Transformatorska postaja

del sistema za proizvodnjo, prenos in/ali distribucijo električne energije

Transformatorska postaja je element električnega omrežja, ki omogoča pretvorbo električne energije iz visoke napetosti v nizko ter obratno.

Transformatorska postaja na Viču v Ljubljani

Delitev

uredi

Glede na način gradnje oz. zasnove delimo transformatorske postaje na:

  • prostozračne, ki se nahajajo na prostem in so sestavljena iz energetskih transformatorjev, tokovnih in napetostnih merilnih transformatorjev, ločilnikov in odklopnikov. Preko njih se prenaša električna energija visoke in najvišje napetosti.
  • v zaprtih prostorih, ki so del srednjenapetostnih omrežij in so lahko v več oblikah:
    • transformatorske postaje na stebrih
    • betonske transformatorske postaje

Obstajajo tudi razdelilne transformatorske postaje (RTP), ki so del razdelilnega omrežja in skrbijo za oskrbovanje končnih prejemnikov.[1]

Glej tudi

uredi

Viri in literatura

uredi