Wikipedija:Razširjena skladnja za slike

Ta navodila za urejanje dokumentirajo skladnjo, ki se uporablja pri vstavljanju slik in drugih predstavnostnih datotek v strani Wikipedije. Enaka skladnja se uporablja ne glede na to, ali je datoteka iz Wikipedije ali iz Wikimedijine zbirke. Nove urejevalce vabimo, da si ogledajo tudi stran Pomoč za slike in preprost vodnik za začetnike.

Kratka skladnja

uredi

Na kratko, skladnja za prikaz slike je:[[Slika:Ime|Tip|Okvir|Položaj|Poravnava|Velikost|link=Povezava|alt=Alt|page=Stran|lang=Oznaka jezika|Napis]]

Nepoudarjen tekst pomeni, da vedno vnesete točno tisto, kar vidite. Poudarjeno ležeč tekst pomeni besedilo, ki ga lahko spremenite.

Obvezno je samo Ime. Večina slik mora uporabljati skladnjo »[[Slika:Ime|sličica|alt=Alt|Napis]]« in ne sme določati velikosti. Drugi podatki so izbirni in jih je mogoče postaviti v poljubnem vrstnem redu.

Tip
»thumb« (ali »thumbnail«; obema lahko sledi »=filename«), »frame« (ali »framed«) ali »frameless«. Prikaže sliko s posebnim oblikovanjem (glejte spodaj).
Okvir
»border«. Okoli slike postavi majhno obrobo.
Položaj
"right«, »left«, »center« ali »none«. Določite vodoravno postavitev slike na strani. To je privzeto nastavljeno na »right« za sličice in slike z okvirjem.
Poravnava
»baseline«, »middle«, »sub«, »super«, »text-top«, »text-bottom«, »top« ali »bottom«. Navpična poravnava slike glede na sosednje besedilo. Privzeta vrednost je »middle«.
Velikost
»upright« ali »upright=factor«. Prilagoditev sličice glede na privzeto velikost z danim faktorjem (privzeto 0,75), rezultat se zaokroži na najbližji večkratnik 10 pikslov. Možnost »upright« je treba uporabiti skupaj s parametrom »thumb« ali »frameless«. Druga možnost je, in to samo tam, kjer je to nujno potrebno, prezreti nastavitve uporabnikov in določiti velikost slike z določitvijo velikosti v pikslih: »širinapx« ali »xvišinapx« ali »širinax višinapx«. Slika naj bo prilagojena tako, da ne bo večja od predložene širine ali višine, pri čemer se mora ohraniti razmerje stranic. Ko je slika v okviru, je povečanje velikosti (tj. raztegnitev slike) onemogočeno.
Povezava
Povežite sliko z drugim virom ali z ničimer.
Alt
Določite alt besedilo za sliko. To je namenjeno slabovidnim bralcem.Za informacije o tem, kako naj se to besedilo razlikuje od napisa, glejte WP:ALT.
Stran
Pri sličicah večstranskih datotek lahko določite stran, ki ni 1.
Langtag
Določite oznako jezika po standardu IETF za switch-prevedene datoteke SVG. Nekatere datoteke SVG so večjezične; ta parameter določa, kateri jezik naj se uporablja. Oznaka jezika mora biti napisana z malimi črkami (npr. zh-hans namesto zh-Hans). Privzeto velja trenutni jezik Wikipedije v imenskem prostoru člankov in sl v drugih imenskih prostorih. Glejte {{Prevedi}}.
(Besedilo napisa)
Besedilo napisa mora biti zadnji parameter. To besedilo se izpiše, ko je uporabljen atribut »thumb«, lahko pa se prikaže tudi, ko nad sliko premaknete miško.

Podrobnosti skladnje

uredi

Skladnja slike se začne z »[[«, vsebuje elemente, ločene z »|«, in se zaključi z »]]«. »[[« in prvi »|« (ali, če ni »|«, končni »]]«) morata biti v isti vrstici; drugi presledki in prelomi vrstic so prezrti, če so poleg znakov »|« ali samo znotraj oklepaja. Presledki ali prelomi vrstic pri spodnjih možnostih niso dovoljeni tik pred »=« in imajo lahko neželene stranske učinke, če se pojavijo tik za »=«. Ne zaključite s kodo |]]; to se bo namreč obravnavalo kot prazen napis in bo prepisalo pravi napis.

