Uporabnik:Janezdrilc/Sveto pismo

Iluminirano Sveto pismo

Branje Svetega pisma v 153 dneh je načrt, kako prebrati celotno Sveto pismo. Čeprav obstaja že mnogo podobnih načrtov, ki so narejeni za 365 dni, se ta od njih razlikuje v tem, da je čas branja skrajšan za več kot polovico. Za razliko od drugih dodaja tudi devterokanonične knjige. Število 153 je izbrano zaradi svetopisemske simbolike, namreč v Jn 21,1-14 je zapisana zgodba, kako ribiči (apostoli) ulovijo 153 velikih rib, te pa ponazarjajo celovitost evangeliziranega človeštva. Tako tudi 153 dni ponazarja čas branja celotne Knjige. Ti dnevi so razdeljeni v 5 mesecev, pri čemer imajo prvi, tretji in peti 31 dni, ostala dva pa 30 - podobno kot pri Gregorijanskem koledarju. Poimenovani so po evangelistih oziroma apostolih, katerih delo se nahaja v prvem stolpcu vsake tabele. Lukov, Pavlov in Janezov mesec vsebujejo v novozaveznem delu samo njihova dela. Za vsak dan je torej zapisan odlomek iz Nove zaveze, nato iz Stare, zatem pa še iz devterokanona ter iz psalmov. Slednja dva pravtako spadata k Stari zavezi. Verske skupnosti, ki ne priznavajo navdihnjenosti devterokanona, ga lahko preprosto izpustijo. Barve tabel, z izjemo Pavlovega meseca, so izbrane v skladu z Evangeljsko harmonijo Franceta Rozmana. V seznamu je pri devterokanonu pri Matejevem mesecu navedena grška Estera (EstG), ki je na voljo samo v Slovenskem standardnem prevodu.

Matejev mesecUredi

# Nz Sz Dk Ps
1. Mt 1-2 1 Mz 1-5 EstG 1 (A) Ps 1
2. Mt 3-4 1 Mz 6-10 EstG 2 (1) Ps 2
3. Mt 5 1 Mz 11-15 EstG 3 (2) Ps 3
4. Mt 6 1 Mz 16-20 EstG 4 (3,1-13) Ps 4
5. Mt 7 1 Mz 21-25 EstG 5-6 (B-3,15) Ps 5
6. Mt 8-9 1 Mz 26-30 EstG 7 (4) Ps 6
7. Mt 10-11 1 Mz 31-35 EstG 8 (C) Ps 7
8. Mt 12-13 1 Mz 36-40 EstG 9 (D) Ps 8
9. Mt 14-15 1 Mz 41-45 EstG 10 (5) Ps 9
10. Mt 16-17 1 Mz 46-50 EstG 11 (6) Ps 10
11. Mt 18-19 2 Mz 1-5 EstG 12 (7) Ps 11
12. Mt 20 2 Mz 6-10 EstG 13 (8,1-12) Ps 12
13. Mt 21 2 Mz 11-15 EstG 14-15 (E-8,17) Ps 13
14. Mt 22 2 Mz 16-20 EstG 16 (9) Ps 14
15. Mt 23 2 Mz 21-25 EstG 17-18 (10-F,11) Ps 15
16. Mt 24 2 Mz 26-30 Jdt 1 Ps 16
17. Mt 25 2 Mz 31-35 Jdt 2 Ps 17
18. Mt 26 2 Mz 36-40 Jdt 3 Ps 18
19. Mt 27 3 Mz 1-5 Jdt 4 Ps 19
20. Mt 28 3 Mz 6-10 Jdt 5 Ps 20
21. Ef 1-2 3 Mz 11-14 Jdt 6 Ps 21
22. Ef 3-4 3 Mz 15-18 Jdt 7 Ps 22
23. Ef 5-6 3 Mz 19-22 Jdt 8 Ps 23
24. Flp 1-2 3 Mz 23-27 Jdt 9 Ps 24
25. Flp 3-4 4 Mz 1-5 Jdt 10 Ps 25
26. Kol 1-2 4 Mz 6-10 Jdt 11 Ps 26
27. Kol 3-4 4 Mz 11-15 Jdt 12 Ps 27
28. 1 Tes 1-2 4 Mz 16-20 Jdt 13 Ps 28
29. 1 Tes 3-5 4 Mz 21-25 Jdt 14 Ps 29
30. 2 Tes 4 Mz 26-30 Jdt 15 Ps 30
31. Tit 4 Mz 31-36 Jdt 16 Ps 31

