Tudun je bil v nekdanjih bolgarskih, avarskih in gokgturških cesarstvih, predvsem pa v Hazarskem[1] in Avarskem kaganatu, kaganov namestnik, ki je imel nadzorno in organizacijsko funkcijo v mestnih upravah. Poleg tega je lahko imel tudi vlogo diplomata.

Tudun je imel verjetno precej široka pooblastila, ki so bila primerljiva s pooblastili kanclerja, saj Frankonski kronist o njem piše: "qui in gente et regno Avarorum magnam potestatem habebat" (ki je imel v avarskem kraljestvu veliko oblast)[2]

Tudun je bil lahko imenovan tudi v mestih pod tujo oblastjo, na primer v Bizantinskem cesarstvu na Krimu, vendar je bila njegova oblast de facto omejena samo na mesta pod oblastjo vladajočega kagana.

SkliciUredi

  1. А.З. Виников, С.А. Плетнева, »На северных рубежах Хазарского Каганата«, 1998.
  2. W. Szymański, E. Dąbrowska, Awarzy, Węgrzy, Ossolineum, Wrocław 1979, str. 50, 102 in 109 – 110. ISBN 83-04-00246-9.