Unitatis redintegratio

Unitatis Redintegratio (dobesedno slovensko Obnova edinosti) - sicer pa v slovenskem prevodu imenovan Odlok o ekumenizmu (uobičajena kratica E) - je dokument Rimskokatoliške Cerkve, ki je nastal med drugim vatikanskim koncilom. Izglasovan in sprejet je bil 21. novembra 1964; zanj je glasovalo 2.137 koncilskih očetov, proti pa 11.

Ladja svetega Petra
simbol ekumenskega gibanja

"Odobril, odločil, potrdil, ukazal" ter objavil ga je istega dne papež Pavel VI..[1]

Vsebina odloka uredi

Dokument govori o ekumenizmu. Razglaša, da je ena prvih nalog tega vesoljnega cerkvenega zbora "pospeševati obnovitev enotnosti med vsemi kristjani" [2].

Sestava odloka uredi

Slovenski uvod v Odlok o ekumenizmu[3] uredi

 • Nastanek odloka (str. 23)
  • Predkoncilski teksti, nanašajoči se na edinost kristjanov (str. 24)
  • Dva koncilska osnutka (str. 24)
  • Popravki osnutka (str. 25)
 • Vsebina odloka (str. 28)
 • Pomen odloka (str. 31)[4]

Besedilo odloka uredi

V oklepaju je navedeno ustrezno oštevilčenje posameznih točk dokumenta.

 • Uvod (1)
 • 1. poglavje: Katoliška načela ekumenizma
   • Edina in ena sama Cerkev (2)
   • Odnosi ločenih bratov do Katoliške Cerkve (3)
   • Ekumenizem (4)
 • 2. poglavje: Praktično izvrševanje ekumenizma
   • Enotnost mora biti naloga vseh kristjanov (5)
   • Prenova Cerkve (6)
   • Spreobrnjenje srca (7)
   • Skupna molitev (8)
   • Medsebojno bratsko spoznavanje (9)
   • Ekumenska vzgoja (10)
   • Način izražanja in podajanja verskega nauka (11)
   • Sodelovanje z ločenimi brati (12)
 • 3. poglavje: Od rimskega apostolskega sedeža ločene cerkve in cerkvene skupnosti
   • Različne ločitve (13)
  • I. Posebno upoštevanje vzhodnih Cerkva
   • Duh in zgodovina, lastna vzhodnim kristjanom (14)
   • Liturgično in duhovno izročilo vzhodnih kristjanov (15)
   • Posebna disciplina (pravna urejenost) vzhodnih kristjanov (16)
   • Poseben značaj vzhodnih kristjanov glede na vprašanja verskega nauka (17)
   • Sklep (18)
  • II. Ločene Cerkve in cerkvene skupnosti na zahodu
   • Poseben položaj teh skupnosti (19)
   • Vera v Kristusa (20)
   • Preučevanje svetega pisma (21)
   • Zakramentalno življenje (22)
   • Življenje v Kristusu (23)
   • Sklep (24)

Sklici uredi

 1. Papež Pavel škof skupajz očeti vesoljnega cerkvenega zbora. Odlok o ekumenizmu. str. 50.
 2. E 1.1
 3. Odlok je prevedel profesor dogmatike dr. Anton Strle
 4. Slovenski prevod je izdal in založil Nadškofijski ordinariat v Ljubljani, Natisnila Tiskarna "Jože Moškrič" v Ljubljani v 3000 izvodih leta 1966

Glej tudi uredi

Nadaljnje branje uredi

(nemško)
 • Lorenz Jaeger: Das Konzilsdekret ‚Über den Ökumenismus‘. Sein Werden, sein Inhalt und seine Bedeutung. Lateinischer und deutscher Text mit Kommentar. Bonifatius-Druckerei, Paderborn 1965, zweite erweiterte Auflage. 1968
 • Unitatis redintegratio 1964–1974. Eine Bilanz der Auswirkungen des Ökumenismus-Dekrets. Hrsg. von Gellért Békés OSB und Vilmos Vajta. Verlag Otto Lembeck / Verlag Josef Knecht, Frankfurt am Main 1977, ISBN 3-7820-0373-X.

Zunanje povezave uredi

(angleško)
(latinsko)
(nemško)
(italijansko)