Vojaški čini
Generalski čini
Generalisim
Feldmaršal/general armad
Generalpolkovnik/general armade
General
Generalpodpolkovnik
Generalporočnik
Generalmajor
Brigadni general
Častniški čini
Brigadir
Polkovnik
Podpolkovnik
Major
Stotnik 1. stopnje
Stotnik
Poročnik 1. stopnje
Nadporočnik
Poročnik
Podporočnik
Podčastniški čini
Višji štabni praporščak
Štabni praporščak
Višji praporščak
Praporščak
Višji štabni vodnik
Štabni vodnik
Višji vodnik
Vodnik
Vojaški čini
Nižji vodnik
Naddesetnik
Desetnik
Poddesetnik
Vojak

Vojaški čini označujejo rang/položaj v vojaški hierarhiji, na katerega se navezujejo dolžnosti, odgovornost in pravice pripadnika oboroženih sil.

Po navadi ima vsak rod oboroženih sil lasten sistem; za primerjavo med rodovi pa skrbijo činovni razredi.

Podoben sistem rangiranja imajo tudi policija, civilna zaščita, gasilci,...

Delitev sodobnih činov

uredi

glede na odgovornost

uredi

V Slovenski vojski se vojaški čini delijo na:

glede na status

uredi
  • redni,
  • rezervni (ko član oboroženih sil zapusti aktivno službo in se premesti v rezervno sestavo, dobi rezervni čin; to po navadi velja le za častnike),
  • častni (zaradi posebnih zaslug pridobi (civilna) oseba častni vojaški čin, ki pa nima nobene prave vrednosti (ne more poveljevati, nima ugodnosti,...),
  • nazivni (če pripadnik oboroženih sil zaseda položaj, za katerega nima ustreznega čina, dobi za dobo opravljanja tega položaja nazivni čin),
  • vojni (angleško Field Commisson; podčastnik napreduje v častnika na bojišču (angleško Field) zaradi izjemnih zaslug (hrabrost,...) ali zaradi potreb po častnikih (ko so velike izgube med častniki in jih potrebujejo, da se ne poruši sistem poveljevanja).

Vojaški čini skozi zgodovino

uredi

Glej tudi

uredi