Študent slovenistike in primerjalne književnosti na filozofski fakulteti.