Tovorna ladja je ladja, ki je namenjena transportu tovora preko morja oz. po vodnih poteh.

Tanker Exxon Valdez

Tovorne ladje se delijo glede na tip tovora:

Po potrebi (v primeru vojn ali drugih hujših kriz) se lahko tovorne ladje usposobi za potniški prevoz, tako da se v skladiščne prostore namesti ustrezno opremo (po navadi pograde).