Wikipedija:Peskovnik

Dobrodošli v Peskovniku Wikipedije! Na tej strani lahko po mili volji vadite in preizkušate urejanje. Za urejanje kliknite tukaj ali zavihek uredi kodo zgoraj (oziroma uredi za urejanje v VisualEditorju), vnesite spremembe in, ko ste končali, kliknite gumb Shrani stran. Vsebina tu ne bo ostala trajno. Stran na vsake toliko izpraznimo.

Prosimo vas, da v peskovnik(-e) ne dodajate avtorsko zavarovane, žaljive ali profane vsebine. Če imate glede Wikipedije kakršna koli vprašanja, jih postavite pod lipo. Hvala!

Če ste se registrirali in ste trenutno prijavljeni, lahko tukaj poiščete ali ustvarite svoj lastni peskovnik. Za lažji dostop do osebnega peskovnika kliknite na povezavo "Peskovnik" na vrhu strani (v menuju pod vašim imenom). Če povezave ne vidite, v vaših nastavitvah obkljukajte v razdelku Uporabniški vmesnik vrstico »Moj peskovnik«.

Za eksperimentiranje lahko uporabljate tudi predloge X1, X2, X3, X4, X5 in X6.

Bližnjice:
WP:PK
WP:PESEK


Rado PišotUredi

Rado Pišot, kineziolog, raziskovalec in univerzitetni učitelj, 9. september 1962, Koper

Je redni profesor za področje kineziologije in znanstveni svetnik. Od leta 2013 je direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS KP), ki od leta 2017 deluje kot samostojni javni raziskovalni zavod, med leti 2003 in 2017 pa je delovalo pod okriljem univerze na Primorskem (UP ZRS).

Glavna področja njegovega raziskovanja so preučevanje gibalnega razvoja in gibalnega učenja ter diagnostika in raziskave na skeletnih mišicah, s poudarkom na spremljanju adaptivnih sposobnosti skeletnih mišic. Svoje raziskovalne ugotovitve in številne strokovne izkušnje prenaša študentom v okviru različnih študijskih predmetov na vseh stopnjah študija na univerzah doma in v tujini.

ŽivljenjepisUredi

Po zaključeni osnovni šoli in opravljeni maturi na klasični gimnaziji v Kopru je diplomiral na Fakulteti za telesno kulturo UL, magistriral na skupnem programu Fakultete za šport UL in Kineziološke fakultete Univerze v Zagrebu in leta 1997 doktoriral iz kinezioloških znanosti na Fakulteti za šport UL.

Bil je eden od pobudnikov in pripravljavcev podlag za ustanovitev Univerze na Primorskem (UP) ter prvi dekan UP Pedagoške fakultete v Kopru (2003–2007).

Med leti 2007 in 2011 je bil prorektor za področje znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela UP.

Od ustanovitve leta 2004 pa do leta 2013 je bil predstojnik Inštituta za Kineziološke raziskave (IKARUS) pri UP ZRS in član Znanstvenega sveta UP ZRS ter član senata UP. Od marca 2013 je bil direktor UP ZRS, od leta 2017 pa je direktor ZRS Koper.

S sodelavci je bil avtor in pobudnik nastanka novih študijskih programov Aplikativne kineziologije 1., 2. in 3. stopnje, kjer je do leta 2016 opravljal vlogo koordinatorja študijskih programov, ki se trenutno izvajajo pod UP.

Je odgovorni urednik znanstvene revije »Annales kinesiologiae« ter področni urednik znanstvenih revij »Zdravstveno varstvo ‐ Slovenian Journal of Public Health« (Slovenija) in »Advances in skeletal muscle function assessment«. Je član uredniškega odbora mednarodnih revij: »Studia Sportiva« (Češka republika), »Exercise and Quality of Life« (Srbija), »Journal of Elementary Education« (Slovenija), »Sodobni vojaški izzivi : znanstveno‐strokovna publikacija Slovenske vojske« (Slovenija) in recenzent v mnogih tujih znanstvenih revijah.