Vrsta

uredi

Ena izmed teh možnosti se lahko uporabi za določitev, ali je slika pomanjšana in/ali obrobljena. Za možnosti, ki samodejno spreminjajo velikost slike, je običajna velikost 220 pikslov; prijavljeni uporabniki lahko to spremenijo (pri »Velikost sličice (thumbnail)« v Nastavitve → Videz → Files). To je pomembno za uporabnike z (npr.) slabšim vidom. Če je velikost prevelika ali premajhna, se lahko uporabi pokončni atribut. Določanje fiksne velikosti v pikslih vse to preglasi, vendar je takšen način neprijazen za uporabnike, ki potrebujejo večjo sliko.

thumb (ali sličica)
Velikost slike se samodejno prilagodi in obrobi. Izpiše se napis, če je naveden. Slika lebdi na desni, razen če to preglasite z atributom položaja. Ob operandu, npr. »thumb=Example.png«, s katerim poimenujete sliko, ki se uporablja kot sličica, se ne upošteva nobena specifikacija velikosti.
frame
Ohrani se prvotna velikost slike in postavi okvirček okoli nje. Izpiše se poljuben napis pod sliko. Slika lebdi na desni, razen če to preglasite z atributom položaja.
frameless
Slika se samodejno poveča ali zmanjša. Ta atribut postavi sliko v vrstico z besedilom, razen če ga preglasite z atributom položaja.
Nič ni opredeljeno
Ohrani se prvotna velikost slike, obroba slike pa se ne doda. Napis se ne izpiše. Če alt besedilo ni posebej določeno, se kot alt besedilo uporabi napis. Ta možnost se skoraj izključno uporablja v predlogah.

Okvir

uredi
border
Okrog slike se ustvari obroba širine enega piksla. To ima učinek samo okoli slik brez okvirja (tistih brez |thumb in |frame), saj imajo okvirjene slike vedno obrobo.

Položaj

uredi

Ena od teh možnosti se lahko uporabi za nadzor položaja slike. Za primere, kako to deluje, glejte zglede uporabe atributa položaja.

right
Slika se postavi na desno stran strani. Besedilo članka, ki sledi sliki, teče okoli slike. To je privzeto, ko se uporablja sličica ali frame.
left
Slika se postavi na levo stran strani. Besedilo članka, ki sledi sliki, teče okoli slike, vendar lahko pride do težav pri oblikovanju s seznami in zamaknjenim besedilom (glejte razdelek § Interakcija med levo lebdečimi slikami in seznami).
center
Slika se postavi na sredino strani. Besedilo članka, ki sledi sliki, je postavljeno pod sliko.
none
Slika se postavi na levo stran strani. Besedilo članka, ki sledi sliki, je postavljeno pod sliko.
Opredeljeno ni nič, niti thumb niti frame
Slika je postavljena v vrstico z besedilom,  , kot je tale.
uredi

Po želji lahko za določitev navpične poravnave slike glede na sosednje besedilo uporabite eno od teh možnosti. Te možnosti navpične poravnave veljajo samo za navadne slike, ki ne povzročajo prelomov in niso lebdeče (to pomeni, da ne delujejo s slikami, za katere bi radi, da besedilo teče okrog njih). Če želite, da besedilo teče okoli slike, postavite sliko pred besedilo in uporabite atribut sličica).

V naslednjem seznamu je pred razlago vsake možnosti opisano, kako je videti Slika:Flag of Hungary vertical.svg, ko je poravnana z navedeno možnostjo z uporabo kode
 [[File:Flag of Hungary vertical.svg|možnost|frameless|upright=0.1|link=|alt=]]

middle:
 (To je prednastavljeno.) Navpična sredina slike se poravna s črkovno črto in polovico višine x besedila, tako da je slika osredinjena navpično okoli male črke »x« v besedilu.

baseline:
 Spodnji del slike se poravna s črkovno črto.

sub:
 Spodnji del slike se poravna z ravnijo pripisa spodaj, kot je »2" v »X2«.

super:
 Spodnji del slike se poravna z ravnijo pripisa zgoraj, kot je »2« v »X2«.

text-top:
 Zgornji del slike se poravna z zgornjo ravnijo besedila. Ta je pogosto nekoliko višje od vrha velike začetnice, zaradi ascendrov v črkah, kot je mala črka »h«.

text-bottom:
 Spodnji del slike se poravna s spodnjo ravnijo besedila. Ta je zaradi descendrov v črkah, kot je mala črka »y«, nekoliko nižje od črkovne črte.

top:
 Zgornji del slike se poravna z vrhom vrstice, ki vsebuje besedilo. Običajno je to nekoliko višje od vrha besedila, da se med vrsticami besedila ustvari prostor.

bottom:
 Spodnji del slike se poravna z dnom vrstice, ki vsebuje besedilo. Običajno je to nekoliko nižje od dna besedila.

