Uporabnik:Andrejj/Peskovnik2

Seznam naselij v Sloveniji.

A uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Abitanti 6272 Gradišče ?
Adamovo 1315 Velike Lašče ?
Adergas 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Adlešiči 8341 Adlešiči ?
Ajbelj 1336 Vas ?
Ambrož pod Krvavcem 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Ambrus 1303 Zagradec ?
Andol 1316 Ortnek ?
Andraž nad Polzelo 3313 Polzela ?
Andrejčje 1385 Nova vas ?
Andrenci 2236 Cerkvenjak ?
Ankaran 6280 Ankaran ?
Anovec 8272 Zdole ?
Anže 8280 Brestanica ?
Apače 2324 Lovrenc na Dravskem polju ?
Apnenik pri Boštanju 8294 Boštanj ?
Apnenik pri Velikem Trnu 8270 Krško ?
Apnenik 8310 Šentjernej ?
Apno 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Arclin 3211 Škofja vas ?
Arčelca 8360 Žužemberk ?
Ardro pod Velikim Trnom 8270 Krško ?
Ardro pri Raki 8274 Raka ?
Arja vas 3301 Petrovče ?
Armeško 8280 Brestanica ?
Arnače 3320 Velenje ?
Arnovo selo 8253 Artiče ?
Artiče 8253 Artiče ?
Artiža vas 1296 Šentvid pri Stični ?
Artmanja vas 8211 Dobrnič ?
Arto 8293 Studenec ?
Artviže 6242 Materija ?
Avber 6210 Sežana ?
Avguštine 8311 Kostanjevica na Krki ?

B uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Babiči 6273 Marezige ?
Babna Brda 3264 Sv. Štefan ?
Babna Gora 1355 Polhov Gradec ?
Babna Gora 3223 Loka pri Žusmu ?
Babna Gora 8213 Veliki Gaber ?
Babna Polica 1386 Stari Trg pri Ložu ?
Babna Reka 3223 Loka pri Žusmu ?
Babni Vrt 4204 Golnik ?
Babno Polje 1386 Stari trg pri Ložu ?
Bač pri Materiji 6242 Materija ?
Bač 6253 Knežak ?
Bačne 4224 Gorenja vas ?
Bakrc 1303 Zagradec ?
Balkovci 8344 Vinica ?
Bane 1314 Rob ?
Banjaloka 1336 Vas ?
Baredi 6310 Izola ?
Barislovci 2324 Lovrenc na Dravskem polju Videm
Barižoni 6280 Ankaran ?
Barka, Vremski Britof 6217 Vremski Britof ?
Bavdek 1314 Rob ?
Beč 1380 Cerknica ?
Bečaje 1380 Cerknica ?
Bedenj 8341 Adlešiči ?
Begunje na Gorenjskem 4275 Begunje na Gorenjskem ?
Begunje pri Cerknici 1382 Begunje pri Cerknici ?
Beka 6240 Kozina ?
Bela Cerkev 8220 Šmarješke Toplice ?
Bela Peč 1241 Kamnik ?
Bela 1221 Motnik ?
Belavšek 2285 Zgornji Leskovec ?
Belca 4281 Mojstrana ?
Belčji vrh 8343 Dragatuš ?
Bele Vode 3325 Šoštanj ?
Beli Grič 8230 Mokronog ?
Beli Potok pri Frankolovem 3213 Frankolovo ?
Beli Potok pri Lembergu 3241 Podplat ?
Belica 1355 Polhov Gradec ?
Belo pri Dobrovi 1356 Dobrova ?
Belo 1215 Medvode ?
Belo 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Belovo 3270 Laško ?
Belski vrh 2283 Zavrč ?
Belsko 6230 Postojna ?
Belšak 2391 Prevalje ?
Belšinja vas 8210 Trebnje ?
Belvedur 6272 Gradišče ?
Benečija 8210 Trebnje ?
Benedikt v Slovenskih Goricah 2234 Benedikt ?
Benete 1385 Nova vas ?
Bereča vas 8331 Suhor ?
Beričevo 1262 Dol pri Ljubljani ?
Berinjak 2285 Zgornji Leskovec ?
Berinjek 1273 Dole pri Litiji ?
Bertoki 6000 Koper ?
Besnica 1000 Ljubljana ?
Betanja 6215 Divača ?
Betonovo 1317 Sodražica ?
Bevče 3320 Velenje ?
Bevke 1360 Vrhnika ?
Bezena 2342 Ruše ?
Bezenškovo Bukovje 3213 Frankolovo ?
Bezgarji 1337 Osilnica ?
Bezgovica 1337 Osilnica ?
Bezgovica 3253 Pristava pri Mestinju ?
Bezina 3210 Slovenske Konjice ?
Bezovica 3212 Vojnik ?
Bezovica 6275 Črni Kal ?
Bezovje nad Zrečami 3214 Zreče ?
Bezovje pri Šentjurju 3230 Šentjur ?
Bezuljak 1382 Begunje pri Cerknici ?
Bič 8213 Veliki Gaber ?
Bičje 1290 Grosuplje ?
Binkelj 4220 Škofja Loka ?
Birčna vas 8000 Novo mesto ?
Birna vas 8297 Šentjanž ?
Bistra 1353 Borovnica ?
Bistra 2393 Črna na Koroškem ?
Bistrica ob Dravi 2345 Bistrica ob Dravi ?
Bistrica ob Sotli 3256 Bistrica ob Sotli ?
Bistrica pri Tržiču 4290 Tržič ?
Bistrica 1273 Dole pri Litiji ?
Bistrica 3261 Lesično ?
Bistrica 4202 Naklo ?
Bistrica 8232 Šentrupert ?
Bistrica 8340 Črnomelj ?
Bistričica 1242 Stahovica ?
Biš 2254 Trnovska vas ?
Bišče 1230 Domžale ?
Biševski vrh 2254 Trnovska vas ?
Biška vas 8216 Mirna peč ?
Bitiče 1000 Ljubljana ?
Bitiče 1270 Litija ?
Bitnja vas 8231 Trebelno ?
Bitnje 4264 Bohinjska Bistrica ?
Bizeljska vas 8259 Bizeljsko ?
Bizeljsko 8259 Bizeljsko ?
Blagovica 1223 Blagovica ?
Blanca 8283 Blanca ?
Blate 1331 Dolenja vas ?
Blatna Brezovica 1360 Vrhnika ?
Blatni vrh 3273 Jurklošter ?
Blatnik pri Črmošnjicah 8333 Semič ?
Blatnik pri Črnomlju 8340 Črnomelj ?
Blatno 8255 Pišece ?
Blato 8210 Trebnje ?
Blato 3210 Slovenske Konjice ?
Blečji Vrh 1290 Grosuplje ?
Bled 4260 Bled ?
Blejska Dobrava 4273 Blejska Dobrava ?
Bločice 1384 Grahovo ?
Blodnik 1222 Trojane ?
Bloška polica 1384 Grahovo ?
Bobovek 4000 Kranj ?
Bobovo pri Ponikvi 3232 Ponikva ?
Bobovo pri Šmarju 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Bočaji 6273 Marezige ?
Bočkovo 1385 Nova vas ?
Bočna 3342 Gornji Grad ?
Bodešče 4260 Bled ?
Bodkovci 2256 Juršinci ?
Bodovlje 4220 Škofja Loka ?
Bodrež 3231 Grobelno ?
Bodrišna vas 3231 Grobelno ?
Boga vas 1296 Šentvid pri Stični ?
Boginja vas 8332 Gradac ?
Bogneča vas 8231 Trebelno ?
Bogo 6222 Štanjel ?
Boharina 3214 Zreče ?
Bohinjska Bela 4263 Bohinjska Bela ?
Bohinjska Bistrica 4264 Bohinjska Bistrica ?
Bohinjska Češnjica 4267 Srednja vas v Bohinju ?
Bohinjsko Jezero 4265 Bohinjsko Jezero ?
Bohova 2311 Hoče ?
Bojanci 8344 Vinica ?
Bojanja vas 8330 Metlika ?
Bojanji Vrh 1295 Ivančna Gorica ?
Bojsno 8254 Globoko ?
Bojtina 2315 Šmartno na Pohorju ?
Boldraž 8330 Metlika ?
Bolečka vas 2323 Ptujska Gora ?
Boletina 3232 Ponikva ?
Boltija 1252 Vače ?
Bonini 6000 Koper ?
Boričevo 8000 Novo mesto ?
Borje pri Mlinšah 1411 Izlake ?
Borovak pri Polšniku 1272 Polšnik ?
Borovci 2281 Markovci ?
Borovec pri Karlovici 1315 Velike Lašče ?
Borovec pri Kočevski Reki 1338 Kočevska Reka ?
Borovnica 1353 Borovnica ?
Boršt pri Dvoru 8361 Dvor ?
Boršt 6273 Marezige ?
Boršt 8263 Cerklje ob Krki ?
Boršt 8332 Gradac ?
Bosljiva Loka 1337 Osilnica ?
Bošamarin 6000 Koper ?
Boštanj 8294 Boštanj ?
Boštetje 1314 Rob ?
Botričnica 3230 Šentjur ?
Bovše 3212 Vojnik ?
Božakovo 8330 Metlika ?
Božič vrh 8331 Suhor ?
Božje 2317 Oplotnica ?
Bračna vas 8259 Bizeljsko ?
Branik 5295 Branik ?
Brankovo 1315 Velike Lašče ?
Braslovče 3314 Braslovče ?
Bratislavci 2257 Polenšak ?
Bratnice 1296 Šentvid pri Stični ?
Bratonečice 2258 Sv. Tomaž ?
Brce 6250 Ilirska Bistrica ?
Brda 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu ?
Brda 4240 Radovljica ?
Brdarci 8343 Dragatuš Črnomelj
Brdce nad Dobrno 3204 Dobrna ?
Brdce 3213 Frankolovo ?
Brdinje 2360 Ravne na Koroškem ?
Brdo pri Lukovici 1225 Lukovica ?
Brdo 1230 Domžale ?
Brdo 3210 Slovenske Konjice ?
Brdo 3225 Planina pri Sevnici ?
Brdo 3341 Šmartno ob Dreti ?
Brdo 4244 Podnart ?
Brebovnica 4224 Gorenja vas ?
Brecljevo 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Breg ob Bistrici 4294 Križe ?
Breg ob Savi 4211 Mavčiče ?
Breg pri Borovnici 1353 Borovnica ?
Breg pri Dobu 1296 Šentvid pri Stični ?
Breg pri Kočevju 1332 Stara Cerkev ?
Breg pri Komendi 1218 Komenda ?
Breg pri Konjicah 3210 Slovenske Konjice ?
Breg pri Litiji 1270 Litija ?
Breg pri Polzeli 3313 Polzela ?
Breg pri Ribnici na Dolenjskem 1310 Ribnica ?
Breg pri Sinjem vrhu 8344 Vinica ?
Breg pri Velikem Gabru 1296 Šentvid pri Stični ?
Breg pri Zagradcu 1303 Zagradec ?
Breg 1434 Loka pri Zidanem Mostu ?
Breg 2322 Majšperk ?
Breg 2392 Mežica ?
Breg 4274 Žirovnica ?
Brege 8273 Leskovec pri Krškem ?
Brekovice 4226 Žiri ?
Brengova 2236 Cerkvenjak ?
Bresnica 2273 Podgorci ?
Brest 1292 Ig ?
Brestanica 8280 Brestanica ?
Bresternica 2354 Bresternica ?
Brestovec 3250 Rogaška Slatina ?
Brestovica pri Komnu 6223 Komen ?
Brestovica pri Povirju 6210 Sežana ?
Breška vas 8310 Šentjernej ?
Breza 8210 Trebnje ?
Brezen 3205 Vitanje ?
Brezje nad Kamnikom 1242 Stahovica ?
Brezje ob Slomu 3232 Ponikva ?
Brezje pod Nanosom 6225 Hruševje ?
Brezje pri Bojsnem 8254 Globoko ?
Brezje pri Dobjem 3224 Dobje pri Planini ?
Brezje pri Dobrovi 1356 Dobrova ?
Brezje pri Dobu 1233 Dob pri Domžalah ?
Brezje pri Dovškem 8281 Senovo ?
Brezje pri Grosupljem 1290 Grosuplje ?
Brezje pri Kumpolju 1274 Gabrovka ?
Brezje pri Lekmarju 3264 Sv. Štefan ?
Brezje pri Lipoglavu 1261 Ljubljana - Dobrunje ?
Brezje pri Ločah 3215 Loče ?
Brezje pri Oplotnici, Oplotnica 2317 Oplotnica ?
Brezje pri Oplotnici, Zreče 3214 Zreče ?
Brezje pri Podplatu 3241 Podplat ?
Brezje pri Poljčanah 2319 Poljčane ?
Brezje pri Raki 8274 Raka ?
Brezje pri Rožnem dolu 8333 Semič ?
Brezje pri Senušah 8273 Leskovec pri Krškem ?
Brezje pri Slovenski Bistrici 2310 Slovenska Bistrica ?
Brezje pri Šentjerneju 8310 Šentjernej ?
Brezje pri Trebelnem 8231 Trebelno ?
Brezje pri Tržiču 4290 Tržič ?
Brezje pri Veliki dolini 8261 Jesenice na Dolenjskem ?
Brezje pri Vinjem vrhu 8333 Semič ?
Brezje v Podbočju 8312 Podbočje ?
Brezje 1413 Čemšenik ?
Brezje 3330 Mozirje ?
Brezje 4243 Brezje ?
Brezje 8321 Brusnice ?
Brezni vrh 2363 Podvelka ?
Breznica pod Lubnikom 4220 Škofja Loka ?
Breznica pri Žireh 4226 Žiri ?
Breznica 2391 Prevalje ?
Breznica 4274 Žirovnica ?
Breznik 8343 Dragatuš ?
Brezno 3270 Laško ?
Brezno 2363 Podvelka ?
Brezova reber 8361 Dvor ?
Brezova reber 8333 Semič Semič
Brezova 3201 Šmartno v Rožni dolini ?
Brezovci 2257 Polenšak ?
Brezovec pri Polju 3255 Buče ?
Brezovec pri Rogatcu 3252 Rogatec ?
Brezovec 2282 Cirkulane ?
Brezovi Dol 1303 Zagradec ?
Brezovica na Bizeljskem 8259 Bizeljsko ?
Brezovica pri Borovnici 1353 Borovnica ?
Brezovica pri Črmošnjicah 8333 Semič ?
Brezovica pri Dobu 1233 Dob pri Domžalah ?
Brezovica pri Gradinu 6272 Gradišče ?
Brezovica pri Ljubljani 1351 Brezovica pri Ljubljani ?
Brezovica pri Medvodah 1215 Medvode ?
Brezovica pri Metliki 8331 Suhor ?
Brezovica pri Mirni 8233 Mirna ?
Brezovica pri Predgradu 1330 Kočevje ?
Brezovica pri Stopičah 8000 Novo mesto ?
Brezovica pri Trebelnem 8231 Trebelno ?
Brezovica pri Zlatem polju 1225 Lukovica ?
Brezovica v Podbočju 8312 Podbočje ?
Brezovica 4245 Kropa ?
Brezovica 6242 Materija ?
Brezovica 8220 Šmarješke Toplice ?
Brezovo brdo 6243 Obrov ?
Brezovo 1274 Gabrovka ?
Brezovo 8293 Studenec ?
Brezovska Gora 8273 Leskovec pri Krškem ?
Brezula 2327 Rače ?
Breže 1310 Ribnica ?
Brežec pri Divači 6215 Divača ?
Brežec pri Podgorju 6275 Črni Kal ?
Brežice 8250 Brežice ?
Brglez 1274 Gabrovka ?
Brič 6274 Šmarje ?
Briga 1336 Vas ?
Brinje 1262 Dol pri Ljubljani ?
Brinje 8232 Šentrupert ?
Brinovščica 1316 Ortnek ?
Briše pri Polhovem Gradcu 1355 Polhov Gradec ?
Briše 1411 Izlake ?
Britof 4000 Kranj ?
Brje pri Komnu 6223 Komen ?
Brje pri Koprivi 6221 Dutovlje ?
Brlog 1315 Velike Lašče ?
Brlog 8312 Podbočje ?
Brnica 3301 Petrovče ?
Brnik 4210 Brnik ?
Brod v Podbočju 8312 Podbočje ?
Brod 4264 Bohinjska Bistrica ?
Brode 3305 Vransko ?
Brode 4220 Škofja Loka ?
Brodnice 3272 Rimske Toplice ?
Brsnik 1336 Vas ?
Brstnik 3270 Laško ?
Brstovec 8333 Semič ?
Brstovnica 3272 Rimske Toplice ?
Bršlenovica 1222 Trojane ?
Bruhanja vas 1312 Videm - Dobrepolje ?
Bruna vas 8230 Mokronog ?
Brusnice 8321 Brusnice ?
Brušvik 2327 Rače ?
Brvace 1290 Grosuplje ?
Brvi 8263 Cerklje ob Krki ?
Buč 1219 Laze pri Tuhinju ?
Buče 3255 Buče ?
Bučerca 8270 Krško ?
Bučka 8275 Škocjan ?
Budganja vas 8360 Žužemberk ?
Budna vas 8297 Šentjanž ?
Buje 6217 Vremski Britof ?
Bukošek 8250 Brežice ?
Bukov Vrh nad Visokim 4220 Škofja Loka ?
Bukov Vrh 1355 Polhov Gradec ?
Bukov Vrh 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Bukovca 3270 Laško ?
Bukovci 2281 Markovci ?
Bukovec pri Poljanah 1316 Ortnek ?
Bukovec 1314 Rob ?
Bukovec 2314 Zgornja Polskava ?
Bukovica pri Litiji 1275 Šmartno pri Litiji ?
Bukovica pri Šentvidu 1296 Šentvid pri Stični ?
Bukovica pri Vodicah 1217 Vodice ?
Bukovica 1310 Ribnica ?
Bukovica 4227 Selca ?
Bukovje pri Slivnici 3263 Gorica pri Slivnici ?
Bukovje v Babni gori 3264 Sv. Štefan ?
Bukovje 6230 Postojna ?
Bukovje 8259 Bizeljsko ?
Bukovlje 3206 Stranice ?
Bukovska vas 2373 Šentjanž pri Dravogradu ?
Bukovščica 4227 Selca ?
Bukovžlak 3221 Teharje ?
Bušeča vas 8263 Cerklje ob Krki ?
Bušinja vas 8331 Suhor ?
Bušinovec 8350 Dolenjske Toplice ?
Butajnova 1354 Horjul ?
Butari 6272 Gradišče ?
Butoraj 8340 Črnomelj ?

C uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Cajnarje 1380 Cerknica ?
Cegelnica 4202 Naklo ?
Celestrina 2000 Maribor ?
Celine 8274 Raka ?
Celje 3000 Celje ?
Cenkova 2236 Cerkvenjak ?
Centa 1314 Rob ?
Cepki 6271 Dekani ?
Cerej 6280 Ankaran ?
Cerina 8250 Brežice ?
Cerkljanska Dobrava 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Cerkljanski Vrh 5282 Cerkno ?
Cerklje na Gorenjskem 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Cerklje ob Krki 8263 Cerklje ob Krki ?
Cerknica 1380 Cerknica ?
Cerkno 5282 Cerkno ?
Cerkvenjak 2236 Cerkvenjak ?
Cerkvišče 8332 Gradac ?
Cerov Log 8310 Šentjernej ?
Cerovec pod Bočem 3250 Rogaška Slatina ?
Cerovec pri Črešnjevcu 8333 Semič ?
Cerovec pri Šmarju 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Cerovec pri Trebelnem 8231 Trebelno ?
Cerovec Stanka Vraza 2259 Ivanjkovci ?
Cerovec 3230 Šentjur ?
Cerovec 8297 Šentjanž ?
Cerovec 8350 Dolenjske Toplice ?
Cerovica 1275 Šmartno pri Litiji ?
Cerovo 1290 Grosuplje ?
Ceršak 2215 Ceršak ?
Cesta pri Velikem Gabru 1296 Šentvid pri Stični ?
Cesta 8270 Krško ?
Cesta 8213 Veliki Gaber ?
Cesta 1312 Videm - Dobrepolje ?
Ceste 3250 Rogaška Slatina ?
Cetore 6310 Izola ?
Cezlak 2317 Oplotnica ?
Ciglence 2241 Spodnji Duplek ?
Cigonca 2310 Slovenska Bistrica ?
Cikava 1290 Grosuplje ?
Cikava 8231 Trebelno ?
Ciringa 2201 Zgornja Kunguta ?
Cirje 8274 Raka ?
Cirknica 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah ?
Cirknik 8261 Jesenice na Dolenjskem ?
Cirkovce 2326 Cirkovce ?
Cirkulane 2282 Cirkulane ?
Cirkuse 1252 Vače ?
Cirkuše v Tuhinju 1219 Laze pri Tuhinju ?
Cirnik 8233 Mirna ?
Cmereška Gorca 3253 Pristava pri Mestinju ?
Cogetinci 2236 Cerkvenjak ?
Coljava 6223 Komen ?
Colnarji 1336 Vas ?
Crngrob 4209 Žabnica ?
Cundrovec 8250 Brežice ?
Cunkovci 2272 Gorišnica ?
Curnovec 3271 Šentrupert ?
Curnovec 8253 Artiče ?
Cvetkovci 2273 Podgorci ?
Cvišlerji 1330 Kočevje ?

Č uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Čabrače 4224 Gorenja vas ?
Čača vas 3241 Podplat ?
Čadovlje pri Tržiču 4290 Tržič ?
Čadovlje 4204 Golnik ?
Čadram 2317 Oplotnica ?
Čadramska vas 2319 Poljčane ?
Čadraže 8310 Šentjernej ?
Čagona 2236 Cerkvenjak ?
Čagošče 1296 Šentvid pri Stični ?
Čanje 8283 Blanca ?
Čateška Gora 1274 Gabrovka ?
Čatež ob Savi 8250 Brežice ?
Čatež 8212 Velika Loka ?
Čedem 8263 Cerklje ob Krki ?
Čehovini 6222 Štanjel ?
Čelevec 8220 Šmarješke Toplice ?
Čelje 6255 Prem ?
Čemše 8216 Mirna Peč ?
Čemšenik 1413 Čemšenik ?
Čentur 6273 Marezige ?
Čeplje pri Lukovici 1225 Lukovica ?
Čeplje pri Predgradu 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Čeplje 1273 Dole pri Litiji ?
Čeplje 3305 Vransko ?
Čepno 6256 Košana ?
Čepulje 4000 Kranj ?
Čermožiše 2287 Žetale ?
Češča vas 8000 Novo mesto ?
Češenik 1233 Dob pri Domžalah ?
Češnjevek 8210 Trebnje ?
Češnjica pri Korpi 4244 Podnart ?
Češnjica, Ljubljana - Dobrunje 1261 Ljubljana - Dobrunje ?
Češnjice pri Moravčah 1251 Moravče ?
Češnjice pri Trebelnem 8231 Trebelno ?
Češnjice pri Zagradcu 1303 Zagradec ?
Češnjice v Tuhinju 1219 Laze pri Tuhinju ?
Češnjice 1223 Blagovica ?
Češnjice 8293 Studenec ?
Četena Ravan 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Četež pri Strugah 1313 Struge ?
Četež pri Turjaku 1311 Turjak ?
Čežarji 6276 Pobegi ?
Čilpah 8231 Trebelno ?
Činžat 2343 Fala ?
Čipnje 5295 Branik ?
Čisti breg 8310 Šentjernej ?
Čohovo 1380 Cerknica ?
Čreškova 3203 Nova Cerkev ?
Črešnjevec ob Bistrici 3256 Bistrica ob Sotli ?
Črešnjevec ob Dravi 2352 Selnica ob Dravi ?
Črešnjevec pri Dragatušu 8343 Dragatuš ?
Črešnjevec pri Oštrcu 8311 Kostanjevica na Krki ?
Črešnjevec pri Semiču 8333 Semič ?
Črešnjevec, Slovenska Bistrica 2310 Slovenska Bistrica ?
Črešnjevec, Vojnik 3212 Vojnik ?
Črešnjice nad Pijavškim 8270 Krško ?
Črešnjice pri Cekljah 8263 Cerklje ob Krki ?
Črešnjice, Frankolovo 3213 Frankolovo ?
Črešnjice, Otočec 8222 Otočec ?
Črešnova 3214 Zreče ?
Čreta pri Kokarjah 3331 Nazarje ?
Črešnjice 2312 Orehova vas ?
Črešnjice 3305 Vransko ?
Čretež pri Krškem 8270 Krško ?
Čretvež 3206 Stranice ?
Črmlja 2254 Trnovska vas ?
Črmljenšak 2232 Voličina ?
Črmošnjice pri Stopičah 8000 Novo mesto ?
Črmošnjice 8333 Semič ?
Črna na Koroškem 2393 Črna na Koroškem ?
Črna pri Kamniku 1242 Stahovica ?
Črna vas 1000 Ljubljana ?
Črnec 1316 Ortnek ?
Črneča vas 8311 Kostanjevica na Krki ?
Črneče 2370 Dravograd ?
Črneška Gora 2370 Dravograd ?
Črni Kal 6275 Črni Kal ?
Črni Potok pri Dragi 1319 Draga ?
Črni Potok pri Kočevju 1330 Kočevje ?
Črni Potok pri Velikih Laščah 1315 Velike Lašče ?
Črni Potok 1275 Šmartno pri Litiji ?
Črni Vrh v Tuhinju 1219 Laze pri Tuhinju ?
Črni Vrh 1355 Polhov Gradec ?
Črni Vrh 3304 Tabor ?
Črnivec 4243 Brezje ?
Črnolica 3230 Šentjur ?
Črnomelj 8340 Črnomelj ?
Črnotiče 6275 Črni Kal ?
Črnova 3320 Velenje ?
Čučja Mlaka 8275 Škocjan ?
Čudno selo 8340 Črnomelj ?
Čurile 8330 Metlika ?
Čušperk 1290 Grosuplje ?
Čužnja vas 8231 Trebelno ?
Češnjevek 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Črni Vrh nad Idrijo 5247 Črni Vrh nad Idrijo ?

D uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Dalce 8270 Krško ?
Daljni Vrh 8000 Novo mesto ?
Dalnje Njive 8344 Vinica ?
Damelj 8344 Vinica ?
Dane pri Divači 6215 Divača ?
Dane pri Ribnici 1310 Ribnica ?
Dane pri Sežani 6210 Sežana ?
Dane, Stari trg pri Ložu 1386 Stari trg pri Ložu ?
Davča 4228 Železniki ?
Debeče 1295 Ivančna Gorica ?
Debenec 8233 Mirna ?
Debeni 4224 Gorenja vas ?
Debro 3270 Laško ?
Dečja vas pri Zagradcu 1303 Zagradec ?
Dečja vas, Trebnje 8210 Trebnje ?
Dečno selo 8253 Artiče ?
Dedni Dol 1294 Višnja Gora ?
Dedni vrh 8274 Raka ?
Dednik 1314 Rob ?
Dednja vas 8255 Pišece ?
Dekani 6271 Dekani ?
Dekmanca 3256 Bistrica ob Sotli ?
Delač 1336 Vas ?
Delica pri Osilnici 1337 Osilnica ?
Delnice 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Depala vas 1230 Domžale ?
Desenci 2253 Destrnik ?
Desinec 8340 Črnomelj ?
Deskova vas 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Destrnik 2253 Destrnik ?
Dešeča vas 8360 Žužemberk ?
Dešen 1281 Kresnice ?
Devina 2310 Slovenska Bistrica ?
Dežno pri Makolah 2321 Makole ?
Dežno pri Podlehniku 2286 Podlehnik ?
Dilce 6230 Postojna ?
Dilici 6274 Šmarje ?
Divača 6215 Divača ?
Divči 6223 Komen ?
Dob pri Domžalah 1233 Dob pri Domžalah ?
Dob pri Šentvidu 1296 Šentvid pri Stični ?
Dobe 8311 Kostanjevica na Krki ?
Dobec 1382 Begunje pri Cerknici ?
Dobeno, Mengeš 1234 Mengeš ?
Dobeno, Brežice 8250 Brežice ?
Dobindol 8323 Uršna sela ?
Dobja vas 2360 Ravne na Koroškem ?
Dobje pri Dobah pri Litiji 1273 Dole pri Litiji ?
Dobje pri Lesičnem 3262 Prevorje ?
Dobje pri Planini 3224 Dobje pri Planini ?
Dobje, Grosuplje 1290 Grosuplje ?
Dobje, Poljane nad Škofjo Loko 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Doblatina 3270 Laško ?
Dobletina 3331 Nazarje ?
Dobležice 3261 Lesično ?
Dobliče 8340 Črnomelj ?
Doblička Gora 8340 Črnomelj ?
Dobova 8257 Dobova ?
Dobovec pri Ponikvi 3232 Ponikva ?
Dobovec pri Rogatcu 3252 Rogatec ?
Dobovica 1273 Dole pri Litiji ?
Dobovlje 1230 Domžale ?
Dobovo 8222 Otočec ?
Dobrava ob Krki 8312 Podbočje ?
Dobrava pod Rako 8274 Raka ?
Dobrava pri Konjicah 3210 Slovenske Konjice ?
Dobrava pri Kostanjevici 8311 Kostanjevica na Krki ?
Dobrava pri Stični 1295 Ivančna Gorica ?
Dobrava pri Škocjanu 8275 Škocjan ?
Dobrava, Ormož 2270 Ormož ?
Dobrava, Radlje ob Dravi 2360 Radlje ob Dravi ?
Dobrava, Izola 6310 Izola ?
Dobrava, Dobrnič 8211 Dobrnič ?
Dobravica pri Velikem Gabru 8213 Veliki Gaber ?
Dobravica, Ig 1292 Ig ?
Dobravica, Podnart 4244 Podnart ?
Dobravica, Šentjernej 8310 Šentjernej ?
Dobravlje 6210 Sežana ?
Dobravšce 4224 Gorenja vas ?
Dobrič 3313 Polzela ?
Dobrije 2360 Ravne na Koroškem ?
Dobrina, Žetale 2287 Žetale ?
Dobrina, Loka pri Žusmu 3223 Loka pri Žusmu ?
Dobriša vas 3301 Petrovče ?
Dobriška vas 3210 Slovenske Konjice ?
Dobrna 3204 Dobrna ?
Dobrnež 3210 Slovenske Konjice ?
Dobrnič 8211 Dobrnič ?
Dobro Polje, Brezje 4243 Brezje ?
Dobro Polje, Ilirska Bistrica 6250 Ilirska Bistrica ?
Dobropolje 3225 Planina pri Sevnici ?
Dobrova pri Dravogradu 2370 Dravograd ?
Dobrova pri Prihovi 2317 Oplotnica ?
Dobrova 1356 Dobrova ?
Dobrova, Celje 3000 Celje ?
Dobrova, Senovo 8281 Senovo ?
Dobrovce 2204 Miklavž na Dravskem polju ?
Dobrovlje pri Mozirju 3331 Nazarje ?
Dobrovolje, Zreče 3214 Zreče ?
Dobrovolje, Braslovče 3314 Braslovče ?
Dobrovščak 2259 Ivanjkovci ?
Dobruša 1217 Vodice ?
Dobruška vas 8275 Škocjan ?
Dogoče 2000 Maribor ?
Doklece 2323 Ptujska Gora ?
Dol - Suha 3332 Rečica ob Savinji ?
Dol pod Gojko 3213 Frankolovo ?
Dol pri Borovnici 1353 Borovnica ?
Dol pri Hrastniku 1431 Dol pri Hrastniku ?
Dol pri Hrastovljah 6275 Črni Kal ?
Dol pri Laškem 3272 Rimske Toplice ?
Dol pri Ljubljani 1262 Dol pri Ljubljani ?
Dol pri Pristavi 3253 Pristava pri Mestinju ?
Dol pri Starem trgu ob Kolpi 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Dol pri Stopercah 2289 Stoperce ?
Dol pri Šmarjeti 8220 Šmarješke Toplice ?
Dol pri Šmarju 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Dol pri Trebnjem 8210 Trebnje ?
Dol pri Vogljah 6221 Dutovlje ?
Dol, Medvode 1215 Medvode ?
Dol, Gornji Grad 3342 Gornji Grad ?
Dol, Podbočje 8312 Podbočje ?
Dolanci 6222 Štanjel ?
Dolane 2282 Cirkulane ?
Dole pod Trojico 1251 Moravče ?
Dole pri Krašcah 1251 Moravče ?
Dole pri Litiji 1273 Dole pri Litiji ?
Dole pri Polici 1290 Grosuplje ?
Dole pri Škofljici 1291 Škofljica ?
Dole, Šentjur 3230 Šentjur ?
Dole 8331 Suhor ?
Dolena 2323 Ptujska Gora ?
Dolenčice 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Dolenja Brezovica, Preserje 1352 Preserje ?
Dolenja Brezovica, Šentjernej 8310 Šentjernej ?
Dolenja Dobrava, Gorenja vas 4224 Gorenja vas ?
Dolenja Dobrava, Trebnje 8210 Trebnje ?
Dolenja Lepa vas 8270 Krško ?
Dolenja Nemška vas 8210 Trebnje ?
Dolenja Pirošica 8263 Cerklje ob Krki ?
Dolenja Podgora 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Dolenja Ravan 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Dolenja Stara vas 8310 Šentjernej ?
Dolenja vas pri Artičah 8253 Artiče ?
Dolenja vas pri Cerknici 1380 Cerknica ?
Dolenja vas pri Čatežu 8212 Velika Loka ?
Dolenja vas pri Črnomlju 8340 Črnomelj ?
Dolenja vas pri Krškem 8270 Krško ?
Dolenja vas pri Mirni Peči 8216 Mirna Peč ?
Dolenja vas pri Polhovem Gradcu 1355 Polhov Gradec ?
Dolenja vas pri Polici 1290 Grosuplje ?
Dolenja vas pri Raki 8274 Raka ?
Dolenja vas pri Temenici 1296 Šentvid pri Stični ?
Dolenja vas 1331 Dolenja vas ?
Dolenja vas, Zagorje ob Savi 1410 Zagorje ob Savi ?
Dolenja vas, Prebold 3312 Prebold ?
Dolenja vas, Selca 4227 Selca ?
Dolenja vas, Senožeče 6224 Senožeče ?
Dolenja vas, Otočec 8222 Otočec ?
Dolenja Žetina 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Dolenjci 8341 Adlešiči ?
Dolenje Brdo 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Dolenje Dole 8275 Škocjan ?
Dolenje Gradišče pri Šentjerneju 8310 Šentjernej ?
Dolenje Gradišče, Dolenjske Toplice 8350 Dolenjske Toplice ?
Dolenje Grčevje 8222 Otočec ?
Dolenje Jesenice 8232 Šentrupert ?
Dolenje Jezero 1380 Cerknica ?
Dolenje Kamenje pri Dobrniču 8211 Dobrnič ?
Dolenje Kamenje, Novo mesto 8000 Novo mesto ?
Dolenje Karteljevo 8000 Novo mesto ?
Dolenje Kronovo 8220 Šmarješke Toplice ?
Dolenje Laknice 8230 Mokronog ?
Dolenje Lakovnice 8000 Novo mesto ?
Dolenje Medvedje selo 8210 Trebnje ?
Dolenje Mokro Polje 8310 Šentjernej ?
Dolenje Otave 1380 Cerknica ?
Dolenje Podpoljane 1316 Ortnek ?
Dolenje Poljane 1386 Stari trg pri Ložu ?
Dolenje Polje 8351 Straža ?
Dolenje Ponikve 8210 Trebnje ?
Dolenje pri Jelšanah 6254 Jelšane ?
Dolenje Radulje 8275 Škocjan ?
Dolenje Selce 8211 Dobrnič ?
Dolenje Skopice 8262 Krška vas ?
Dolenje Sušice 8350 Dolenjske Toplice ?
Dolenje Vrhpolje 8310 Šentjernej ?
Dolenje Zabukovje 8231 Trebelno ?
Dolenje 1235 Radomlje ?
Dolenje 6222 Štanjel ?
Dolenji Boštanj 8294 Boštanj ?
Dolenji Globodol 8216 Mirna peč ?
Dolenji Lazi 1310 Ribnica ?
Dolenji Leskovec 8280 Brestanica ?
Dolenji Maharovec 8310 Šentjernej ?
Dolenji Podboršt pri Trebnjah 8210 Trebnje ?
Dolenji Podboršt 8216 Mirna peč ?
Dolenji Podšumberk 8360 Žužemberk ?
Dolenji Radenci 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Dolenji Suhadol 8321 Brusnice ?
Dolenji Suhor pri Vinici 8343 Dragatuš ?
Dolenji Vrh 8211 Dobrnič ?
Dolenjske Toplice 8350 Dolenjske Toplice ?
Dolga Brda 2391 Prevalje ?
Dolga Gora 3232 Ponikva ?
Dolga Njiva pri Šentlovrencu 8212 Velika Loka ?
Dolga Raka 8274 Raka ?
Dolga vas 1330 Kočevje ?
Dolge Njive, Voličina 2232 Voličina ?
Dolge Njive, Gorenja vas 4224 Gorenja vas ?
Dolgi Vrh 2318 Laporje ?
Dolgo Brdo pri Polšniku 1272 Polšnik ?
Dolgo Brdo, Ljubljana 1000 Ljubljana ?
Dolič 2253 Destrnik ?
Dolina, Tržič 4290 Tržič ?
Dolnja Bitnja 6255 Prem ?
Dolnja Briga 1338 Kočevska Reka ?
Dolnja Košana 6256 Košana ?
Dolnja Lokvica 8330 Metlika ?
Dolnja Paka 8340 Črnomelj ?
Dolnja Počehova 2211 [[Pesnica pri Mariboru] ?
Dolnja Prekopa 8311 Kostanjevica na Krki ?
Dolnja Stara vas 8275 Škocjan ?
Dolnja Težka Voda 8000 Novo mesto ?
Dolnje Brezovo 8283 Blanca ?
Dolnje Dobravice 8332 Gradac ?
Dolnje Impolje 8293 Studenec ?
Dolnje Ležeče 6215 Divača ?
Dolnje Ložine 1332 Stara Cerkev ?
Dolnje Mraševo 8000 Novo mesto ?
Dolnje Orle 8293 Studenec ?
Dolnje Prapreče 8212 Velika Loka ?
Dolnje Retje 1315 Velike Lašče ?
Dolnje Vreme 6217 Vremski Britof ?
Dolnji Ajdovec 8361 Dvor ?
Dolnji Kot 8361 Dvor ?
Dolnji Križ 8360 Žužemberk ?
Dolnji Suhor pri Metliki 8331 Suhor ?
Dolnji Vrh 1275 Šmartno pri Litiji ?
Dolnji Zemon 6250 Ilirska Bistrica ?
Dolsko 1262 Dol pri Ljubljani ?
Dolščaki 1314 Rob ?
Dolšče 8311 Kostanjevica na Krki ?
Doluš 1336 Vas ?
Dolž 8000 Novo mesto ?
Domžale 1230 Domžale ?
Donačka Gora 3252 Rogatec ?
Dorfarje 4209 Žabnica ?
Dornava 2252 Dornava ?
Dornice 1217 Vodice ?
Doslovče 4274 Žirovnica ?
Dovje 4281 Mojstrana ?
Dovško 8281 Senovo ?
Dovže 2382 Mislinja ?
Dobrnič 8211 Dobrnič ?
Draga pri Sinjem vrhu 8344 Vinica ?
Draga pri Šentrupertu 8232 Šentrupert ?
Draga 1319 Draga ?
Draga, Štore 3220 Štore ?
Draga, Škofja Loka 4220 Škofja Loka ?
Draga, Šmarješke Toplice 8220 Šmarješke Toplice ?
Dragatuš 8343 Dragatuš ?
Drage 8331 Suhor ?
Dragočajna 1216 Smlednik ?
Dragomelj 1230 Domžale ?
Dragomer 1351 Brezovica pri Ljubljani ?
Dragomilo 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Dragomlja vas 8331 Suhor ?
Dragonja vas 2326 Cirkovce ?
Dragonja 6333 Sečovlje ?
Dragoši 8341 Adlešiči ?
Dragovanja vas 8343 Dragatuš ?
Dragovič 2256 Juršinci ?
Dragovšek 1275 Šmartno pri Litiji ?
Dragučova 2231 Pernica ?
Drakšl 2274 Velika Nedelja ?
Drama 8310 Šentjernej ?
Dramlja 8259 Bizeljsko ?
Dramlje 3222 Dramlje ?
Drankovec 2222 Jakobski Dol ?
Drašča vas 1303 Zagradec ?
Drašiči 8330 Metlika ?
Dravci 2284 Videm pri Ptuju ?
Dravče 2367 Vuzenica ?
Dravinjski vrh 2284 Videm pri Ptuju ?
Dravograd 2370 Dravograd ?
Dravski Dvor 2204 Miklavž na Dravskem polju ?
Draža vas 3215 Loče ?
Dražen Vrh 2233 Sv. Ana v Slovenskih Goricah ?
Draženci 2250 Ptuj ?
Draževnik 1356 Dobrova ?
Dražgoše 4228 Železniki ?
Dražica 1353 Borovnica ?
Drbetinci 2255 Vitomarci ?
Drča 8310 Šentjernej ?
Drečji vrh 8231 Trebelno ?
Dren 1336 Vas ?
Drenik 1291 Škofljica ?
Drenje 8351 Straža ?
Drenov Grič 1360 Vrhnika ?
Drenovec pri Bukovju 8259 Bizeljsko ?
Drenovec pri Leskovcu 8273 Leskovec pri Krškem ?
Drenovec, Zavrč 2283 Zavrč ?
Drenovec, Vinica 8344 Vinica ?
Drensko Brdo 3261 Lesično ?
Drešinja vas 3301 Petrovče ?
Drevenik 3241 Podplat ?
Drežnik 1338 Kočevska Reka ?
Drežnik 8344 Vinica ?
Drganja sela 8351 Straža ?
Drnovo 8273 Leskovec pri Krškem ?
Drobinsko 3263 Gorica pri Slivnici ?
Drožanje 8290 Sevnica ?
Drskovče 6257 Pivka ?
Drstelja 2253 Destrnik ?
Drtija 1251 Moravče ?
Drumlažno 2318 Laporje ?
Drušče 8210 Trebnje ?
Družinska vas 8220 Šmarješke Toplice ?
Družmirje 3325 Šoštanj ?
Drvanja 2234 Benedikt ?
Dule, Ortnek 1316 Ortnek ?
Dule, Škocjan 8275 Škocjan ?
Dunaj 8270 Krško ?
Dupeljne 1225 Lukovica ?
Duplje 4203 Duplje ?
Dutovlje 6221 Dutovlje ?
Dvor pri Bogenšperku 1275 Šmartno pri Litiji ?
Dvor pri Polhovem Gradcu 1355 Polhov Gradec ?
Dvor, Ljubljana - Šentvid 1210 Ljubljana - Šentvid ?
Dvor, Šmarje pri Jelšah 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Dvor 8361 Dvor ?
Dvorce 8250 Brežice ?
Dvori 6272 Gradišče ?
Dvorjane 2241 Spodnji Duplek ?
Dvorje, Moravče 1251 Moravče ?
Dvorje, Cerklje na Gorenjskem 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Dvorska vas, Velike Lašče 1315 Velike Lašče ?
Dvorska vas, Begunje na Gorenjskem 4275 Begunje na Gorenjskem ?

F uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Fabci 6254 Jelšane ?
Fala 2343 Fala ?
Famlje 6217 Vremski Britof ?
Fara na Blokah 1385 Nova vas ?
Fara, Vas 1336 Vas ?
Farovec 2318 Laporje ?
Fijeroga 6274 Šmarje ?
Filipčje Brdo 6210 Sežana ?
Finkovo 1316 Ortnek ?
Flekušek 2222 Jakobski dol ?
Florjan nad Zmincem 4220 Škofja Loka ?
Florjan pri Gornjem Gradu 3342 Gornji Grad ?
Florjan, Šoštanj 3325 Šoštanj ?
Forme 4209 Žabnica ?
Formin 2272 Gorišnica ?
Fošt 2316 Zgornja Ložnica ?
Frajhajm 2315 Šmartno na Pohorju ?
Fram 2313 Fram ?
Frankolovo 3213 Frankolovo ?
Frankovci 2270 Ormož ?
Frluga 8312 Podbočje ?
Froleh 2233 Sv. Ana v Slovenskih Goricah ?
Fučkovci 8341 Adlešiči ?
Fužina 1303 Zagradec ?
Fužine 4224 Gorenja vas ?

G uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Gaberke 3325 Šoštanj ?
Gabernik 2314 Zgornja Polskava ?
Gabrce 3250 Rogaška Slatina ?
Gabrče 6224 Senožeče ?
Gabrijele 8296 Krmelj ?
Gabrje pod Limbarsko Goro 1251 Moravče ?
Gabrje pod Špilkom 1223 Blagovica ?
Gabrje pri Dobovi 8257 Dobova ?
Gabrje pri Ilovi gori 1290 Grosuplje ?
Gabrje pri Jančah 1000 Ljubljana ?
Gabrje pri Soteski 8351 Straža ?
Gabrje pri Stični 1295 Ivančna Gorica ?
Gabrje, Dobrova 1356 Dobrova ?
Gabrje, Trebnje 8210 Trebnje ?
Gabrje, Brusnice 8321 Brusnice ?
Gabrk, Škofja Loka 4220 Škofja Loka ?
Gabrk, Obrov 6243 Obrov ?
Gabrnik, Juršinci 2256 Juršinci ?
Gabrnik, Škocjan 8275 Škocjan ?
Gabrno 3270 Laško ?
Gabrovčec 1301 Krka ?
Gabrovec pri Dramljah 3212 Vojnik ?
Gabrovec pri Kostrivnici 3241 Podplat ?
Gabrovica pri Črnem Kalu 6275 Črni Kal ?
Gabrovica pri Komnu 6223 Komen ?
Gabrovka pri Zagradcu 1303 Zagradec ?
Gabrovka 1274 Gabrovka ?
Gabrovlje 3210 Slovenske Konjice ?
Gabrovnica 1223 Blagovica ?
Gabrovnik 3210 Slovenske Konjice ?
Gabrovo 4220 Škofja Loka ?
Gabrska gora 1274 Gabrovka ?
Gabrška gora 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Gačnik 2211 Pesnica pri Mariboru ?
Gaj nad Mariborom 2201 Zgornja Kunguta ?
Gaj, Pragersko 2331 Pragersko ?
Gaj, Šmarje pri Jelšah 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Gaj, Jesenice na Dolenjskem 8261 Jesenice na Dolenjskem ?
Gajevci 2272 Gorišnica ?
Gajniče 1293 Šmarje - Sap ?
Galantiči 6272 Gradišče ?
Galicija, Žalec 3310 Žalec ?
Gašpinovo 1316 Ortnek ?
Gatina 1290 Grosuplje ?
Gavce 3327 Šmartno ob Paki ?
Gazice 8263 Cerklje ob Krki ?
Gažon 6274 Šmarje ?
Gerečja vas 2288 Hajdina ?
Geršiči 8332 Gradac ?
Gibina 2255 Vitomarci ?
Gimnišče 1291 Škofljica ?
Gladloka 1336 Vas ?
Gladomes 2316 Zgornja Ložnica ?
Glem 6273 Marezige ?
Glina 1385 Nova vas ?
Glinek, Škofljica 1291 Škofljica ?
Glinek, Mirna 8233 Mirna ?
Glinje, Braslovče 3314 Braslovče ?
Glinje, Cerklje na Gorenjskem 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Glinsko 3202 Ljubečna ?
Globel 1317 Sodražica ?
Globočdol 8216 Mirna Peč ?
Globoče 3212 Vojnik ?
Globočice pri Kostanjevici 8311 Kostanjevica na Krki ?
Globočice, Krška vas 8262 Krška vas ?
Globoko ob Dravinji 2321 Makole ?
Globoko pri Šmarju 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Globoko, Rimske Toplice 3272 Rimske Toplice ?
Globoko, Radovljica 4240 Radovljica ?
Globoko 8254 Globoko ?
Glogov Brod 8253 Artiče ?
Glogovica 1296 Šentvid pri Stični ?
Gmajna, Slovenj Gradec 2380 Slovenj Gradec ?
Gmajna, Raka 8274 Raka ?
Gmajnica 1218 Komenda ?
Gobnik 1274 Gabrovka ?
Gobovce 4244 Podnart ?
Goče 2372 Libeliče ?
Gočova 2235 Sv. Trojica v Slovenskih Goricah ?
Godeninci 2277 Središče ob Dravi ?
Godešič 4220 Škofja Loka ?
Godič 1242 Stahovica ?
Godičevo 1385 Nova vas ?
Godnje 6221 Dutovlje ?
Golanc 6243 Obrov ?
Golavabuka 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu ?
Golek pri Vinici 8344 Vinica ?
Golek, Krško 8270 Krško ?
Golek, Dragatuš 8343 Dragatuš ?
Goli Vrh, Gorenja vas 4224 Gorenja vas ?
Goli Vrh, Raka 8274 Raka ?
Golica 4227 Selca ?
Golice 1219 Laze pri Tuhinju ?
Golišče 1281 Kresnice ?
Goljek 8210 Trebnje ?
Golnik 4204 Golnik ?
Golo Brdo 1215 Medvode ?
Golo 1292 Ig ?
Golobinjek ob Sotli 3254 Podčetrtek ?
Golobinjek pri Planini 3225 Planina pri Sevnici ?
Golobinjek, Mirna Peč 8216 Mirna Peč ?
Golušnik 8000 Novo mesto ?
Gombišče 8213 Veliki Gaber ?
Gomila pri Kogu 2276 Kog ?
Gomila 2253 Destrnik ?
Gomila 8233 Mirna ?
Gomilci 2253 Destrnik ?
Gomilsko 3303 Gomilsko ?
Gora pri Komendi 1218 Komenda ?
Gora pri Pečah 1252 Vače ?
Gora 8270 Krško ?
Gora, Cerknica 1380 Cerknica ?
Gorca 2286 Podlehnik ?
Goreljek 4260 Bled ?
Gorenja Brezovica, Preserje 1352 Preserje ?
Gorenja Brezovica, Šentjernej 8310 Šentjernej ?
Gorenja Dobrava, Gorenja vas 4224 Gorenja vas ?
Gorenja Dobrava, Trebnje 8210 Trebnje ?
Gorenja Gomila 8310 Šentjernej ?
Gorenja Lepa vas 8270 Krško ?
Gorenja Nemška vas 8210 Trebnje ?
Gorenja Pirošica 8263 Cerklje ob Krki ?
Gorenja Podgora 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Gorenja Ravan 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Gorenja Stara vas 8310 Šentjernej ?
Gorenja vas - Reteče 4220 Škofja Loka ?
Gorenja vas pri Čatežu 8212 Velika Loka ?
Gorenja vas pri Leskovcu 8273 Leskovec pri Krškem ?
Gorenja vas pri Mirni 8233 Mirna ?
Gorenja vas pri Mokronogu 8230 Mokronog ?
Gorenja vas pri Polici 1290 Grosuplje ?
Gorenja vas pri Šmarjeti 8220 Šmarješke Toplice ?
Gorenja vas, Podkum 1414 Podkum ?
Gorenja vas 4224 Gorenja vas ?
Gorenja vas 5213 Kanal Kanal ob Soči
Gorenja vas 8211 Dobrnič ?
Gorenja Žaga 1336 Vas ?
Gorenja Žetina 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Gorenjci pri Adlešičih 8341 Adlešiči ?
Gorenje Blato 1291 Škofljica ?
Gorenje Brdo 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Gorenje Brezovo 1294 Višnja Gora ?
Gorenje Dole, Krško 8270 Krško ?
Gorenje Dole, Škocjan 8275 Škocjan ?
Gorenje Gradišče pri Šentjerneju 8310 Šentjernej ?
Gorenje Gradišče, Dolenjske Toplice 8350 Dolenjske Toplice ?
Gorenje Grčevje 8222 Otočec ?
Gorenje Jelenje 1273 Dole pri Litiji ?
Gorenje Jesenice 8232 Šentrupert ?
Gorenje Jezero 1384 Grahovo ?
Gorenje Kališče 1314 Rob ?
Gorenje Kamence 8000 Novo mesto ?
Gorenje Kamenje pri Dobrniču 8211 Dobrnič ?
Gorenje Kamenje, Novo mesto 8000 Novo mesto ?
Gorenje Karteljevo 8000 Novo mesto ?
Gorenje Kronovo 8222 Otočec ?
Gorenje Laknice 8230 Mokronog ?
Gorenje Lakovnice 8000 Novo mesto ?
Gorenje Medvedje selo 8210 Trebnje ?
Gorenje Mokro Polje 8310 Šentjernej ?
Gorenje Mraševo 8000 Novo mesto ?
Gorenje Otave 1380 Cerknica ?
Gorenje Podpoljane 1316 Ortnek ?
Gorenje Polje 8351 Straža ?
Gorenje Ponikve 8210 Trebnje ?
Gorenje pri Blagovici 1223 Blagovica ?
Gorenje pri Divači 6215 Divača ?
Gorenje pri Zrečah 3214 Zreče ?
Gorenje Radulje 8275 Škocjan ?
Gorenje Skipice 8262 Krška vas ?
Gorenje Sušice 8323 Uršna sela ?
Gorenje Vrhpolje 8310 Šentjernej ?
Gorenje Zabukovje 8231 Trebelno ?
Gorenje 1332 Stara Cerkev ?
Gorenje, Šmartno ob Paki 3327 Šmartno ob Paki ?
Gorenje, Postojna 6230 Postojna ?
Gorenji Globodol 8216 Mirna Peč ?
Gorenji Križ 8360 Žužemberk ?
Gorenji Lazi 1310 Ribnica ?
Gorenji Leskovec 8283 Blanca ?
Gorenji Maharovec 8310 Šentjernej ?
Gorenji Mokronog 8231 Trebelno ?
Gorenji Novaki 5282 Cerkno ?
Gorenji Podboršt pri Veliki Loki 8212 Velika Loka ?
Gorenji Podboršt, Mirna Peč 8216 Mirna Peč ?
Gorenji Podšumberk 8360 Žužemberk ?
Gorenji Radenci 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Gorenji Suhadol 8321 Brusnice ?
Gorenjski Vrh 2283 Zavrč ?
Gorica pri Dobjem 3224 Dobje pri Planini ?
Gorica pri Oplotnici 2317 Oplotnica ?
Gorica pri Raztezu 8280 Brestanica ?
Gorica pri Slivnici 3263 Gorica pri Slivnici ?
Gorica pri Šmartnem 3201 Šmartno v Rožni Dolini ?
Gorica 1251 Moravče ?
Gorica 8344 Vinica ?
Gorica, Radovljica 4240 Radovljica ?
Gorica, Leskovec pri Krškem 8273 Leskovec pri Krškem ?
Gorica, Puconci ? ? ?
Goriča vas 1310 Ribnica ?
Goričak 2283 Zavrč ?
Goričane 1215 Medvode ?
Goriče pri Famljah 6217 Vremski Britof ?
Goriče, Golnik 4204 Golnik ?
Goriče, Postojna 6230 Postojna ?
Goričica pod Krimom 1352 Preserje ?
Goričica pri Ihanu 1230 Domžale ?
Goričica pri Moravčah 1251 Moravče ?
Goričica, Šentjur 3230 Šentjur ?
Goričice 1384 Grahovo ?
Gorička vas 8216 Mirna peč ?
Goriška Gora 8275 Škocjan ?
Goriška vas pri Škocjanu 8275 Škocjan ?
Goriški Vrh 2370 Dravograd ?
Gorišnica 2272 Gorišnica ?
Gorjane 3257 Podsreda ?
Gorjansko 6223 Komen ?
Gorjuša 1233 Dob pri Domžalah ?
Gorjuše 4264 Bohinjska Bistrica ?
Gornja Bitnja 6255 Prem ?
Gornja Briga 1338 Kočevska Reka ?
Gornja Košana 6256 Košana ?
Gornja Lokvica 8330 Metlika ?
Gornja Paka 8340 Črnomelj ?
Gornja Prekopa 8311 Kostanjevica na Krki ?
Gornja Stara vas 8210 Trebnje ?
Gornja Težka Voda 8322 Stopiče ?
Gornja vas, Stranice 3206 Stranice ?
Gornja vas, Grobelno 3231 Grobelno ?
Gornje Brezovo 8290 Sevnica ?
Gornje Dobravice 8332 Gradac ?
Gornje Impolje 8293 Studenec ?
Gornje Laze 8333 Semič ?
Gornje Ležeče 6217 Vremski Britof ?
Gornje Ložine 1332 Stara Cerkev ?
Gornje Orle 8293 Studenec ?
Gornje Pijavsko 8270 Krško ?
Gornje Prapreče 8213 Veliki Gaber ?
Gornje Ravne 1274 Gabrovka ?
Gornje Retje 1315 Velike Lašče ?
Gornje Vreme 6217 Vremski Britof ?
Gornji Ajdovec 8361 Dvor ?
Gornji Dolič 2382 Mislinja ?
Gornji Grad 3342 Gornji Grad ?
Gornji Ig 1292 Ig ?
Gornji Ključarovci 2258 Sv. Tomaž ?
Gornji Kot 8361 Dvor ?
Gornji Lenart 8250 Brežice ?
Gornji Rogatec 1290 Grosuplje ?
Gornji Suhor pri Metliki 8331 Suhor ?
Gornji Suhor pri Vinici 8343 Dragatuš ?
Gornji Vrh 1275 Šmartno pri Litiji ?
Gornji Zemon 6250 Ilirska Bistrica ?
Goropeke 4226 Žiri ?
Gortina 2366 Muta ?
Gosteče 4220 Škofja Loka ?
Gostinca 3261 Lesično ?
Gotenc 1336 Vas ?
Gotenica 1338 Kočevska Reka ?
Gotovlje 3310 Žalec ?
Govce 3270 Laško ?
Goveji Dol 8296 Krmelj ?
Gozd Martuljek 4282 Gozd Martuljek ?
Gozd 4294 Križe ?
Gozd 1242 Stahovica ?
Gozdec 3270 Laško ?
Gozd-Reka 1275 Šmartno pri Litiji ?
Grabče 4247 Zgornje Gorje ?
Grabe 2277 Središče ob Dravi ?
Graben 1316 Ortnek ?
Grabonoški vrh 2236 Cerkvenjak ?
Grabrovec 8330 Metlika ?
Gračič 3214 Zreče ?
Gračnica 3272 Rimske Toplice ?
Grad 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Gradac 8332 Gradac ?
Gradec, Pivka 6257 Pivka ?
Gradec, Podbočje 8312 Podbočje ?
Gradenc 8360 Žužemberk ?
Gradenje 8220 Šmarješke Toplice ?
Gradenšak 2232 Voličina ?
Gradež 1311 Turjak ?
Gradiček 1301 Krka ?
Gradin 6272 Gradišče ?
Gradišča 2282 Cirkulane ?
Gradiščak 2256 Juršinci ?
Gradišče na Kozjaku 2361 Ožbalt ?
Gradišče nad Pijavo gorico 1291 Škofljica ?
Gradišče pri Divači 6215 Divača ?
Gradišče pri Dolah pri Litiji 1273 Dole pri Litiji ?
Gradišče pri Grosuplju 1290 Grosuplje ?
Gradišče pri Litiji 1275 Šmartno pri Litiji ?
Gradišče pri Lukovici 1225 Lukovica ?
Gradišče pri Materiji 6243 Obrov ?
Gradišče pri Ormožu 2258 Sv. Tomaž ?
Gradišče pri Primskovem 1275 Šmartno pri Litiji ?
Gradišče pri Raki 8274 Raka ?
Gradišče pri Štjaku 6222 Štanjel ?
Gradišče pri Trebnjem 8210 Trebnje ?
Gradišče pri Vojniku 3212 Vojnik ?
Gradišče v Tuhinju 1219 Laze pri Tuhinju ?
Gradišče, Rob 1314 Rob ?
Gradišče, Zgornji Leskovec 2285 Zgornji Leskovec ?
Gradišče, Slovenj Gradec 2380 Slovenj Gradec ?
Gradišče, Podsreda 3257 Podsreda ?
Gradišče 6272 Gradišče ?
Gradišiča 6242 Materija ?
Gradiška 2211 [[Pesnica pri Mariboru] ?
Gradiške Laze 1275 Šmartno pri Litiji ?
Gradiški Dol 3250 Rogaška Slatina ?
Gradiško 1385 Nova vas ?
Gradnik 8333 Semič ?
Gradnje, Sežana 6210 Sežana ?
Gradnje, Podbočje 8312 Podbočje ?
Grahovo Brdo 6210 Sežana ?
Grahovo 1384 Grahovo ?
Grahovše 4290 Tržič ?
Grajena 2250 Ptuj ?
Grajenščak 2250 Ptuj ?
Grajska vas 3303 Gomilsko ?
Graška Gora 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu ?
Grč Vrh 8216 Mirna Peč ?
Grčarevec 1370 Logatec ?
Grčarice 1331 Dolenja vas ?
Grčarske Ravne 1331 Dolenja vas ?
Grče 3311 Šempeter v Savinjski dolini ?
Grdina 2289 Stoperce ?
Grebenje 1315 Velike Lašče ?
Gregovce 8259 Bizeljsko ?
Grenc 4220 Škofja Loka ?
Grgelj 1336 Vas ?
Griblje 8332 Gradac ?
Grič pri Dobličah 8340 Črnomelj ?
Grič pri Klevevžu 8220 Šmarješke Toplice ?
Grič pri Trebnjem 8210 Trebnje ?
Grič, Ribnica 1310 Ribnica ?
Grič, Kostanjevica na Krki 8311 Kostanjevica na Krki ?
Griček pri Kočevju 1330 Kočevje ?
Grinjan 6000 Koper ?
Grintovec pri Osilnici 1337 Osilnica ?
Grintovec, Zagradec 1303 Zagradec ?
Grintovec, Šmarje 6274 Šmarje ?
Grivac 1336 Vas ?
Griže, Šentvid pri Stični 1296 Šentvid pri Stični ?
Griže 3302 Griže ?
Griže, Sežana 6210 Sežana ?
Grliče 3241 Podplat ?
Grlinci 2256 Juršinci ?
Grm pri Podzemlju 8332 Gradac ?
Grm pri Šentvidu pri Stični 1296 Šentvid pri Stični ?
Grm 8210 Trebnje ?
Grm, Velike Lašče 1315 Velike Lašče ?
Grmada 8210 Trebnje ?
Grmovlje 8275 Škocjan ?
Grobelce 3264 Sv. Štefan ?
Grobelno 3231 Grobelno ?
Grobišče, Prestranek 6258 Prestranek ?
Groblje pri Prekopi 8310 Šentjernej ?
Grosuplje 1290 Grosuplje ?
Gruča, Šentjernej 8310 Šentjernej ?
Grušče 3222 Dramlje ?
Grušena 2201 Zgornja Kunguta ?
Gruškovec 2282 Cirkulane ?
Grušova 2231 Pernica ?
Grušovlje 3332 Rečica ob Savinji ?
Gržeča vas 8273 Leskovec pri Krškem ?
Gubno 3261 Lesično ?
Gumberk 8222 Otočec ?
Gunte 8270 Krško ?

H uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Hajdina 2288 Hajdina ?
Hajdoše 2288 Hajdina ?
Hajndl 2274 Velika Nedelja ?
Hajnsko 3253 Pristava pri Mestinju ?
Hardek 2270 Ormož ?
Harije 6250 Ilirska Bistrica ?
Harje 3270 Laško ?
Herinja vas 8222 Otočec ?
Hermanci 2275 Miklavž pri Ormožu ?
Hinje, Šentjanž 8297 Šentjanž ?
Hinje 8362 Hinje ?
Hiteno 1385 Nova vas ?
Hlaponci 2257 Polenšak Juršinci
Hlavče Njiv 4224 Gorenja vas ?
Hlebce 4248 Lesce ?
Hlebče 1315 Velike Lašče ?
Hleviše 1373 Rovte ?
Hlevni vrh 1373 Rovte ?
Hmeljčič 8216 Mirna Peč ?
Hobovše pri Stari Oselici 4224 Gorenja vas ?
Hoče 2311 Hoče ?
Hočevje 1301 Krka ?
Hočko Pohorje 2311 Hoče ?
Hohovica 1274 Gabrovka ?
Hojče 1316 Ortnek ?
Hom 8232 Šentrupert ?
Homec, Radomlje 1235 Radomlje ?
Homec, Nova Cerkev 3203 Nova Cerkev ?
Homec, Rečica ob Savinji 3332 Rečica ob Savinji ?
Horjul 1354 Horjul ?
Hosta 4220 Škofja Loka ?
Hošnica 2318 Laporje ?
Hotavlje 4224 Gorenja vas ?
Hotedršica 1372 Hotedršica ?
Hotična 6242 Materija ?
Hotinja vas 2312 Orehova vas ?
Hotovlja 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Hotunje 3232 Ponikva ?
Hramše 3204 Dobrna ?
Hrast pri Jugorju 8331 Suhor ?
Hrast pri Vinici 8344 Vinica ?
Hrastek 8312 Podbočje ?
Hrastenice 1355 Polhov Gradec ?
Hrastje ob Bistrici 3256 Bistrica ob Sotli ?
Hrastje pri Cerkljah 8263 Cerklje ob Krki ?
Hrastje pri Grosupljem 1290 Grosuplje ?
Hrastje pri Mirni Peči 8216 Mirna Peč ?
Hrastje, Limbuš 2341 Limbuš ?
Hrastje, Loka pri Žušmu 3223 Loka pri Žusmu ?
Hrastje, Kranj 4000 Kranj ?
Hrastje, Šentjernej 8310 Šentjernej ?
Hrastnik pri Trojanah 1222 Trojane ?
Hrastnik, Moravče 1251 Moravče ?
Hrastnik 1430 Hrastnik ?
Hrastnik, Dramlje 3222 Dramlje ?
Hrastno 8232 Šentrupert ?
Hrastov Dol 1296 Šentvid pri Stični ?
Hrastovec pod Bočem 2319 Poljčane ?
Hrastovec v Slovenskih Goricah 2230 Lenart v Slovenskih Goricah ?
Hrastovec, Zavrč 2283 Zavrč ?
Hrastovec, Velenje 3320 Velenje ?
Hrastovica 8230 Mokronog ?
Hrastovlje 6275 Črni Kal ?
Hrastulje 8275 Škocjan ?
Hrašče 6230 Postojna ?
Hraše, Smlednik 1216 Smlednik ?
Hraše, Lesce 4248 Lesce ?
Hrenca 2000 Maribor ?
Hrenova 3203 Nova Cerkev ?
Hrenovice 6230 Postojna ?
Hrib nad Ribčami 1281 Kresnice ?
Hrib pri Cerovcu 8333 Semič ?
Hrib pri Fari 1336 Vas ?
Hrib pri Hinjah 8362 Hinje ?
Hrib pri Kamniku 1241 Kamnik ?
Hrib pri Orehku 8000 Novo mesto ?
Hrib pri Rožnem dolu 8333 Semič ?
Hrib 8220 Šmarješke Toplice ?
Hrib, Črnomelj 8340 Črnomelj ?
Hribarjevo 1385 Nova vas ?
Hribi, Trojane 1222 Trojane ?
Hribi, Štanjel 6222 Štanjel ?
Hrib-Laški potok 1318 Loški potok ?
Hribljane 1380 Cerknica ?
Hrovača 1310 Ribnica ?
Hrpelje 6240 Kozina ?
Hrustovo 1315 Velike Lašče ?
Hruševec 3230 Šentjur ?
Hruševica 6222 Štanjel ?
Hruševje 6225 Hruševje ?
Hruševka 1219 Laze pri Tuhinju ?
Hruševo 1356 Dobrova ?
Hrušica 4276 Hrušica ?
Hrušica, Podgrad 6244 Podgrad ?
Hrušica, Novo mesto 8000 Novo mesto ?
Hruškarje 1380 Cerknica ?
Hrušovje 3225 Planina pri Sevnici ?
Hrvaški Brod 8310 Šentjernej ?
Hrvatini 6280 Ankaran ?
Huda Jama 3270 Laško ?
Huda Polica 1293 Šmarje - Sap ?
Hude Ravne 1273 Dole pri Litiji ?
Hudeje 8210 Trebnje ?
Hudenje 8275 Škocjan ?
Hudi Graben 4290 Tržič ?
Hudi Kot 2364 Ribnica na Pohorju ?
Hudi vrh 1385 Nova vas ?
Hudinja 3205 Vitanje ?
Hudo Brezje 8293 Studenec ?
Hudo, Radomlje 1235 Radomlje ?
Hudo, Tržič 4290 Tržič ?
Hudo, Novo mesto 8000 Novo mesto ?
Hugi Konec 1316 Ortnek ?
Hujbar 2259 Ivanjkovci ?
Huje 6243 Obrov ?
Hum na Sutli 3252 Rogatec ?
Hum pri Ormož 2270 Ormož ?
Hušica 4290 Tržič ?
Hvaletinci 2255 Vitomarci ?

I uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Idrsko 5222 Kobarid Tolmin
Ig 1292 Ig ?
Iga vas 1386 Stari trg pri Ložu ?
Iglenik pri Veliki Loki 8212 Velika Loka ?
Iglenik, Novo mesto 8000 Novo mesto ?
Ihan 1230 Domžale ?
Ihova 2234 Benedikt ?
Ilirska Bistrica 6250 Ilirska Bistrica ?
Ilovca 3212 Vojnik ?
Ilovka 4000 Kranj ?
Imenje, Moravče 1251 Moravče ?
Imenje, Šentjernej 8310 Šentjernej ?
Imeno 3254 Podčetrtek ?
Imenska Gorca 3254 Podčetrtek ?
Imovica 1225 Lukovica ?
Irje 3250 Rogaška Slatina ?
Isola 6310 Izola ?
Iška Loka 1292 Ig ?
Iška vas 1292 Ig ?
Iška 1292 Ig ?
Ivančna Gorica 1295 Ivančna Gorica ?
Ivandol 8273 Leskovec pri Krškem ?
Ivanje selo 1381 Rakek ?
Ivanji Grad 6223 Komen ?
Ivanjkovci 2259 Ivanjkovci ?
Ivanjski Vrh 2236 Cerkvenjak ?
Ivanjše 8311 Kostanjevica na Krki ?
Ivenca 3212 Vojnik ?
Izgorje 4226 Žiri ?
Izlake 1411 Izlake Zagorje ob Savi
Izola 6310 Izola Izola
Izvir, Cerklje ob Krki 8263 Cerklje ob Krki ?

J uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Jablan 8216 Mirna peč ?
Jablance, Zgornja Korena 2242 Zgornja Korena ?
Jablance, Kostanjevica na Krki 8311 Kostanjevica na Krki ?
Jablanica, Ilirska Bistrica 6250 Ilirska Bistrica ?
Jablanica, Boštanj 8294 Boštanj ?
Jablaniške Laze 1275 Šmartno pri Litiji ?
Jablaniški Potok 1275 Šmartno pri Litiji ?
Jablovec 2286 Podlehnik ?
Jadlovnik 2201 Zgornja Kunguta ?
Jagoče 3270 Laško ?
Jagodje 6310 Izola ?
Jagodnik 8231 Trebelno ?
Jakičevo 1315 Velike Lašče ?
Jakob pri Šentjurju 3230 Šentjur ?
Jakobski Dol 2222 Jakobski Dol ?
Jakovce 6210 Sežana ?
Jakovica 1370 Logatec ?
Jakšiči 1336 Vas ?
Jama pri Dovru 8361 Dvor ?
Jama, Mavčiče 4211 Mavčiče ?
Jama, Novo mesto 8000 Novo mesto ?
Jamnica 2391 Prevalje ?
Jamnik 4201 Zgornja Besnica ?
Janče 1000 Ljubljana ?
Jančevski Vrh 2363 Podvelka ?
Janeževo Brdo 6255 Prem ?
Janeži 1317 Sodražica ?
Janežovci 2253 Destrnik ?
Janežovski Vrh 2253 Destrnik ?
Jankova 3212 Vojnik ?
Jankoviči 8341 Adlešiči ?
Janški Vrh 2323 Ptujska Gora ?
Janškovo selo 3320 Velenje ?
Janževa Gora 2352 Selnica ob Dravi ?
Jarčja Dolina 4226 Žiri ?
Jarčje Brdo 4227 Selca ?
Jarčji Vrh 8275 Škocjan ?
Jarenina 2221 Jarenina ?
Jareninski Dol 2221 Jarenina ?
Jareninski Vrh 2221 Jarenina ?
Jarmovec 3222 Dramlje ?
Jasen 1235 Radomlje ?
Jasen 6250 Ilirska Bistrica ?
Jastrebci 2276 Kog ?
Jastrebnik 1275 Šmartno pri Litiji ?
Javnik 2363 Podvelka ?
Javor, Ljubljana - Dobrunje 1261 Ljubljana - Dobrunje ?
Javorje pri Blagovici 1223 Blagovica ?
Javorje pri Gabrovki 1274 Gabrovka ?
Javorje pri Litiji 1275 Šmartno pri Litiji ?
Javorje, Turjak 1311 Turjak ?
Javorje, Črna na Koroškem 2393 Črna na Koroškem ?
Javorje, Gorica pri Slivnici 3263 Gorica pri Slivnici ?
Javorje, Poljane nad Škofjo Loko 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Javorje 6243 Obrov ?
Javorjev Dol 4225 Sovodenj ?
Javornik, Štore 3220 Štore ?
Javornik, Kranj 4000 Kranj ?
Javorniški Rovt 4270 Jesenice ?
Javorovica 8310 Šentjernej ?
Jazbin Vrh 3233 Kalobje ?
Jazbina, Črna na Koroškem 2393 Črna na Koroškem ?
Jazbina, Šmarje pri Jelšah 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Jazbine, Dramlje 3222 Dramlje ?
Jazbine, Poljane nad Škofjo Loko 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Jazne 5282 Cerkno ?
Jelarji 6281 Škofije ?
Jelce 3263 Gorica pri Slivnici ?
Jelenče 2211 [[Pesnica pri Mariboru] ?
Jelendol 4290 Tržič ?
Jelenik 8274 Raka ?
Jelenja vas 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Jelenska Reber 1273 Dole pri Litiji ?
Jelovec pri Makolah 2321 Makole ?
Jelovec, Sodražica 1317 Sodražica ?
Jelovec, Bresternica 2354 Bresternica ?
Jelovec, Boštanj 8294 Boštanj ?
Jelovica 4224 Gorenja vas ?
Jelovice 2322 Majšperk ?
Jelša pri Blagovici 1223 Blagovica ?
Jelša 1275 Šmartno pri Litiji ?
Jelšane 6254 Jelšane ?
Jelše pri Otočcu 8222 Otočec ?
Jelše, Mirna Peč 8216 Mirna Peč ?
Jelše, Leskovec pri Krškem 8273 Leskovec pri Krškem ?
Jelševec, Trebelno 8231 Trebelno ?
Jelševec, Krško 8270 Krško ?
Jelševica 1410 Zagorje ob Savi ?
Jelševnik 8340 Črnomelj ?
Jeperjek 8210 Trebnje ?
Jeranovo 1241 Kamnik ?
Jereka 4264 Bohinjska Bistrica ?
Jereslavec 8258 Kapele ?
Jerneja vas 8340 Črnomelj ?
Jeronim 3305 Vransko ?
Jerovska vas 3241 Podplat ?
Jeršanovo 1385 Nova vas ?
Jeršiče 1380 Cerknica ?
Jeršin 3253 Pristava pri Mestinju ?
Jeruzalem 2259 Ivanjkovci ?
Jesenice na Dolenjskem 8261 Jesenice na Dolenjskem ?
Jesenice 4270 Jesenice ?
Jesenje 1281 Kresnice ?
Jesenov Vrt 1338 Kočevska Reka ?
Ješenca 2327 Rače ?
Ješovec pri Kozjem 3260 Kozje ?
Ješovec pri Šmarju 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Ješovec, Laporje 2318 Laporje ?
Jevnica 1281 Kresnice ?
Jezerce pri Dobjem 3224 Dobje pri Planini ?
Jezerce pri Šmartnem 3201 Šmartno v Rožni dolini ?
Jezero 1352 Preserje ?
Jezero 8210 Trebnje ?
Ježce 1275 Šmartno pri Litiji ?
Ježevec 1273 Dole pri Litiji ?
Ježni Vrh 1275 Šmartno pri Litiji ?
Jiršovci 2253 Destrnik ?
Jordankal 8216 Mirna Peč ?
Josipdol 2364 Ribnica na Pohorju ?
Jugorje pri Metliki 8331 Suhor ?
Jugorje 8321 Brusnice ?
Junčje 1315 Velike Lašče ?
Jurišče 6257 Pivka ?
Jurišna vas 2316 Zgornja Ložnica ?
Jurjevica 1310 Ribnica ?
Jurjevski Dol 2222 Jakobski Dol ?
Jurka vas 8351 Straža ?
Jurklošter 3273 Jurklošter ?
Jurna vas 8000 Novo mesto ?
Jurovci 2284 Videm pri Ptuju ?
Jurovski Dol 2223 Jurovski Dol ?
Jurski Vrh 2201 Zgornja Kunguta ?
Juršinci 2256 Juršinci ?
Juvanje 3333 Ljubno ob Savinji ?

K uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Kačiče - Pared 6215 Divača ?
Kačji Dol 3241 Podplat ?
Kačji Potok 1330 Kočevje ?
Kadrenci 2236 Cerkvenjak ?
Kajžar 2275 Miklavž pri Ormožu ?
Kal pri Dolah 1273 Dole pri Litiji ?
Kal pri Krmelju 8297 Šentjanž ?
Kal, Dol pri Hrastniku 1431 Dol pri Hrastniku ?
Kal, Pivka 6257 Pivka ?
Kal, Semič 8333 Semič ?
Kalce - Naklo 8312 Podbočje ?
Kalce, Logatec 1370 Logatec ?
Kalce, Krško 8270 Krško ?
Kale 3311 Šempeter v Savinjski dolini ?
Kališe, Stahovica 1242 Stahovica ?
Kališe, Železniki 4228 Železniki ?
Kališovec 8281 Senovo ?
Kalobje 3233 Kalobje ?
Kalše 2314 Zgornja Polskava ?
Kamence, Rogaška Slatina 3250 Rogaška Slatina ?
Kamence, Cerklje ob Krki 8263 Cerklje ob Krki ?
Kamenče 3314 Braslovče ?
Kamenica 8297 Šentjanž ?
Kamenik 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Kameno 3230 Šentjur ?
Kamenško 8290 Sevnica ?
Kamna Gora 3213 Frankolovo ?
Kamna Gorica, Podplat 3241 Podplat ?
Kamna Gorica 4246 Kamna Gorica ?
Kamni Potok 8210 Trebnje ?
Kamni Vrh pri Ambrusu 1303 Zagradec ?
Kamni Vrh pri Primskovem 1275 Šmartno pri Litiji ?
Kamni Vrh, Gabrovka 1274 Gabrovka ?
Kamnica, Dol pri Ljubljani 1262 Dol pri Ljubljani ?
Kamnica 2351 Kamnica ?
Kamnik pod Krimom 1352 Preserje ?
Kamnik 1241 Kamnik ?
Kamniška Bistrica 1242 Stahovica ?
Kamnje, Bohinjska Bistrica 4264 Bohinjska Bistrica ?
Kamnje, Šentrupert 8232 Šentrupert ?
Kamno Brdo 1294 Višnja Gora ?
Kampel 6000 Koper ?
Kanal 5213 Kanal Kanal ob Soči
Kandrše 1411 Izlake ?
Kaniža 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah ?
Kanižarica 8340 Črnomelj ?
Kanjuce 3220 Štore ?
Kapele 8258 Kapele ?
Kapla 2362 Kapla ?
Kapla, Tabor 3304 Tabor ?
Kaplanovo 1315 Velike Lašče ?
Kaplišče 8332 Gradac ?
Kaplja vas, Prebold 3312 Prebold ?
Kaplja vas, Trebnje 8210 Trebnje ?
Kaptol 1336 Vas ?
Karlče 8311 Kostanjevica na Krki ?
Karlovica 1315 Velike Lašče ?
Kasaze 3301 Petrovče ?
Kastelec 6275 Črni Kal ?
Katarija 1251 Moravče ?
Kavče 3320 Velenje ?
Kazlje 6210 Sežana ?
Kebelj 2317 Oplotnica ?
Kicar 2250 Ptuj ?
Kidričevo 2325 Kidričevo ?
Kilovče 6255 Prem ?
Kitni vrh 1303 Zagradec ?
Klada 1291 Škofljica ?
Kladje nad Blanco 8283 Blanca ?
Kladje pri Krmelju 8297 Šentjanž ?
Kladje, Laško 3270 Laško ?
Kladje, Gorenja vas 4224 Gorenja vas ?
Kladnart 3212 Vojnik ?
Klake 3261 Lesično ?
Klanc 3204 Dobrna ?
Klance 1386 Stari trg pri Ložu ?
Klanec pri Gabrovki 1274 Gabrovka ?
Klanec pri Komnu 6223 Komen ?
Klanec pri Kozini 6240 Kozina ?
Klanec, Komenda 1218 Komenda ?
Kleče pri Dolu 1262 Dol pri Ljubljani ?
Klečet 8360 Žužemberk ?
Klemenčevo 1242 Stahovica ?
Klenik, Vače 1252 Vače ?
Klenik, Pivka 6257 Pivka ?
Klenovik 8275 Škocjan ?
Klenovo 3270 Laško ?
Klinja vas 1330 Kočevje ?
Klokočovnik 3215 Loče ?
Klopce, Dol pri Ljubljani 1262 Dol pri Ljubljani ?
Klopce, Slovenska Bistrica 2310 Slovenska Bistrica ?
Klopce 8361 Dvor ?
Klošter, Gradac 8332 Gradac ?
Knape 4227 Selca ?
Knej 1314 Rob ?
Knežak 6253 Knežak ?
Knežina 8343 Dragatuš ?
Knežja Lipa 1330 Kočevje ?
Knežja Njiva 1386 Stari trg pri Ložu ?
Knežja vas 8211 Dobrnič ?
Kobdilj 6222 Štanjel ?
Kobile 8273 Leskovec pri Krškem ?
Kobjeglava 6222 Štanjel ?
Koblarji 1332 Stara Cerkev ?
Koble 3215 Loče ?
Koblek 3212 Vojnik ?
Koboli 6222 Štanjel ?
Kočarija 8311 Kostanjevica na Krki ?
Kočarji 1330 Kočevje ?
Koče, Kočevska Reka 1338 Kočevska Reka ?
Koče, Prestranek 6258 Prestranek ?
Kočevje 1330 Kočevje ?
Kočevska reka 1338 Kočevska reka ?
Kočevske Poljane 8350 Dolenjske Toplice ?
Kočice 2287 Žetale ?
Kočki Vrh 2236 Cerkvenjak ?
Kočna 4273 Blejska Dobrava ?
Kočno pri Ložnici 2318 Laporje ?
Kočno pri Polskavi 2314 Zgornja Polskava ?
Kočno, Krško 8270 Krško ?
Kodreti 6222 Štanjel ?
Kog 2276 Kog ?
Koglo 8220 Šmarješke Toplice ?
Kokarje 3331 Nazarje ?
Kokošnje 1233 Dob pri Domžalah ?
Kokrica 4000 Kranj ?
Kolačno 3215 Loče ?
Kolenčna vas 1313 Struge ?
Količevo 1230 Domžale ?
Kolomban 6280 Ankaran ?
Kolovec 1235 Radomlje ?
Koludrje 8297 Šentjanž ?
Komanija 1356 Dobrova ?
Komarnica 2236 Cerkvenjak ?
Komen 6223 Komen ?
Komenda 1218 Komenda ?
Komendska Dobrava 1218 Komenda ?
Kompole 3220 Štore ?
Kompolje pri Lukovici 1225 Lukovica ?
Kompolje, Videm - Dobrepolje 1312 Videm - Dobrepolje ?
Kompolje, Boštanj 8294 Boštanj ?
Konc 3272 Rimske Toplice ?
Konca vas 1332 Stara Cerkev ?
Konec 8000 Novo mesto ?
Konj, Litija 1270 Litija ?
Konjiška vas 3210 Slovenske Konjice ?
Konjski Vrh 3334 Luče ?
Konjsko, Vojnik 3212 Vojnik ?
Konjsko, Boštanj 8294 Boštanj ?
Konjšica 1272 Polšnik ?
Konuško 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Kopačnica 4224 Gorenja vas ?
Koper 6000 Koper ?
Kopivnik 2313 Fram ?
Kopriva 6221 Dutovlje ?
Koprivna 2393 Črna na Koroškem ?
Koprivnica 8282 Koprivnica ?
Koprivnik v Bohinju 4264 Bohinjska Bistrica ?
Koprivnik, Kočevje 1330 Kočevje ?
Koprivnik, Žiri 4226 Žiri ?
Koprivnik, Kostanjevica na Krki 8311 Kostanjevica na Krki ?
Korenitka 8212 Velika Loka ?
Korenjak 2283 Zavrč ?
Koreno nad Horjulom 1354 Horjul ?
Koreno, Lukovica 1225 Lukovica ?
Koretno 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Korita 8211 Dobrnič ?
Koritnica 8274 Raka ?
Koritnice 6253 Knežak ?
Koritno, Oplotnica 2317 Oplotnica ?
Koritno, Majšperk 2322 Majšperk ?
Koritno, Bled 4260 Bled ?
Koritno, Jesenice na Dolenjskem 8261 Jesenice na Dolenjskem ?
Koromači - Boškini 6272 Gradišče ?
Korošče 1380 Cerknica ?
Koroška Bela 4270 Jesenice ?
Koroška vas na Pohorju 3214 Zreče ?
Koroška vas, Novo mesto 8000 Novo mesto ?
Koroški Selovec 2360 Ravne na Koroškem ?
Korpe 1223 Blagovica ?
Korplje 2316 Zgornja Ložnica ?
Korpule 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Korte 6310 Izola ?
Kortine 6275 Črni Kal ?
Koseze, Ilirska Bistrica 6250 Ilirska Bistrica ?
Koseze, Vodice 1217 Vodice ?
Kosovelje 6221 Dutovlje ?
Kostanj 1219 Laze pri Tuhinju ?
Kostanjek 8272 Zdole ?
Kostanjevec 2316 Zgornja Ložnica ?
Kostanjevica na Krki 8311 Kostanjevica na Krki ?
Kostanjevica, Dole pri Litiji 1273 Dole pri Litiji ?
Kostel 1336 Vas ?
Kostrivnica 3233 Kalobje ?
Košaki 2000 Maribor ?
Košana 6256 Košana ?
Koščake 1380 Cerknica ?
Košiše 1241 Kamnik ?
Koške Poljane 1000 Ljubljana ?
Košnica pri Celju 3000 Celje ?
Košnica, Gorica pri Slivnici 3263 Gorica pri Slivnici ?
Koštabona 6274 Šmarje ?
Kot na Pohorju 2317 Oplotnica ?
Kot ob Kolpi 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Kot pri Damlju 8344 Vinica ?
Kot pri Prevaljah 2391 Prevalje ?
Kot pri Rakitnici 1331 Dolenja vas ?
Kot pri Ribnici 1310 Ribnica ?
Kot pri Veliki Slevici 1315 Velike Lašče ?
Kot, Ig 1292 Ig ?
Kotel 1385 Nova vas ?
Koti 8222 Otočec ?
Kotlje 2394 Kotlje ?
Kovača vas 2310 Slovenska Bistrica ?
Kovača vas 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Kovačji Grad 8344 Vinica ?
Kovaški Vrh 2317 Oplotnica ?
Kovčice 6243 Obrov ?
Kovor 4290 Tržič ?
Kovski vrh 4220 Škofja Loka ?
Kozarišče 1386 Stari trg pri Ložu ?
Kozina 6240 Kozina ?
Kozjak nad Pesnico 2201 Zgornja Kunguta ?
Kozjak pri Ceršaku 2215 Ceršak ?
Kozjak, Mislinja 2382 Mislinja ?
Kozje 3260 Kozje ?
Kozji Vrh nad Dravogradom 2370 Dravograd ?
Kozji Vrh, Podvelka 2363 Podvelka ?
Kozjne 6243 Obrov ?
Kozloviči 6273 Marezige ?
Kozminci 2286 Podlehnik ?
Kožljek 1382 Begunje pri Cerknici ?
Kožljevec 1290 Grosuplje ?
Kraberk 3215 Loče ?
Kračali 1317 Sodražica ?
Krajan Brda 8283 Blanca ?
Krajna vas 6221 Dutovlje ?
Krajnčica 3230 Šentjur ?
Krajno Brdo 1225 Lukovica ?
Kralji 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Kramplje 1385 Nova vas ?
Kranj 4000 Kranj ?
Kranjče 1380 Cerknica ?
Kranjska Gora 4280 Kranjska Gora ?
Krasinec 8332 Gradac ?
Krasna 2319 Poljčane ?
Krašce 1251 Moravče ?
Kraška vas 8263 Cerklje ob Krki ?
Krašnja 1225 Lukovica ?
Krašnji Vrh 8330 Metlika ?
Krčeniva pri Vurbergu 2250 Ptuj ?
Kregarjevo 1242 Stahovica ?
Kregolišče 6223 Komen ?
Kremberk 2233 Sv. Ana v Slovenskih Goricah ?
Kremen 8270 Krško ?
Kremenca 1380 Cerknica ?
Kremenica 1292 Ig ?
Kremenik 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Kreplje 6221 Dutovlje ?
Kresnica 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah ?
Kresnice 1281 Kresnice ?
Kresniške Poljane 1281 Kresnice ?
Kresniški Vrh 1281 Kresnice ?
Kristan Vrh 3241 Podplat ?
Kriška Reber 8210 Trebnje ?
Kriška vas 1294 Višnja gora ?
Krivčevo 1242 Stahovica ?
Krivi Vrh 2233 Sv. Ana v Slovenskih Goricah ?
Krivica 3262 Prevorje ?
Krivobrdo 4227 Selca ?
Krivoglavice 8332 Gradac ?
Križ 1218 Komenda ?
Križ 6210 Sežana ?
Križ 8210 Trebnje ?
Križ 8210 Trebnje ?
Križan vrh 3256 Bistrica ob Sotli ?
Križate 1411 Izlake ?
Križe 4294 Križe ?
Križe, Novo mesto 8000 Novo mesto ?
Križe, Koprivnica 8282 Koprivnica ?
Križeča vas 2319 Poljčane ?
Križevec 3206 Stranice ?
Križevska vas, Dol pri Ljubljani 1262 Dol pri Ljubljani ?
Križevska vas, Metlika 8330 Metlika ?
Križišče, Cerknica 1380 Cerknica ?
Križmani 1337 Osilnica ?
Križna Gora 4220 Škofja Loka ?
Križni Vrh, Laporje 2318 Laporje ?
Križni Vrh, Mokronog 8230 Mokronog ?
Krka 1301 Krka ?
Krkavče 6274 Šmarje ?
Krkovo nad Faro 1336 Vas ?
Krkovo pri Karlovici 1315 Velike Lašče ?
Krmačina 8330 Metlika ?
Krmelj 8296 Krmelj ?
Krnče 1316 Ortnek ?
Krnica, Luče 3334 Luče ?
Krnica, Zgornje Gorje 4247 Zgornje Gorje ?
Krnica, Črni Kal 6275 Črni Kal ?
Krnice pri Novakih 4224 Gorenja vas ?
Kropa 4245 Kropa ?
Krsinji vrh 8210 Trebnje ?
Kršič 1242 Stahovica ?
Krška vas, Krka 1301 Krka ?
Krška vas 8262 Krška vas ?
Krško 8270 Krško ?
Krtina 8212 Velika Loka ?
Krtina, Dob pri Domžalah 1233 Dob pri Domžalah ?
Krtince 3241 Podplat ?
Krtinovica 6222 Štanjel ?
Krupa 8333 Semič ?
Krušče 1380 Cerknica ?
Krušni Vrh 8211 Dobrnič ?
Krvava Peč 1314 Rob ?
Krvavčji Vrh 8333 Semič ?
Krvavi Potok 6240 Kozina ?
Kržeti 1317 Sodražica ?
Kržišče pri Čatežu 1270 Litija ?
Kržišče, Raka 8274 Raka ?
Kubed 6272 Gradišče ?
Kukava 2256 Juršinci ?
Kukenberk 8212 Velika Loka ?
Kukmaka 1315 Velike Lašče ?
Kumen 2344 Lovrenc na Pohorju ?
Kumpolje 1274 Gabrovka ?
Kungota pri Ptuju 2325 Kidričevo ?
Kunšperk 3256 Bistrica ob Sotli ?
Kupčinji Vrh 2289 Stoperce ?
Kupljenik 4263 Bohinjska Bela ?
Kuretno 3270 Laško ?
Kušernik 2222 Jakobski Dol ?
Kuteževo 6250 Ilirska Bistrica ?
Kuzarjev Kal 8000 Novo mesto ?
Kuželj 1336 Vas ?
Kuželjevec 1303 Zagradec ?
Kvasica 8343 Dragatuš ?

L uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Labor 6273 Marezige ?
Lačaves 2276 Kog ?
Lačja vas 3331 Nazarje ?
Lačna gora 2317 Oplotnica ?
Ladja 1215 Medvode ?
Lahomno 3270 Laško ?
Lahomšek 3270 Laško ?
Lahonci 2259 Ivanjkovci ?
Lahov Greben 3273 Jurklošter ?
Lahovče 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Lahovna 3000 Celje ?
Lahovo 1385 Nova vas ?
Lajše, Gorenja vas 4224 Gorenja vas ?
Lajše, Selca 4227 Selca ?
Lancova vas pri Ptuju 2250 Ptuj ?
Lancova vas, Videm pri Ptuju 2284 Videm pri Ptuju ?
Lancovo 4240 Radovljica ?
Landek 3203 Nova Cerkev ?
Landol 6230 Postojna ?
Lanišče 1291 Škofljica ?
Laniše, Kamnik 1241 Kamnik ?
Laniše, Sovodenj 4225 Sovodenj ?
Laporje, Turjak 1311 Turjak ?
Laporje 2318 Laporje ?
Laseno 1219 Laze pri Tuhinju ?
Lasigovci 2257 Polenšak ?
Lastnič 3255 Buče ?
Lašče, Borovnica 1353 Borovnica ?
Lašče, Dvor 8361 Dvor ?
Laše 3241 Podplat ?
Laška vas pri Štorah 3220 Štore ?
Laška vas, Laško 3270 Laško ?
Laški Rovt 4264 Bohinjska Bistrica ?
Laško 3270 Laško ?
Latkova vas 3312 Prebold ?
Lavrica 1291 Škofljica ?
Lavrovec 1373 Rovte ?
Lavtarski Vrh 4000 Kranj ?
Laze nad Krko 1301 Krka ?
Laze pri Borovnici 1353 Borovnica ?
Laze pri Boštanju 8294 Boštanj ?
Laze pri Dolskem 1262 Dol pri Ljubljani ?
Laze pri Domžalah 1233 Dob pri Domžalah ?
Laze pri Dramljah 3222 Dramlje ?
Laze pri Gobniku 1274 Gabrovka ?
Laze pri Gornjem Jezeru 1384 Grahovo ?
Laze pri Kostelu 1336 Vas ?
Laze pri Oneku 1330 Kočevje ?
Laze pri Predgradu 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Laze pri Robu 1314 Rob ?
Laze pri Tuhinju 1219 Laze pri Tuhinju ?
Laze pri Vačah 1252 Vače ?
Laze v Tuhinju 1219 Laze pri Tuhinju ?
Laze, Logatec 1370 Logatec ?
Laze, Velenje 3320 Velenje ?
Laze, Gorenja vas 4224 Gorenja vas ?
Laze, Jesenice na Dolenjskem 8261 Jesenice na Dolenjskem ?
Laze, Uršna Sela 8323 Uršna Sela ?
Lazec 1319 Draga ?
Lazina 8362 Hinje ?
Laziše 3272 Rimske Toplice ?
Laznica 2341 Limbuš ?
Laže 6224 Senožeče ?
Lažiše 3224 Dobje pri Planini ?
Ledeča vas 8310 Šentjernej ?
Ledina 8290 Sevnica ?
Ledinek 2233 Sv. Ana v Slovenskih Goricah ?
Ledinica 4226 Žiri ?
Legen 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu ?
Lehen na Pohorju 2364 Ribnica na Pohorju ?
Lekmarje 3264 Sv. Štefan ?
Lemberg pri Novi Cerkvi 3203 Nova Cerkev ?
Lemberg pri Šmarju 3241 Podplat ?
Lenart nad Lušo 4227 Selca ?
Lenart pri Gornjem Gradu 3342 Gornji Grad ?
Lenart v Slovenskih Goricah 2230 Lenart v Slovenskih Goricah ?
Lepa Njiva 3330 Mozirje ?
Lepence 4264 Bohinjska Bistrica ?
Lepi Vrh 1385 Nova vas ?
Lesce 4248 Lesce ?
Lesično 3261 Lesično ?
Leskovca 3270 Laško ?
Leskovec pri Krškem 8273 Leskovec pri Krškem ?
Leskovec v Podborštu 8297 Šentjanž ?
Leskovec, Višja Gora 1294 Višnja Gora ?
Leskovec, Pragersko 2331 Pragersko ?
Leskovec, Ljubečna 3202 Ljubečna ?
Leskovec, Brusnice 8321 Brusnice ?
Leskovica pri Šmartnem 1275 Šmartno pri Litiji ?
Leskovica, Gorenja vas 4224 Gorenja vas ?
Lesno Brdo 1360 Vrhnika ?
Leščevje 1295 Ivančna Gorica ?
Leše, Sava 1282 Sava ?
Leše, Prevalje 2391 Prevalje ?
Leše, Tržič 4290 Tržič ?
Lešje, Majšperk 2322 Majšperk ?
Lešje, Škofja vas 3211 Škofja vas ?
Lešnica, Ormož 2270 Ormož ?
Lešnica, Otočec 8222 Otočec ?
Lešniški Vrh 2270 Ormož ?
Lešnjake 1380 Cerknica ?
Letenice 4204 Golnik ?
Letuš 3327 Šmartno ob Paki ?
Levanjci 2253 Destrnik ?
Levec 3301 Petrovče ?
Levič 2318 Laporje ?
Levstiki 1316 Ortnek ?
Libanja 2259 Ivanjkovci ?
Libeliče 2372 Libeliče ?
Libeliška Gora 2372 Libeliče ?
Libelj 8273 Leskovec pri Krškem ?
Liberga 1275 Šmartno pri Litiji ?
Libna 8270 Krško ?
Liboje 3301 Petrovče ?
Ličenca 3215 Loče ?
Ličine 4224 Gorenja vas ?
Limbarska Gora 1251 Moravče ?
Limbuš 2341 Limbuš ?
Limovce 1222 Trojane ?
Lindek 3213 Frankolovo ?
Lipa pri Blagovici 1223 Blagovica ?
Lipa pri Frankolovem 3213 Frankolovo ?
Lipa, Struge 1313 Struge ?
Lipa, Stranice 3206 Stranice ?
Lipce 4273 Blejska Dobrava ?
Lipe 1000 Ljubljana ?
Lipica, Škofja Loka 4220 Škofja Loka ?
Lipica, Sežana 6210 Sežana ?
Lipje 3320 Velenje ?
Liplje, Planina 6232 Planina ?
Liplje, Laze pri Tuhinju 1219 Laze pri Tuhinju ?
Lipni Dol 3270 Laško ?
Lipnica 4245 Kropa ?
Lipnik 8210 Trebnje ?
Lipoglav 3215 Loče ?
Lipovec pri Kostelu 1336 Vas ?
Lipovec pri Škofji vasi 3202 Ljubečna ?
Lipovec, Dolenja vas 1331 Dolenja vas ?
Lipovec, Grobelno 3231 Grobelno ?
Lipovec, Semič 8333 Semič ?
Lipovšica 1317 Sodražica ?
Lipsenj 1384 Grahovo ?
Lisjaki 5295 Branik ?
Litija 1270 Litija ?
Litiji 1273 Dole pri Litiji ?
Litmerk 2270 Ormož ?
Livold 1330 Kočevje ?
Ljubečna 3202 Ljubečna ?
Ljubež v Lazih 1273 Dole pri Litiji ?
Ljubgojna 1354 Horjul ?
Ljubično 2319 Poljčane ?
Ljubija 3330 Mozirje ?
Ljubljana - Dobrunje 1261 Ljubljana - Dobrunje ?
Ljubljana - Šentvid 1210 Ljubljana - Šentvid ?
Ljubljana Šmartno 1211 Ljubljana Šmartno 1211
Ljubljana 1000 Ljubljana ?
Ljubnica 3205 Vitanje ?
Ljubno ob Savinji 3333 Ljubno ob Savinji ?
Ljubno, Podnart 4244 Podnart ?
Ljubstava 2284 Videm pri Ptuju ?
Lobček 1290 Grosuplje ?
Lobnica 2342 Ruše ?
Loče, Šmartno v Rožni Dolini 3201 Šmartno v Rožni Dolini ?
Loče 3215 Loče ?
Loče, Dobova 8257 Dobova ?
Ločica ob Savinji 3313 Polzela ?
Ločica pri Vranskem 3305 Vransko ?
Ločič 2254 Trnovska vas ?
Ločki Vrh, Benedikt 2234 Benedikt ?
Ločki Vrh, Destrnik 2253 Destrnik ?
Log nad Škofjo Loko 4220 Škofja Loka ?
Log pri Brezovici 1351 Brezovica pri Ljubljani ?
Log pri Polhovem gradcu 1355 Polhov gradec ?
Log pri Žužemberku 8360 Žužemberk ?
Log v Bohinju 4264 Bohinjska Bistrica ?
Log, Blagovica 1223 Blagovica ?
Log, Bistrica ob Dravi 2345 Bistrica ob Dravi ?
Log, Rogatec 3252 Rogatec ?
Log, Kranjska Gora 4280 Kranjska Gora ?
Log, Mokronog 8230 Mokronog ?
Log, Boštanj 8294 Boštanj ?
Logarji 1315 Velike Lašče ?
Logarska dolina 3335 Solčava ?
Logatec 1370 Logatec ?
Lohače 6230 Postojna ?
Loka pri Dobrni 3204 Dobrna ?
Loka pri Framu 2313 Fram ?
Loka pri Mengešu 1234 Mengeš ?
Loka pri Zidanem Mostu 1434 Loka pri Zidanem Mostu ?
Loka pri Žusmu 3223 Loka pri Žusmu ?
Loka 8310 Šentjernej ?
Loka, Starše 2205 Starše ?
Loka, Tržič 4290 Tržič ?
Loka, Črni Kal 6275 Črni Kal ?
Lokanja vas 2310 Slovenska Bistrica ?
Lokarje 3230 Šentjur ?
Lokavec, Zgornja Velka 2213 Zgornja Velka ?
Lokavec, Rimske Toplice 3272 Rimske Toplice ?
Loke pri Mozirju 3330 Mozirje ?
Loke pri Planini 3225 Planina pri Sevnici ?
Loke v Tuhinju 1219 Laze pri Tuhinju ?
Loke, Tabor 3304 Tabor ?
Loke, Leskovec pri Krškem 8273 Leskovec pri Krškem ?
Loke, Straža 8351 Straža ?
Lokev 6219 Lokev ?
Lokovica, Prevalje 2391 Prevalje ?
Lokovica, Šoštanj 3325 Šoštanj ?
Lokovina 3204 Dobrna ?
Lokrovec 3000 Celje ?
Lokve pri Dobrniču 8211 Dobrnič ?
Lokve, Brestanica 8280 Brestanica ?
Lokve, Črnomelj 8340 Črnomelj ?
Lom nad Volčo 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Lom pod Storžičem 4290 Tržič ?
Lom, Mežica 2392 Mežica ?
Lomno 8270 Krško ?
Lončarjev Dol 8290 Sevnica ?
Lopaca 3262 Prevorje ?
Lopar 6273 Marezige ?
Lopata 3000 Celje ?
Lopata, Hinje 8362 Hinje ?
Lopatnik pri Velenju 3320 Velenje ?
Loperšice 2270 Ormož ?
Lormanje 2230 Lenart v Slovenskih Goricah ?
Loška Gora pri Zrečah 3214 Zreče ?
Loška vas 8350 Dolenjske Toplice ?
Loški Potok 1318 Loški Potok ?
Lovnik 2319 Poljčane ?
Lovranovo 1385 Nova vas ?
Lovrenc na Dravskem polju 2324 Lovrenc na Dravskem Polju ?
Lovrenc na Pohorju 2344 Lovrenc na Pohorju ?
Lovsko Brdo 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Lož 1386 Stari trg pri Ložu ?
Ložane 2231 Pernica ?
Lože 3272 Rimske Toplice ?
Ložec 1337 Osilnica ?
Ložina 2286 Podlehnik ?
Ložnica pri Žalcu 3310 Žalec ?
Ložnica, Makole 2321 Makole ?
Ložnica, Velenje 3320 Velenje ?
Lucija, Portorož 6320 Portorož ?
Lučarjev Kal 1295 Ivančna Gorica ?
Luče 1290 Grosuplje ?
Luče 3334 Luče ?
Ludranski vrh 2393 Črna na Koroškem ?
Lukanja 2317 Oplotnica ?
Lukini 6272 Gradišče ?
Lukovec, Gabrovka 1274 Gabrovka ?
Lukovec, Štanjel 6222 Štanjel ?
Lukovec, Boštanj 8294 Boštanj ?
Lukovek 8210 Trebnje ?
Lukovica pri Brezovici 1351 Brezovica pri Ljubljani ?
Lukovica pri Domžalah 1225 Lukovica ?
Lukovica 1225 Lukovica ?
Lunovec 2274 Velika Nedelja ?
Lupinica 1275 Šmartno pri Litiji ?
Lušečka vas 2319 Poljčane ?
Lutrje 3232 Ponikva ?
Lutrško selo 8222 Otočec ?
Luža 8211 Dobrnič ?
Lužarji 1385 Nova vas ?
Luže 4212 Visoko ?

M uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Mačji Dol 8212 Velika Loka ?
Mački, Rob 1314 Rob ?
Mačkovec pri Dvoru 8361 Dvor ?
Mačkovec pri Suhorju 8331 Suhor ?
Mačkovec pri Škocjanu 8275 Škocjan ?
Mačkovec, Kočevje 1330 Kočevje ?
Mačkovec, Šentrupert 3271 Šentrupert ?
Mačkovec, Velika Loka 8212 Velika Loka ?
Mahneti 1382 Begunje pri Cerknici ?
Mahniči 6222 Štanjel ?
Mahovnik 1330 Kočevje ?
Majcni 6210 Sežana ?
Majski Vrh 2284 Videm pri Ptuju ?
Majšperk 2322 Majšperk ?
Makole 2321 Makole ?
Makoše 1331 Dolenja vas ?
Mala Brda 6225 Hruševje ?
Mala Breza 3271 Šentrupert ?
Mala Bukovica 6250 Ilirska Bistrica ?
Mala Cikava 8000 Novo mesto ?
Mala Dobrava 1295 Ivančna gorica ?
Mala Dolina 8261 Jesenice na Dolenjskem ?
Mala Goba 1273 Dole pri Litiji ?
Mala Gora, Stara Cerkev 1332 Stara Cerkev ?
Mala Gora, Stranice 3206 Stranice ?
Mala Goričica 1295 Ivančna Gorica ?
Mala Hubajnica 8293 Studenec ?
Mala Ilova Gora 1312 Videm - Dobrepolje ?
Mala Kostrevnica 1275 Šmartno pri Litiji ?
Mala Lahinja 8343 Dragatuš ?
Mala Lašna 1225 Lukovica ?
Mala Ligojna 1360 Vrhnika ?
Mala Loka pri Višnji Gori 1294 Višnja Gora ?
Mala Loka, Domžale 1230 Domžale ?
Mala Loka, Velika Loka 8212 Velika Loka ?
Mala Mislinja 2382 Mislinja ?
Mala Pirešica 3301 Petrovče ?
Mala Pristava, Šmarje pri Jelšah 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Mala Pristava, Pivka 6257 Pivka ?
Mala Račna 1290 Grosuplje ?
Mala Sela, Vače 1252 Vače ?
Mala Sela, Adlešiči 8341 Adlešiči ?
Mala Slevica 1315 Velike Lašče ?
Mala Stara vas 1290 Grosuplje ?
Mala Strmica 8220 Šmarješke Toplice ?
Mala Ševnica 8210 Trebnje ?
Mala Štanga 1275 Šmartno pri Litiji ?
Mala Varnica 2285 Zgornji Leskovec ?
Mala vas pri Grosupljem 1290 Grosuplje ?
Mala vas, Videm - Dobrepolje 1312 Videm - Dobrepolje ?
Mala vas, Gorišnica 2272 Gorišnica ?
Malahorna 2317 Oplotnica ?
Male Braslovče 3314 Braslovče ?
Male Brusnice 8321 Brusnice ?
Male Češnjice 1296 Šentvid pri Stični ?
Male Dole pri Strehanji vasi 8213 Veliki Gaber ?
Male Dole pri Temenici 1296 Šentvid pri Stični ?
Male Dole, Vojnik 3212 Vojnik ?
Male Grahovše 3270 Laško ?
Male Kompolje 1295 Ivančna Gorica ?
Male Lašče 1315 Velike Lašče ?
Male Lese 1301 Krka ?
Male Lipljene 1311 Turjak ?
Male Loče 6244 Podgrad ?
Male Pece 1296 Šentvid pri Stični ?
Male Poljane 8220 Šmarješke Toplice ?
Male Rebrce 1303 Zagradec ?
Male Rodne 3250 Rogaška Slatina ?
Male Vinice 1317 Sodražica ?
Male Vodenice 8311 Kostanjevica na Krki ?
Male Vrhe 1295 Ivančna Gorica ?
Malečnik 2000 Maribor ?
Malence 8311 Kostanjevica na Krki ?
Malenska vas 8216 Mirna Peč ?
Malenski Vrh 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Mali Ban 8310 Šentjernej ?
Mali Brebrovnik 2259 Ivanjkovci ?
Mali Breg 3215 Loče ?
Mali Cerovec 8000 Novo mesto ?
Mali Cirknik, Krška vas 8262 Krška vas ?
Mali Cirnik pri Šentjanžu 8297 Šentjanž ?
Mali Dol, Jakobski Dol 2222 Jakobski Dol ?
Mali Dol, Komen 6223 Komen ?
Mali Gaber 8213 Veliki Gaber ?
Mali Hrib 1219 Laze pri Tuhinju ?
Mali Jelnik 1223 Blagovica ?
Mali Kal, Šentvid pri Stični 1296 Šentvid pri Stični ?
Mali Kal, Mirna Peč 8216 Mirna Peč ?
Mali Kamen 8281 Senovo ?
Mali Konec 1290 Grosuplje ?
Mali Koren 8274 Raka ?
Mali Korinj 1303 Zagradec ?
Mali Lipoglav 1293 Šmarje - Sap ?
Mali Lipovec 8361 Dvor ?
Mali Ločnik 1311 Turjak ?
Mali Log 1318 Loški Potok ?
Mali Nerajec 8343 Dragatuš ?
Mali Obrež 8257 Dobova ?
Mali Okič 2282 Cirkulane ?
Mali Orehek 8000 Novo mesto ?
Mali Osolnik 1311 Turjak ?
Mali Otok 6230 Postojna ?
Mali Podljuben 8000 Novo mesto ?
Mali Podlog 8273 Leskovec pri Krškem ?
Mali Rakitovec 1223 Blagovica ?
Mali Rigelj 8350 Dolenjske Toplice ?
Mali Slatnik 8000 Novo mesto ?
Mali Trn 8270 Krško ?
Mali Videm 8212 Velika Loka ?
Mali Vrh pri Prežganju 1000 Ljubljana ?
Mali Vrh pri Šmarju 1293 Šmarje - Sap ?
Mali Vrh, Šmartno ob Paki 3327 Šmartno ob Paki ?
Mali Vrh, Mirna Peč 8216 Mirna Peč ?
Mali Vrh, Globoko 8254 Globoko ?
Malija 6310 Izola ?
Maline pri Štrekljevcu 8333 Semič ?
Maline, Trebelno 8231 Trebelno ?
Malinišče 1337 Osilnica ?
Malkovec 8210 Trebnje ?
Malna 2223 Jurovski Dol ?
Malni 1385 Nova vas ?
Malo Črnelo 1295 Ivančna Gorica ?
Malo Globoko 1303 Zagradec ?
Malo Hudo 1295 Ivančna Gorica ?
Malo Lešče 8330 Metlika ?
Malo Lipje 8360 Žužemberk ?
Malo Mlačevo 1290 Grosuplje ?
Malo Mraševo 8312 Podbočje ?
Malo Naklo 4202 Naklo ?
Malo Tinje 2316 Zgornja Ložnica ?
Malo Trebeljevo 1000 Ljubljana ?
Malo Ubeljsko 6225 Hruševje ?
Mamolj 1272 Polšnik ?
Manžan 6000 Koper ?
Marezige 6273 Marezige ?
Maribor 2000 Maribor ?
Marija Dobje 3222 Dramlje ?
Marija Gadrec 3270 Laško ?
Marija Reka 3312 Prebold ?
Marijina vas 3273 Jurklošter ?
Marinča vas 1303 Zagradec ?
Marinčki 1314 Rob ?
Marindol 8341 Adlešiči ?
Marjeta na Dravskem Polju 2206 Marjeta na Dravskem Polju ?
Markečica 2317 Oplotnica ?
Markovci 2281 Markovci ?
Markovec 1386 Stari trg pri Ložu ?
Markovo 1241 Kamnik ?
Markovščina 6242 Materija ?
Marolče 1316 Ortnek ?
Maršiči, Ortnek 1316 Ortnek ?
Maršiči, Gradišče 6272 Gradišče ?
Martinj Vrh 4228 Železniki ?
Martinja vas pri Mokronogu 8230 Mokronog ?
Martinja vas, Velika Loka 8212 Velika Loka ?
Martinjak 1380 Cerknica ?
Mašelj 8333 Semič ?
Matavun 6215 Divača ?
Matena 1292 Ig ?
Matenja vas 6258 Prestranek ?
Materija 6242 Materija ?
Matke 3312 Prebold ?
Mavčiče 4211 Mavčiče ?
Mavrc 1336 Vas ?
Mavrlen 8340 Črnomelj ?
Medlog 3000 Celje ?
Medno 1210 Ljubljana - Šentvid ?
Medribnik 2282 Cirkulane ?
Medvedce 2322 Majšperk ?
Medvedica pri Turjaku 1311 Turjak ?
Medvedica, Grosuplje 1290 Grosuplje ?
Medvedje Brdo 1373 Rovte ?
Medvedjek 1315 Velike Lašče ?
Medvedjek 8213 Veliki Gaber ?
Medvode 1215 Medvode ?
Meglenik 8210 Trebnje ?
Meja, Mavčiče 4211 Mavčiče ?
Meje 2282 Cirkulane ?
Mekinje nad Stično 1295 Ivančna Gorica ?
Mekinje, Kamnik 1241 Kamnik ?
Meliše 3333 Ljubno ob Savinji ?
Meljski Hrib 2000 Maribor ?
Mengeš 1234 Mengeš ?
Meniška vas 8350 Dolenjske Toplice ?
Merče 6210 Sežana ?
Mereče 6250 Ilirska Bistrica ?
Mestinje 3241 Podplat ?
Mestni Vrh 2250 Ptuj ?
Metava 2000 Maribor ?
Metlika 8330 Metlika ?
Metnaj 1295 Ivančna Gorica ?
Metni Vrh 8290 Sevnica ?
Metulje 1385 Nova vas ?
Mevce 1295 Ivančna gorica ?
Mevkuž 4247 Zgornje Gorje ?
Mezgovci ob Pesnici 2252 Dornava ?
Mezgovci, Sv. Tomaž 2258 Sv. Tomaž ?
Mežica 2392 Mežica ?
Migojnice 3302 Griže ?
Migolica 8233 Mirna ?
Migolska Gora 8233 Mirna ?
Mihalovci 2259 Ivanjkovci ?
Mihalovec 8257 Dobova ?
Mihelca 1275 Šmartno pri Litiji ?
Mihele 6240 Kozina ?
Mihelja vas 8340 Črnomelj ?
Mihovce 2326 Cirkovce ?
Mihovci pri Veliki Nedelji 2274 Velika Nedelja ?
Mihovec 8000 Novo mesto ?
Mihovica 8310 Šentjernej ?
Miklavž na Dravskem Polju 2204 Miklavž na Dravskem Polju ?
Miklavž pri Ormožu 2275 Miklavž pri Ormožu ?
Miklavž pri Taboru 3304 Tabor ?
Mikote 8274 Raka ?
Milava 1380 Cerknica ?
Miliči 8341 Adlešiči ?
Milje 4212 Visoko ?
Mirke 1360 Vrhnika ?
Mirna Peč 8216 Mirna Peč ?
Mirna vas 8231 Trebelno ?
Mirna 8233 Mirna ?
Mirtoviči 1337 Osilnica ?
Misliče 6217 Vremski Britof ?
Mislinja 2382 Mislinja ?
Mislinjska Dobrava 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu ?
Mišače 4246 Kamna Gorica ?
Mišji Dol 1275 Šmartno pri Litiji ?
Mlače 3215 Loče ?
Mladje 8312 Podbočje ?
Mlaka nad Lušo 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Mlaka pri Kočevju 1332 Stara Cerkev ?
Mlaka pri Kočevski Reki 1338 Kočevska Reka ?
Mlaka pri Kranju 4000 Kranj ?
Mlaka, Komenda 1218 Komenda ?
Mlaka, Begunje na Gorenjskem 4275 Begunje na Gorenjskem ?
Mlake, Muta 2366 Muta ?
Mlake, Gradac 8332 Gradac ?
Mleščevo 1295 Ivančna Gorica ?
Močile, Stari trg ob Kolpi 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Močile, Šmarje pri Jelšah 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Močna 2231 Pernica ?
Močvirje 8275 Škocjan ?
Modraže 2319 Poljčane ?
Modrič, Oplotnica 2317 Oplotnica ?
Modrič, Laško 3270 Laško ?
Mohorje 1314 Rob ?
Mojstrana 4281 Mojstrana ?
Mokronog 8230 Mokronog ?
Montinjan 6273 Marezige ?
Morava 1338 Kočevska reka ?
Moravče pri Gabrovki 1274 Gabrovka ?
Moravče 1251 Moravče ?
Moravška Gora 1274 Gabrovka ?
Morje, Fram 2313 Fram ?
Most 8230 Mokronog ?
Moste, Komenda 1218 Komenda ?
Moste, Žirovnica 4274 Žirovnica ?
Mostec 8257 Dobova ?
Mostečno 2321 Makole ?
Mostje 2256 Juršinci ?
Mošanjci 2272 Gorišnica ?
Moše 1216 Smlednik ?
Mošenik pri Savi 1282 Sava ?
Mošenik, Moravče 1251 Moravče ?
Moškrin 4220 Škofja Loka ?
Mošnje 4240 Radovljica ?
Motnik 1221 Motnik ?
Moverna vas 8333 Semič ?
Movraž 6272 Gradišče ?
Mozelj 1330 Kočevje ?
Mozirje 3330 Mozirje ?
Mramorovo pri Lužarjih 1385 Nova vas ?
Mramorovo pri Pajkovem 1385 Nova vas ?
Mrčna sela 8282 Koprivnica ?
Mrše 6242 Materija ?
Mršeča vas 8310 Šentjernej ?
Mrtovec 8294 Boštanj ?
Mrtvice, Stara Cerkev 1332 Stara Cerkev ?
Mrtvice, Leskovec pri Krškem 8273 Leskovec pri Krškem ?
Mrzla Luža 8212 Velika Loka ?
Mrzla Planina 8292 Zabukovje ?
Mrzlava vas 8262 Krška vas ?
Mrzli Vrh 4226 Žiri ?
Mrzlo Polje, Ivančna Gorica 1295 Ivančna Gorica ?
Mrzlo Polje, Jurklošter 3273 Jurklošter ?
Muhabran 8212 Velika Loka ?
Mulhe 1275 Šmartno pri Litiji ?
Muljava 1295 Ivančna Gorica ?
Murave 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Murentinci 2272 Gorišnica ?
Muta 2366 Muta ?

N uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Na Logu 4220 Škofja Loka ?
Nadanje Selo 6257 Pivka ?
Nadbišec 2232 Voličina ?
Nadgrad 2317 Oplotnica ?
Nadlesk 1386 Stari trg pri Ložu ?
Nadole 2287 Žetale ?
Nadrožica 6223 Komen ?
Naklo 4202 Naklo ?
Naklo, Divača 6215 Divača ?
Naklo, Črnomelj 8340 Črnomelj ?
Naraplje 2322 Majšperk ?
Naredi 1314 Rob ?
Narin 6257 Pivka ?
Nasirec 6240 Kozina ?
Nasovče 1218 Komenda ?
Navrški vrh 2360 Ravne na Koroškem ?
Nazarje 3331 Nazarje ?
Nebova 2000 Maribor ?
Negastrn 1251 Moravče ?
Negovski Vrh 2234 Benedikt ?
Nemilje 4201 Zgornja Besnica ?
Nemška Gora 8273 Leskovec pri Krškem ?
Nemška Loka 1330 Kočevje ?
Nemška vas na Blokah 1385 Nova vas ?
Nemška vas, Ribnica 1310 Ribnica ?
Nemška vas, Leskovec pri Krškem 8273 Leskovec pri Krškem ?
Nemški Rovt 4264 Bohinjska Bistrica ?
Nestoplja vas 8333 Semič ?
Neverke 6256 Košana ?
Nevlje 1241 Kamnik ?
Nezbiše 3253 Pristava pri Mestinju ?
Nimno 3253 Pristava pri Mestinju ?
Nizka 3332 Rečica ob Savinji ?
Niževec 1353 Borovnica ?
Njiverce 2325 Kidričevo ?
Njivica 4201 Zgornja Besnica ?
Nomenj 4264 Bohinjska Bistrica ?
Noše 4243 Brezje ?
Notranje Gorice 1357 Notranje Gorice ?
Nova Cerkev 3203 Nova Cerkev ?
Nova Gora nad Slovensko Bistrico 2310 Slovenska Bistrica ?
Nova Gora, Gabrovka 1274 Gabrovka ?
Nova Gora, Krško 8270 Krško ?
Nova Lipa 8344 Vinica ?
Nova Oselica 4225 Sovodenj ?
Nova sela 1336 Vas ?
Nova Sušica 6256 Košana ?
Nova Štifta 1317 Sodražica ?
Nova vas nad Dragonjo 6333 Sečovlje ?
Nova vas ob Sotli 8259 Bizeljsko ?
Nova vas pri Jelšanah 6254 Jelšane ?
Nova vas pri Konjicah 3210 Slovenske Konjice ?
Nova vas pri Lescah 4240 Radovljica ?
Nova vas pri Markovcih 2281 Markovci ?
Nova vas pri Mokricah 8261 Jesenice na Dolenjskem ?
Nova vas pri Šmarju 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Nova vas pri Višnji gori 1294 Višnja gora ?
Nova vas 1385 Nova vas ?
Nova vas, Štanjel 6222 Štanjel ?
Novake, Poljčane 2319 Poljčane ?
Novake, Nova Cerkev 3203 Nova Cerkev ?
Novake, Golnik 4204 Golnik ?
Nove Ložine 1332 Stara Cerkev ?
Novi Kot 1319 Draga ?
Novi Lazi 1338 Kočevska Reka ?
Novi Pot 1317 Sodražica ?
Novi Svet 1372 Hotedršica ?
Novi Vrh 2213 Zgornja Velka ?
Novinci 2255 Vitomarci ?
Novo Celje 3301 Petrovče ?
Novo mesto 8000 Novo mesto ?
Novo Tepanje 3210 Slovenske Konjice ?
Novokračine 6254 Jelšane ?
Nožed 6310 Izola ?
Nožice 1235 Radomlje ?

O uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Občice 8350 Dolenjske Toplice ?
Občine 8211 Dobrnič ?
Obla Gorica 1275 Šmartno pri Litiji ?
Obolno 1295 Ivančna Gorica ?
Obrat 2234 Benedikt ?
Obrež 2277 Središče ob Dravi ?
Obrh pri Dragatušu 8343 Dragatuš ?
Obrh 8350 Dolenjske Toplice ?
Obrne 4263 Bohinjska Bela ?
Obrov 6243 Obrov ?
Obrše 1225 Lukovica ?
Obržje 8261 Jesenice na Dolenjskem ?
Ocizla 6240 Kozina ?
Odrga 8210 Trebnje ?
Ogljenšak 2314 Zgornja Polskava ?
Ogorevc 3220 Štore ?
Ogulin 8344 Vinica ?
Ohonica 1353 Borovnica ?
Ojstri Vrh 4228 Železniki ?
Ojstrica 2370 Dravograd ?
Ojstriška vas 3304 Tabor ?
Ojstro 3270 Laško ?
Okljuka 8332 Gradac ?
Oklukova Gora 8253 Artiče ?
Okonina 3333 Ljubno ob Savinji ?
Okoška Gora 2317 Oplotnica ?
Okrog pri Motniku 1219 Laze pri Tuhinju ?
Okrog, Gabrovka 1274 Gabrovka ?
Okrog, Ponikva 3232 Ponikva ?
Okrog, Šentrupert 8232 Šentrupert ?
Okroglo, Stahovica 1242 Stahovica ?
Okroglo, Naklo 4202 Naklo ?
Olač 2201 Zgornja Kunguta ?
Olešče 3270 Laško ?
Olika 6272 Gradišče ?
Olimje 3254 Podčetrtek ?
Omota 8333 Semič ?
Onek 1330 Kočevje ?
Onkraj Meže 2392 Mežica ?
Opale 4226 Žiri ?
Opalkovo 1315 Velike Lašče ?
Oplotnica 2317 Oplotnica ?
Orehek pri Materiji 6242 Materija ?
Orehek, Prestranek 6258 Prestranek ?
Orehova vas 2312 Orehova vas ?
Orehovec, Pristava pri Mestinju 3253 Pristava pri Mestinju ?
Orehovec, Kostanjevica na Krki 8311 Kostanjevica na Krki ?
Orehovica 8310 Šentjernej ?
Orehovlje 4000 Kranj ?
Orehovo 8290 Sevnica ?
Orešje na Bizeljskem 8259 Bizeljsko ?
Orešje nad Sevnico 8290 Sevnica ?
Orešje, Šmarješke Toplice 8220 Šmarješke Toplice ?
Orkljevec 8216 Mirna Peč ?
Orla vas 3314 Braslovče ?
Orlaka 8360 Žužemberk ?
Orle 1291 Škofljica ?
Orlek 6210 Sežana ?
Ormož 2270 Ormož ?
Ornuška vas 8231 Trebelno ?
Orova vas 3313 Polzela ?
Ortnek 1316 Ortnek ?
Ortnice 3255 Buče ?
Osek 2235 Sv. Trojica v Slovenskih Goricah ?
Osenca 3221 Teharje ?
Osilnica 1337 Osilnica ?
Oskoršnica 8333 Semič ?
Oskrt 1336 Vas ?
Oslica 1295 Ivančna Gorica ?
Osluševci 2273 Podgorci ?
Osojnica 4226 Žiri ?
Osojnik, Železniki 4228 Železniki ?
Osojnik, Semič 8333 Semič ?
Osolnik, Medvode 1215 Medvode ?
Osp 6275 Črni Kal ?
Osrečje 8275 Škocjan ?
Osredek nad Stično 1295 Ivančna Gorica ?
Osredek pri Cerknici 1380 Cerknica ?
Osredek pri Dobrovi 1356 Dobrova ?
Osredek pri Hubajnici 8293 Studenec ?
Osredek pri Krmelju 8297 Šentjanž ?
Osredek pri Podsredi 3257 Podsreda ?
Osredek pri Trški Gori 8270 Krško ?
Osredek pri Zrečah 3214 Zreče ?
Osredek, Podkum 1414 Podkum ?
Osredek, Šentjur 3230 Šentjur ?
Osredke 1262 Dol pri Ljubljani ?
Ostrog 8310 Šentjernej ?
Ostrovica 6217 Vremski Britof ?
Ostrožnik 8230 Mokronog ?
Ostrožno Brdo 6255 Prem ?
Ostrožno pri Ločah 3215 Loče ?
Ostrožno pri Ponikvi 3232 Ponikva ?
Ošelj 2315 Šmartno na Pohorju ?
Oševek pri Kamniku 1241 Kamnik ?
Oštrc 8311 Kostanjevica na Krki ?
Otavice 1310 Ribnica ?
Otavnik 8210 Trebnje ?
Otemna 3201 Šmartno v Rožni Dolini ?
Otiški vrh 2373 Šentjanž pri Dravogradu ?
Otočec 8222 Otočec ?
Otok 1384 Grahovo ?
Otok, Gradac 8332 Gradac ?
Otonica 1382 Begunje pri Cerknici ?
Otoše 4244 Podnart ?
Otovec 8340 Črnomelj ?
Ovsiše 4244 Podnart ?
Ožbalt 2361 Ožbalt ?

P uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Pacinje 2252 Dornava ?
Padeški Vrh 3214 Zreče ?
Padež, Podkum 1414 Podkum ?
Padež, Laško 3270 Laško ?
Padna 6333 Sečovlje ?
Padovo pri fari 1336 Vas ?
Padovo pri Osilnici 1337 Osilnica ?
Paha 8222 Otočec ?
Paka pri Predgradu 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Paka pri Velenju 3320 Velenje ?
Paka, Struge 1313 Struge ?
Paka, Mislinja 2382 Mislinja ?
Paka, Vitanje 3205 Vitanje ?
Pako 1353 Borovnica ?
Palčje 6257 Pivka ?
Paloviče 4290 Tržič ?
Pameče 2380 Slovenj Gradec ?
Pance 1293 Šmarje - Sap ?
Paneče 3273 Jurklošter ?
Pangrč Grm 8321 Brusnice ?
Pangršica 4204 Golnik ?
Papeži 1337 Osilnica ?
Papirnica, Škofja Loka 4220 Škofja Loka ?
Paradišče 1293 Šmarje - Sap ?
Paradiž 2282 Cirkulane ?
Parecag 6333 Sečovlje ?
Paridol 3224 Dobje pri Planini ?
Parižlje 3314 Braslovče ?
Parje 6257 Pivka ?
Parož 3204 Dobrna ?
Paška vas 3327 Šmartno ob Paki ?
Paški Kozjak 3320 Velenje ?
Paunoviči 8341 Adlešiči ?
Pavla vas 8210 Trebnje ?
Pavlica 6244 Podgrad ?
Pavlova vas 8255 Pišece ?
Pavlovci 2270 Ormož ?
Pavlovski Vrh 2259 Ivanjkovci ?
Pece 1290 Grosuplje ?
Pecelj 3255 Buče ?
Peč, Grosuplje 1290 Grosuplje ?
Peče 1251 Moravče ?
Pečica, Podplat 3241 Podplat ?
Pečice, Gabrovka 1274 Gabrovka ?
Pečice, Podsreda 3257 Podsreda ?
Pečje 8290 Sevnica ?
Pečke 2321 Makole ?
Pečki 1314 Rob ?
Pečovje 3220 Štore ?
Pečovnik 3000 Celje ?
Pekel 8210 Trebnje ?
Pekel, Pesnica pri Mariboru 2211 Pesnica pri Mariboru ?
Pekre 2341 Limbuš ?
Penoje 3215 Loče ?
Pepelno 3201 Šmartno v Rožni Dolini ?
Peračica 4243 Brezje ?
Perišče 8261 Jesenice na Dolenjskem ?
Pernica 2231 Pernica ?
Pernice 2366 Muta ?
Perniki 4247 Zgornje Gorje ?
Pernovo 3310 Žalec ?
Perovec 3210 Slovenske Konjice ?
Perovo 1316 Ortnek ?
Perudina 8344 Vinica ?
Pesje 8270 Krško ?
Pesnica pri Mariboru 2211 Pesnica pri Mariboru ?
Pesnica 2201 Zgornja Kunguta ?
Pesniški Dvor 2211 Pesnica pri Mariboru ?
Pestike 2283 Zavrč ?
Peščeni Vrh 2236 Cerkvenjak ?
Peščenik 1294 Višnja Gora ?
Petane 8000 Novo mesto ?
Petelinje, Dol pri Ljubljani 1262 Dol pri Ljubljani ?
Petelinje, Pivka 6257 Pivka ?
Petelinjek pri Ločah 3215 Loče ?
Petelinjek, Novo mesto 8000 Novo mesto ?
Petkovec 1373 Rovte ?
Petrina 1336 Vas ?
Petrinci 1317 Sodražica ?
Petrinje 6240 Kozina ?
Petrova vas 8340 Črnomelj ?
Petrovče 3301 Petrovče ?
Petrušna vas 1296 Šentvid pri Stični ?
Pevno 4220 Škofja Loka ?
Pijava Gora 8274 Raka ?
Pijava Gorica 1291 Škofljica ?
Pijavice 8210 Trebnje ?
Pijovci 3241 Podplat ?
Pikovnik 1380 Cerknica ?
Pilštanj 3261 Lesično ?
Piran 6330 Piran ?
Pirče 1336 Vas ?
Pirešica 3320 Velenje ?
Pirmane 1380 Cerknica ?
Piršenbreg 8254 Globoko ?
Pirševo 1219 Laze pri Tuhinju ?
Pisari 6272 Gradišče ?
Pišece 8255 Pišece ?
Pivka 6257 Pivka ?
Pivola 2311 Hoče ?
Placar 2253 Destrnik ?
Placerovci 2272 Gorišnica ?
Planica, Fram 2313 Fram ?
Planica, Kranj 4000 Kranj ?
Planina na Pohorju 3214 Zreče ?
Planina nad Horjulom 4224 Gorenja vas ?
Planina pod Golico 4270 Jesenice ?
Planina pod Šumikom 2315 Šmartno na Pohorju ?
Planina pri Ivančni Gorici 1295 Ivančna Gorica ?
Planina pri Raki 8274 Raka ?
Planina pri Sevnici 3225 Planina pri Sevnici ?
Planina v Podbočju 8312 Podbočje ?
Planina 3333 Ljubno ob Savinji ?
Planina 1336 Vas ?
Planina, Planina 6232 Planina ?
Planina, Črnomelj 8340 Črnomelj ?
Planinca, Preserje 1352 Preserje ?
Planinca, Šentjur 3230 Šentjur ?
Planinska vas 3225 Planina pri Sevnici ?
Planinska Vrh 3225 Planina pri Sevnici ?
Planjsko 2322 Majšperk ?
Plat Podkraj pri Mežici 2392 Mežica ?
Plat 3250 Rogaška Slatina ?
Platinovec 3231 Grobelno ?
Plavje 6281 Škofije ?
Plavši Rovt 4270 Jesenice ?
Plazovje 3270 Laško ?
Plemberk 8322 Stopiče ?
Ples 3256 Bistrica ob Sotli ?
Ples 1251 Moravče ?
Pleš 8362 Hinje ?
Pleše 1291 Škofljica ?
Plešivec 3320 Velenje ?
Plešivica pri Žalni 1290 Grosuplje ?
Plešivica, Notranje Gorice 1357 Notranje Gorice ?
Plešivica, Ivanjkovci 2259 Ivanjkovci ?
Plešivica, Sežana 6210 Sežana ?
Plešivica, Žužemberk 8360 Žužemberk ?
Pleterje, Lovrenc na Dravskem polju 2324 Lovrenc na Dravskem polju ?
Pleterje, Zdole 8272 Zdole ?
Pletovarje 3222 Dramlje ?
Plintovec 2201 Zgornja Kunguta ?
Pliskovica 6221 Dutovlje ?
Plodršnica 2222 Jakobski Dol ?
Plosovo 1315 Velike Lašče ?
Pluska 8210 Trebnje ?
Pobegi 6276 Pobegi ?
Podbrežje 2000 Maribor ?
Podbrežje 2284 Videm pri Ptuju ?
Počehova 2000 Maribor ?
Počenik 2222 Jakobski Dol ?
Podbeže 6250 Ilirska Bistrica ?
Podblica 4201 Zgornja Besnica ?
Podboč 2319 Poljčane ?
Podbočje 8312 Podbočje ?
Podboršt pri Komendi 1218 Komenda ?
Podboršt, Šentvid pri Stični 1296 Šentvid pri Stični ?
Podboršt, Šentjanž 8297 Šentjanž ?
Podbreg 1219 Laze pri Tuhinju ?
Podbrezje 4202 Naklo ?
Podbrež 3210 Slovenske Konjice ?
Podbreže 6210 Sežana ?
Podbrežje 8341 Adlešiči ?
Podbukovje pri Vačah 1252 Vače ?
Podbukovje, Krka 1301 Krka ?
Podcerkev 1386 Stari trg pri Ložu ?
Podčetrtek 3254 Podčetrtek ?
Poden 1336 Vas ?
Podgaj 3232 Ponikva ?
Podgora pri Dolskem 1262 Dol pri Ljubljani ?
Podgora pri Ložu 1386 Stari trg pri Ložu ?
Podgora pri Zlatem polju 1225 Lukovica ?
Podgora, Videm - Dobrepolje 1312 Videm - Dobrepolje ?
Podgora, Kotlje 2394 Kotlje ?
Podgora, Šmartno ob Paki 3327 Šmartno ob Paki ?
Podgora, Gorenja vas 4224 Gorenja vas ?
Podgora, Straža 8351 Straža ?
Podgorci 2273 Podgorci ?
Podgorica pri Pečah 1251 Moravče ?
Podgorica pri Podtaboru 1290 Grosuplje ?
Podgorica pri Šmarju 1293 Šmarje - Sap ?
Podgorica, Videm - Dobrepolje 1312 Videm - Dobrepolje ?
Podgorica, Sevnica 8290 Sevnica ?
Podgorje ob Sevnični 8292 Zabukovje ?
Podgorje pod Čerinom 3213 Frankolovo ?
Podgorje pri Letušu 3327 Šmartno ob Paki ?
Podgorje pri Pišecah 8255 Pišece ?
Podgorje pri Slovenj Gradcu 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu ?
Podgorje, Kamnik 1241 Kamnik ?
Podgorje, Podgorje pri Slovenj Gradcu 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu ?
Podgorje, Velenje 3320 Velenje ?
Podgorje 6216 Podgorje ?
Podgozd 8361 Dvor ?
Podgračeno 8261 Jesenice na Dolenjskem ?
Podgrad 2317 Oplotnica ?
Podgrad 6217 Vremski Britof ?
Podgrad 1000 Ljubljana ?
Podgrad 3230 Šentjur ?
Podgrad 6244 Podgrad ?
Podgrad 8000 Novo mesto ?
Podgraje 6250 Ilirska Bistrica ?
Podhojni Hrib 1314 Rob ?
Podhom 4247 Zgornje Gorje ?
Podhosta 8350 Dolenjske Toplice ?
Podhruška 1241 Kamnik ?
Podigrac 2201 Zgornja Kunguta ?
Podjelje 4267 Srednja vas v Bohinju ?
Podjelovo Brdo 4225 Sovodenj ?
Podjelše 1241 Kamnik ?
Podklanc 2370 Dravograd ?
Podklanec, Sodražica 1317 Sodražica ?
Podklanec, Žiri 4226 Žiri ?
Podklanec, Vinica 8344 Vinica ?
Podkočna 4270 Jesenice ?
Podkogelj 1315 Velike Lašče ?
Podkoren 4280 Kranjska Gora ?
Podkraj pri Velenju 3320 Velenje ?
Podkraj, Hrastnik 1430 Hrastnik ?
Podkraj, Ravne na Koroškem 2360 Ravne na Koroškem ?
Podkraj, Velenje 3320 Velenje ?
Podkum 1414 Podkum ?
Podlanišče 5282 Cerkno ?
Podlehnik 2286 Podlehnik ?
Podlesje 1338 Kočevska Reka ?
Podlešje 3233 Kalobje ?
Podlipa, Vrhnika 1360 Vrhnika ?
Podlipa, Raka 8274 Raka ?
Podlipa, Dvor 8361 Dvor ?
Podlipoglav 1261 Ljubljana - Dobrunje ?
Podlisec 8211 Dobrnič ?
Podljubelj 4290 Tržič ?
Podlog pod Bohorjem 3225 Planina pri Sevnici ?
Podlog v Savinjski dolini 3311 Šempeter v Savinjski dolini ?
Podlog, Velike Lašče 1315 Velike Lašče ?
Podlog, Dragatuš 8343 Dragatuš ?
Podlom 1242 Stahovica ?
Podlonk 4228 Železniki ?
Podlož 1386 Stari trg pri Ložu ?
Podlože 2323 Ptujska Gora ?
Podmilj 1223 Blagovica ?
Podmolnik 1261 Ljubljana - Dobrunje ?
Podnart 4244 Podnart ?
Podob 3215 Loče ?
Podobeno 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Podolnica 1354 Horjul ?
Podolševa 3335 Solčava ?
Podova 2327 Rače ?
Podpeca 2393 Črna na Koroškem ?
Podpeč nad Marofom 3225 Planina pri Sevnici ?
Podpeč ob Dravinji 3215 Loče ?
Podpeč pod Skalo 1274 Gabrovka ?
Podpeč pri Šentvidu 3225 Planina pri Sevnici ?
Podpeč v Dobrepolje 1312 Videm - Dobrepolje ?
Podpeč, Preserje 1352 Preserje ?
Podpeč, Črni Kal 6275 Črni Kal ?
Podplanina 1319 Draga ?
Podplat 3241 Podplat ?
Podplešivica 1357 Notranje Gorice ?
Podporezen 4228 Železniki ?
Podpreska 1319 Draga ?
Podpulfrca 4220 Škofja Loka ?
Podreber, Polhov Gradec 1355 Polhov Gradec ?
Podreber, Semič 8333 Semič ?
Podreča, Mavčiče 4211 Mavčiče ?
Podrečje 1230 Domžale ?
Podroje 1275 Šmartno pri Litiji ?
Podskrajnik 1380 Cerknica ?
Podslivnica 1382 Begunje pri Cerknici ?
Podsmrečje 1223 Blagovica ?
Podsmreka pri Velikih Laščah 1315 Velike Lašče ?
Podsmreka pri Višnji gori 1294 Višnja gora ?
Podsmreka, Dobrova 1356 Dobrova ?
Podsreda 3257 Podsreda ?
Podstene pri Kostelu 1336 Vas ?
Podstenice 8350 Dolenjske Toplice ?
Podstenje 6250 Ilirska Bistrica ?
Podstenjšek 6250 Ilirska Bistrica ?
Podstran 1251 Moravče ?
Podstrm 8311 Kostanjevica na Krki ?
Podstrmec 1315 Velike Lašče ?
Podstudenec 1242 Stahovica ?
Podšentjur 1270 Litija ?
Podtabor, Struge 1313 Struge ?
Podtabor, Knežak 6253 Knežak ?
Podturn pri Dolenjskih Toplicah 8350 Dolenjske Toplice ?
Podturn, Podplat 3241 Podplat ?
Podturn, Podturn 8231 Trebelno ?
Podulaka 1315 Velike Lašče ?
Podulce 8274 Raka ?
Podvelka 2363 Podvelka ?
Podveža 3334 Luče ?
Podvin pri Polzeli 3313 Polzela ?
Podvin, Žalec 3310 Žalec ?
Podvinci 2250 Ptuj ?
Podvine 3225 Planina pri Sevnici ?
Podvinje 8258 Kapele ?
Podvolovljek 3334 Luče ?
Podvrh, Osilnica 1337 Osilnica ?
Podvrh, Braslovče 3314 Braslovče ?
Podvrh, Poljane nad Škofjo Loko 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Podvrh, Zabukovje 8292 Zabukovje ?
Podzemelj 8332 Gradac ?
Podžaga 1315 Velike Lašče ?
Pogled 1251 Moravče ?
Pogonik 1270 Litija ?
Pohorje 2208 Pohorje ?
Pohorje, Cirkulane 2282 Cirkulane ?
Poklek nad Blanco 8283 Blanca ?
Poklek pri Podsredi 3257 Podsreda ?
Pokojišče 1353 Borovnica ?
Pokojnica 1296 Šentvid pri Stični ?
Pokoše 2314 Zgornja Polskava ?
Polajna 3206 Stranice ?
Polana, Loka pri Zidanem Mostu 1434 Loka pri Zidanem Mostu ?
Polana, Hoče 2311 Hoče ?
Polana, Jurklošter 3273 Jurklošter ?
Polenci 2257 Polenšak ?
Polene 3210 Slovenske Konjice ?
Polenšak 2257 Polenšak ?
Poletiči 6272 Gradišče ?
Polhov Gradec 1355 Polhov Gradec ?
Polhovica 8310 Šentjernej ?
Polica, Grosuplje 1290 Grosuplje ?
Polica, Naklo 4202 Naklo ?
Polička vas 2221 Jarenina ?
Poljana, Kamnik 1241 Kamnik ?
Poljana, Prevalje 2391 Prevalje ?
Poljane nad Blagovico 1223 Blagovica ?
Poljane nad Škofjo Loko 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Poljane pri Mirni Peči 8216 Mirna Peč ?
Poljane pri Podgradu 6243 Obrov ?
Poljane pri Primskovem 1275 Šmartno pri Litiji ?
Poljane pri Stični 1295 Ivančna Gorica ?
Poljane pri Štjaku 6222 Štanjel ?
Poljane pri Žužemberku 8360 Žužemberk ?
Poljane, Rečica ob Savinji 3332 Rečica ob Savinji ?
Poljčane 2319 Poljčane ?
Poljče, Braslovče 3314 Braslovče ?
Poljče, Begunje na Gorenjskem 4275 Begunje na Gorenjskem ?
Polje ob Sotli 3255 Buče ?
Polje pri Bistrici 3256 Bistrica ob Sotli ?
Polje pri Tržišču 8296 Krmelj ?
Polje pri Višnji Gori 1294 Višnja Gora ?
Polje pri Vodicah 1217 Vodice ?
Polje 4264 Bohinjska Bistrica ?
Poljšica pri Gorjah 4247 Zgornje Gorje ?
Poljšica pri Podnartu 4244 Podnart ?
Polom 1332 Stara cerkev ?
Polšeče 1385 Nova vas ?
Polšina 1411 Izlake ?
Polšnik 1272 Polšnik ?
Polzela 3313 Polzela ?
Polzelo 1315 Velike Lašče ?
Polžanska Gorca 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Polžanska vas 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Polže 3203 Nova Cerkev ?
Pomjan 6274 Šmarje ?
Pondor 3304 Tabor ?
Pongrac 3302 Griže ?
Pongrce 2326 Cirkovce ?
Ponikva pri Žalcu 3310 Žalec ?
Ponikva 3232 Ponikva ?
Ponikve pri Cerknici 1380 Cerknica ?
Ponikve, Videm - Dobrepolje 1312 Videm - Dobrepolje ?
Ponikve, Sežana 6210 Sežana ?
Ponikve, Jesenice na Dolenjskem 8261 Jesenice na Dolenjskem ?
Ponikvica 3232 Ponikva ?
Ponivke pri Studencu 8293 Studenec ?
Ponova vas 1290 Grosuplje ?
Ponoviče 1282 Sava ?
Popetre 6272 Gradišče ?
Popovci 2323 Ptujska Gora ?
Popovo 4290 Tržič ?
Poreber 1241 Kamnik ?
Portorož 6320 Portorož ?
Posavec 4244 Podnart ?
Postojna 6230 Postojna ?
Poštena vas 8263 Cerklje ob Krki ?
Potarje 4290 Tržič ?
Potiskavec 1313 Struge ?
Potoče 6224 Senožeče ?
Potok pri Kamniku 1219 Laze pri Tuhinju ?
Potok pri Komendi 1218 Komenda ?
Potok pri Muljavi 1295 Ivančna Gorica ?
Potok pri Rovtah 1373 Rovte ?
Potok pri Vačah 1252 Vače ?
Potok v Črni 1242 Stahovica ?
Potok 3331 Nazarje ?
Potok 8351 Straža ?
Potok 8212 Velika Loka ?
Potok 4228 Železniki ?
Potok, Vas 1336 Vas ?
Potoki, Žirovnica 4274 Žirovnica ?
Potoki, Semič 8333 Semič ?
Potov Vrh 8000 Novo mesto ?
Povčeno 3272 Rimske Toplice ?
Povir 6210 Sežana ?
Povlje 4204 Golnik ?
Povodje 1211 Ljubljana Šmartno ?
Površje 8274 Raka ?
Povžane 6242 Materija ?
Pozirno 4227 Selca ?
Poznikovo 1315 Velike Lašče ?
Požeg 2327 Rače ?
Poženik 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Požnica 3270 Laško ?
Prade 6000 Koper ?
Pragersko 2331 Pragersko ?
Prapreče pri Straži 8351 Straža ?
Prapreče pri Šentjerneju 8310 Šentjernej ?
Prapreče, Trbovlje 1420 Trbovlje ?
Prapreče, Vransko 3305 Vransko ?
Prapreče, Žužemberk 8360 Žužemberk ?
Prapretno pri Hrastniku 1430 Hrastnik ?
Prapretno, Planina pri Sevnici 3225 Planina pri Sevnici ?
Praproče pri Grosupljem 1290 Grosuplje ?
Praproče pri Ortneku 1316 Ortnek ?
Praproče pri Temenici 1296 Šentvid pri Stični ?
Praproče v Tuhinju 1219 Laze pri Tuhinju ?
Praproče, Polhov gradec 1355 Polhov Gradec ?
Praproče, Črni Kal 6275 Črni Kal ?
Praproče, Semič 8333 Semič ?
Praproše 4244 Podnart ?
Praprot 8333 Semič ?
Praprotna Polica 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Praprotnica 8233 Mirna ?
Praprotno Brdo 1373 Rovte ?
Praprotno 4227 Selca ?
Praše 4211 Mavčiče ?
Prazniki 1311 Turjak ?
Prebačevo 4000 Kranj ?
Prebold 3312 Prebold ?
Preclava 2273 Podgorci ?
Prečna 8000 Novo mesto ?
Predel 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Predenca 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Predgrad pri Starem trgu ob Kolpi 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Predjama 6230 Postojna ?
Predloka 6275 Črni Kal ?
Predmost 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Predole 1290 Grosuplje ?
Predoslje 4000 Kranj ?
Predstruge 1312 Videm - Dobrepolje ?
Pregara 6272 Gradišče ?
Pregarje 6243 Obrov ?
Prekopa 3305 Vransko ?
Prekorje 3211 Škofja vas ?
Prelasko 3255 Buče ?
Prelesje, Dole pri Litiji 1273 Dole pri Litiji ?
Prelesje, Gorenja vas 4224 Gorenja vas ?
Prelesje, Šentrupert 8232 Šentrupert ?
Prelog 1230 Domžale ?
Preloge pri Konjicah 3210 Slovenske Konjice ?
Preloge pri Šmarju 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Preloge, Zgornja Ložnica 2316 Zgornja Ložnica ?
Preloge, Semič 8333 Semič ?
Preloka 8344 Vinica ?
Prelože pri Lokvi 6219 Lokev ?
Prelože, Prem 6255 Prem ?
Prelska 3320 Velenje ?
Prem 6255 Prem ?
Premagovce 8312 Podbočje ?
Premančan 6280 Ankaran ?
Prepolje 2206 Marjeta na Dravskem polju ?
Prepuž 2316 Zgornja Ložnica ?
Prerad 2257 Polenšak ?
Presečno 3224 Dobje pri Planini ?
Preserje pri Komnu 6223 Komen ?
Preserje pri Lukovici 1225 Lukovica ?
Preserje pri Radomljah 1235 Radomlje ?
Preserje pri Zlatem polju 1225 Lukovica ?
Preserje 1352 Preserje ?
Preserje, Braslovče 3314 Braslovče ?
Preska nad Kostrevnico 1275 Šmartno pri Litiji ?
Preska pri Dobrniču 8211 Dobrnič ?
Preska, Boštanj 8294 Boštanj ?
Presladol 8280 Brestanica ?
Prestranek 6258 Prestranek ?
Preša 2322 Majšperk ?
Preški Vrh 2360 Ravne na Koroškem ?
Prešna Loka 8290 Sevnica ?
Prešnica 6240 Kozina ?
Pretrež 2318 Laporje ?
Pretrž 1251 Moravče ?
Prevale 1273 Dole pri Litiji ?
Prevalje pod Krimom 1352 Preserje ?
Prevalje, Lukovica 1225 Lukovica ?
Prevalje 2391 Prevalje ?
Preveg 1272 Polšnik ?
Prevoje pri Šentvidu 1225 Lukovica ?
Prevoje, Blagovica 1223 Blagovica ?
Prevole 8362 Hinje ?
Prevorje 3262 Prevorje ?
Prezrenje 4244 Podnart ?
Preženjske Njive 1273 Dole pri Litiji ?
Prežganje 1000 Ljubljana ?
Prežigal 3210 Slovenske Konjice ?
Prhajevo 1315 Velike Lašče ?
Pri Cerkvi-Struge 1313 Struge ?
Pribinci 8341 Adlešiči ?
Pribišje 8333 Semič ?
Prigorica 1331 Dolenja vas ?
Prihodi 4270 Jesenice ?
Prihova, Oplotnica 2317 Oplotnica ?
Prihova, Nazarje 3331 Nazarje ?
Prikrnica 1251 Moravče ?
Prilesje pri Blagovici 1223 Blagovica ?
Prilesje, Velike Lašče 1315 Velike Lašče ?
Prilipe 8250 Brežice ?
Prilozje 8332 Gradac ?
Primča vas 1303 Zagradec ?
Primostek 8332 Gradac ?
Primož pri Ljubnem 3333 Ljubno ob Savinji ?
Primož pri Šentjurju 3230 Šentjur ?
Primož 8293 Studenec ?
Primoži 1338 Kočevska reka ?
Primskovo 1275 Šmartno pri Litiji ?
Primštal 8210 Trebnje ?
Pristava nad Stično 1295 Ivančna Gorica ?
Pristava ob Krki 8312 Podbočje ?
Pristava pod Rako 8274 Raka ?
Pristava pri Lesičnem 3261 Lesično ?
Pristava pri Leskovcu 8273 Leskovec pri Krškem ?
Pristava pri Mestinju 3253 Pristava pri Mestinju ?
Pristava pri Polhovem Gradcu 1355 Polhov Gradec ?
Pristava pri Šentjerneju 8310 Šentjernej ?
Pristava pri Višnji Gori 1294 Višnja Gora ?
Pristava, Borovnica 1353 Borovnica ?
Pristava, Cirkulane 2282 Cirkulane ?
Pristava, Vojnik 3212 Vojnik ?
Pristava, Tržič 4290 Tržič ?
Pristava, Štanjel 6222 Štanjel ?
Pristava, Novo mesto 8000 Novo mesto ?
Pristavica pri Velikem Gabru 8213 Veliki Gaber ?
Pristavica, Rogaška Slatina 3250 Rogaška Slatina ?
Pristavica, Šentjernej 8310 Šentjernej ?
Pristavlja vas 1296 Šentvid pri Stični ?
Pristova 3204 Dobrna ?
Prnek 3250 Rogaška Slatina ?
Proseniško 3230 Šentjur ?
Prožinska vas 3220 Štore ?
Pršetinci 2258 Sv. Tomaž ?
Prtovč 4228 Železniki ?
Prušnja vas 8312 Podbočje ?
Prvenci 2281 Markovci ?
Prvine 1222 Trojane ?
Pšajnovica 1219 Laze pri Tuhinju ?
Pšata Pšenična Polica 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Pšata 1262 Dol pri Ljubljani ?
Pševo 4000 Kranj ?
Ptuj 2250 Ptuj ?
Ptujska Gora 2323 Ptujska Gora ?
Puče 6274 Šmarje ?
Pudob 1386 Stari trg pri Ložu ?
Pugled pri Karlovici 1315 Velike Lašče ?
Pugled pri Mokronogu 8230 Mokronog ?
Pugled, Semič 8333 Semič ?
Pungert pri Šentvidu pri Stični 1296 Šentvid pri Stični ?
Pungert, Draga 1319 Draga ?
Pungert, Škofja Loka 4220 Škofja Loka ?
Punšal 4220 Škofja Loka ?
Purga 8341 Adlešiči ?
Purkače 1314 Rob ?
Pusti Gradec 8343 Dragatuš ?
Pusti Hrib 1316 Ortnek ?
Pusti Javor 1296 Šentvid pri Stični ?
Pustike 3253 Pristava pri Mestinju ?
Pusto Polje 3331 Nazarje ?
Puščava 2344 Lovrenc na Pohorju ?
Puščava 8230 Mokronog ?
Pušče 1315 Velike Lašče ?
Pušenci 2270 Ormož ?

R uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Rača 1233 Dob pri Domžalah ?
Rače 2327 Rače ?
Račeva 4226 Žiri ?
Račica 1434 Loka pri Zidanem Mostu ?
Račice 6244 Podgrad ?
Račja vas 8263 Cerklje ob Krki ?
Račje Selo 8210 Trebnje ?
Račni Vrh 1233 Dob pri Domžalah ?
Radana vas 3214 Zreče ?
Radanja vas 1296 Šentvid pri Stični ?
Radegunda 3330 Mozirje ?
Radehova 2230 Lenart v Slovenskih Goricah ?
Radelca 2363 Podvelka ?
Radgonica 1273 Dole pri Litiji ?
Radizel 2312 Orehova vas ?
Radkovec 2316 Zgornja Ložnica ?
Radlek 1385 Nova vas ?
Radlje ob Dravi 2360 Radlje ob Dravi ?
Radmirje 3333 Ljubno ob Savinji ?
Radna vas 8231 Trebelno ?
Radna 8294 Boštanj ?
Radoblje 3270 Laško ?
Radohova vas 1296 Šentvid pri Stični ?
Radomlje 1235 Radomlje ?
Radovica 8330 Metlika ?
Radoviči 8330 Metlika ?
Radovlja 8220 Šmarješke Toplice ?
Radovljica 4240 Radovljica ?
Radovna 4247 Zgornje Gorje ?
Raduha 3334 Luče ?
Raduše 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu ?
Rafolče 1225 Lukovica ?
Rajec 8261 Jesenice na Dolenjskem ?
Rajhenav 1330 Kočevje ?
Rajndol 1330 Kočevje ?
Rajnkovec 3250 Rogaška Slatina ?
Rajnovšče 8000 Novo mesto ?
Rajšele 1336 Vas ?
Raka 8274 Raka ?
Rakek 1381 Rakek ?
Rakitna 1352 Preserje ?
Rakitnica 1331 Dolenja vas ?
Rakitnik 6258 Prestranek ?
Rakitovec, Gorica pri Slivnici 3263 Gorica pri Slivnici ?
Rakitovec, Črni Kal 6275 Črni Kal ?
Rakova steza 3213 Frankolovo ?
Rakovci 2258 Sv. Tomaž ?
Rakovec, Grobelno 3231 Grobelno ?
Rakovec, Kapele 8258 Kapele ?
Rakovec, Metlika 8330 Metlika ?
Rakovica 4201 Zgornja Besnica ?
Rakovlje 3314 Braslovče ?
Rakovnik pri Birčni vasi 8000 Novo mesto ?
Rakovnik pri Šentrupertu 8232 Šentrupert ?
Rakovnik, Medvode 1215 Medvode ?
Rakovnik, Šentjernej 8310 Šentjernej ?
Rakulik 6225 Hruševje ?
Ranca 2211 Pesnica pri Mariboru ?
Ranče 2313 Fram ?
Rapljevo 1313 Struge ?
Raskovec 2317 Oplotnica ?
Raša 6222 Štanjel ?
Rašica pri Ljubljani 1211 Ljubljana Šmartno ?
Rašica, Velike Lašče 1315 Velike Lašče ?
Ratanska vas 3250 Rogaška Slatina ?
Rateče-Planica 4283 Rateče-Planica ?
Ratečevo brdo 6255 Prem ?
Ratež 8321 Brusnice ?
Ratje 8362 Hinje ?
Ravnace 8331 Suhor ?
Ravne na Blokah 1385 Nova vas ?
Ravne na Koroškem 2360 Ravne na Koroškem ?
Ravne nad Šentrupertom 1273 Dole pri Litiji ?
Ravne pri Cerknici 1380 Cerknica ?
Ravne pri Šmartnem 1219 Laze pri Tuhinju ?
Ravne pri Zdolah 8272 Zdole ?
Ravne pri Žireh 4226 Žiri ?
Ravne v Bohinju 4264 Bohinjska Bistrica ?
Ravne, Polšnik 1272 Polšnik ?
Ravne, Šoštanj 3325 Šoštanj ?
Ravne, Cerklje na Gorenjskem 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Ravne, Železniki 4228 Železniki ?
Ravnem, Mirna 8233 Mirna ?
Ravni Dol pri Krki 1301 Krka ?
Ravni Dol, Sodražica 1317 Sodražica ?
Ravni 8270 Krško ?
Ravnica 4246 Kamna Gorica ?
Ravnik pri Hotedršici 1372 Hotedršica ?
Ravnik, Nova vas 1385 Nova vas ?
Ravnik. Šentrupert 8232 Šentrupert ?
Ravnje 6222 Štanjel ?
Ravno brdo 1000 Ljubljana ?
Ravno, Dobje pri Planini 3224 Dobje pri Planini ?
Ravno, Raka 8274 Raka ?
Razbor, Loka pri Zidanem Mostu 1434 Loka pri Zidanem Mostu ?
Razbor, Dramlje 3222 Dramlje ?
Razborca 2382 Mislinja ?
Razbore pri Primskovem 1275 Šmartno pri Litiji ?
Razbore pri Šmartnem pri Litiji 1275 Šmartno pri Litiji ?
Razbore, Velika Loka 8212 Velika Loka ?
Razdelj 3203 Nova Cerkev ?
Razdrto, Hruševje 6225 Hruševje ?
Razdrto, Šentjernej 8310 Šentjernej ?
Razgor pri Žabljeku 2318 Laporje ?
Razgor, Vojnik 3212 Vojnik ?
Razgorce 3212 Vojnik ?
Razguri 6210 Sežana ?
Razori 1356 Dobrova ?
Raztez 8280 Brestanica ?
Razvanje 2000 Maribor ?
Rdeči Breg 2344 Lovrenc na Pohorju ?
Rdeči Kal, Šentvid pri Stični 1296 Šentvid pri Stični ?
Rdeči Kal, Dobrnič 8211 Dobrnič ?
Reber pri Škofljici 1291 Škofljica ?
Reber, Žužemberk 8360 Žužemberk ?
Recenjak 2344 Lovrenc na Pohorju ?
Rečica ob Paki 3327 Šmartno ob Paki ?
Rečica ob Savinji 3332 Rečica ob Savinji ?
Rečica, Ilirska Bistrica 6250 Ilirska Bistrica ?
Reka 3270 Laško ?
Remšnik 2363 Podvelka ?
Renke 1282 Sava ?
Rep 2316 Zgornja Ložnica ?
Reparje 1380 Cerknica ?
Repče, Šmarje - Sap 1293 Šmarje - Sap ?
Repče, Trebnje 8210 Trebnje ?
Repišče 2285 Zgornji Leskovec ?
Replje 8360 Žužemberk ?
Repnje 1217 Vodice ?
Repno 3230 Šentjur ?
Repuš 3224 Dobje pri Planini ?
Resnik 3214 Zreče ?
Reštanj 8281 Senovo ?
Reteče 4220 Škofja Loka ?
Retje 1318 Loški Potok ?
Retnje 4294 Križe ?
Reva 8211 Dobrnič ?
Ribče 1281 Kresnice ?
Ribčev Laz 4265 Bohinjsko Jezero ?
Ribjek, Osilnica 1337 Osilnica ?
Ribjek, Mokronog 8230 Mokronog ?
Ribnica na Pohorju 2364 Ribnica na Pohorju ?
Ribnica 1310 Ribnica ?
Ribnica, Košana 6256 Košana ?
Ribnica, Jesenice na Dolenjskem 8261 Jesenice na Dolenjskem ?
Ribniško selo 2000 Maribor ?
Ribno 4260 Bled ?
Rifengozd 3270 Laško ?
Rifnik 3230 Šentjur ?
Rigelj pri Ortneku 1316 Ortnek ?
Rigonce 8257 Dobova ?
Riharjevec 1275 Šmartno pri Litiji ?
Rihpovec 8210 Trebnje ?
Rimske Toplice 3272 Rimske Toplice ?
Riše 3301 Petrovče ?
Ritmerk 2273 Podgorci ?
Ritomeče 6243 Obrov ?
Ritoznoj 2310 Slovenska Bistrica ?
Rive 3213 Frankolovo ?
Rižana 6271 Dekani ?
Rjavci 2255 Vitomarci ?
Rjavče 6243 Obrov ?
Rjavica 3250 Rogaška Slatina ?
Rob 1314 Rob ?
Robanov Kot 3335 Solčava ?
Robidnica 4224 Gorenja vas ?
Ročevnica 4290 Tržič ?
Ročica 2222 Jakobski Dol ?
Rodica 1230 Domžale ?
Rodik 6240 Kozina ?
Rodine pri Trebnjem 8210 Trebnje ?
Rodine, Žirovnica 4274 Žirovnica ?
Rodine, Črnomelj 8340 Črnomelj ?
Rodni Vrh 2286 Podlehnik ?
Rogačice 8293 Studenec ?
Rogaška Slatina 3250 Rogaška Slatina ?
Rogatec nad Želimljami 1292 Ig ?
Rogatec 3252 Rogatec ?
Roginska Gorca 3253 Pristava pri Mestinju ?
Rogla 3214 Zreče ?
Rogoza 2204 Miklavž na Dravskem polju ?
Rogoznica 2232 Voličina ?
Roje pri Čatežu 8212 Velika Loka ?
Roje pri Trebelnem 8231 Trebelno ?
Roje, Šentjernej 8310 Šentjernej ?
Rosalnice 8330 Metlika ?
Rošnja 2205 Starše ?
Rošpoh 2351 Kamnica ?
Rotman 2256 Juršinci ?
Rova 1235 Radomlje ?
Rovišče pri Studencu 8293 Studenec ?
Rovt pod Menino 3341 Šmartno ob Dreti ?
Rovt, Polhov Gradec 1355 Polhov Gradec ?
Rovtarske Žibrše 1373 Rovte ?
Rovte v Selški Dolini 4227 Selca ?
Rovte 1373 Rovte ?
Rovte, Podnart 4244 Podnart ?
Rožanče 1385 Nova vas ?
Rožanec 8340 Črnomelj ?
Rožar 6275 Črni Kal ?
Roženberk 8232 Šentrupert ?
Rožengrunt 2233 Sv. Ana v Slovenskih Goricah ?
Roženpelj 8211 Dobrnič ?
Rožice 6242 Materija ?
Rožič Vrh 8340 Črnomelj ?
Rožično 1241 Kamnik ?
Rožni Dol 8333 Semič ?
Rožni Vrh 8210 Trebnje ?
Rožnik 1311 Turjak ?
Rožno Vrh 3201 Šmartno v Rožni Dolini ?
Rožno 8280 Brestanica ?
Rubije 6223 Komen ?
Rucmanci 2258 Sv. Tomaž ?
Ručetna vas 8340 Črnomelj ?
Rudnica 3254 Podčetrtek ?
Rudnik pri Moravčah 1251 Moravče ?
Rudnik pri Radomljah 1235 Radomlje ?
Rudno 4228 Železniki ?
Rudolfovo 1380 Cerknica ?
Ruhna vas 8275 Škocjan ?
Rumanja vas 8351 Straža ?
Runarsko 1385 Nova vas ?
Runeč 2259 Ivanjkovci ?
Runtole 3211 Škofja vas ?
Rupe, Rob 1314 Rob ?
Rupe, Šmartno v Rožni Dolini 3201 Šmartno v Rožni Dolini ?
Ruperče 2231 Pernica ?
Ruše 2342 Ruše ?
Ruta, Fala 2343 Fala ?
Ržišče, Vače 1252 Vače ?
Ržišče, Kostanjevica na Krki 8311 Kostanjevica na Krki ?

S uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Sabonje 6250 Ilirska Bistrica ?
Sad 1296 Šentvid pri Stični ?
Sadinja vas pri Dvoru 8361 Dvor ?
Sadinja vas 1261 Ljubljana - Dobrunje ?
Sajenice 8233 Mirna ?
Sajevce 8311 Kostanjevica na Krki ?
Sajevče 6225 Hruševje ?
Sajevec 1310 Ribnica ?
Sakušak 2256 Juršinci ?
Samotorica 1354 Horjul ?
Sapnik 1336 Vas ?
Sarsko 1292 Ig ?
Sava 1282 Sava ?
Savci 2258 Sv. Tomaž ?
Savica 4264 Bohinjska Bistrica ?
Savina 3333 Ljubno ob Savinji ?
Savinsko 2321 Makole ?
Sebenje 4294 Križe ?
Seč 1332 Stara Cerkev ?
Seča 6320 Portorož ?
Sečje selo 8344 Vinica ?
Sečovlje 6333 Sečovlje ?
Sedlarjevo 3255 Buče ?
Sedlašek 2286 Podlehnik ?
Sedraž 3270 Laško ?
Segonje 8275 Škocjan ?
Sejanci 2258 Sv. Tomaž ?
Sejenice 8212 Velika Loka ?
Sekirišče 1314 Rob ?
Sela pri Ajdovcu 8361 Dvor ?
Sela pri Dobovi 8257 Dobova ?
Sela pri Dobu 1296 Šentvid pri Stični ?
Sela pri Dolenjskih Toplicah 8350 Dolenjske Toplice ?
Sela pri Dragatušu 8343 Dragatuš ?
Sela pri Hinjah 8362 Hinje ?
Sela pri Jugorju 8331 Suhor ?
Sela pri Kamniku 1241 Kamnik ?
Sela pri Otovcu 8340 Črnomelj ?
Sela pri Raki 8274 Raka ?
Sela pri Ratežu 8222 Otočec ?
Sela pri Sobračah 1296 Šentvid pri Stični ?
Sela pri Šentjerneju 8310 Šentjernej ?
Sela pri Šmarju 1290 Grosuplje ?
Sela pri Štravberku 8222 Otočec ?
Sela pri Šumberku 8360 Žužemberk ?
Sela pri Višnji Gori 1294 Višnja Gora ?
Sela pri Vrčicah 8333 Semič ?
Sela pri Zajčjem Vrhu 8000 Novo mesto ?
Sela pri Zburah 8220 Šmarješke Toplice ?
Sela, Osilnica 1337 Osilnica ?
Sela, Lovrenc na Dravskem polju 2324 Lovrenc na Dravskem polju ?
Sela, Podčetrtek 3254 Podčetrtek ?
Sela, Sežana 6210 Sežana ?
Sela, Šmarješke Toplice 8220 Šmarješke Toplice ?
Selca 4227 Selca ?
Selce nad Blanco 8283 Blanca ?
Selce pri Leskovcu 8273 Leskovec pri Krškem ?
Selce pri Moravčah 1251 Moravče ?
Selce, Dole pri Litiji 1273 Dole pri Litiji ?
Selce, Voličina 2232 Voličina ?
Selce, Nova Cerkev 3203 Nova Cerkev ?
Selce, Pivka 6257 Pivka ?
Selče pri Blagovici 1223 Blagovica ?
Sele pri Polskavi 2331 Pragersko ?
Sele, Slovenj Gradec 2380 Slovenj Gradec ?
Sele, Gorica pri Slivnici 3263 Gorica pri Slivnici ?
Selišče 8350 Dolenjske Toplice ?
Selnica ob Dravi 2352 Selnica ob Dravi ?
Selnica ob Muri 2215 Ceršak ?
Selnik 1292 Ig ?
Selo nad Laškim 3270 Laško ?
Selo nad Polhovim Gradcem 1355 Polhov Gradec ?
Selo pri Bledu 4260 Bled ?
Selo pri Ihanu 1230 Domžale ?
Selo pri Kostelu 1336 Vas ?
Selo pri Mirni 8233 Mirna ?
Selo pri Moravčah 1251 Moravče ?
Selo pri Pančah 1261 Ljubljana - Dobrunje ?
Selo pri Radohovi vasi 1296 Šentvid pri Stični ?
Selo pri Robu 1314 Rob ?
Selo pri Vodicah 1217 Vodice ?
Selo pri Vranskem 3305 Vransko ?
Selo pri Zagorici 8216 Mirna Peč ?
Selo pri Žirovnici 4274 Žirovnica ?
Selo, Žiri 4226 Žiri ?
Selo, Štanjel 6222 Štanjel ?
Selo, Podbočje 8312 Podbočje ?
Selovec 2373 Šentjanž pri Dravogradu ?
Selska Gora 8233 Mirna ?
Selski Vrh 3215 Loče ?
Selšček 1382 Begunje pri Cerknici ?
Selšek 1275 Šmartno pri Litiji ?
Semič 8333 Semič ?
Senadole 6224 Senožeče ?
Senadolice 6224 Senožeče ?
Senčak pri Juršincih 2256 Juršinci ?
Senešci 2274 Velika Nedelja ?
Seničica 1215 Medvode ?
Senično 4294 Križe ?
Senik 2258 Sv. Tomaž ?
Senovica 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Senovo 8281 Senovo ?
Senožeče 6224 Senožeče ?
Senožete, Rimske Toplice 3272 Rimske Toplice ?
Senožete, Krško 8270 Krško ?
Senožeti 1410 Zagorje ob Savi ?
Senuše 8273 Leskovec pri Krškem ?
Serjuče 1251 Moravče ?
Sestrže 2322 Majšperk ?
Setnica 1355 Polhov Gradec ?
Setnik 1355 Polhov Gradec ?
Sevce 3272 Rimske Toplice ?
Sevec 2316 Zgornja Ložnica ?
Sevnica 8290 Sevnica ?
Sevno 1276 Primskovo ?
Sevno, Novo mesto 8000 Novo mesto ?
Sežana 6210 Sežana ?
Sidol 1219 Laze pri Tuhinju ?
Sidraž 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Silova 3320 Velenje ?
Silovec 8253 Artiče ?
Sinja Gorica 1360 Vrhnika ?
Sinji Vrh 8344 Vinica ?
Sinovica 1316 Ortnek ?
Sirči 6272 Gradišče ?
Sitež 2322 Majšperk ?
Skadanščina 6242 Materija ?
Skaručna 1217 Vodice ?
Skoke 2204 Miklavž na Dravskem polju ?
Skomarje 3214 Zreče ?
Skopo 6221 Dutovlje ?
Skorba 2288 Hajdina ?
Skorišnjak 2285 Zgornji Leskovec ?
Skorno pri Šoštanju 3325 Šoštanj ?
Skorno 3327 Šmartno ob Paki ?
Skorvnik 8210 Trebnje ?
Skrblje 2322 Majšperk ?
Sladka Gora 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Sladki Vrh 2214 Sladki Vrh ?
Slamna vas 8330 Metlika ?
Slamniki 4263 BOhinjska Bela ?
Slance 3221 Teharje ?
Slančji vrh 8210 Trebnje ?
Slap 1434 Loka pri Zidanem Mostu ?
Slap 4290 Tržič ?
Slap 5271 Vipava Vipava
Slap ob Idrijci 5283 Slap ob Idrijci ?
Slape 2323 Ptujska Gora ?
Slatenik 2222 Jakobski Dol ?
Slatina pri Dobjem 3224 Dobje pri Planini ?
Slatina pri Ponikvi 3232 Ponikva ?
Slatina v Rožni Dolini 3201 Šmartno v Rožni Dolini ?
Slatina, Zgornja Kunguta 2201 Zgornja Kunguta ?
Slatina, Cirkulane 2282 Cirkulane ?
Slatina, Šmartno ob Paki 3327 Šmartno ob Paki ?
Slatinski Dol 2201 Zgornja Kunguta ?
Slatna 4275 Begunje na Gorenjskem ?
Slatnik 1310 Ribnica ?
Slavina, Dole pri Litiji 1273 Dole pri Litiji ?
Slavina, Prestranek 6258 Prestranek ?
Slavinje 6225 Hruševje ?
Slavski Laz 1336 Vas ?
Slavšina 2255 Vitomarci ?
Sleme 1385 Nova vas ?
Slepšek 8230 Mokronog ?
Slinovce 8311 Kostanjevica na Krki ?
Slivice 1381 Rakek ?
Slivje 6242 Materija ?
Slivje 8312 Podbočje ?
Slivna 1252 Vače ?
Slivnica pri Celju 3263 Gorica pri Slivnici ?
Slivnica pri Mariboru 2312 Orehova vas ?
Slivniško Pohorje 2208 Pohorje ?
Slivno 3270 Laško ?
Slogonsko 8258 Kapele ?
Sloka Gora 1311 Turjak ?
Slomi 2257 Polenšak ?
Slope 6240 Kozina ?
Slovenj Gradec 2380 Slovenj Gradec ?
Slovenja vas 2288 Hajdina ?
Slovenska Bistrica 2310 Slovenska Bistrica ?
Slovenska vas, Stara Cerkev 1332 Stara Cerkev ?
Slovenska vas, Pivka 6257 Pivka ?
Slovenska vas, Šentrupert 8232 Šentrupert ?
Slovenska vas, Jesenice na Dolenjskem 8261 Jesenice na Dolenjskem ?
Slovenske Konjice 3210 Slovenske Konjice ?
Slovenski Javornik 4270 Jesenice ?
Slugovo 1380 Cerknica ?
Smečice 8270 Krško ?
Smednik 8274 Raka ?
Smlednik 1216 Smlednik ?
Smokuč 4274 Žirovnica ?
Smokvica 6272 Gradišče ?
Smoldno 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Smolenja vas 8000 Novo mesto ?
Smoleva 4228 Železniki ?
Smolinci 2236 Cerkvenjak ?
Smolnik, Polhov Gradec 1355 Polhov Gradec ?
Smolnik, Ruše 2342 Ruše ?
Smrečje 1360 Vrhnika ?
Smrečno 2315 Šmartno na Pohorju ?
Smrje 6255 Prem ?
Smrjene 1291 Škofljica ?
Smuka 1332 Stara Cerkev ?
Snežnik 6250 Ilirska Bistrica ?
Snovnik 1219 Laze pri Tuhinju ?
Sobenja vas 8262 Krška vas ?
Sobetinci 2281 Markovci ?
Sobrače 1296 Šentvid pri Stični ?
Socerb 6275 Črni Kal ?
Socka 3203 Nova Cerkev ?
Sočerga 6272 Gradišče ?
Sodevci 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Sodinci 2274 Velika Nedelja ?
Sodji vrh 8333 Semič ?
Sodna vas 3253 Pristava pri Mestinju ?
Sodražica 1317 Sodražica ?
Sojek 3213 Frankolovo ?
Sokoliči 6272 Gradišče ?
Solčava 3335 Solčava ?
Sopotnica 4220 Škofja Loka ?
Sora 1215 Medvode ?
Sorica 4229 Sorica ?
Sotensko pod Kalobjem 3230 Šentjur ?
Sotensko pri Šmarju 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Soteska pri Moravčah 1251 Moravče ?
Soteska 1241 Kamnik ?
Soteska 8351 Straža ?
Soviče 2284 Videm pri Ptuju ?
Sovinja Peč 1241 Kamnik ?
Sovjak 2254 Trnovska vas ?
Sovodenj 4225 Sovodenj ?
Sovra 4226 Žiri ?
Soze 6250 Ilirska Bistrica ?
Spodnja Bačkova 2234 Benedikt ?
Spodnja Besnica 4201 Zgornja Besnica ?
Spodnja Bilpa 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Spodnja Brežnica 2319 Poljčane ?
Spodnja Dobrava, Moravče 1251 Moravče ?
Spodnja Dobrava, Kropa 4245 Kropa ?
Spodnja Draga 1295 Ivančna Gorica ?
Spodnja Gorica 2327 Rače ?
Spodnja Hajdina 2288 Hajdina ?
Spodnja Idrija 5281 Spodnja Idrija ?
Spodnja Jablanica 1275 Šmartno pri Litiji ?
Spodnja Javoršica 1251 Moravče ?
Spodnja Kapla 2362 Kapla ?
Spodnja Korena 2242 Zgornja Korena ?
Spodnja Kostrivnica 3241 Podplat ?
Spodnja Libna 8270 Krško ?
Spodnja Lipnica 4246 Kamna Gorica ?
Spodnja Ložnica 2316 Zgornja Ložnica ?
Spodnja Luša 4227 Selca ?
Spodnja Nova vas 2310 Slovenska Bistrica ?
Spodnja Orlica 2365 Vuhred ?
Spodnja Pohanca 8253 Artiče ?
Spodnja Polskava 2331 Pragersko ?
Spodnja Ponkvica 3231 Grobelno ?
Spodnja Pristava 3210 Slovenske Konjice ?
Spodnja Rečica, Laško 3270 Laško ?
Spodnja Rečica, Rečica ob Savinji 3332 Rečica ob Savinji ?
Spodnja Ročica 2234 Benedikt ?
Spodnja Selnica 2352 Selnica ob Dravi ?
Spodnja Senarska 2235 Sv. Trojica v Slovenskih Goricah ?
Spodnja Senica 1215 Medvode ?
Spodnja Slivnica 1290 Grosuplje ?
Spodnja Sorica 4229 Sorica ?
Spodnja Sveča 2322 Majšperk ?
Spodnja Velka 2213 Zgornja Velka ?
Spodnja Vižinga 2360 Radlje ob Dravi ?
Spodnja Voličina 2232 Voličina ?
Spodnje Bitnje 4209 Žabnica ?
Spodnje Blato 1290 Grosuplje ?
Spodnje Brezovo 1294 Višnja Gora ?
Spodnje Danje 4229 Sorica ?
Spodnje Dobrenje 2211 Pesnica pri Mariboru ?
Spodnje Dule 8270 Krško ?
Spodnje Duplice 1290 Grosuplje ?
Spodnje Duplje 4203 Duplje ?
Spodnje Gameljne 1211 Ljubljana Šmartno ?
Spodnje Gorče 3314 Braslovče ?
Spodnje Gorje 4247 Zgornje Gorje ?
Spodnje Gruškovje 2286 Podlehnik ?
Spodnje Grušovje 3210 Slovenske Konjice ?
Spodnje Grušovlje 3311 Šempeter v Savinjski dolini ?
Spodnje Hlapje 2222 Jakobski Dol ?
Spodnje Hoče 2311 Hoče ?
Spodnje Jablane 2326 Cirkovce ?
Spodnje Jarše 1230 Domžale ?
Spodnje Jelenje 1273 Dole pri Litiji ?
Spodnje Jezersko 4206 Zgornje Jezersko ?
Spodnje Koseze 1225 Lukovica ?
Spodnje Kraše 3341 Šmartno ob Dreti ?
Spodnje Laze 4247 Zgornje Gorje ?
Spodnje Laže 3215 Loče ?
Spodnje Loke 1225 Lukovica ?
Spodnje Mestinje 3253 Pristava pri Mestinju ?
Spodnje Mladetiče 8296 Krmelj ?
Spodnje Negonje 3250 Rogaška Slatina ?
Spodnje Palovče 1241 Kamnik ?
Spodnje Partinje 2230 Lenart v Slovenskih Goricah ?
Spodnje Pijavško 8270 Krško ?
Spodnje Pirniče 1215 Medvode ?
Spodnje Podbrežje 3332 Rečica ob Savinji ?
Spodnje Poljčane 2319 Poljčane ?
Spodnje Prapreče 1225 Lukovica ?
Spodnje Prebukovje 2315 Šmartno na Pohorju ?
Spodnje Preloge 3210 Slovenske Konjice ?
Spodnje Roje 3311 Šempeter v Savinjski dolini ?
Spodnje Sečovo 3250 Rogaška Slatina ?
Spodnje Selce 3231 Grobelno ?
Spodnje Slemene 3222 Dramlje ?
Spodnje Stranice 3206 Stranice ?
Spodnje Stranje 1242 Stahovica ?
Spodnje Škofije 6281 Škofije ?
Spodnje Tinsko 3223 Loka pri Žusmu ?
Spodnje Verjane 2235 Sv. Trojica v Slovenskih Goricah ?
Spodnje Vetrno 4294 Križe ?
Spodnje Vodale 8210 Trebnje ?
Spodnje Vrtiče 2201 Zgornja Kunguta ?
Spodnji Boč 2352 Selnica ob Dravi ?
Spodnji Brnik 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Spodnji Čačič 1337 Osilnica ?
Spodnji Dolič 3205 Vitanje ?
Spodnji Duplek 2241 Spodnji Duplek ?
Spodnji Gabernik 3241 Podplat ?
Spodnji Gaj pri Pragerskem 2331 Pragersko ?
Spodnji Gasteraj 2223 Jurovski dol ?
Spodnji Hotič 1270 Litija ?
Spodnji Jakobski Dol 2222 Jakobski Dol ?
Spodnji Jernej 3215 Loče ?
Spodnji Ključarovci 2274 Velika Nedelja ?
Spodnji Leskovec 2285 Zgornji Leskovec ?
Spodnji Log pri Savi 1282 Sava ?
Spodnji Log, Kočevje 1330 Kočevje ?
Spodnji Otok 4240 Radovljica ?
Spodnji Petelinjek 1223 Blagovica ?
Spodnji Porčič 2230 Lenart v Slovenskih Goricah ?
Spodnji Prekar 1281 Kresnice ?
Spodnji Razbor 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu ?
Spodnji Slemen 2352 Selnica ob Dravi ?
Spodnji Stari grad 8270 Krško ?
Spodnji Tuštanj 1251 Moravče ?
Spodnji Velovlek 2250 Ptuj ?
Spodnji Žerjavci 2230 Lenart v Slovenskih Goricah ?
Spuhlja 2250 Ptuj ?
Srakovlje 4000 Kranj ?
Srebotje 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah ?
Srebrniče 8000 Novo mesto ?
Srebrnik 3256 Bistrica ob Sotli ?
Središče ob Dravi 2277 Središče ob Dravi ?
Srednik 8297 Šentjanž ?
Srednja Dobrava 4245 Kropa ?
Srednja vas - Goriče 4204 Golnik ?
Srednja vas - Poljane 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Srednja vas pri Dragi 1319 Draga ?
Srednja vas pri Kamniku 1241 Kamnik ?
Srednja vas pri Polhovem Gradcu 1355 Polhov Gradec ?
Srednja vas pri Šenčurju 4208 Šenčur ?
Srednja vas v Bohinju 4267 Srednja vas v Bohinju ?
Srednja vas, Begunje na Gorenjskem 4275 Begunje na Gorenjskem ?
Srednja vas, Semič 8333 Semič ?
Srednja vas-Loški potok 1318 Loški potok ?
Srednje Arto 8270 Krško ?
Srednje Bitnje 4209 Žabnica ?
Srednje Brdo 4224 Gorenja vas ?
Srednje Gameljne 1211 Ljubljana Šmartno ?
Srednje Grčevje 8222 Otočec ?
Srednje Jarše 1230 Domžale ?
Srednje Laknice 8230 Mokronog ?
Srednje Pijavško 8270 Krško ?
Srednje 2354 Bresternica ?
Srednji Dolič 2382 Mislinja ?
Srednji Gasteraj 2223 Jurovski Dol ?
Srednji Globodol 8216 Mirna Peč ?
Srednji Lipovec 8361 Dvor ?
Srednji Potok 1336 Vas ?
Srednji Radenci 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Srednji Vrh, Polhov Gradec 1355 Polhov Gradec ?
Srednji Vrh, Gozd Martuljek 4282 Gozd Martuljek ?
Sremič 8270 Krško ?
Srgaši 6274 Šmarje ?
Srnjak 1314 Rob ?
Srobotnik pri Velikih Laščah 1315 Velike Lašče ?
Sromlje, Artiče 8253 Artiče ?
Sromlje 8256 Sromlje ?
Srževica 3232 Ponikva ?
Sštjak 6222 Štanjel ?
Stahovica 1242 Stahovica ?
Staje 1292 Ig ?
Stan 8233 Mirna ?
Stanečka vas 2322 Majšperk ?
Stanetinci 2236 Cerkvenjak ?
Stanežiče 1210 Ljubljana - Šentvid ?
Staniše 4220 Škofja Loka ?
Stankovo 8262 Krška vas ?
Stanošina 2286 Podlehnik ?
Stanovno 2259 Ivanjkovci ?
Stanovsko 2319 Poljčane ?
Stara Bučka 8275 Škocjan ?
Stara Cerkev 1332 Stara Cerkev ?
Stara Fužina 4265 Bohinjsko Jezero ?
Stara Gora pri Šentilju 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah ?
Stara Gora pri Velikem gabru 1275 Šmartno pri Litiji ?
Stara Gora, Benedikt 2234 Benedikt ?
Stara Gora, Mirna 8233 Mirna ?
Stara Lipa 8344 Vinica ?
Stara Loka 4220 Škofja Loka ?
Stara Oselica 4224 Gorenja vas ?
Stara Sela 1219 Laze pri Tuhinju ?
Stara Sušica 6256 Košana ?
Stara vas - Bizeljsko 8259 Bizeljsko ?
Stara vas 6230 Postojna ?
Stara Vrhnika 1360 Vrhnika ?
Stare Slemen 3215 Loče ?
Stare Žage 8350 Dolenjske Toplice ?
Stari Grad v Podbočju 8312 Podbočje ?
Stari Grad, Makole 2321 Makole ?
Stari Grad, Krško 8270 Krško ?
Stari Kot 1319 Draga ?
Stari Log, Stara Cerkev 1332 Stara Cerkev ?
Stari Log, Pragersko 2331 Pragersko ?
Stari trg ob Kolpi 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Stari trg pri Ložu 1386 Stari trg pri Ložu ?
Stari trg, Višnja Gora 1294 Višnja Gora ?
Stari trg, Slovenj Gradec 2380 Slovenj Gradec ?
Starihov Vrh 8333 Semič ?
Starod 6244 Podgrad ?
Starošince 2326 Cirkovce ?
Starše 2205 Starše ?
Stavča vas 8361 Dvor ?
Stebljevek 1219 Laze pri Tuhinju ?
Stegne 1251 Moravče ?
Stehanja vas 8213 Veliki Gaber ?
Stelnik 1336 Vas ?
Stenica, Vitanje 3205 Vitanje ?
Stepani 6275 Črni Kal ?
Stična 1295 Ivančna Gorica ?
Stirpnik 4227 Selca ?
Stiška vas 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Stogovci 2323 Ptujska Gora ?
Stojanski Vrh 8263 Cerklje ob Krki ?
Stojnci 2281 Markovci ?
Stolnik 1242 Stahovica ?
Stolovnik 8280 Brestanica ?
Stomaž 6210 Sežana ?
Stopce 3270 Laško ?
Stopče 3231 Grobelno ?
Stope 1315 Velike Lašče ?
Stoperce 2289 Stoperce ?
Stopiče 8322 Stopiče ?
Stopnik 3305 Vransko ?
Stopno, Makole 2321 Makole ?
Stopno, Škocjan 8275 Škocjan ?
Strahinj 4202 Naklo ?
Strahomer 1292 Ig ?
Strajna 2286 Podlehnik ?
Strane 6225 Hruševje ?
Stranice 3206 Stranice ?
Stranje pri Dobrniču 8211 Dobrnič ?
Stranje pri Škocjanu 8275 Škocjan ?
Stranje pri Velikem Gabru 8213 Veliki Gaber ?
Stranje, Šmarje pri Jelšah 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Stranje, Blanca 8283 Blanca ?
Stranska vas ob Višnjici 1295 Ivančna Gorica ?
Stranska vas pri Semiču 8333 Semič ?
Stranska vas, Dobrova 1356 Dobrova ?
Stranska vas, Novo mesto 8000 Novo mesto ?
Stranske Makole 2321 Makole ?
Stranski Vrh 1414 Podkum ?
Straška Gorca 3262 Prevorje ?
Straža na Gori 3222 Dramlje ?
Straža pri Dolu 3213 Frankolovo ?
Straža pri Krškem 8270 Krško ?
Straža pri Moravčah 1251 Moravče ?
Straža pri Novi Cerkvi 3203 Nova Cerkev ?
Straža pri Oplotnici 2317 Oplotnica ?
Straža pri Raki 8274 Raka ?
Straža, Novo mesto 8351 Straža ?
Straža, Šentrupert 8232 Šentrupert ?
Straža, Lukovica 1225 Lukovica ?
Straže, Voličina 2232 Voličina ?
Stražgonjca 2331 Pragersko ?
Stražica 3213 Frankolovo ?
Stražišče, Cerknica 1380 Cerknica ?
Stražišče, Ravne na Koroškem 2360 Ravne na Koroškem ?
Stražnji Vrh 8340 Črnomelj ?
Strejaci 2252 Dornava ?
Strelac 8220 Šmarješke Toplice ?
Strelci 2281 Markovci ?
Strensko 3272 Rimske Toplice ?
Strezetina 2259 Ivanjkovci ?
Strjanci 2273 Podgorci ?
Strletje 1314 Rob ?
Strmca, Nova vas 1385 Nova vas ?
Strmca, Laško 3270 Laško ?
Strmca, Postojna 6230 Postojna ?
Strmec nad Dobrno 3204 Dobrna ?
Strmec pri Destrniku 2253 Destrnik ?
Strmec pri Leskovcu 2285 Zgornji Leskovec ?
Strmec pri Litiji 1273 Dole pri Litiji ?
Strmec pri Ormožu 2274 Velika Nedelja ?
Strmec pri Polenšaku 2257 Polenšak ?
Strmec pri Svetem Florijanu 3252 Rogatec ?
Strmec, Velike Lašče 1315 Velike Lašče ?
Strmec, Luče 3334 Luče ?
Strmica 4227 Selca ?
Strmo Rebro 8270 Krško ?
Strnišče 2325 Kidričevo ?
Strojiči 1337 Osilnica ?
Strojna 2360 Ravne na Koroškem ?
Strtenica 3253 Pristava pri Mestinju ?
Strtenik 3210 Slovenske Konjice ?
Strug 2321 Makole ?
Struge 1313 Struge ?
Strunjan 6320 Portorož ?
Stržišče 8290 Sevnica ?
Studena Gora 6244 Podgrad ?
Studenca 1241 Kamnik ?
Studence 3310 Žalec ?
Studenčice, Medvode 1215 Medvode ?
Studenčice, Lesce 4248 Lesce ?
Studenec na Blokah 1385 Nova vas ?
Studenec pri Krtini 1233 Dob pri Domžalah ?
Studenec 8293 Studenec ?
Studenec 8210 Trebnje ?
Studenec, Postojna 6230 Postojna ?
Studenice 2319 Poljčane ?
Studeno na Blokah 1385 Nova vas ?
Studeno, Železniki 4228 Železniki ?
Studeno, Postojna 6230 Postojna ?
Studor v Bohinju 4267 Srednja vas v Bohinju ?
Studor, Gorenja vas 4224 Gorenja vas ?
Suha pri Predosljah 4000 Kranj ?
Suha, Škofja Loka 4220 Škofja Loka ?
Suhadol 3215 Loče ?
Suhadole pri Dolah pri Litiji 1273 Dole pri Litiji ?
Suhadole, Komenda 1218 Komenda ?
Suhi Vrh 2391 Prevalje ?
Suho 3224 Dobje pri Planini ?
Suhor pri Dolenjskih Toplicah 8350 Dolenjske Toplice ?
Suhor 8331 Suhor ?
Suhor, Vas 1336 Vas ?
Suhor, Novo mesto 8000 Novo mesto ?
Suhorje 6217 Vremski Britof ?
Suša 1223 Blagovica ?
Suša, Gorenja vas 4224 Gorenja vas ?
Sušak 6254 Jelšane ?
Sušica 1295 Ivančna Gorica ?
Sušje 1310 Ribnica ?
Sv. Ana v Slovenskih Goricah 2233 Sv. Ana v Slovenskih Goricah ?
Sv. Andrej, Škofja Loka 4220 Škofja Loka ?
Sv. Anton na Pohorju 2365 Vuhred ?
Sv. Anton, Pobegi 6276 Pobegi ?
Sv. Barbara, Škofja Loka 4220 Škofja Loka ?
Sv. Boštjan, Dravograd 2370 Dravograd ?
Sv. Danijel, Trbonje 2371 Trbonje ?
Sv. Duh na Ostrem Vrhu 2353 Duh na Ostrem Vrhu ?
Sv. Duh, Dravograd 2370 Dravograd ?
Sv. Duh, Škofja Loka 4220 Škofja Loka ?
Sv. Ema, Pristava pri Mestinju 3253 Pristava pri Mestinju ?
Sv. Florijan, Rogaška Slatina 3250 Rogaška Slatina ?
Sv. Gregor, Ortnek 1316 Ortnek ?
Sv. Jernej nad Muto 2366 Muta ?
Sv. Jernej, Loče 3215 Loče ?
Sv. Jošt nad Kranjem 4000 Kranj ?
Sv. Jurij, Rogatec 3252 Rogatec ?
Sv. Lenart, Cerklje na Gorenjskem 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Sv. Lenart, Selca 4227 Selca ?
Sv. Lovrenc, Prebold 3312 Prebold ?
Sv. Ožbolt, Škofja Loka 4220 Škofja Loka ?
Sv. Peter, Sečovlje 6333 Sečovlje ?
Sv. Petra hrib 4220 Škofja Loka ?
Sv. Primož na Pohorju 2367 Vuzenica ?
Sv. Primož nad Muto 2366 Muta ?
Sv. Štefan (naselje) 3264 Sv. Štefan ?
Sv. Tomaž 2258 Sv. Tomaž ?
Sveti Tomaž, Selca 4227 Selca ?
Sv. Trije Kralji v Slovenskih Goricah 2234 Benedikt ?
Sv. Trije Kralji, Radlje ob Dravi 2360 Radlje ob Dravi ?
Sv. Trojica v Slovenskih Goricah 2235 Sv. Trojica v Slovenskih Goricah ?
Sv. Vid, Vuzenica 2367 Vuzenica ?
Sv. Vrh, Mokronog 8230 Mokronog ?
Svečane 2214 Sladki vrh ?
Svečina 2201 Zgornja Kunguta ?
Sveta Trojica, Nova vas 1385 Nova vas ?
Svetelka 3222 Dramlje ?
Sveti Andrej, Morvače 1251 Moravče ?
Sveti Duh, Nova vas 1385 Nova vas ?
Sveti Vid, Cerknica 1380 Cerknica ?
Svetina 3220 Štore ?
Svetinci 2253 Destrnik ?
Svetinja 8211 Dobrnič ?
Svetli Dol 3220 Štore ?
Sveto 6223 Komen ?
Svibnik 8340 Črnomelj ?
Svinjsko 8297 Šentjanž ?
Svržaki 8330 Metlika ?

Š uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Šahovec 8211 Dobrnič ?
Šalara 6000 Koper ?
Šalka vas 1330 Kočevje ?
Šalovci 2277 Središče ob Dravi ?
Šardinje 2274 Velika Nedelja ?
Šared 6310 Izola ?
Ščit 1275 Šmartno pri Litiji ?
Ščurki 1311 Turjak ?
Šedem 8281 Senovo ?
Šedina 3222 Dramlje ?
Šegova vas 1318 Loški Potok ?
Šeki 6272 Gradišče ?
Šembije 6253 Knežak ?
Šempeter v Savinjski dolini 3311 Šempeter v Savinjski dolini ?
Šenbric 3320 Velenje ?
Šenčur 4208 Šenčur ?
Šentanel 2391 Prevalje ?
Šentgotard 1222 Trojane ?
Šentilj pod Turjakom 2382 Mislinja ?
Šentilj v Slovenskih Goricah 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah ?
Šentjakob 8310 Šentjernej ?
Šentjanž nad Dravčami 2367 Vuzenica ?
Šentjanž nad Štorami 3220 Štore ?
Šentjanž pri Dravogradu 2373 Šentjanž pri Dravogradu ?
Šentjanž, Rečica ob Savinji 3332 Rečica ob Savinji ?
Šentjanž 8297 Šentjanž ?
Šentjernej 8310 Šentjernej ?
Šentjošt nad Horjulom 1354 Horjul ?
Šentjošt, Novo mesto 8000 Novo mesto ?
Šentjungert 3201 Šmartno v Rožni dolini ?
Šentjur 3230 Šentjur ?
Šentjurij na Dolenjskem 8216 Mirna Peč ?
Šentjurje 1296 Šentvid pri Stični ?
Šentlovrenc 8212 Velika Loka ?
Šentovec 2310 Slovenska Bistrica ?
Šentožbolt 1222 Trojane ?
Šentpavel na Dolenjskem 1296 Šentvid pri Stični ?
Šentpavel pri Domžalah 1230 Domžale ?
Šentpavel, Ljubljana - Dobrunje 1261 Ljubljana - Dobrunje ?
Šentrupert 3271 Šentrupert ?
Šentrupert, Gomilsko 3303 Gomilsko ?
Šentrupert 8232 Šentrupert ?
Šenturška Gora 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Šentvid pri Grobelnem 3231 Grobelno ?
Šentvid pri Lukovici 1225 Lukovica ?
Šentvid pri Planini 3225 Planina pri Sevnici ?
Šentvid pri Stični 1296 Šentvid pri Stični ?
Šentvid pri Zavodnju 3325 Šoštanj ?
Šepulje 6210 Sežana ?
Šerovo 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Šešče pri Preboldu 3312 Prebold ?
Šetarova 2230 Lenart v Slovenskih Goricah ?
Ševlje 4227 Selca ?
Ševnica 8233 Mirna ?
Šibelji 6223 Komen ?
Šibenik 3230 Šentjur ?
Šikole 2331 Pragersko ?
Šilentabor 6257 Pivka ?
Šinkov Turn 1217 Vodice ?
Šipek, Dragatuš 8343 Dragatuš ?
Širmanski Hrib 1270 Litija ?
Široka Set 1252 Vače ?
Škalce 3210 Slovenske Konjice ?
Škale 3320 Velenje ?
Škalske Cirkovce 3320 Velenje ?
Škamevec 1314 Rob ?
Škarnice 3224 Dobje pri Planini ?
Škedenj 3215 Loče ?
Škemljevec 8331 Suhor ?
Škocjan pri Turjaku 1311 Turjak ?
Škocjan, Dob pri Domžalah 1233 Dob pri Domžalah ?
Škocjan, Koper 6000 Koper ?
Škocjan, Divača 6215 Divača ?
Škocjan 8275 Škocjan ?
Škofce 3272 Rimske Toplice ?
Škofi 6223 Komen ?
Škofija 3253 Pristava pri Mestinju ?
Škofije 6281 Škofije ?
Škofja Loka 4220 Škofja Loka ?
Škofja vas 3211 Škofja vas ?
Škoflje, Šentvid pri Stični 1296 Šentvid pri Stični ?
Škoflje, Vremski Britof 6217 Vremski Britof ?
Škofljica 1291 Škofljica Škofljica
Škovec, Trebnje 8210 Trebnje ?
Škovec, Velika Loka 8212 Velika Loka ?
Škrabče 1385 Nova vas ?
Škrajnek 1316 Ortnek ?
Škrbina 6223 Komen ?
Škrilje, Ig 1292 Ig ?
Škrilje, Gradac 8332 Gradac ?
Škrjanče pri Novem mestu 8000 Novo mesto ?
Škrjanče, Ivančna Gorica 1295 Ivančna Gorica ?
Škrjanče, Mirna 8233 Mirna ?
Škrjančevo 1235 Radomlje ?
Škrljevo 8232 Šentrupert ?
Škrlovica 1315 Velike Lašče ?
Škufce 1385 Nova vas ?
Šmalčja vas 8310 Šentjernej ?
Šmarata 1386 Stari trg pri Ložu ?
Šmarca 1241 Kamnik ?
Šmarčna 8294 Boštanj ?
Šmarje - Sap 1293 Šmarje - Sap ?
Šmarje pri Jelšah 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Šmarje pri Sežani 6210 Sežana ?
Šmarje 6274 Šmarje ?
Šmarje, Šentjernej 8310 Šentjernej ?
Šmarješke Toplice 8220 Šmarješke Toplice ?
Šmarjeta pri Celju 3211 Škofja vas ?
Šmarjeta 8220 Šmarješke Toplice ?
Šmartinske Cirkovce 3320 Velenje ?
Šmartno na Pohorju 2315 Šmartno na Pohorju ?
Šmartno ob Dreti 3341 Šmartno ob Dreti ?
Šmartno ob Paki 3327 Šmartno ob Paki ?
Šmartno pri Litiji 1275 Šmartno pri Litiji ?
Šmartno pri Slovenj Gradcu 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu ?
Šmartno v Rožni dolini 3201 Šmartno v Rožni dolini ?
Šmartno v Tuhinju 1219 Laze pri Tuhinju ?
Šmartno, Cerklje na Gorenjskem 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Šmatevž 3303 Gomilsko ?
Šmaver 8211 Dobrnič ?
Šmihel nad Mozirjem 3330 Mozirje ?
Šmihel pod Nanosom 6230 Postojna ?
Šmihel pri Žužemberku 8360 Žužemberk ?
Šmihel, Laško 3270 Laško ?
Šmihel, Pivka 6257 Pivka ?
Šmiklavž pri Škofji vasi 3202 Ljubečna ?
Šmiklavž, Podgorje pri Slovenj Gradcu 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu ?
Šmiklavž, Gornji Grad 3342 Gornji Grad ?
Šmohor 3270 Laško ?
Šober 2354 Bresternica ?
Šomat 2213 Zgornja Velka ?
Šoštanj 3325 Šoštanj ?
Špeharji 8344 Vinica ?
Špičnik 2201 Zgornja Kunguta ?
Špital 1282 Sava ?
Špitalič pri Slovenskih Konjicah 3215 Loče ?
Špitalič, Motnik 1221 Motnik ?
Št. Janž pri Radljah 2360 Radlje ob Dravi ?
Št. Jurij 1290 Grosuplje ?
Štajer 1336 Vas ?
Štajerska vas 3215 Loče ?
Štajngrob 8297 Šentjanž ?
Štajngrova 2234 Benedikt ?
Štalcerji 1338 Kočevska Reka ?
Štangarske Poljane 1275 Šmartno pri Litiji ?
Štanjel 6222 Štanjel ?
Štatenberg 2321 Makole ?
Štatenberk 8231 Trebelno ?
Štefan pri Trebnjem 8210 Trebnje ?
Štefanja Gora 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Štore 3220 Štore ?
Štorje 6210 Sežana ?
Štorovo 1385 Nova vas ?
Štravberk 8222 Otočec ?
Štrekljevec 8333 Semič ?
Štrihovec 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah ?
Štrit 8275 Škocjan ?
Štrukljeva vas 1380 Cerknica ?
Šturmovci 2284 Videm pri Ptuju ?
Šujica 1356 Dobrova ?
Šumnik 1272 Polšnik ?
Šutna 4209 Žabnica ?
Šutna 8312 Podbočje ?

T uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Tabor 3304 Tabor ?
Tajhte 3225 Planina pri Sevnici ?
Talčji Vrh 8340 Črnomelj ?
Tanča Gora 8343 Dragatuš ?
Tanor 6210 Sežana ?
Tatinec 4205 Preddvor Kranj
Tatre 6243 Obrov ?
Tavžlje 1380 Cerknica ?
Teharje 3221 Teharje ?
Tehovec 1215 Medvode ?
Tekačevo 3250 Rogaška Slatina ?
Telče 8210 Trebnje ?
Telčina 8210 Trebnje ?
Temenica 1296 Šentvid pri Stični ?
Tenetiše, Litija 1270 Litija ?
Tenetiše, Golnik 4204 Golnik ?
Tepanje 3210 Slovenske Konjice ?
Tepanjski Vrh 3210 Slovenske Konjice ?
Tepe 1272 Polšnik ?
Ter 3333 Ljubno ob Savinji ?
Tešova 3305 Vransko ?
Tevče 3270 Laško ?
Tibolci 2272 Gorišnica ?
Tihaboj 1274 Gabrovka ?
Tinjan 6281 Škofije ?
Tinjska Gora 2316 Zgornja Ložnica ?
Tirosek 3342 Gornji Grad ?
Tisovec 1313 Struge ?
Tišenpolj 1336 Vas ?
Tlaka 1274 Gabrovka ?
Tlake, Šmarje - Sap 1293 Šmarje - Sap ?
Tlake, Rogatec 3252 Rogatec ?
Tmažja vas 8275 Škocjan ?
Todraž 4224 Gorenja vas ?
Tolčane 1303 Zagradec ?
Tolsti Vrh pri Mislinji 2382 Mislinja ?
Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem 2360 Ravne na Koroškem ?
Tolsti Vrh, Loče 3215 Loče ?
Tolsti Vrh, Šentjernej 8310 Šentjernej ?
Tomačevica 6223 Komen ?
Tomaj 6221 Dutovlje ?
Tomaška vas 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu ?
Tomaž nad Vojnikom 3212 Vojnik ?
Tomažini 1314 Rob ?
Tominje 6250 Ilirska Bistrica ?
Tomišelj 1292 Ig ?
Topla 2393 Črna na Koroškem ?
Topol pri Begunjah 1382 Begunje pri Cerknici ?
Topol pri Medvodah 1215 Medvode ?
Topol 1385 Nova vas ?
Topolc 6250 Ilirska Bistrica ?
Topole, Mengeš 1234 Mengeš ?
Topole, Rogaška Slatina 3250 Rogaška Slatina ?
Topolje 4227 Selca ?
Topolovec, Podplat 3241 Podplat ?
Topolovec, Gradišče 6272 Gradišče ?
Topolovo 3261 Lesično ?
Topolšica 3326 Topolšica ?
Torovo 1217 Vodice ?
Toško Čelo 1000 Ljubljana ?
Tovsto 3270 Laško ?
Trata pri Velesovem 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Trata, Škofja Loka 4220 Škofja Loka ?
Trate 2213 Zgornja Velka ?
Tratna ob Voglajni 3263 Gorica pri Slivnici ?
Tratna pri Grobelnem 3231 Grobelno ?
Trava, Draga 1319 Draga ?
Travna Gora 1317 Sodražica ?
Travni Dol 8323 Uršna Sela ?
Travnik, Loški Potok 1318 Loški Potok ?
Trbinc 8233 Mirna ?
Trboje 4000 Kranj ?
Trbonje 2371 Trbonje ?
Trbovlje 1420 Trbovlje ?
Trčova 2000 Maribor ?
Trdobojci 2285 Zgornji Leskovec ?
Trebanjski Vrh 8212 Velika Loka ?
Trebča vas 8361 Dvor ?
Trebče 3256 Bistrica ob Sotli ?
Trebelno pri Palovčah 1241 Kamnik ?
Trebelno 8231 Trebelno ?
Trebeše 6272 Gradišče ?
Trebež, Ivančna Gorica 1295 Ivančna Gorica ?
Trebež, Artiče 8253 Artiče ?
Trebija 4224 Gorenja vas ?
Trebižani 6222 Štanjel ?
Trebnja Gorica 1301 Krka ?
Trebnje 8210 Trebnje ?
Trebnji Vrh 8333 Semič ?
Tremerje 3000 Celje ?
Tresk 6273 Marezige ?
Trgovišče 2274 Velika Nedelja ?
Triban 6000 Koper ?
Tribej 2372 Libeliče ?
Tribuče 8340 Črnomelj ?
Trlično 3252 Rogatec ?
Trnava 3303 Gomilsko ?
Trniče 2206 Marjeta na Dravskem polju ?
Trnjava 1225 Lukovica ?
Trnje, Škofja Loka 4220 Škofja Loka ?
Trnje, Pivka 6257 Pivka ?
Trnje, Velika Loka 8212 Velika Loka ?
Trno 3233 Kalobje ?
Trnov Hrib 3270 Laško ?
Trnovci 2258 Sv. Tomaž ?
Trnovče 1225 Lukovica ?
Trnovec pri Dramljah 3230 Šentjur ?
Trnovec pri Slovenski Bistrici 2310 Slovenska Bistrica ?
Trnovec, Medvode 1215 Medvode ?
Trnovec, Lovrenc na Dravskem polju 2324 Lovrenc na Dravskem polju ?
Trnovec, Rečica ob Savinji 3332 Rečica ob Savinji ?
Trnovec, Zabukovje 8292 Zabukovje ?
Trnovec, Metlika 8330 Metlika ?
Trnovica 1296 Šentvid pri Stični ?
Trnovlje pri Celju 3000 Celje ?
Trnovlje pri Socki 3203 Nova Cerkev ?
Trnovo 3270 Laško ?
Trnovska vas 2254 Trnovska vas ?
Trnovski Vrh 2254 Trnovska vas ?
Trobelno 1241 Kamnik ?
Troblje 2380 Slovenj Gradec ?
Trobni Dol 3271 Šentrupert ?
Trojane 1222 Trojane ?
Trojica 1233 Dob pri Domžalah ?
Trojno 3270 Laško ?
Troščine 1290 Grosuplje ?
Trotkova 2234 Benedikt ?
Trpčane 6250 Ilirska Bistrica ?
Trstenik, Benedikt 2234 Benedikt ?
Trstenik, Golnik 4204 Golnik ?
Trstenik, Šentrupert 8232 Šentrupert ?
Trška Gora, Novo mesto 8000 Novo mesto ?
Trška Gora, Krško 8270 Krško ?
Trška Gorca 3230 Šentjur ?
Truške 6273 Marezige ?
Trzin 1236 Trzin ?
Tržec 2284 Videm pri Ptuju ?
Tržič, Struge 1313 Struge ?
Tržič 4290 Tržič ?
Tržišče, Rogaška Slatina 3250 Rogaška Slatina ?
Tržišče 8295 Tržišče ?
Tublje pri Hrpeljah 6240 Kozina ?
Tublje pri Komnu 6221 Dutovlje ?
Tučna 1241 Kamnik ?
Tuji Grm 1000 Ljubljana ?
Tuljaki 6272 Gradišče ?
Tuncovec 3250 Rogaška Slatina ?
Tunjice 1241 Kamnik ?
Tunjiška Mlaka 1241 Kamnik ?
Tupelče 6222 Štanjel ?
Turiška vas na Pohorju 2316 Zgornja Ložnica ?
Turiška vas 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu ?
Turjak 1311 Turjak ?
Turno 3263 Gorica pri Slivnici ?
Turnše 1233 Dob pri Domžalah ?
Turški Vrh 2283 Zavrč ?
Tušev Vrh 8340 Črnomelj ?

U uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Učak 1222 Trojane ?
Učakovci 8344 Vinica ?
Udje 1290 Grosuplje ?
Udmat 3270 Laško ?
Ugovec 2317 Oplotnica ?
Ukanc 4265 Bohinjsko jezero ?
Ulaka pri Novi vasi 1385 Nova vas ?
Ulaka, Velike Lašče 1315 Velike Lašče ?
Unec 1381 Rakek ?
Uniše 3232 Ponikva ?
Urh 2316 Zgornja Ložnica ?
Uršlja Gora 2360 Ravne na Koroškem ?
Uršna sela 8323 Uršna sela ?
Utik 1217 Vodice ?
Utovlje 6210 Sežana ?
Uzmani 1314 Rob ?

V uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
V Zideh 1222 Trojane ?
Vače 1252 Vače ?
Vadiče 4290 Tržič ?
Vajgen 2221 Jarenina ?
Valburga 1216 Smlednik ?
Vale 6223 Komen ?
Valterski Vrh 4220 Škofja Loka ?
Vanetina 2236 Cerkvenjak ?
Vanganel 6000 Koper ?
Varda 2223 Jurovski Dol ?
Vareja 2284 Videm pri Ptuju ?
Vareje 6217 Vremski Britof ?
Varoš 2321 Makole ?
Varpolje 3332 Rečica ob Savinji ?
Vas 1336 Vas ?
Vas, Radlje ob Dravi 2360 Radlje ob Dravi ?
Vaseno 1219 Laze pri Tuhinju ?
Vašca 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Vaše 1215 Medvode ?
Vatovlje 6217 Vremski Britof ?
Vavpča vas pri Dobrniču 8211 Dobrnič ?
Vavta vas 8351 Straža ?
Večje Brdo 3224 Dobje pri Planini ?
Večkoti 6222 Štanjel ?
Vejice 3225 Planina pri Sevnici ?
Velenje 3320 Velenje ?
Velesovo 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Veličane 2259 Ivanjkovci ?
Velična vas 1303 Zagradec ?
Velik Vrh pri Litiji 1270 Litija ?
Velika Brda 6225 Hruševje ?
Velika Bukovica 6250 Ilirska Bistrica ?
Velika Dobrava 1294 Višnja Gora ?
Velika Dolina 8261 Jesenice na Dolenjskem ?
Velika Goba 1273 Dole pri Litiji ?
Velika Hubajnica 8293 Studenec ?
Velika Ilova Gora 1312 Videm - Dobrepolje ?
Velika Kostrevnica 1275 Šmartno pri Litiji ?
Velika Lahinja 8340 Črnomelj ?
Velika Lašna 1241 Kamnik ?
Velika Ligojna 1360 Vrhnika ?
Velika Loka, Grosuplje 1290 Grosuplje ?
Velika Loka, Velika Loka 8212 Velika Loka ?
Velika Nedelja 2274 Velika Nedelja ?
Velika Pirešica 3310 Žalec ?
Velika Preska 1272 Polšnik ?
Velika Pristava 6257 Pivka ?
Velika Račna 1290 Grosuplje ?
Velika Raven 3203 Nova Cerkev ?
Velika Sela 8341 Adlešiči ?
Velika Slevica 1315 Velike Lašče ?
Velika Stara vas 1290 Grosuplje ?
Velika Strmica 8231 Trebelno ?
Velika Ševnica 8210 Trebnje ?
Velika Štanga 1275 Šmartno pri Litiji ?
Velika Varnica 2285 Zgornji Leskovec ?
Velika vas pri Krškem 8273 Leskovec pri Krškem ?
Velika vas, Dol pri Ljubljani 1262 Dol pri Ljubljani ?
Velike Bloke 1385 Nova vas ?
Velike Brusnice 8321 Brusnice ?
Velike Češnjice 1296 Šentvid pri Stični ?
Velike Dole pri Šentjurju 1296 Šentvid pri Stični ?
Velike Dole pri Temenici 1296 Šentvid pri Stični ?
Velike Dole, Veliki Gaber 8213 Veliki Gaber ?
Velike Gorelce 3270 Laško ?
Velike Grahovše 3270 Laško ?
Velike Kompolje 1295 Ivančna Gorica ?
Velike Lašče 1315 Velike Lašče ?
Velike Lese 1301 Krka ?
Velike Lipljene 1311 Turjak ?
Velike Loče 6242 Materija ?
Velike Malence 8262 Krška vas ?
Velike Pece 1296 Šentvid pri Stični ?
Velike Poljane, Ortnek 1316 Ortnek ?
Velike Poljane, Škocjan 8275 Škocjan ?
Velike Rebrce 1303 Zagradec ?
Velike Rodne 3250 Rogaška Slatina ?
Velike Vodenice 8311 Kostanjevica na Krki ?
Velike Vrhe 1295 Ivančna gorica ?
Veliki Ban 8310 Šentjernej ?
Veliki Boč 2353 Duh na Ostrem vrhu ?
Veliki Brebrovnik 2275 Miklavž pri Ormožu ?
Veliki Cerovec 8000 Novo mesto ?
Veliki Cirnik 8297 Šentjanž ?
Veliki Dol, Dutovlje 6221 Dutovlje ?
Veliki Dol, Koprivnica 8282 Koprivnica ?
Veliki Gaber, Velika Loka 8212 Velika Loka ?
Veliki Gaber 8213 Veliki Gaber ?
Veliki Hrib 1219 Laze pri Tuhinju ?
Veliki Jelnik 1223 Blagovica ?
Veliki Kal, Šentvid pri Stični 1296 Šentvid pri Stični ?
Veliki Kal, Mirna Peč 8216 Mirna Peč ?
Veliki Kamen 8282 Koprivnica ?
Veliki Korinj 1303 Zagradec ?
Veliki Lipoglav 1293 Šmarje - Sap ?
Veliki Lipovec 8361 Dvor ?
Veliki Ločnik 1311 Turjak ?
Veliki Nerajec 8343 Dragatuš ?
Veliki Obrež 8257 Dobova ?
Veliki Okič 2285 Zgornji Leskovec ?
Veliki Orehek 8000 Novo mesto ?
Veliki Osolnik 1314 Rob ?
Veliki Otok 6230 Postojna ?
Veliki Podljuben 8323 Uršna Sela ?
Veliki Podlog 8273 Leskovec pri Krškem ?
Veliki Rakitovec 1223 Blagovica ?
Veliki Rigelj 8350 Dolenjske Toplice ?
Veliki Slatnik 8000 Novo mesto ?
Veliki Trn 8270 Krško ?
Veliki Videm 8212 Velika Loka ?
Veliki Vrh pri Šmarju 1293 Šmarje - Sap ?
Veliki Vrh, Nova vas 1385 Nova vas ?
Veliki Vrh, Cirkulane 2282 Cirkulane ?
Veliki Vrh, Šmartno ob Paki 3327 Šmartno ob Paki ?
Veliko Brdo 6254 Jelšane ?
Veliko Črnelo 1295 Ivančna Gorica ?
Veliko Globoko 1303 Zagradec ?
Veliko Lipje 8360 Žužemberk ?
Veliko Mlačevo 1290 Grosuplje ?
Veliko Mraševo 8312 Podbočje ?
Veliko Polje 6210 Sežana ?
Veliko Tinje 2316 Zgornja Ložnica ?
Veliko Trebeljevo 1000 Ljubljana ?
Veliko Ubeljsko 6225 Hruševje ?
Velka 2370 Dravograd ?
Veniše 8273 Leskovec pri Krškem ?
Verače 3254 Podčetrtek ?
Verd 1360 Vrhnika ?
Verdun pri Uršnih Selah 8323 Uršna Sela ?
Verdun 8000 Novo mesto ?
Verje 1215 Medvode ?
Vernek 1281 Kresnice ?
Verpete 3213 Frankolovo ?
Vesca 1217 Vodice ?
Vesela Gora 8232 Šentrupert ?
Vešenik 3210 Slovenske Konjice ?
Vešter 4220 Škofja Loka ?
Vetrnik 3260 Kozje ?
Vezovje 3230 Šentjur ?
Vič 2370 Dravograd ?
Vičanci 2274 Velika Nedelja ?
Videm 1312 Videm - Dobrepolje ?
Videm pri Dolu 1262 Dol pri Ljubljani ?
Videm pri Lukovici 1225 Lukovica ?
Videm pri Ptuju 2284 Videm pri Ptuju ?
Videm pri Temenici 1296 Šentvid pri Stični ?
Videm, Raka 8274 Raka ?
Videž 2310 Slovenska Bistrica ?
Vidošiči 8330 Metlika ?
Vidovica 3253 Pristava pri Mestinju ?
Vihre 8273 Leskovec pri Krškem ?
Vikrče 1211 Ljubljana Šmartno ?
Vimolj pri Predgradu 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Vimolj, Vas 1336 Vas ?
Vinarje, maribor 2000 Maribor ?
Vinarje, Zgornja Ložnica 2316 Zgornja Ložnica ?
Vincarje 4220 Škofja Loka ?
Vine 3203 Nova Cerkev ?
Vinec 3250 Rogaška Slatina ?
Vinharje 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Vinica pri Šmarjeti 8220 Šmarješke Toplice ?
Vinica 8344 Vinica ?
Vinice 1317 Sodražica ?
Vinička vas 2230 Lenart v Slovenskih Goricah ?
Vinja vas 8000 Novo mesto ?
Vinje pri Moravčah 1251 Moravče ?
Vinje 1262 Dol pri Ljubljani ?
Vinji Vrh, Šmarješke Toplice 8220 Šmarješke Toplice ?
Vinji Vrh pri Semiču 8333 Semič ?
Vinji Vrh, Šmartno pri Litiji 1275 Šmartno pri Litiji ?
Vinji Vrh, Cerklje ob Krki 8263 Cerklje ob Krki ?
Vinkov vrh 8361 Dvor ?
Vino 1291 Škofljica ?
Vinska Gora 3320 Velenje ?
Vinska Gorica 3204 Dobrna ?
Vinski Vrh pri Šmarju 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Vinski Vrh, Miklavž pri Ormožu 2275 Miklavž pri Ormožu ?
Vintarjevec 1275 Šmartno pri Litiji ?
Vintarji 1315 Velike Lašče ?
Vintarovci 2253 Destrnik ?
Vir pri Nevljah 1241 Kamnik ?
Vir pri Stični 1295 Ivančna Gorica ?
Vir, Domžale 1230 Domžale ?
Virlog 4220 Škofja Loka ?
Virmaše 4220 Škofja Loka ?
Virštanj 3254 Podčetrtek ?
Visejec 8362 Hinje ?
Visoče, Planina pri Sevnici 3225 Planina pri Sevnici ?
Visoče, Tržič 4290 Tržič ?
Visoko pri Poljanah 4220 Škofja Loka ?
Visoko, Ig 1292 Ig ?
Visoko 4212 Visoko ?
Visole 2310 Slovenska Bistrica ?
Višelnica 4247 Zgornje Gorje ?
Viševca 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Viševek 1386 Stari trg pri Ložu ?
Višnja Gora 1294 Višnja Gora ?
Višnja vas 3212 Vojnik ?
Višnje 1303 Zagradec ?
Višnji Grm 1275 Šmartno pri Litiji ?
Vitan Vodranci 2276 Kog ?
Vitanje 3205 Vitanje ?
Vitanjsko Skomarje 3205 Vitanje ?
Vitna vas 8259 Bizeljsko ?
Vitomarci 2255 Vitomarci ?
Vizore 3203 Nova Cerkev ?
Vnajnarje 1000 Ljubljana ?
Vnanje Gorice 1357 Notranje Gorice ?
Vodenovo 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Vodice nad Kamnikom 1242 Stahovica ?
Vodice pri Gabrovki 1274 Gabrovka ?
Vodice pri Kalobju 3233 Kalobje ?
Vodice pri Slivnici 3230 Šentjur ?
Vodice v Dobrepolju 1312 Videm - Dobrepolje ?
Vodice 1217 Vodice ?
Vodiško 3272 Rimske Toplice ?
Vodole 2000 Maribor ?
Vodriž 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu ?
Vodruž 3230 Šentjur ?
Voduce 3263 Gorica pri Slivnici ?
Vodule 3222 Dramlje ?
Voglajna 3263 Gorica pri Slivnici ?
Voglje, Šenčur 4208 Šenčur ?
Voglje, Dutovlje 6221 Dutovlje ?
Vojna vas 8340 Črnomelj ?
Vojnik 3212 Vojnik ?
Vojsko, Vodice 1217 Vodice ?
Vojsko 8282 Koprivnica ?
Voklo 4208 Šenčur ?
Volaka 4224 Gorenja vas ?
Volavje 1000 Ljubljana ?
Volča 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Volče 6256 Košana ?
Volčja Jama, Šmartno pri Litiji 1275 Šmartno pri Litiji ?
Volčja Jama, Žužemberk 8360 Žužemberk ?
Volčje Njive 8233 Mirna ?
Volčje, Nova vas 1385 Nova vas ?
Volčje, Artiče 8253 Artiče ?
Volčji Grad 6223 Komen ?
Volčji Potok 1235 Radomlje ?
Volčkova vas 8310 Šentjernej ?
Voličina 2232 Voličina ?
Volog 3341 Šmartno ob Dreti ?
Vologa 3305 Vransko ?
Volovnik 8273 Leskovec pri Krškem ?
Vonarje 3253 Pristava pri Mestinju ?
Vopovlje 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Vosek, Pernica 2231 Pernica ?
Vošče, Blagovica 1223 Blagovica ?
Vošče, Radovljica 4240 Radovljica ?
Vovše 1252 Vače ?
Vrabče 6210 Sežana ?
Vranja Peč 1241 Kamnik ?
Vranje 8290 Sevnica ?
Vranji Vrh 2214 Sladki Vrh ?
Vranke 1223 Blagovica ?
Vranoviči 8332 Gradac ?
Vransko 3305 Vransko ?
Vrata, Šmartno pri Litiji 1275 Šmartno pri Litiji ?
Vrata, Muta 2366 Muta ?
Vratno 8310 Šentjernej ?
Vrba 3204 Dobrna ?
Vrba 1225 Lukovica ?
Vrba, Žirovnica 4274 Žirovnica ?
Vrbica 6250 Ilirska Bistrica ?
Vrbičje 1290 Grosuplje ?
Vrbina 8270 Krško ?
Vrbje, Žalec 3310 Žalec ?
Vrbje, Kostanjevica na Krki 8311 Kostanjevica na Krki ?
Vrbljene 1292 Ig ?
Vrbnje 4240 Radovljica ?
Vrbno 3230 Šentjur ?
Vrbovce 8310 Šentjernej ?
Vrbovec 8211 Dobrnič ?
Vrbovo 6250 Ilirska Bistrica ?
Vrčice 8333 Semič ?
Vremski Britof 6217 Vremski Britof ?
Vrenska Gora 3255 Buče ?
Vrh nad Krašnjo 1225 Lukovica ?
Vrh nad Laškim 3270 Laško ?
Vrh nad Želimljami 1291 Škofljica ?
Vrh pri Boštanju 8294 Boštanj ?
Vrh pri Dolskem 1262 Dol pri Ljubljani ?
Vrh pri Fari 1336 Vas ?
Vrh pri Hinjah 8362 Hinje ?
Vrh pri Križu 8360 Žužemberk ?
Vrh pri Ljubnu 8000 Novo mesto ?
Vrh pri Pahi 8222 Otočec ?
Vrh pri Površju 8274 Raka ?
Vrh pri Sobračah 1296 Šentvid pri Stični ?
Vrh pri Starem trgu pri Ložu 1386 Stari trg pri Ložu ?
Vrh pri Šentjerneju 8310 Šentjernej ?
Vrh pri Trebelnem 8231 Trebelno ?
Vrh pri Višnji Gori 1294 Višnja Gora ?
Vrh Sv. Treh Kraljev 1373 Rovte ?
Vrh, Zagorje ob Savi 1410 Zagorje ob Savi ?
Vrh, Šmarje pri Jelšah 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Vrh, Šentrupert 8232 Šentrupert ?
Vrhe, Trbovlje 1420 Trbovlje ?
Vrhe, Slovenj Gradec 2380 Slovenj Gradec ?
Vrhe, Teharje 3221 Teharje ?
Vrhe, Novo mesto 8000 Novo mesto ?
Vrhje 8258 Kapele ?
Vrhloga 2310 Slovenska Bistrica ?
Vrhnika pri Ložu 1386 Stari trg pri Ložu ?
Vrhnika 1360 Vrhnika ?
Vrhole pri Laporju 2318 Laporje ?
Vrhole pri Slovenskih Konjicah 2316 Zgornja Ložnica ?
Vrhov Dol 2341 Limbuš ?
Vrhovci 8341 Adlešiči ?
Vrhovje 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Vrhovlje 6221 Dutovlje ?
Vrhovo pri Mirni Peči 8216 Mirna Peč ?
Vrhovo pri Šentlovrencu 8212 Velika Loka ?
Vrhovo pri Žužemberku 8360 Žužemberk ?
Vrhovska vas 8263 Cerklje ob Krki ?
Vrhpeč 8216 Mirna Peč ?
Vrhpolje pri Kamniku 1241 Kamnik ?
Vrhpolje pri Moravčah 1251 Moravče ?
Vrhpolje pri Šentvidu 1295 Ivančna gorica ?
Vrhpolje, Lukovica 1225 Lukovica ?
Vrhpolje, Kozina 6240 Kozina ?
Vrhtrebnje 8210 Trebnje ?
Vrhulje 8270 Krško ?
Vršna vas 3253 Pristava pri Mestinju ?
Vršnik 2201 Zgornja Kunguta ?
Vrt, Stari trg ob Kolpi 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Vrtača, Kostanjevica na Krki 8311 Kostanjevica na Krki ?
Vrtače 8360 Žužemberk ?
Vrzdenec 1354 Horjul ?
Vuhred 2365 Vuhred ?
Vukovci 8344 Vinica ?
Vukovje 2231 Pernica ?
Vukovski Dol 2221 Jarenina ?
Vukovski Vrh 2221 Jarenina ?
Vurberk 2241 Spodnji Duplek ?
Vurmat 2353 Duh na Ostrem Vrhu ?
Vuzenica 2367 Vuzenica ?
Vuzmetinci 2275 Miklavž pri Ormožu ?

Z uredi

Ime naselja Poštna številka Pošta Občina
Za Kalvarijo 2000 Maribor ?
Zabavlje 6272 Gradišče ?
Zabiče 6250 Ilirska Bistrica ?
Zabočevo 1353 Borovnica ?
Zabork 3206 Stranice ?
Zaboršt pri Dolu 1262 Dol pri Ljubljani ?
Zaboršt pri Šentvidu 1296 Šentvid pri Stični ?
Zaboršt, Domžale 1230 Domžale ?
Zaboršt, Škocjan 8275 Škocjan ?
Zaboršt, Kostanjevica na Krki 8311 Kostanjevica na Krki ?
Zabovci 2281 Markovci ?
Zabrdje 8233 Mirna ?
Zabrekve 4227 Selca ?
Zabreznica 4274 Žirovnica ?
Zabrež 3272 Rimske Toplice ?
Zabrežnik 4226 Žiri ?
Zabukovica 3302 Griže ?
Zabukovje pri Raki 8274 Raka ?
Zabukovje, Frankolovo 3213 Frankolovo ?
Zabukovje, Zgornja Besnica 4201 Zgornja Besnica ?
Zabukovje, Mirna 8233 Mirna ?
Zabukovje 8292 Zabukovje ?
Začret 3202 Ljubečna ?
Zadniki 1316 Ortnek ?
Zadnja vas 4275 Begunje na Gorenjskem ?
Zadobje 4224 Gorenja vas ?
Zadobrova 3211 Škofja vas ?
Zadolje 1310 Ribnica ?
Zadraga 4203 Duplje ?
Zadrže 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Zafara 8360 Žužemberk ?
Zagaj pod Bočem 3250 Rogaška Slatina ?
Zagaj pri Ponikvi 3232 Ponikva ?
Zagaj, Bistrica ob Sotli 3256 Bistrica ob Sotli ?
Zagojiči 2272 Gorišnica ?
Zagon 6230 Postojna ?
Zagorci 2256 Juršinci ?
Zagorica nad Kamnikom 1242 Stahovica ?
Zagorica pri Čatežu 8212 Velika Loka ?
Zagorica pri Dobrniču 8211 Dobrnič ?
Zagorica pri Dolskem 1262 Dol pri Ljubljani ?
Zagorica pri Litiji 1270 Litija ?
Zagorica pri Rovah 1235 Radomlje ?
Zagorica pri Velikem Gabru 8213 Veliki Gaber ?
Zagorica, Videm - Dobropolje 1312 Videm - Dobrepolje ?
Zagorica, Mirna 8233 Mirna ?
Zagorje ob Savi 1410 Zagorje ob Savi ?
Zagorje 2258 Sv. Tomaž ?
Zagorje, Lesično 3261 Lesično ?
Zagorje, Pivka 6257 Pivka ?
Zagozd 1273 Dole pri Litiji ?
Zagozdac 8342 Stari trg ob Kolpi ?
Zagrad pri Otočcu 8222 Otočec ?
Zagrad, Prevalje 2391 Prevalje ?
Zagrad, Škocjan 8275 Škocjan ?
Zagradec pri Grosupljem 1290 Grosuplje ?
Zagradec 1303 Zagradec ?
Zagradišče 1261 Ljubljana - Dobrunje ?
Zagrajec 6223 Komen ?
Zagrič 1275 Šmartno pri Litiji ?
Zahomce 3305 Vransko ?
Zahrib 1380 Cerknica ?
Zajasovnik 1222 Trojane ?
Zajasovnik 3305 Vransko ?
Zajčje Polje 1330 Kočevje ?
Zajčji Vrh pri Stopičah 8000 Novo mesto ?
Zajčji Vrh 8340 Črnomelj ?
Zajelše 1262 Dol pri Ljubljani ?
Zajelšje 6250 Ilirska Bistrica ?
Zakal 1242 Stahovica ?
Zakl, Podlehnik 2286 Podlehnik ?
Zakl, Gomilsko 3303 Gomilsko ?
Zaklanec 1354 Horjul ?
Zakobiljek 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Zakraj 1385 Nova vas ?
Zala, Cerknica 1380 Cerknica ?
Zala, Železniki 4228 Železniki ?
Zales 1385 Nova vas ?
Zali Log 4228 Železniki ?
Zalisec 8360 Žužemberk ?
Zalog pod Sv. Trojica 1233 Dob pri Domžalah ?
Zalog pod Uršulo 3222 Dramlje ?
Zalog pri Cerkljah 4207 Cerklje na Gorenjskem ?
Zalog pri Kresnicah 1281 Kresnice ?
Zalog pri Moravčah 1251 Moravče ?
Zalog pri Šempetru 3311 Šempeter v Savinjski dolini ?
Zalog pri Škocjanu 8275 Škocjan ?
Zalog pri Škofljici 1291 Škofljica ?
Zalog, Golnik 4204 Golnik ?
Zalog, Novo mesto 8000 Novo mesto ?
Zaloka 8232 Šentrupert ?
Zaloke 8274 Raka ?
Zaloše 4244 Podnart ?
Zaloška Gorica 3301 Petrovče ?
Založe 3313 Polzela ?
Zamarkova 2230 Lenart v Slovenskih Goricah ?
Zameško 8310 Šentjernej ?
Zamostec 1317 Sodražica ?
Zamušani 2272 Gorišnica ?
Zaplana 1360 Vrhnika ?
Zaplanina, Trojane 1222 Trojane ?
Zaplanina, Vransko 3305 Vransko ?
Zapodje 1281 Kresnice ?
Zapoge 1217 Vodice ?
Zapotok pri Ribnici 1310 Ribnica ?
Zapotok, Ig 1292 Ig ?
Zapreval 4223 Poljane nad Škofjo Loko ?
Zapudje 8343 Dragatuš ?
Zapuže pri Kostelu 1336 Vas ?
Zapuže pri Ribnici 1310 Ribnica ?
Zapuže, Begunje na GOrenjskem 4275 Begunje na Gorenjskem ?
Zapuže, Šentjernej 8310 Šentjernej ?
Zarečica 6250 Ilirska Bistrica ?
Zarečje 6250 Ilirska Bistrica ?
Zasadi 2253 Destrnik ?
Zasap 8263 Cerklje ob Krki ?
Zasavci 2275 Miklavž pri Ormožu ?
Zasip 4260 Bled ?
Zastava 8340 Črnomelj ?
Zastranje 3240 Šmarje pri Jelšah ?
Zavinek 8275 Škocjan ?
Zavodice 3331 Nazarje ?
Zavodnje 3325 Šoštanj ?
Zavratec, Rovte 1373 Rovte ?
Zavratec, Studenec 8293 Studenec ?
Zavrč 2283 Zavrč ?
Zavrh nad Dobrno 3204 Dobrna ?
Zavrh pod Šmarno goro 1211 Ljubljana Šmartno ?
Zavrh pri Borovnici 1353 Borovnica ?
Zavrh pri Črnivcu 1242 Stahovica ?
Zavrh pri Dolah pri Litiji 1273 Dole pri Litiji ?
Zavrh pri Galiciji 3310 Žalec ?
Zavrh pri Trojanah 1222 Trojane ?
Zavrh, Nova vas 1385 Nova vas ?
Zavrh, Voličina 2232 Voličina ?
Zavrh, Žužemberk 8360 Žužemberk ?
Zavrhek 6217 Vremski britof ?
Zavrstnik 1275 Šmartno pri Litiji ?
Završe pri Dobjem 3224 Dobje pri Planini ?
Završe pri Grobelnem 3231 Grobelno ?
Završe 2382 Mislinja ?
Zavrtače 1294 Višnja Gora ?
Zazid 6275 Črni Kal ?
Zbelovo 3215 Loče ?
Zbelovska Gora 3215 Loče ?
Zbilje 1215 Medvode ?
Zbure 8220 Šmarješke Toplice ?
Zdenska vas 1312 Videm - Dobrepolje ?
Zdole, Kozje 3260 Kozje ?
Zdole 8272 Zdole ?
Zduša 1241 Kamnik ?
Zeče pri Bučah 3255 Buče ?
Zeče 3210 Slovenske Konjice ?
Zelen Breg 2360 Ravne na Koroškem ?
Zelše 1380 Cerknica ?
Zemelj 8332 Gradac ?
Zglavnica 1272 Polšnik ?
Zgodnja Jevnica 1281 Kresnice ?
Zgodnja Senica 1215 Medvode ?
Zgojile pri Kamniku 1241 Kamnik ?
Zgonče 1314 Rob ?
Zgornja Bačkova 2233 Sv. Ana v Slovenskih Goricah ?
Zgornja Besnica, Ljubljana 1000 Ljubljana ?
Zgornja Besnica 4201 Zgornja Besnica ?
Zgornja Bistrica 2310 Slovenska Bistrica ?
Zgornja Brežnica 2318 Laporje ?
Zgornja Dobrava, Moravče 1251 Moravče ?
Zgornja Dobrava, Kamna Gorica 4246 Kamna Gorica ?
Zgornja Draga 1294 Višnja gora ?
Zgornja Gorica 2327 Rače ?
Zgornja Hajdina 2288 Hajdina ?
Zgornja Jablanica 1275 Šmartno pri Litiji ?
Zgornja Javoršica 1251 Moravče ?
Zgornja Kapla 2362 Kapla ?
Zgornja Korena 2242 Zgornja Korena ?
Zgornja Kostrivnica 3241 Podplat ?
Zgornja Kungota 2201 Zgornja Kunguta ?
Zgornja Lipnica 4246 Kamna Gorica ?
Zgornja Ložnica 2316 Zgornja Ložnica ?
Zgornja Luša 4227 Selca ?
Zgornja Nova vas 2315 Šmartno na Pohorju ?
Zgornja Orlica 2364 Ribnica na Pohorju ?
Zgornja Pohanca 8256 Sromlje ?
Zgornja Polskava 2314 Zgornja Polskava ?
Zgornja Pristava, Ptujska Gora 2323 Ptujska Gora ?
Zgornja Pristava, Slovenske Konjice 3210 Slovenske Konjice ?
Zgornja Radovna 4281 Mojstrana ?
Zgornja Rečica 3270 Laško ?
Zgornja Ročica 2233 Sv. Ana v Slovenskih Goricah ?
Zgornja Selnica 2352 Selnica ob Dravi ?
Zgornja Senarska 2235 Sv. Trojica v Slovenskih Goricah ?
Zgornja Slivnica 1293 Šmarje - Sap ?
Zgornja Sorica 4229 Sorica ?
Zgornja Sveča 2289 Stoperce ?
Zgornja Ščavnica 2233 Sv. Ana v Slovenskih Goricah ?
Zgornja Velka 2213 Zgornja Velka ?
Zgornja Vižinga 2360 Radlje ob Dravi ?
Zgornja Voličina 2232 Voličina ?
Zgornje Bitnje 4209 Žabnica ?
Zgornje Dobrenje 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah ?
Zgornje Duplice 1290 Grosuplje ?
Zgornje Duplje 4203 Duplje ?
Zgornje Gameljne 1211 Ljubljana Šmartno ?
Zgornje Gorče 3314 Braslovče ?
Zgornje Gorje 4247 Zgornje Gorje ?
Zgornje Gradišče 2213 Zgornja Velka ?
Zgornje Grušovje, Podlehnik 2286 Podlehnik ?
Zgornje Grušovje, Oplotnica 2317 Oplotnica ?
Zgornje Grušovlje 3311 Šempeter v Savinjski dolini ?
Zgornje Hlapje 2222 Jakobski Dol ?
Zgornje Hoče 2311 Hoče ?
Zgornje Jablane 2326 Cirkovce ?
Zgornje Jarše 1235 Radomlje ?