Trup je anatomsko poimenovanje dela telesa brez glave, vratu, okončin in repa. Pri človeku se ta del telesa največkrat poimenuje torzo (lat. torso).

Moški torzo

Trup se deli na štiri dele:

Najožji del torza je pas.