Vezalna fonologija

Za pionirsko delo fonološke teorije, imenovane vezalna fonologija (angl. Government Phonology), velja razprava Kaye, Lowenstamm in Vergnaud (1985),[1] v kateri je predlagana prva različica teorije o notranji zgradbi fonoloških segmentov. V teoriji elementov (angl. Element Theory) segmenti niso zgrajeni iz binarnih razlikovalnih oznak, temveč privativnih elementov.

Kaye, Lowenstamm in Vergnaud (1990)[2] razvija teorijo o zlogu, ki zloga ne privzame za primitiv teorije. Še več, v tej teoriji zlog ni niti sestavnik. Fonotaktične omejitve so zapisane z vezalnimi razmerji med segmenti.

Bogat spletni vir člankov o vezalni fonologiji in sorodnih področjih je najti na http://www.unice.fr/dsl/tobias.htm Arhivirano 2008-01-15 na Wayback Machine..

ViriUredi

  1. Kaye, Jonathan, Jean Lowenstamm in Jean-Roger Vergnaud. The internal structure of phonological elements: a theory of charm and government. Phonology Yearbook 2 (1985), 305-328. (http://www.unice.fr/dsl/tobweb/scan/KLV85.zip[trajno mrtva povezava])
  2. Kaye, Jonathan, Jean Lowenstamm in Jean-Roger Vergnaud. Constituent structure and government in phonology. Phonology 7 (1990), 193-231. (http://www.unice.fr/dsl/tobweb/scan/KLV90.zip[trajno mrtva povezava])