Markov mesecUredi

# Nz Sz Dk Ps
1. Mr 1 5 Mz 1-5 Tob 1 Ps 32
2. Mr 2-3 5 Mz 6-10 Tob 2 Ps 33
3. Mr 4-5 5 Mz 11-15 Tob 3 Ps 34
4. Mr 6-7 5 Mz 16-20 Tob 4 Ps 35
5. Mr 8-9 5 Mz 21-25 Tob 5 Ps 36
6. Mr 10 5 Mz 26-30 Tob 6 Ps 37
7. Mr 11 5 Mz 31-34 Tob 7 Ps 38
8. Mr 12 Joz 1-5 Tob 8 Ps 39
9. Mr 13 Joz 6-10 Tob 9 Ps 40
10. Mr 14 Joz 11-15 Tob 10 Ps 41
11. Mr 15 Joz 16-20 Tob 11 Ps 42
12. Mr 16 Joz 21-24 Tob 12 Ps 43
13. 1 Tim 1-3 Sod 1-5 Tob 13 Ps 44
14. 1 Tim 4-6 Sod 6-10 Tob 14 Ps 45
15. 2 Tim 1-2 Sod 11-15 Mdr 1-2 Ps 46
16. 2 Tim 3-4 Sod 16-21 Mdr 3-4 Ps 47
17. Flm 1 Sam 1-5 Mdr 5-6 Ps 48
18. Heb 1-2 1 Sam 6-10 Mdr 7 Ps 49
19. Heb 3-4,13 1 Sam 11-15 Mdr 8 Ps 50
20. Heb 4,14-6,20 1 Sam 16-20 Mdr 9 Ps 51
21. Heb 7-8 1 Sam 21-25 Mdr 10,1-11,3 Ps 52
22. Heb 9-10 1 Sam 26-31 Mdr 11,4-12-2 Ps 53
23. Heb 11 2 Sam 1-6 Mdr 12,3-27 Ps 54
24. Heb 12-13 2 Sam 7-12 Mdr 13 Ps 55
25. Jak 1-2 2 Sam 13-18 Mdr 14 Ps 56
26. Jak 3-5 2 Sam 19-24 Mdr 15 Ps 57
27. 1 Pt 1-2 1 Kr 1-5 Mdr 16 Ps 58
28. 1 Pt 3-5 1 Kr 6-10 Mdr 17 Ps 59
29. 2 Pt 1 Kr 11-16 Mdr 18 Ps 60
30. Jud 1 Kr 17-22 Mdr 19 Ps 61

Lukov mesecUredi

# Nz Sz Dk Ps
1. Lk 1 2 Kr 1-5 1 Mkb 1 Ps 62
2. Lk 2 2 Kr 6-10 1 Mkb 2 Ps 63
3. Lk 3-4 2 Kr 11-15 1 Mkb 3 Ps 64
4. Lk 5-6 2 Kr 16-20 1 Mkb 4 Ps 65
5. Lk 7-8 2 Kr 21-25 1 Mkb 5 Ps 66
6. Lk 9-9,50 1 Krn 1-5 1 Mkb 6 Ps 67
7. Lk 9,51-11,54 1 Krn 6-10 1 Mkb 7 Ps 68
8. Lk 12-13 1 Krn 11-15 1 Mkb 8 Ps 69
9. Lk 14-15 1 Krn 16-20 1 Mkb 9 Ps 70
10. Lk 16-17 1 Krn 21-25 1 Mkb 10 Ps 71
11. Lk 18,1-19,27 1 Krn 26-29 1 Mkb 11 Ps 72
12. Lk 19,28-21,38 2 Krn 1-5 1 Mkb 12 Ps 73
13. Lk 22-23 2 Krn 6-10 1 Mkb 13 Ps 74
14. Lk 24 2 Krn 11-15 1 Mkb 14 Ps 75
15. Apd 1-2 2 Krn 16-20 1 Mkb 15 Ps 76
16. Apd 3-4 2 Krn 21-25 1 Mkb 16 Ps 77
17. Apd 5 2 Krn 26-30 2 Mkb 1 Ps 78,1-34
18. Apd 6-7 2 Krn 31-36 2 Mkb 2 Ps 78,35-72
19. Apd 8-9 Oz 1-5 2 Mkb 3 Ps 79
20. Apd 10 Oz 6-10 2 Mkb 4 Ps 80
21. Apd 11-12 Oz 11-14 2 Mkb 5 Ps 81
22. Apd 13-14 Jl 2 Mkb 6 Ps 82
23. Apd 15 Am 1-5 2 Mkb 7 Ps 83
24. Apd 16-17 Am 6-9 2 Mkb 8 Ps 84
25. Apd 18-19 Abd, Jon 2 Mkb 9 Ps 85
26. Apd 20 Mih 2 Mkb 10 Ps 86
27. Apd 21-22 Nah, Hab 2 Mkb 11 Ps 87
28. Apd 23 Sof, Ag 2 Mkb 12 Ps 88
29. Apd 24 Zah 1-7 2 Mkb 13 Ps 89
30. Apd 25-26 Zah 8-14 2 Mkb 14 Ps 90
31. Apd 27-28 Mal 2 Mkb 15 Ps 91