Velikost

uredi

Za nadzor velikosti slike je mogoče uporabiti katero koli od naslednjih možnosti ali pa nobeno. V primeru slik z napisi, če je slika že manjša od zahtevane velikosti, slika ohrani prvotno velikost (se ne poveča). V primeru slik brez napisov bo slika povečana ali pomanjšana na zahtevano velikost. Določanje velikosti je onemogočeno, ko je uporabljen tip 'frame', pri čemer so opcije velikosti označene kot napaka v zapisu datoteke v Posebno:LintErrors.

Privzeto širino sličice lahko nastavite v nastavitvah, zato podajanje v px ni priporočljivo, ker so nastavitve uporabnikov lahko pomembne zaradi dostopnosti. Seveda lahko naredite izjemo, vendar poskusite uporabiti upright ali privzeto nastavitev, če je mogoče.

Podrobnosti o izvedbi
Določanje velikosti ne spremeni samo navidezne velikosti slike z uporabo HTML-ja; dejansko ustvari spremenjeno različico slike in se nanjo ustrezno poveže. To se zgodi ne glede na to, ali določite velikost v povezavi s »sličica«.

To pomeni, da vse delo spreminjanja velikosti slike opravi strežnik, ne pa uporabnikov spletni brskalnik. Ker opravi vse delo strežnik, se stran hitreje naloži. Pomeni tudi, da se večje slike lahko shranijo v strežnik brez upočasnitve brskalnika (zlasti na klicnih telefonskih linijah). Posredujejo se samo podatki o dejanski velikosti na strani.

Izjema so animirane slike GIF. Strežnik ne obdeluje animiranih slik GIF. Ko je določena manjša velikost, se prikaže izvirna animirana slika GIF v polni velikosti. Ali se animirana slika GIF naknadno prilagodi tako, da se prilega dodeljenemu prostoru, je odvisno od zmožnosti sprejemnega brskalnika. Spreminjanje velikosti animirane slike GIF bo znatno zmanjšalo njeno kakovost, ne da bi se zmanjšal čas prenosa.

Če obstajata dve ali več možnosti »velikosti« istega tipa, je veljavna le zadnja. Če pa sta pokončna in absolutna velikost uporabljeni skupaj, ima absolutna velikost vedno prednost, ne glede na to, na katerem mestu v možnostih je zapisana.
(nič ni opredeljeno)
Za sličice se za prijavljene uporabnike uporabi velikost, ki je določena v nastavitvah, za neprijavljene uporabnike pa velikost, ki je določena z ločljivostjo. Za slike (ki niso sličice) se uporabi izvorna velikost slike.
upright ali upright= faktor
Velikost sličice se prilagodi na faktor, pomnožen s privzeto velikostjo sličice; rezultat se zaokroži na najbližji večkratnik števila 10. Na primer »upright=1.5« prikaže sliko večjo, kar je uporabno za zemljevide ali sheme, ki morajo biti večje, da so berljive. Atribut » upright=1« vrne enako velikost, kot je širina sličice, »upright=0.75« pa je funkcionalno enak »upright«. Če nastavite, da je faktor enak razmerju stranic slike (širina, deljena z višino), je rezultat enakovreden lestvičenju višine tako, da je enaka običajni širini sličice.
Možnost upright deluje samo z atributom thumb ali frameless (glej Tip).
Širinapx
(Npr. 100px) Slika se prilagodi na določeno število pikslov v širino, višina pa bo prilagojena tako, da bo ohranila prvotno razmerje stranic.
xVišinapx
(npr. x150px) Slika se prilagodi na določeno število pikslov v višino, širina pa bo prilagojena tako, da bo ohranila prvotno razmerje stranic.
ŠirinaxVišinapx
(npr. 100x150px) Slika se prilagodi, da ne bo širša in višja od predloženega števila pikslov. Slika bo ohranila prvotno razmerje stranic.

Povezava

uredi
|link=Stran
Običajno klik slike pripelje bralca na stran z opisom slike. Možnost povezave omogoča, da se bralca preusmeri na drugo stran, na primer na polnejšo sliko, iz katere je bila sličica obrezana, ali na celoten dokument, iz katerega izvira prikazana samostojna sličica (ali izrez te strani). Imena strani ne vključujte v oglate oklepaje. Če je Stran URL, bo bralec preusmerjen iz projekta; kar se v člankih običajno ne uporablja.
|link= (brez argumenta)
Onemogoči povezavo, tako da klik slike ne povzroči ničesar.

|link= vpliva samo na to, kaj se zgodi, ko kliknete sliko; |sličica na sliki imajo majhno ikono pravokotnika   v območju za napise, klik tega pa vedno vodi do opisne strani slike. Razen pri slikah v javni domeni mora biti bralcu vedno omogočeno, da doseže opisno stran slike, zato je treba |link= uporabljati samo s |thumb slikami.

|link= ni mogoče uporabiti s |frame.

