Naravoslovna učna pot

(Preusmerjeno s strani Učna pot)

Naravoslovna učna pot je pešpot, speljana po gozdni, travnati ali grmičevnati pokrajini in je namenjena naravoslovnemu izobraževanju, spoznavanju gozdnih rastlin, živali, gozdarstva, tradicionalnih obrti in naravnih pojavov in je lahko opredeljena kot geološka, gozdna, botanična, parkovna in podobno. Najprej so se pojavile gozdne učne poti, ki so nastale v industrijskih državah zahodne Evrope, v Sloveniji pa so se začele pojavljati po letu 1974. Tovrstne pešpoti so navadno dolge nekaj kilometrov, lahko dostopne in namenjene sprehajalcem. Opremljene so s tablami, na katerih so komentarji o geoloških, živalskih in rastlinskih zanimivostih. Po evidenci Zavoda za gozdove Slovenije je v Sloveniji 91 poti, ki so uvrščene med učne poti z gozdno tematiko. ZGS upravlja 47 poti in soupravlja 6 poti.

Učne poti v Sloveniji

uredi
 
Gozdna učna pot ob potoku Črna v Logarski dolini
 
Pot po Pokljuški soteski
 
Tolminska korita

V Sloveniji je danes preko 100 gozdnih in drugih naravoslovnih učnih poti:

