Tŕk je pojav, pri katerem se dve ali več teles, ki se relativno gibljejo eno proti drugemu, dotakne in pri tem spremeni velikost ali smer hitrosti. S trkom je povezan sunek sile, ki je enak spremembi gibalne količine posameznega telesa.

Pri trkih se ohranja skupna gibalna količina vseh udeleženih teles. Skrajna primera trkov sta prožni trk, pri katerem telesi po trku odletita vsaksebi, ohranja pa se tudi skupna kinetična energija teles, ter popolnoma neprožni trk, pri katerem ostaneta telesi po trku spojeni, skupna kinetična energija teles pa se ne ohrani. Mero za prožnost trka podaja restitucijski koeficient trka, ki je pri popolnoma prožnem trku enak 1, pri popolnoma neprožnem trku pa je enak 0.

SipanjeUredi

V atomski in jedrski fiziki ter fiziki osnovnih delcev se za trke delcev uporablja izraz sipanje. Tako govorimo o neprožnem sipanju, kadar se pri sipanju spremeni energijski nivo delca; pri neprožnem sipanju fotonov se tako spremeni njihova valovna dolžina.

Zunanje povezaveUredi