Če želite onemogočiti vse povezave in opise slike zaradi dekorativnih razlogov  – tako da ga bralniki zaslona prezrejo  – uporabite »|link=|alt=« brez argumentov v obeh atributih.

Alt besedilo in napis

uredi

Za oblikovanje alt besedila, naslova povezave in napisa slike lahko uporabite nič ali več možnosti. Napisi lahko vsebujejo vgrajeno wiki kodo za povezave in oblikovanje. Internet Explorer izpiše naslov povezave kot namig, ko je miška nad sliko; kar mogoče ne velja za druge brskalnike.

Namig: če želite prisiliti, da se napis izpiše (pod sliko) in se ne prikaže samo kot »lebdeče besedilo«, tudi ko želite spremeniti velikost slike, določite »thumb«. Če navedete »frame«, se napis izpiše, vendar se kakršna koli sprememba velikosti (na primer »125px«) prezre.

alt= Alt
Uporabite Alt kot alt besedilo za sliko.
Napis
(zadnja možnost, ki se razlikuje od druge skladnje za slike): Kako se to besedilo uporablja, je odvisno od tipa slike. Če ima tip viden napis (»sličica«, »thumbnail«, »thumb«, »frame« ali »framed«), se to besedilo pojavi kot napis pod sliko. V nasprotnem primeru (če tip slike ni določen ali je »frameless«), se to besedilo uporabi za naslov povezave, in sicer pod pogojem, da povezava ni bila onemogočena z »|link=«, kar velja tudi za alt besedilo, ki vsebuje eksplicitni alt=, alt pa ni bil vnesen.

Dejansko bo alt besedilo za prikazano sliko eno od naslednjega po prednostnem vrstnem redu:

 1. Izrecno zahtevani alt, če obstaja;
 2. Izrecno zahtevani napis, če tip slike nima vidnega napisa;
 3. Prazen niz, če obstaja izrecno zahtevan napis in ima tip slike viden napis.
 4. Ime slikovne datoteke, če ni izrecno zahtevanega alt ali napis. To ni nikoli najboljša možnost.

Besedilo naslova povezave je mogoče določiti samo za slike brez vidnega napisa (kot je opisano zgoraj). Ker pa tega besedila ne prikažejo vsi brskalniki in ga bralniki zaslona prezrejo, to nima smisla.

Opomba: alt je podprt samo za slike. Zvočne in video datoteke naj uporabljajo časovni zapis besedila.

Class

uredi
class=
Uporablja se za vstavljanje poljubnih razredov HTML za sliko. To vpliva samo na nekatere posebne razrede, navedene v Wikipedija:Katalog razredov CSS, ali na nekatere razrede, ki jih ustvari TemplateStyles.

Stran

uredi
 
Boléro: stran 2 iz partiture

Običajno se za ustvarjanje sličice uporabi 1. stran iz datoteke PDF ali DjVu. Z atributom |page= lahko uporabite drugo stran |page= : [[Slika:IMSLP01578-Ravel - Bolero Full Score Durand 1929 .pdf|thumb|page=2|''Boléro'': stran 2 iz partiture]]:

Zgledi

uredi

Uporaba osnovne skladnje

uredi

Najosnovnejši primer je uporaba skladnje [[Slika:Westminstpalace.jpg|Alt besedilo]]. Slika na ta način ohrani svojo velikost in ne dovoli, da se besedilo ovije okoli nje. Za članke to običajno ni primerno.

 

Ta slika je prikazana kot vrstica, navedeno besedilo pa se uporablja kot atribut alt (nadomestno besedilo za programe, ki ne morejo prikazati slik, kot so bralniki zaslona) in kot atribut title (dodatno besedilo, pogosto prikazano kot namig, ko je miška nad sliko).

Zgoraj je slika Temze postavljena v svoj razdelek. To ni obvezno; slike lahko stojijo v vrstici besedila, kot je prikazano spodaj.

besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo 
[[Slika:Westminstpalace.jpg|150px|alt=Veliki stolp z uro in druge zgradbe ob veliki reki.|Westminstrska palača]]
besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo 
[[Slika:tst.png|100px|alt=Majhen globus|To je globus.]]
besedilo besedilo besedilo besedilo 

Prikaže se:

besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo   besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo   besedilo besedilo besedilo besedilo

Ohranjanje prvotne velikosti, z napisom

uredi

Za prikaz slike z napisom z ohranjeno velikostjo, kot je bila naložena, uporabite [[Slika:Westminstpalace.jpg|frame|none|alt=Alt besedilo|Napis]].

