Veliki angleško-slovenski slovar Oxford-DZS

OpisUredi

Je produkt sodelovanja med Oxford University Press in DZS, d.d. Izšel je leta 2005, ima 2.238 strani in vsebuje 120.000 gesel in je nastajal od leta 1995 do 2006.

S pomočjo besedilnih korpusov so izdelali sodoben, široko uporaben in uporabniku prijazen enosmerni dvojezični slovar. Ta slovar ni zgolj predelava ali nadgradnja katerega od že obstoječih slovarjev, ampak je povsem nov izdelek, ki pokriva obsežno angleško splošno besedišče in strokovne izraze, prav tako pa vsebuje tudi britanske in ameriške različice, lastna imena in okrajšave. Iz avtentičnih angleških besedil so pridobljeni primeri rabe ter natančna in izčrpna obdelava težavne angleške frazeologije. Slovar je namenjen širšemu krogu slovenskih uporabnikov angleščine, tako tehničnim kot književnim prevajalcem, učiteljem, študentom, dijakom, poslovnežem itd.

Slovarska bazaUredi

Slovarska baza oz. izbor izhodiščnega jezika je prevzeta iz angleško-francoskega slovarja The Oxford-Hachette French Dictionary (1994). H kakovosti slovenske različice je prispevala cela vrsta korpusnih virov. Za angleški del sta bila uporabljena besedilna korpusa Bank of English (BoE) in British National Corpus (BNC), za slovenski del pa referenčni korpus FIDA. Izdelek je rezultat soavtorskega dela leksikografov z anglistično izobrazbo, slovenistov in prodročnih svetovalcev.

VodilaUredi

Ker je slovar enosmerni dvojezični vir, omogoča slovenskemu uporabniku pasivno rabo oz. dekodiranje in je obenem namenjen angleškim govorcem za portebe enkodiranja oz. tvorbo slovenskih besedil. Vsa vodila o zgradbi in posebnostih slovarja, tako na ravni makro kot tudi mikro strukture geselskega članka, izhajajo iz osnovne naloge slovarja, katera je pomagati uporabniku pri razumevanju angleških besedil, ter pri prevajanju iz angleščine v slovenščino. Ta je sestavljen tako, da je mogoče v njem čim hitreje najti ustrezno informacijo, še zlasti, kadar je geslo obsežno. Relativno preprost dostop do želenih podatkov omogočajo izbrane vizualne strategije - posebni simboli in tipografije. Prevod - najpomembnejšo informacijo v dvojezičnem slovarju, uvaja črni trikotnik.

SpoliUredi

V slovarju sta enakovredno zastopana oba spola - izogiba se stereotipnim predstavam o moških in ženskih vlogah. To se kaže na ravni iztočnic in neposrednih prevedkov, kot tudi na ravni ilustrativnega gradiva. V uredniški politiki se je pojavila marsikatera dilema glede tradicionalne predpostavke, da je moška oblika nevtralna, saj je bilo eno izmed temeljnih vodil opisovanje in ne predpisovanje jezika. Tako da uravnotežena raba spolov v slovarskem delu zagotavlja varnejšo odslikavo medčloveških razmerij v zunajjezikovni realnosti.

Grad-Škerlj-VitrovičUredi

Če slovar primerjamo s sorodnim delom Grad-Škerlj-Vitorovič (DZS 1992), ki obsega 1377 strani, najdemo številne razlike. Na ravni forme je pisan v treh namesto v dveh kolonah, kar pripomore k večji preglednosti in odpravi atmosfero stisnjenosti. Lastna imena in kratice niso več samostojno poglavje, ampak sestavni del slovarja. Vsebinsko je slovar naredil opazni premik k realnosti, ker knjiži tudi vulgarne termine, ki so jih starejši slovarji izpuščali. Taki primeri so: 'cocksucker' - fafač, pizda, 'fuck off', 'fuck about' in tudi 'fuck up'. Beleži tudi aktualne politične institucije: [1] European Commission of Human Rights in 'Eurocracy' evrokracija. Tudi z računalništvom drži korak: default, e-mail, hrati pa vsebuje tudi neaktualistične politične pojme, kot so destalinization, DDR in glasnost v pomenu politične reforme v ZSSR v osemdesetih. Bernard Nežmah, Mladina 12, 25. 3. 2005 (Dostop 17.02.2015)

ViriUredi

Povzeto po DZS-jevem opisu slovarja in po kritiki na mladina.si

-http://www.mladina.si/100642/ur-simon-krek-veliki-anglesko-slovenski-slovar-oxford-a-k/

-http://slovarji.dzs.si/Slovar/?id=71