Vprašálnica je v jezikoslovju beseda, izraz, s katerim se vprašuje po čem ali ki uvaja vprašanje.[1] Gre za zaimek, členek ali besedno zvezo, s katerimi se uvajajo vprašalni stavki (npr. Kdo v Kdo je ta človek?; kljub čemu v Kljub čemu boste odšli iz pisarne? ...).[2] Stavčni členi imajo svoje značilne vprašalnice:[2] po osebku se vprašamo kdo ali kaj, po povedku kaj se dela/dogaja/je, po predmetu koga ali kaj, komu ali čemu itd., po prislovnem določilu z vprašalnimi prislovi, kot so kam, kje, kod, kdaj, kako, zakaj, čemu itd.[3]

Sklici

uredi
  1. Slovar slovenskega knjižnega jezika [Elektronski vir] / avtorji sodelavci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; glavni uredniški odbor Anton Bajec ... [et al.]; izdajatelja SAZU in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. – Elektronska objava. – El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2014. Način dostopa (URL): http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznegajezika.
  2. 2,0 2,1 Jože Toporišič: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.
  3. Toporišič, Jože (1969). O stavku, stavčnih členih in razmerju med povedkom in osebkom. Jezik in slovstvo, letnik 14, številka 3, str. 77-85.