 
Napis

Poravnava sličic, da se prilegajo besedilu

uredi

 
Westminstrska palača

To je slog, ki ga bralci najbolj poznajo. Kot je prikazano na vzorčni sliki, je slika v okvirju, primerne velikosti in vsebuje besedilo, ki se lahko ovije okoli nje. Napis je pravilno vključen.

Pomemben del tega je atribut thumb: [[File:Westminstpalace.jpg|thumb|upright=0.4|left|alt=Velik stolp z uro in druge zgradbe ob veliki reki.|Westminstrska palača]] (kot je prikazano na levi). Za podrobnosti o teh možnostih glejte prejšnje razdelke.

Tu so navedi zgledi za atribut položaja:

right
 
Slika je poravnana desno, besedilo lebdi levo od slike: [[Slika:Westminstpalace.jpg|thumb|alt=Velik stolp z uro in druge zgradbe ob veliki reki.|right|upright=0.35]] (prikazano na desni).
left
 
Slika je poravnana levo, besedilo lebdi desno od slike: [[Slika:Westminstpalace.jpg|thumb|alt=Velik stolp z uro in druge zgradbe ob veliki reki.|left|upright=0.35]] (prikazano na levi).
center
Slika je na sredini in...
 
besedilo, ki sledi sliki, se začne pod njo: [[Slika:Westminstpalace.jpg|thumb|alt=Velik stolp z uro in druge zgradbe ob veliki reki.|center|upright=0.35]] (prikazano zgoraj).
none
Slika je postavljena levo, ...
 
besedilo, ki ji sledi ne lebdi, pa desno (in ne levo) in se začne pod njo: [[Slika:Westminstpalace.jpg|thumb|alt=Velik stolp z uro in druge zgradbe ob veliki reki.|none|upright=0.35]] (prikazano zgoraj).

Problem številnih lebdečih objektov

uredi

V HTML/CSS obstaja problem z lebdečimi objekti, ki nekaterim slikam (ali drugim lebdečim predmetom) preprečuje lebdenje nad drugimi. Pojavi se le, če:

 • je na eni strani strani več lebdečih predmetov;
 • lebdeči objekt iz druge strani pride za drugimi v izvorni kodi.

Prvi lebdeči objekt na drugi strani strani ne bo lebdel nad prejšnjim (glejte primere spodaj). Rešitev vključuje menjavanje med levo in desno pri poravnavi slik ali drugih lebdečih objektih (ni prikazano); nastavitev poravnave na »none« tistemu, ki ne bo lebdel nad drugimi (kot je prikazano »v živo« na populacijski tabeli tukaj); in uporaba oznake galerije (gallery) za veliko število slik v enem razdelku. Slike je treba vstaviti tako, da je njihova koda v pravem razdelku, tudi če zaradi tega morda lebdijo v naslednji razdelek.

Problematična koda:

==Razdelek 1==
[[Slika:Westminstpalace.jpg|thumb|70px|right|Točka 1.1 ('''desno''')]]
[[Slika:Westminstpalace.jpg|thumb|70px|right|Točka 1.2 ('''desno''')]]
[[Slika:Westminstpalace.jpg|thumb|70px|right|Točka 1.3 ('''desno''')]]
[[Slika:Westminstpalace.jpg|thumb|70px|right|Točka 1.4 ('''desno''')]]
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
==Razdeleke 2==
[[Slika:Westminstpalace.jpg|thumb|70px|left|Točka 2.1 ('''levo''')]]
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Problem:
Razdelek 1
 
Točka 1.1 (desno)
 
Točka 1.2 (desno)
 
Točka 1.3 (desno)
 
Točka 1.4 (desno)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Razdelek 2
 
Točka 2.1 (levo)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Nastavitev poravnave zadnje slike na none:
Razdelek 1
 
Točka 1.1 (desno)
 
Točka 1.2 (desno)
 
Točka 1.3 (desno)
 
Točka 1.4 (desno)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Razdelek 2
 
Točka 2.1 (none)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Uporaba značke za galerijo za večje število slik:
Razdelek 1

Za več informacij o galeriji glejte WP:GALERIJA.

Poglavje 2
 
Točka 2.1 (levo)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Uporaba »upright«

uredi
 
Možnost »upright« je približno 75 % širine sličice.
 