Naravoslovna učna pot, turistična ali
druga tematska pot
Dolžina
m
Leto Upravljavec Komu je namenjena
Borovška naravoslovna pot 7500 1994 ZGS OE Kočevje turistom in rekreativcem
Ekološka pot po Zasavju 8500 1993 Gimnazija Trbovlje
Koščeva učna pot (Ljubljansko barje)
Gozdarska pešpot Straža-Frata 18000 2005 turistom in rekreativcem
Gozdna in geološka pot Pekel pri Borovnici
Gozdna in zgodovinska pot Stari grad - Radlje ob Dravi 4700 1986 ZGS OE Slovenj Gradec šolska mladina
Gozdna naravoslovna učna pot Mali vrh 3000 1999 ZGS OE Ljubljana vsem
Gozdna učna pot Boč 3400 1995 ZGS OE Celje turisti in rekreativci
Gozdna učna pot Bukovnica 2400 1985 ZGS OE Murska Sobota
Gozdna učna pot Cirje 1100 1998 turisti in rekreativci
Gozna učna pot - čebelarska 4500 2005 TD Kampelc, soupravljavec ZGS turisti in rekreativci
Gozdna učna pot Djestence 2850 1999 Občina Divača šolska mladina
Gozdna učna pot Dovžanova soteska 2000 2001 Občina Tržič
Zavod za gozdove, enota Kranj
šolska mladina
Gozdna učna pot Dravograd - Grad 2000 2004 ZGS OE Slovenj Gradec šolska mladina, ostali
Gozdna učna pot k debeli bukvi (Žetale) 3500 OŠ Žetale vsem
Gozdna učna pot Fuks graba (Krajinski park Goričko) 4150 1996 turistom in rekreativcem
Gozdna učna pot Galke (Lahovnik-Boč) vsem
Gozdna učna pot Godič pri Kamniku 2200 2003 ZGS OE Ljubljana šolska mladina, ostali
Gozdna učna pot Golovec (Poljčane) 1500 2004 OŠ Poljane šolska mladina, ostali
Gozna učna pot Grašišče-Zdenci 1700 1988 OŠ Solkan šolska mladina, ostali
Gozdna učna pot Kališe - Logatec 2200 1992 ZSKSS skavti, ostali
Gozdna učna pot Kapelvald 1500 1997 ZGS OE Maribor vsem
Gozdna učna pot Konovo - Debrce 1600 2002 ZGS OE Nazarje vsem
Gozdna učna pot Kozice 9000 1996 ZGS OE Kočevje turistom in rekreativcem
Gozdna učna pot Kozlov rob 1750 1995 ZGS OE Tolmin šolska mladina
Gozdna učna pot Kres ZGS OE Kranj šolska mladina
Gozdna učna pot Lopan 3000 1991 Občina Mislinja vsem
Gozdna učna pot Mašun 1800 1997 ZGS OE Postojna vsem
Gozdna učna pot Mestni vrh pri Ptuju ZGS OE Maribor vsem
Močeradova učna pot 3000 OŠ Slovenska Bistrica šolska mladina
Gozdna učna pot Panovec 1800 1981 ZGS OE Tolmin vsem
Gozdna in geološka pot Pekel pri Šempetru 2400 1984 ZGS OE Celje vsem
Gozdna učna pot Pistrov grad v Vuzenici 12000 2002 ZGS OE Slovenj Gradec vsem
Gozdna učna pot Pišece 4500 1993 ZGS OE Brežice turist in rekreativec
Gozdna učna pot Pleterje 3000 1997 ZGS OE Brežice turist in rekreativec
Gozdna učna pot Polana 3900 1984 ZGS OE Murska Sobota vsem
Gozdna učna pot Rožek - Podturn pri Dolenjskih Toplicah 1800 1988 ZGS OE Novo mesto vsem
Gozdna učna pot Predtrški gozd - Radovljica 2500 1977 ZGS OE Bled vsem
Gozdna učna pot Pusti grad 5000 2004 Občina Radovljica vsem
Gozdna učna pot Resslov gaj 2000 1992 ZGS OE Sežana šolska mladina
Gozdna učna pot Rožni studenec 3200 1995 ZGS OE Kočevje šolska mladina
Gozdna učna pot Savina - Ljubno 4700 1998 ZGS OE Nazarje vsem
Gozdna učna pot Sromlje 2000 1999 TD Sromlje turist in rekreativec
Gozdna učna pot Sviščaki 4300 1999 ZGS OE Postojna vsem
Gozdna učna pot Škocjan 2000 2002 Jamarsko društvo Gregor Žiberna Divača turisti in rekreativci
Gozdna učna pot Škofljica 1800 2004 Občina Škofljica šolska mladina, turizem
Gozdna učna pot Šumberk 1800 2002 ZGS OE Ljubljana šolska in predšolska mladina, družine
Gozdna učna pot Tabor - Sežana 2900 1998 ZGS OE Sežana šolska mladina
Gozdna učna pot Tojzlov vrh 3200 1993 ZGS OE Maribor šolska mladina
Gozdna učna pot Turjak - Rašica 4000 1993 ZGS OE Sežana vsem
Gozdna učna pot Uršankovo 2500 1997 ZGS OE Maribor šolska mladina
Gozdna učna pot Veržej - Mrtvice reke Mure vsem
Videm 1200 1983
Gozdna učna pot Visoko pri Poljanah 2100 1995 ZGS OE Kranj šolska mladina
Gozdna učna pot po šmarnogorski Grmadi 4500 1974 ZGS OE Ljubljana vsem
Gozdna učna Pot na Rahtelov vrh 4000 1999 ZGS OE Slovenj Gradec šolska mladina
Gozdna učna pot na sveto Ano 6500 1993 ZGS OE Kočevje šolska mladina
Gozdna učna pot Planina - Mirna gora 1610 1991 ZGS OE Novo mesto šolska mladina, javnost
Gozdna učna pot Stari log - Pugled 10000 2002 PD Kočevje turistom, rekreativcem
Gozdna učna pot Tromejnik 800 TD Korovci vsem
Gozdno - turistična pot Plešivec 4000 2004 ZGS OE Slovenj Gradec vsem
Jesenkova pot (Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib) 3000 1986 ZGS OE Ljubljana vsem
Klopotčeva učna in sprehajalna pot 2008 Osnovna šola Cerkvenjak šolska mladina
Kobariška zgodovinska pot 1998 Turistično društvo Kobarid vsem
Kosmačeva učna pot 2000 OŠ Dušana Muniha Most na Soči šolska mladina
