Velika septima je večja izmed dveh konvencionalno uporabljanih intervalov, ki obsegata sedem diatoničnih stopenj. Intervalna kvaliteta (pridevnik) »velika« označuje, da je od male septime večja za en polton: velika septima obsega 11 poltonov (mala pa deset). Okrajšava za veliko septimo je v7, njena inverzija pa je mala sekunda.

velika septima
Inverzija mala sekunda
Ime
Druga imena vodilni ton
Okrajšava v7
Obseg
Poltonov 11
Intervalni razred 1
Naravni interval 15:8
Centov
Temperirana uglasitev 1100
Naravna intonacija 1088

Glej tudi uredi