Weissov zakon cone

Weissov zakon cone v kristalografiji pravi: če mrežni vektor [uvw] leži na ravnini (hkl), mora biti izpolnjen naslednji pogoj:

hu + kv +lw = 0.

Zakon je dobil ime po njegovem odkritelju, nemškemu mineralogu in kristalografu Christianu Samuelu Weissu (1780-1856).

RazlagaUredi

Kateri koli dve nevzporedni ravnini se sekata na premici. V kristalu se vsaka ravnina iz seta ravnin (h1k1l1) seka z vsako ravnino iz seta ravnin (h2k2l2) na premici, ki je vzporedna s smerjo [uvw], za katero velja, da je

u = k1l2 - l1k2
v = l1h2 - h1l2
w = h1k2-k1h2

Premica [uvw] se imenuje os cone obeh setov ravnin. Ravnine osi cone [uvw] morajo izpolnjevati Weissov zakon cone, ki pravi, da je

hu + kv +lw = 0

Izraz se je sprva uvedel in uporabljal samo v kubičnih kristalnih sistemih, kjer se lahko izrazi kot skalarni produkt [uvw] in normale na ravnino [hkl]. Weissov zakon cone seveda velja za vse pravokotne in nepravokotne kristalne mreža.

ViraUredi

  • Zone Axes and the Zone Law [1]
  • Meta Dobnikar, Kristalografija (KP4) [2]