Za svoje delo in raziskovanje je prejel številne nagrade: Glasnik znanosti UP ZRS; Mednarodna nagrada »Alfonso Borelli« – za prispevek znanosti na področju vesoljske fiziologije, Univerze v Napoliju, Italia; Zlata plaketa Univerze na Primorskem; Častni senator Univerze na Primorskem PEF; Priznanje Primorski um za dosežke v primorskem gospodarstvu; Naziv Častni vabljeni profesor Univerze v Zagrebu; Bloudkovo priznanje za dolgoletno v športu, RS.

Raziskovalna dejavnostUredi

V svojem obsežnem raziskovalnem delu je doslej vodil in sodeloval v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Najpomembnejši nacionalni projekti: raziskovalni program P5-0381 Kineziologija za kakovost življenja; raziskovalni projekt L5-8245 (C): Razvoj modela spremljanja športnih poškodb za učinkovitejšo preventivo, diagnostiko in rehabilitacijo; projekti Kreativna pot do praktičnih znanj, ki bodo študentom omogočili promocijo lastnega strokovnega in intelektualnega dela v podjetjih; aplikativni projekt J5-2397 Analiza elementarnih gibalnih vzorcev in adaptacija skeletno-mišičnega sistema na nekatere dejavnike sodobnega življenjskega sloga otrok med 4. in 7. letom starosti idr.

Večji mednarodni projekti: Interreg EU projekt čezmejnega sodelovanja »PANGeA ‐ Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje;« projekt Svetovne agencije za boj proti dopingu (WADA) »Metabolna detekcija zlorabe inzulina pri športnikih;« projekt »A‐Qu‐A, Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v okviru Norveškega finančnega mehanizma«. Koordiniral je tudi večletni mednarodni raziskovalni program »BEDREST Valdoltra – Vpliv simulirane breztežnosti na človeški organizem«, kjer mednarodna mreža raziskovalcev za potrebe evropske in Italijanske vesoljske agencije proučevala mehanizme adaptacije podsistemov organizma človeka zaradi gibalne neaktivnosti, s fokusom na identifikaciji ireverzibilnih procesov ter oblikovanja intervencij ‐ kognitivnih in prehranskih za uspešno rehabilitacijo.

Pedagoška dejavnostUredi

Poleg raziskovalnega dela je vpet tudi v pedagoški proces kot visokošolski učitelj – redni profesor za področje kineziologije. Do leta 2017 je predaval na Univerzi na Primorskem na Pedagoški fakulteti (UP PEF) in na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) na študijskem programu Aplikativne kinziologije. Od leta 2017 predava na podiplomskih programih Fakultete za šport Univerze v Ljubljani; Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru in Kineziološki fakulteti Univerze v Zagrebu. Kot vabljeni predavatelj sodeluje na različnih univerzah v tujini.

Članstva v strokovnih in znanstvenih komisijahUredi

Deluje v več strokovnih in znanstvenih komisijah ter organizacijah kongresov in simpozijev. Je član in vodja pod sklopa skupine A3 ‐Active and Healthy Aging group EU komisije; predsednik Strokovnega sveta RS za šport; Sekretariata Zveze učiteljev in trenerjev smučanja pri Smučarski zvezi Slovenije, Notranjsko Primorske regije pri ZUTS; Strokovnega sveta za izobraževanje trenerjev pri Nogometni zvezi Slovenije; Strokovnega sveta Olimpijskega strokovnega centra pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Že vrsto let je član mednarodnega strokovnega združenja European College of Sport Science. Bil je predsednik organizacijskega odbora mednarodnih konferenc Otrok v gibanju / Child in motion (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012) in predsednik znanstvenega sveta 2014 in 2017. Je pobudnik organizacije in predsedujoči na treh znanstvenih sestankih »Kineziologija za prihodnost« v organizaciji IKARUS ZRS Koper. V sodelovanju z IJS in Woolongong University iz Avstralije pa je organiziral Mednarodno konferenco o okoljski ergonomiji (International Conference of Environmental Ergonomics) v Portorožu 2007.