Možnost »upright=1.5«

Možnost upright deluje v kombinaciji z možnpstjo sličica ali thumb in spremeni velikost slike na približno 75 % širine navadne sličica. To je uporabno za prikaz slik v »pokončni« usmerjenosti, saj so takšne visoke in ozke slike ponavadi videti prevelike, če so pomanjšane na enako širino kot »ležeče« usmerjene slike. Možnost upright povečuje ali pomanjšuje v skladu z ločljivostjo zaslona uporabnika. Relativno velikost je mogoče določiti z množiteljem, kot je upright=x . Če je x=1, je slika standardne širine sličice. Npr. [[Slika:Westminstpalace.jpg|thumbnail|upright|left|alt=Velik stolp z uro in druge zgradbe ob veliki reki.|Možnost »<code>upright</code>« je približno 75 % širine sličice.]] (prikazano na levi) in [[Slika:Westminstpalace.jpg|thumb|upright=1.5|right|alt=Velik stolp z uro in druge zgradbe ob veliki reki.|Možnost »<code>upright=1.5</code>«]] (prikazano na desni).

Uporaba okvirja

uredi
 
Westminstrska palača

S to možnostjo se vdelana slika prikaže v svoji dejanski velikosti, obdana z okvirjem ne glede na atribut »thumb« ali »size«, in z napisom, če obstaja, ki je viden v okvirju. Brez možnosti left, center in none je slika običajno prikazana desno: [[Slika:Westminstpalace.jpg|frame|50px|alt=Velik stolp z uro in druge zgradbe ob veliki reki.|Westminstrska palača]]. (Opazite lahko, da velikost slike ni spremenjena na 50 pikslov, ker je uporabljen »frame«. )

Brez katere koli možnosti razen velikostpx in alt (caption) besedilo je vdelana slika prikazana v vrstici.

Uporaba poravnave »none« za sličice v tabelah

uredi

Možnost none lahko uporabite za prikaz sličic brez leve ali desne poravnave. Običajno se to največkrat uporablja v tabelah. Zgled:

Londonske palače
Westminstrska palača
 
Iz Temze
[[Slika:Westminstpalace.jpg|thumb|none|100px|alt=Veliki stolp z uro in druge zgradbe ob veliki reki.|Iz Temze]]
Buckinghamska palača
 
Kraljičin dom
[[Slika:Buckingham Palace 2003.jpg|thumb|none|100px|alt=Veličastna zgradba pod modrim nebom z oblaki|Kraljičin dom]]

Oblikovanje in povezave v napisih

uredi
 
To je Westminstrska palača v Londonu.

V besedilo napisa lahko vstavite povezave, kot je prikazano na tej sliki:

[[Slika:Westminstpalace.jpg|right|thumbnail|alt=Velik stolp z uro in druge zgradbe ob veliki reki.|To je [[Westminstrska palača v Londonu.]]

Prepričajte se le, da je število začetnih in zaključnih oglatih oklepajev pravilno. En dodatni ali manjkajoči element bi pomenil, da ne bi delovala celotna vrstica skladnje slike.

 
To je
Westminstrska palača
v Londonu

Možno je dodatno oblikovanje napisov; vse običajno oblikovanje bi moralo delovati.

[[File:Westminstpalace.jpg|right|thumbnail|alt=Velik stolp z uro in druge zgradbe ob veliki reki.|<div style="text-align: center">To <span style="color: green">je </span><br /> [[Westminstrska palača]]<br /> '''v <span style="color: red">Londonu</span>'''</div>]]

Interakcija med levo lebdečimi slikami in seznami

uredi

Vrstične oznake in oštevilčevanje seznama lahko včasih prekrivajo lebdeče slike, zamaknjene vrstice pa morda poleg levo lebdečih slik ne bodo pravilno prikazane. Na primer:

Uporaba Izpis
[[Slika:Westminstpalace.jpg|left|thumb|100px]]
<ol>
 <li>element seznama A1
  <ol>
   <li>element seznama B1</li>
   <li>element seznama B2</li>
  </ol>naslednje element seznama A1
 </li>
 <li>element seznama A2</li>
</ol>
 
 1. element seznama A1
  1. element seznama B1
  2. element seznama B2
  naslednji element seznama A1
 2. element seznama A2

[[Slika:Westminstpalace.jpg|left|thumb|100px]]
Prva vrstica
:Druga vrstica
::Tretja vrstica
:::Četrta vrstica
 

Prva vrstica

Druga vrstica
Tretja vrstica
Četrta vrstica

Predloga {{flowlist}} omogoča, da v seznamu ni lebdečih predmetov:

[[Slika:Westminstpalace.jpg|left|thumb|100px]]
{{flowlist}}
 <ol>
 <li>element seznama A1
  <ol>
  <li>element seznama B1</li>
  <li>element seznama B2</li>
  </ol>naslednji element seznama A1
 </li>
 <li>element seznama A2</li>
 </ol>
{{endflowlist}}

