Vzmetna tehtnica

tehtnica z vzmetjo, ki je na enem koncu pritrjena, na drugem pa ima kavelj za pritrditev predmeta; deluje po Hookovem zakonu (oznake na tehtnici na vzmeti so enakomerno razporejene); ne more meriti mase, temveč le težo

Vzmetna tehtnica, tudi dinamometer ali silomer, je priprava za merjenje sil. Velikost sile se pokaže kot deformacija elastičnega telesa, po navadi vijačne vzmeti, ki je najpogostejša pri enostavnih dinamometrih. Raztezek vzmeti je po Hookovem zakonu premosorazmeren s silo. Beseda DINAMOMETER je sestavljena iz dveh grških besed : DUNAMIS (silovitost, velika gibčnost) in METRON (mera). Torej pomeni meter za silovitost, kar lahko prevedemo v meter za sile, oziroma silomer.

Vzmetna tehtnica