Kostelska grajska pešpot 16000 2002 TŠD Kostel turistom, rekreativcem
Učna pot po gozdovih Bistre 2300 1982 Tehniški muzej Slovenije in ZGS OE Ljubljana obiskovalcem TMS Bistra
Naravoslovna učna pot na Prestreljeniških podih 650 2010 ATC Kanin vsem
Naravoslovna pot Jelenov studenec 3400 2002 ZGS OE Kočevje šolska mladina
Naravoslovna pot Menišija 3000 2002 Turist. društvo Menišija šolska mladina
Naravoslovna pot Tičjak 1800 1999 ZGS OE Nazarje šolska mladina
Naravoslovna pot Pri Žouknu 2300 2002 Občina Dobrepolje šolska mladina
Naravoslovna pot Rudniško jezero 3000 2000 DOPPS, ZVNKD šolska mladina
Naravoslovna učna pot Rakov Škocjan 3000 1990 ZGS OE Postojna vsem
Naravoslovna učna pot Vrata 10000 1994 Triglavski narodni park obiskovalcem in ljubiteljem Pokljuke
vodenim skupinam
Naravoslovna učna pot ob potoku Hubelj 3200 1999 ZGS OE Tolmin šolska mladina
Naravoslovna učna pot Štivanski log 1200 2004 ZGS OE Postojna šolska mladina
Naravoslovno etnološka pot po Logarski dolini 7000 1997 Logarska dolina d.o.o. vsem
Naravoslovno krasoslovna pot čez Divaški kras 5000 2001 Krajevna skupnost Senožeče vsem
Živi muzej Krasa Sežana/Lipica/Bazovica?
Naravoslovno kulturna pot Samostanski hrib 2000 1991 Muzej Vrbovec + KE Nazarje vsem
Oglarska pot Dole pri Litiji 2000 Športno društvo Dole pri Litiji vsem
Orlova naravoslovna pot okoli Reškega jezera 927/1280 2017 Zavod Kočevsko - Turistično informacijski center Kočevska Reka vsem
Pešpot Luknja 4000 1998 ZGS OE Novo mesto šolska mladina in ostala javnost
Pokljuška pot 7500 2003 Triglavski narodni park obiskovalcem in ljubiteljem Pokljuke
vodenim skupinam
Ressljeva gozdna pot Brežice 15000 ZGS OE Brežice turist in rekreativec
Soška pot 1989 Triglavski narodni park vsem
Svibno - turistična, zgodovinska, gozdna učna pot 2001 ZGS OE Brežice vsem
Učna pot o zdravilnih in strupenih rastlinah v okolici Bovca vsem
Zmajčkova gozdna učna pot 6000 1995 ZGS OE Celje vsem
Gozdna učna pot Navrški vrh 4300 1988 ZGS OE Slovenj Gradec šolska mladina
Zelena pot "TEBER" Črna na Koroškem 2300 1999 ZGS OE Slovenj Gradec vsem
Rozkina gozdna učna pot 3000 1976 ZGS OE Maribor vsem
Geološka učna pot Rudnica-Virštanj 10000 2004 Kozjanski park vsem
Učna pot Travnik na Vetrniku 2000 2004 Kozjanski park vsem
Naravoslovna in rudarska učna pot Stol-Golica 8000 TD Jesenice vsem
Kamnoseška učna pot na Kalu pri Pivki 820 Društvo Štirna Kal vsem
Učna pot Bobri (Mrtvica Bobri na Muri) 2000 Lokalna turistična organizacija Lendava vsem
Kraška učna pot od Lebice do Krupe 10000 TIC Semič vsem
Učna pot Zdenc in Vidovec (Božakovo) 3000 TIC Metlika vsem
Vodna učna pot Grabnarica, Lipniška dolina 5000 Zavod za gozdove OE Bled vsem
Samostanska učna pot Studenice 1000 2009 TD Samostan Studenice vsem
Vodna učna pot ob Dravinji - Zreče 13100 2011 Občina Zreče vsem
Učna pot Kamnolomi v dolini Bele (Poljčane) 2010 vsem
Naravoslovna učna pot v Dobcu 5000 Občina Borovnica vsem
Naravoslovna učna pot Stari grad 4000 ZGS OE Ljubljana vsem
Gozdna učna pot Draga 3200 2005 občina Ig in ZGS vsem
Gozdna učna pot po sledeh višnjanskega polža 6000 2010 TD Polževo, TD Višnja Gora vsem
Naravoslovna pot - Roška pešpot 60000
3 etape
1998 ZGS, OE Kočevje vsem
Gozdna pot Zaplaške stezice 3000 2007 ZGS, KE Trebnje vsem
Gozdna pot Azaleja - Boštanj 5500 ZGS, KE Mokronog
Občina Sevnica
vsem
Mestni gozd Celje 14000
12 poti
2000 do 2007 ZGS, OE Celje vsem
Gozdna učna pot Celjska koča 1900 2005 ZGS, OE Celje vsem
Ekosistemska učna pot Šmartinsko jezero 2000 2010 ZGS, OE Celje vsem
Gozdna učna pot Tičnica 2300 ZGS, OE Slovenj Gradec vsem
Gozdna učna pot Grašin-Muta 2000 2007 ZGS, Slovenj Gradec vsem
Skozi gozd do Sv. Ane PD Ribnica vsem
Naravoslovna učna pot Piramida-Kalvarija 5000 1992 MO Maribor vsem
Naravoslovna učna pot ob Rakah 3500 ICRA d.o.o. Idrija vsem
Učna pot Kanjon reke Kokre 1500 ZVN OE Kranj vsem
Pot ob reki Iški »Okljuk« 13000 2014 Krajinski park Ljubljansko barje vsem, tudi kolesarjem
Učna pot Bevke 6500 Krajinski park Ljubljansko barje vsem, tudi kolesarjem
Učna pot Draga pri Igu 3000 Krajinski park Ljubljansko barje vsem
Pijavška Barjanska pot 8000 Krajinski park Ljubljansko barje vsem
Prestreljeniški podi LTO Bovec vsem
Kraška vodna učna pot Stanka Buserja, Ponikva TD Šentjur vsem
Učna pot Barje Goreljek, Pokljuka 1000 Triglavski narodni park vsem
Gozdna učna pot Kres nad Železniki 2050 ZGS KE Železniki vsem
Tematska pot – Pot med jelšami 3000 2023 Rakova Jelša, Ljubljana (Krajinski park Ljubljansko barje) vsem

