Vojska Kraljevine Jugoslavije

1918-1941 Kraljevina Jugoslavija