Totalitarizem

Koncept političnega sistema, v katerem ima vodja ali država popolno oblast nad narodom

Totalitarizem kot pojem se je pojavil v petdesetih letih 20. stoletja v ZDA. Prvi ga je uporabil Carl Joachim Friedrich v delu Totalitarian Dictatorship and Autocracy, ki ga je uporabljal tako za pojav komunistične diktature kot tudi za nacio-fašistično diktaturo, in sicer z argumentoma:

a) da sta si sistema bližja med seboj kot s katerim koli drugim političnim sistemom;
b) da gre za izključen pojav 20. stoletja v času moderne tehnologije in množične demokracije.

Glavne značilnosti totalitarizma:

  1. gre za uradno diktaturo, ki pokriva vsa področja človeškega življenja;
  2. enopartijski sistem, ki ga vodi diktator;
  3. sistem policijske kontrole;
  4. nadzor nad vsemi sredstvi propagande;
  5. koncentracija vojaških sil;
  6. centralno vodenje in nadzor nad gospodarstvom.

Drugi avtorji (npr. Nolte) ločujejo oba pojava, saj da gre za različne ideologije.

Viri uredi

Glej tudi uredi