Uporabnik:Yerpo/peskovnik3

Slovar izrazov programja MediaWiki, na katerem je zgrajena Wikipedija, in drugih izrazov, ki jih pogosto uporablja skupnost slovenske Wikipedije.

Izrazi, zapisani poševno, imajo svoj vnos.

Slovenski izraz Angleški izvirnik Razlaga Opombe
admin admin glej administrator
administrator administrator uporabnik z dodatnimi pravicami za »hišniška« opravila Več: Wikipedija:Administratorji
arhiv archive podstran neke strani, običajno pogovorne strani, kamor se prestavi zaključena razprava ali kako drugo neaktualno gradivo, ki ga ohranimo za referenco.
birokrat bureaucrat administrator z dodatnimi uporabniškimi pravicami za dodeljevanje posebnih pravic drugim uporabnikom Več: Wikipedija:Birokrati
blokada block tehnični ukrep, ki odvzame pravico urejanja določenemu uporabniku Več: Wikipedija:Pravila blokiranja
blokada razpona range block blokada zaporedja IP-naslovov
bot bot računalniški program, s katerim operater avtomatsko ali polavtomatsko ureja strani na wikiju Za tovrstna urejanja ima uporabnik odprt ločen uporabniški račun. Več: Wikipedija:Boti
čarobna beseda magic word
dnevnik log posebna stran s seznamom določenega tipa dejanj, razvrščenim po času
glavna stran main page stran, ki se prikaže obiskovalcu, ki ni izbral nobene konkretne strani
imenski prostor namespace programska shema za razvrščanje strani po namembnosti Več: Wikipedija:Imenski prostor
izgon ban popolna prepoved urejanja določenemu uporabniku lahko se uveljavlja s trajno blokado
izpraznitev blanking odstranitev vse vsebine neke strani ali njenega dela
izvorna koda page source wiki koda, ki tvori vsebino strani
kaskadna zaščita cascade protection zaščita, ki poleg osnovne strani vpliva še na vse posredno ali neposredno vključene strani
kategorija category Več: Wikipedija:Kategorija
kazalo table of contents samodejen seznam poglavij na strani, s povezavami nanje
manjše urejanje minor edit urejanje, ki ga uporabnik označi kot manjše v ustreznem polju pod oknom za urejanje
medjezikovna povezava interwiki povezava do ekvivalentne strani na Wikipediji v drugem jeziku Več: Wikipedija:Medjezikovne povezave
notranja povezava internal link, link, wikilink hiperpovezava na drugo stran v wikiju, ki jo tvori wikikoda
navzkrižje urejanj edit conflict situacija, ko dva uporabnika poskušata shraniti stran, ki sta jo urejala istočasno Več: Pomoč:Navzkrižje urejanj
obnovitev restore
odizbris undelete povrnitev prej izbrisane strani Praktično noben izbris v Wikipediji ni dokončen, vse izbrisane strani se hranijo na strežniku, le dostopne niso večini uporabnikov.
orodna vrstica toolbar
parameter parameter
podkategorija subcategory kategorija, ki je vključena v neko drugo kategorijo Praktično vse kategorije v Wikipediji so podkategorije drugih kategorij; običajno je s to besedo mišljena relacija med dvema konkretnima kategorijama, od katerih je ena matična, druga pa podkategorija. Več: Wikipedija:Kategorizacija.
podstran subpage
poglavje section
pogovorna stran talk page
posebna stran special page stran, ki jo programje MediaWiki generira dinamično, nasprotje wiki strani Te strani so v imenskem prostoru »Posebno:« in nimajo izvorne kode v wikibesedilu.
povezan imenski prostor associated namespace drugi imenski prostor v paru imenskega prostora in njegove pogovorne strani
povzetek urejanja edit summary kratek opis sprememb na strani, ki se vpiše v posebno polje pred shranjevanjem. Wikipedija:Povzetek urejanja
pravica right glej uporabniška pravica
predloga template wiki stran, ki se uporablja za vključevanje v druge strani Predloge so običajno v imenskem prostoru »Predloga:« in jih vključujemo v druge strani s kodo {{ime predloge}} da bi se izognili ponavljanju istega besedila ali wikikode na več mestih v wikibesedilu. Lahko imajo tudi parametre. Več: Wikipedija:Imenski prostor predlog.
predogled preview funkcija za prikaz izgleda strani po urejanju, pred dokončnim shranjevanjem
preimenovanje strani page rename glej prestavitev
preobleka skin izgled vmesnika programja MediaWiki
prestavitev move postopek dodeljevanja novega naslova strani Več: Pomoč:Prestavljanje strani
preusmeritev redirect wiki stran, ki obiskovalca ob ogledu samodejno preusmeri na drugo wiki stran Več: Wikipedija:Preusmeritev
prijava login
različica version
razširitev extension
razlika med redakcijama diff
razveljavitev glej vračanje
redakcija revision, page revision stanje strani, ki se shrani na strežniku po vsakem urejanju in je dostopno v zgodovini
samodejno potrjeni uporabnik autoconfirmed user uporabnik po preteku obdobja za nove uporabnike, v času katerega nima nekaterih osnovnih uporabniških pravic
shranjevanje save uveljavitev sprememb, ki jih je uporabnik naredil v oknu za urejanje; ustvari novo redakcijo
sistemsko sporočilo system message
sitenotice site notice sporočilo, vidno obiskovalcem na vrhu strani; ni del strani kliče se iz imenskega prostora MediaWiki, urejajo ga lahko samo administratorji
spisek nadzorov watchlist funkcija programja MediaWiki, ki omogoča prijavljenim uporabnikom spremljanje sprememb na izbranih straneh
sporočilo message glej sistemsko sporočilo
sprememba diff razlika med redakcijama
stopnja zaščite protection level
stran page HTML dokument, ki ga programje MediaWiki prikaže obiskovalcu wikija na ukaz
stvaritev create
substitucija substitution ukaz, ki zapiše wikikodo predloge na ciljno stran Več: Wikipedija:Substitucija predlog
trenutna redakcija current revision
uporabnik user obiskovalec wikija, ki izvede vsaj eno urejanje
uporabniška stran user page stran v uporabniškem imenskem prostoru za predstavitev uporabnika Več: Wikipedija:Uporabniška stran
uporabniška pravica user right
uporabniške nastavitve user preferences
uporabniški račun account, user account
urejanje edit Poseg v wikikodo strani, rezultat katerega je nova redakcija
vključitev transclusion
vračanje revert vzpostavljanje stanja strani pred zadnjim urejanjem
vsebinska stran content page wiki stran v glavnem imenskem prostoru, ki ima enciklopedično vsebino
vtičnik gadget
wiki wiki samostojno spletišče, ki ga poganja programje MediaWiki
wikibesedilo wikitext glej izvorno besedilo
wikikoda wiki code
wiki stran wiki page stran, ki ima dostopno izvorno kodo v wikibesedilu, nasprotje posebne strani
zadnje spremembe recent changes posebna stran z dnevnikom vseh sprememb na celotnem wikiju
zaščita protection omejitev posegov, ki jih lahko na strani izvaja član določene uporabniške skupine
združitev merge postopek, s katerimi združimo vsebino dveh ločenih strani, ki spada skupaj Več: Wikipedija:Združevanje
zgodovina history zapis vseh posegov (urejanj, prestavitev idr.) od ustvaritve strani, dostopen na posebni strani Več: Wikipedija:Zgodovina strani

Glej tudiUredi