Uporaba in vedênje

uredi

Področje svobodnega prehoda pohodnih poti preko zemljišč obravnava Strasbourška deklaracija Evropske popotniške zveze. V njej je zapisano, da si 28 držav članic EU prizadeva za svobodno gibanje po tematskih pohodnih poteh bodisi po javnih ali zasebnih zemljiščih. S tem se ohranja temeljna svoboda in pravica po gibanju v naravnem okolju. V slovenski zakonodaji se prvenstveno uporabljajo določila Zakona o planinskih poteh (Ur. l. RS, št. 61/2007), ki določa javnost planinskih poti ter njihovo zaščito, hkrati pa predstavlja zaščito markacij, smernih tabel in določa skrbništvo nad potmi in se ga smiselno uporablja tudi za tematske poti.

Uporabnik je dolžan tematsko pot uporabljati tako, da se zaradi njegove hoje po njej ter na in ob zemljišču, preko katerega pot poteka, in na drugih nepremičninah ter na favni in flori ob njej ne dela škode ter ogroža drugih uporabnikov. Uporabniki uporabljajo tematske poti na lastno odgovornost!

  • Zakon o planinskih poteh (Ur. l. RS, št. 61/2007)
  • Študija o označevanju in vzdrževanju tematskih pohodnih poti, 2010, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
  • [1] Zavod za gozdove Slovenije
  • Krajinski park Ljubljansko barje

Zunanje povezave

uredi