{{flowlist}}
Prva vrstica
:Druga vrstica
::Tretja vrstica
:::Četrta vrstica
{{endflowlist}}

Se prikaže kot:

 
 1. element seznama A1
  1. element seznama B1
  2. element seznama B2
  naslednji element seznama A1
 2. element seznama A2
 

Prva vrstica

Druga vrstica
Tretja vrstica
Četrta vrstica

Ta metoda ne bo delovala znotraj tabele in če je vaš seznam daljši od lebdečega elementa. V takem primeru seznam ne bo tekel okoli slike kot običajno, temveč bo to en blok, pri čemer bo pod lebdečim elementom ostal prazen prostor.

Prekrivanje označitev na sliki

uredi

V nekaterih primerih je morda zaželeno na sliko dodati označitve, ki jih je mogoče klikniti. Za ta namen sta na voljo predlogi Predloga:Anotirana slika in Predloga:Anotirana slika 4.

Ti predlogi omogočata vključitev wikibesedila (npr. običajno besedilo, wikipovezave, dovoljena koda HTML, sklici in druge predloge) na samo sliko. Uporabljajo se lahko tudi za obrezovanje slike, tako da se osredotoči na določen del, ali pa za razširitev belega območja okoli slike za boljšo postavitev wikibesedila.

Zgledi predlog za sliko z opombo
Dorzalna
Zgornja lateralna
Spodnja lateralna
Ventrolateralna
       = Frontalna
Zgled anotiranega diagrama (uporaba Predloga:Anotirana slika), ki omogoča klike wikipovezav in prekrivajoče besedilo
 
Dorzalna
Zgornja lateralna
Spodnja lateralna
Ventrolateralna
       = Frontalna
Zgled anotiranega diagrama (uporaba Predloga:Anotirana slika 4), ki omogoča klike wikipovezav in prekrivajoče besedilo
 
Slika in napis kot sličica, brez označitev

Obstaja tudi predloga {{Overlay}}:

 
1
2
3
4
5
6
1
Mount Stillwell
2
Kangaroo Ridge
3
Little Stillwell
4
Srednja postaja Kangaroo Ridge Triple Chairlift
5
Točka razkladanja Basin Poma (J-Bar)
6
Ego flats
Snežni evkaliptus

Tukaj ima povezavo le element 7.

Preklic načina »lebdenje okoli slike«

uredi

Potem ko imate sliko, ki lebdi poleg besedila, lahko pod njo dodate nadaljnje besedilo in znova uporabite celotno širino z naslednjo kodo. To blokira prikazovanje slike poleg gradiva, ki verjetno zaradi estetskih razlogov ali spremembe tematike sledi tej kodi.

<br style="clear:both" />

Za podedovano align="right" lebdenje (itn.) to ni dovolj dobro; zastareli brskalniki (legacy browsers) bi prezrli vgrajeni CSS. Za preklic lebdenja v vseh pogojih deluje naslednja koda (veljaven XHTML 1.0 transitional):

<br clear="all" />

Enako kodo je mogoče v nekaterih imenskih prostorih (sl, meta) nadomestiti z uporabo predloge {{clear}}, {{Clr}} ali {{-}}.

Slike navidezne resničnosti (VR slike)

uredi

Za prikaz fotografij navidezne resničnosti (aka 360-stopinjske panorame ali fotosfere) uporabite {{PanoViewer}}.

Povezava do slike brez njenega prikaza

uredi

Če ne želite prikazati slike, ampak želite samo ustvariti povezavo do opisne strani slike, uporabite pred »Slika:« v povezavi uvodno dvopičje, takole: [[:Slika:STS-32 crew.jpg|Ekipa STS-32 ]], ki prikaže: Ekipa STS-32.

Zvočne datoteke

uredi

Zvočne datoteke so pogosto predstavljene na straneh Wikipedije z uporabo predloge {{Poslušaj}} ali z njo povezanih predlog. Vendar je mogoče predstaviti zvočno datoteko tudi brez uporabe predloge. Podobno skladnjo kot slike lahko uporabite za vključitev zvočnih ali video datotek.

