv: (1959)

str. 476-481: O uprizoritvi drame Mateja Bora z naslovom Razcapanci.
Matej Bor: Raztrganci (str- 476 - 481)
Matej Bor: Zvezde so večne, Vesolje v akvariju, Atomski vek (str. 476)
S. Jan (str. 478)
Vl. Rijavec, Bert Sotlar (str. 479)
Uroš Kek, Slavka Glavin, Lojze Potokar, Stane Potokar, Janez Cesar, Stane Sever, Boris Kralj, Jurij Souček, Danilo Benedičič (str. 480)
Drago Makuc, Stane Česnik, Rudi Kosmač (str. 481)

 • Razmišljanje o komediji: (1955)

str. 482-490: Avtorjev razmislek o komediji, v nadaljevanju pa primerja in razpravlja o komediji Ustinovega z naslovom Trobi, kakor hočeš in Fryja Gospa ne bo zgorela.
Don Kihot, Faust, Hamlet (str. 482)
Slehernik (str. 483)
gledališki hram v Gradišču (str. 484)
Pri kolovratu (str. 485)
P. Ustinov: Trobi, kakor hočeš, S. Jan (str. 486)
Sever, Jerman, Vl. Skrbinšek, Furijan, Kurent, Souček, Kačič, Grilova, Rozman, Makuc, Bajc, Ustinov (str. 287)
Čehov, Mestno gledališče v Ljubljani, Christopher Fry: Gospa ne bo zgorela, Ustinov (str. 488)
C. Debevec, Fry, Mestno gledališče, Tiran, Simčič, Udovič (str. 489)
Fry, Ustinov (str. 490)

 • Spremna beseda (Bojan Štih):

str. 491-514
Fran Albreht (str. 491)
Ivan Cankar, Oton Župančič, Fran Albreht: Mysteria dolorosa, Pesmi življenja, Zadnja pravda, Ljubljanski Zvon (str. 492)
Albreht, Upton Sinclair: Močvirje, Cankar (str. 493)
Cankar, Ignac Mihevc, Albreht, Arbeiterzeitung, Sozialisische Monatshefte, Pesmi življenja, Avgust Pirjevec, Karl Kraus, Die Fackel, Anton Dermot, Naši zapiski (str. 494)
Demokracija, Lojzka Štebijva, Albreht, Pro domo, Ljubljanski zvon, Juš Kozak, Tiskovna zadruga (str. 495)
Spev proletarcev, Ljubljanski zvon, Srečko Kosovel, Tone Seliškar, Mile Klopčič, Albreht: Pesmi življenja, Mysteria dolorosa, Iz knjige „Concordiu“ — Mož, Skrivnostni hip (str. 496)
Albreht: Spev eternistov, Ljubljanski zvon, Friedrich Nietzsche, Ibsen, Strindberg, Bezruč, Liliencron, Dehmel, Menschheitsdämmerung (Symphonie jüngster Dichtung, Kurt Pinthus, Hugo von Hofmannstahl (str. 497)
Oton Župančič, Ivan Cankar, Albreht: Iz knjige ljubezni — Moj beli albatros, Iz groba, Ljubjanski Zvon, Politični soneti (str. 498)
Albreht: Evropa (Pariz, Tour d'Eiffel), Ljubljanski Zvon, Napoleon, Karl Marx, Jean Jaurès, Lenin, Clemenceau, Novačanov: Samosilnik (str. 499)
Fran Albreht: Prispevek k teoriji umetniškega ustvarjanja, Ljubljanski Zvon, Joseph Conrad, Drama — Sezona 1924/25 (str. 500)
Fran Albreht: Epilog Veroniki Deseniški, Ljubljanski Zvon (str. 501)
Albreht: Svobodna mladina, Gledališka kronika — Pregled dramske sezone 1927/28, Ljubljanski Zvon, Kriza Ljubljanskega Zvona, Ferdo kozak, Stanko Leben, Josip Vidmar, Lojze Ude (str. 502)
Ljubljanski Zvon, Albreht: Kriza Ljubljanskega Zvona, Slovenske poti, Juš Kozak, Sodobnost (str. 503)
Ljubljanski Zvon, Sodobnost slovenska revija, Albreht: Na periferiji duha (str. 504)
Zlo naroda, Sodobnost, Albreht: Ob petnajsti obletnici (str. 505)
Sodobnost, Albreht: Nekaj bilance, Želje in potrebe slovenskega delovnega ljudstva so njen program, Ljudska pravica (str. 506)
Albreht: O moralni depresiji, Dva svetova, Sodobnost, Ljubljanski Zvon, Epilog letošnji dramski sezoni (str. 507)
Albreht: Epilog letošnji dramski sezoni, Ljubljanski Zvon (str. 508)
Ljubljanski Zvon, Albreht: Gledališče v krizi (str. 509)
Ljubljanski Zvon, Kregar, Albreht: Gledališka kronika, Drama (Pregled sezone 1925/26) (str. 510)
Albreht: Drama, Ljubljanski Zvon, Ivan Cankar: Hlapci, Pohujšanje, Kralj na Betajnovi (str. 511)
Ivan Cankar, Shakespeare, Albreht: Hamlet na slovenskem odru, Ljubljanski Zvon, Nietzsche, Drama (str. 512)
Albreht: Drama — sezona 1924/25, Ljubljanski Zvon (str. 513)
Fran Albreht (str. 514)

 • Opombe