Wikipedija:Arhiv slovničnih nasvetov

  • Praznike pišemo z malo začetnico (npr. božič, novo leto), razen kadar so izpeljani iz osebnih imen (npr. Marijino vnebovzetje, Prešernov dan).
  • Namesto pridevnika masoven lahko uporabljamo pridevnik množičen.
  • Glagol dvomiti se pravilno veže s predlogom o (dvomiti o kom, ne dvomiti v koga).
  • Beseda več je prislov in se ne sklanja (z več ljudmi, ne z večimi ljudmi).