  Koda Izhod
1. [[File:Accordion chords-01.ogg]]
2. [[File:Accordion chords-01.ogg|frameless|upright=1.3]]

Upoštevajte, da nobeden od teh primerov ne ponuja povezave do Wikipedija:Pomoč za predstavnostne vsebine, 2. zgled pa ne ponuja nobenih navigacijskih povezav do same datoteke. Zato mora biti pri vsaki uporabi te metode vključena predloga {{Inline audio}}, predstavitev gumbov za predvajanje pa morajo spremljati povezave do same zvočne datoteke, ki jih je mogoče klikniti. Zgledi:

  Koda Izhod
1. [[File:Accordion chords-01.ogg|frameless|upright=0.4|left]] [[:File:Accordion chords-01.ogg|Akordi]]
Akordi
2. [[:File:Accordion chords-01.ogg|Akordi]] [[File:Accordion chords-01.ogg|90px|right]] Akordi
3. [[:File:Accordion chords-01.ogg|Akordi]] [[File:Accordion chords-01.ogg|90px]] Akordi

Upoštevajte, da navpična poravnava gumba za predvajanje ne deluje, niti ni mogoče prikazati gumba za predvajanje v vrstici z besedilom; posledično je najbolj ustrezna razporeditev dosežena z zgledoma 1 ali 3.

Obstaja tudi atribut za prednastavitev predvajalnika, da začne ob uri, ki se razlikuje od 00:00.

  Koda Izhod
1. [[File:Accordion chords-01.ogg|start=0:05]]

Od junija 2019 lahko datoteke MIDI predvajate tako kot druge zvočne datoteke. Glej: Pomoč:Score.

Bagatelles, Op. 33, no. 1
[[File:Beethoven Op. 33 no. 1.mid|thumb|[[Bagatelles, Op. 33 (Beethoven)|''Bagatelles'', Op. 33]], no. 1]]

Video datoteke

uredi

Za prikaz videoposnetka z napisom v obliki, kot je bil naložen, uporabite [[File:First flights in aviation history.ogg|frame|none|Besedilo napisa]].

Besedilo napisa

Začetna slika

uredi

»|thumbtime=Čas«. Uporabite sličico iz videa (pri določenem času) kot začetno sliko. Čas je bodisi število sekund ali ur, minut in sekund ločenih z dvopičjem. Brez atributa thumbtime se privzeto uporabi sličica iz sredine videa. Na primer z uporabo iste video datoteke kot prej:

Moški v obleki s kravato in klobukom pri 21 sekundah. Za skladnjo časa so uporabljene samo sekunde: »21«.
Enokrilno letalo pri 23 sekundah. Za skladnjo so uporabljene minute in sekunde: »0:23«.
Dvokrilno letalo pri 33 sekundah. Za skladnjo časa so uporabljene ure, minute in sekunde: »0:0:33«.

Časovni segmenti predstavnosti

uredi
Predvajanje se začne pri 5 sekundah in konča pri 7 sekundah

Ta skladnja vam omogoča predvajanje segmenta videoposnetka ali nastavitev začetnega časa. Premaknite kazalec miške nad predvajalnik, da si ogledate začetni čas, naveden kot 5s, pritisnite predvajanje in opazite, da se predvajanje ustavi pri 7 sekundah.

[[File:Weeding.ogv|thumb|upright=1.3|start=5|end=7|Predvajanje se začne pri 5 sekundah in konča pri 7 sekundah]]

Opomba: Safari in Internet Explorer tega še ne podpirata.

Prikaz majhnih videoposnetkov večjem formatu

uredi

Za prikaz videoposnetka, ki je večji od naložene velikosti, uporabite »|thumb« in »| številopx«. To je lahko uporabno, če je izvirni videoposnetek zelo majhen, vendar prikazuje nekaj pomembnih, a majhnih podrobnosti. Upoštevajte, da lahko povečanje velikosti povzroči nepričakovane artefakte. Na primer koda

[[File:cal16x16check_vdnocnoafr1len2.avi.q10.ogv|inline|left]] [[File:cal16x16check_vdnocnoafr1len2.avi.q10.ogv|right|thumb|128px]]

prikaže 16 pikslov širok videoposnetek v izvirni velikosti na levi in osemkrat širši na desni (kvadratki morajo biti vsi črni ali popolnoma beli, robovi pa ostri – morebitna zamegljenost ali umazano bela barva je verjetno posledica brskalnika ali delovanja strežnika Wikimedie):
inline

Thumbtime v galeriji

uredi

Atribut thumbtime je mogoče uporabiti tudi znotraj galerije (bodisi z značko <gallery> ali s predlogo {{Galerija}}):

Tukaj je wikikoda, ki je ustvarila galerijo:

<gallery>
File:First flights in aviation history.ogg|thumbtime=21|Moški v obleki s kravati pri 21 sekundah.
File:First flights in aviation history.ogg|thumbtime=0:23|Enokrilec viden pri 23 sekundah.
</gallery>

Glej tudi

uredi