Uniformno barvanje

Uniform tiling 63-t0.png
111
Uniform tiling 63-t12.png
112
Uniform tiling 333-t012.png
123
Šestkotniško pokritje ima 3 uniformna barvanja.
Kvadratno pokritje ima 9 uniformnih barvanj:
1111, 1112(a), 1112(b),
1122, 1123(a), 1123(b),
1212, 1213, 1234.

Uniformno barvanje je v geometriji značilnost uniformne oblike oziroma uniformnega pokritja ali uniformnega poliedra. Obarvanje je takšno, da je ogliščno prehodno. Različne simetrije se lahko prikaže na enakih geometrijskih oblikah, ki imajo različne uniformne vzorce.

Uniformno barvanje je določeno z navajanjem številk različnih barv okrog slike oglišč.

n-uniformne oblikeUredi

n-uniformno barvanje je značilnost uniformne oblike z n tipi slik oglišč, ki so skupaj ogliščno prehodne.

Arhimedsko barvanjeUredi

Sorodni pojem je arhimedska barva in zahteva barvanje ene slike oglišč v periodičnem razvrščanju. Še splošnejši pojem so k-arhimedska barvanja, ki štejejo k različnih barvnih slik oglišč.

Arhimedsko barvanje trikotniškega pokritja (levo na sliki) ima na primer dve barvi, vendar zahteva 4 različne barve glede ne simetrične lege in postane 2-uniformno barvanje (desno):

 
1-Arhimedsko barvanje
111112
 
2-uniformno barvanje
112344 in 121434

Zunanje povezaveUredi

  • Weisstein, Eric Wolfgang. "Polyhedron Coloring". MathWorld (angleščina).
  • Uniformna pokritja v evklidski ravnini (angleško)
  • Pokritja v ravnini (angleško)
  • k-uniformna pokritja (angleško)
  • n-uniformna pokritja (angleško)