Pavlov mesecUredi

# Nz Sz Dk Ps
1. Rim 1-3,8 Iz 1-6 Sir 1 Ps 92
2. Rim 3,9-4 Iz 7-12 Sir 2 Ps 93
3. Rim 5-6 Iz 13-18 Sir 3 Ps 94
4. Rim 7-8 Iz 19-24 Sir 4 Ps 95
5. Rim 9-10 Iz 25-30 Sir 5 Ps 96
6. Rim 11-12 Iz 31-36 Sir 6 Ps 97
7. Rim 13 Iz 37-41 Sir 7 Ps 98
8. Rim 14 Iz 42-46 Sir 8 Ps 99
9. Rim 15 Iz 47-51 Sir 9 Ps 100
10. Rim 16 Iz 52-56 Sir 10 Ps 101
11. 1 Kor 1-2 Iz 57-61 Sir 11 Ps 102
12. 1 Kor 3 Iz 62-66 Sir 12 Ps 103
13. 1 Kor 4-5 Jer 1-6 Sir 13 Ps 104
14. 1 Kor 6-7 Jer 7-12 Sir 14 Ps 105
15. 1 Kor 8-9 Jer 13-18 Sir 15 Ps 106
16. 1 Kor 10-11 Jer 19-24 Sir 16 Ps 107
17. 1 Kor 12 Jer 25-30 Sir 17 Ps 108
18. 1 Kor 13 Jer 31-36 Sir 18 Ps 109
19. 1 Kor 14-15 Jer 37-42 Sir 19 Ps 110
20. 1 Kor 16 Jer 43-47 Sir 20 Ps 111
21. 2 Kor 1-2 Jer 48-52 Sir 21 Ps 112
22. 2 Kor 3-4,14 Ezk 1-6 Sir 22 Ps 113
23. 2 Kor 4,16-5,10 Ezk 7-12 Sir 23 Ps 114
24. 2 Kor 5,11-7,16 Ezk 13-18 Sir 24 Ps 115
25. 2 Kor 8-9 Ezk 19-23 Sir 25 Ps 116
26. 2 Kor 10-11 Ezk 24-28 Sir 26 Ps 117
27. 2 Kor 12-13 Ezk 29-33 Sir 27 Ps 118
28. Gal 1-2 Ezk 34-38 Sir 28 Ps 119,1-64
29. Gal 3-4 Ezk 39-43 Sir 29 Ps 119,65-120
30. Gal 5-6 Ezk 44-48 Sir 30 Ps 119,121-176

Janezov mesecUredi

# Nz Sz Dk Ps
1. Jn 1-2 Job 1-6 Sir 31 Ps 120
2. Jn 3-4 Job 7-12 Sir 32 Ps 121
3. Jn 5-6 Job 13-17 Sir 33 Ps 122
4. Jn 7-8 Job 18-22 Sir 34 Ps 123
5. Jn 9-10 Job 23-27 Sir 35 Ps 124
6. Jn 11-12 Job 28-32 Sir 36 Ps 125
7. Jn 13-14 Job 33-37 Sir 37 Ps 126
8. Jn 15-16 Job 38-42 Sir 38 Ps 127
9. Jn 17 Prg 1-5 Sir 39 Ps 128
10. Jn 18 Prg 6-10 Sir 40 Ps 129
11. Jn 19 Prg 11-15 Sir 41 Ps 130
12. Jn 20 Prg 16-19 Sir 42 Ps 131
13. Jn 21 Prg 20-23 Sir 43 Ps 132
14. 1 Jn 1-3,10 Prg 24-27 Sir 44 Ps 133
15. 1 Jn 3,11-5,21 Prg 28-31 Sir 45 Ps 134
16. 2 Jn Rut Sir 46 Ps 135
17. 3 Jn Vp 1-4 Sir 47 Ps 136
18. Raz 1 Vp 5-8 Sir 48 Ps 137
19. Raz 2-3 Prd 1-4 Sir 49 Ps 138
20. Raz 4-5 Prd 5-8 Sir 50 Ps 139
21. Raz 6-7 Prd 9-12 Sir 51 Ps 140
22. Raz 8-9 Žal Bar 1 Ps 141
23. Raz 10-11 Est 1-5 Bar 2 Ps 142
24. Raz 12 Est 6-10 Bar 3 Ps 143
25. Raz 13-14 Dan 1-6 Bar 4 Ps 144
26. Raz 15-16 Dan 7-12 Bar 5 Ps 145
27. Raz 17 Ezr 1-5 JerP Ps 146
28. Raz 18 Ezr 6-10 DanD 1 Ps 147
29. Raz 19-20 Neh 1-5 DanD 2 Ps 148
30. Raz 21 Neh 6-9 DanD 3 Ps 149
31. Raz 22 Neh 10-13 DanD 4 Ps 150

Zunanje povezaveUredi