Vôzli Čebišova [~ čebíšova] (tudi vozli Čebiševa) so v matematiki in numerični analizi ničle polinomov Čebišova. Pri izbiri za interpolacijo so zelo pripravni in z njimi se lahko ogne problemom Rungejevega pojava.

Za n vozlov na intervalu [-1, 1] se lahko vozle Čebišova določi kot:

kjer je:

Za poljuben interval [a, b] se lahko uporabi linearno transformacijo, da se dobi:

Dokaz uredi

Naj je Tn polinom Čebišova oblike:

 

Funkcija kosinus ima periodične ničle:

 

za vsak cel i, kar da:

 

Tako ničle polinomov Čebišova nastopajo pri:

 

kar se lahko reši za xi, da se dobi: