Učiteljsko pripravništvo

Učiteljsko pripravništvo je načrtovano, organizirano in strokovno vodeno praktično usposabljanje pripravnikov za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela in priprava na strokovni izpit, ki je sestavni del pripravništva. Predstavlja čas intenzivnega profesionalnega razvoja učitelja in začetek le-tega.

Pripravništvo v šolstvu

uredi

Urejata ga Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja [1] Arhivirano 2012-11-29 na Wayback Machine. in Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. [2] Arhivirano 2016-02-21 na Wayback Machine. Ministrstvo, pristojno za šolstvo, vsaj enkrat letno razpiše mesta za pripravnike. Pripravništvo [3] Arhivirano 2012-11-25 na Wayback Machine. se lahko opravlja s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali kot volontersko. Za strokovne delavce z visokošolsko izobrazbo (učitelje/profesorje) traja 10 mesecev. V tem času mora samostojno pripraviti in izvesti najmanj 30 praktičnih nastopov ter se neposredno vključevati v ostale oblike vzgojno-izobraževalnega dela. Učiteljsko pripravništvo predstavlja začetek učiteljevega profesionalnega razvoja in ga v takšni obliki, kot ga poznamo v Sloveniji, drugje ne zasledimo. To je posledica razlik v izobraževanju bodočih učiteljev znotraj strukture šolskega sistema v posamezni državi.

Pripravnik

uredi

Pripravnik je strokovni delavec, ki začne delo, ustrezno smeri in stopnji njegove izobrazbe, opravljati prvič, in sicer z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela.

Potek pripravništva

uredi

Pripravniško usposabljanje poteka pod vodstvom mentorja, ki skupaj s pripravnikom sestavi program pripravništva in spremlja njegovo pripravništvo ter pripravniku svetuje pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi praktičnih nastopov ipd.

Zaključek pripravništva

uredi

Pred iztekom pripravniške dobe mora pripravnik opravljati strokovni izpit. [4] Nanj se lahko prijavi po šestih mesecih dela v šoli. Sestoji iz petih uspešno opravljenih praktičnih nastopih, ki jim poleg mentorja pripravnika hospitira ravnatelj šole, in ustnega dela izpita, sestavljenega iz treh vsebinskih sklopov.

Pripravništvo v drugih strokah

uredi

Pripravniško usposabljanje poteka v vseh organih državne uprave in upravah lokalnih skupnosti, ureja ga Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov. [5] Socialna zbornica Slovenije ureja pripravništvo na področju socialnega varstva [6], Zdravniška zbornica Slovenije pa pripravništvo zdravnikov in zobozdravnikov. [7] Arhivirano 2012-10-31 na Wayback Machine. Pripravniška usposabljanja (npr. za jezikoslovce) ponujajo tudi razne evropske institucije [8], kot so Evropska komisija, Evropski parlament in Sodišče Evropske unije. [9] Arhivirano 2012-10-22 na Wayback Machine.

  • Janko Muršak idr. (2011). Poklicni razvoj učiteljev. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Razprave FF). (COBISS)
  • Milena Valenčič Zuljan idr. (2007). Spodbujanje profesionalnega razvoja učiteljev pripravnikov. Priročnik. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Ministrstvo za šolstvo in šport. (COBISS)

Zunanje povezave

uredi