Besedilo

(Preusmerjeno s strani Tekst)

Besedilo je po slovarja slovenskega knjižnega jezika z določenimi besedami izražena misel, vendar vsako besedno sporočilo še ni besedilo.

Mednje prištevamo le tista sporočila, ki imajo prepoznavno temo in namen, so sovisna in vsebinsko ter oblikovno zaokrožena.

Vrste besedilUredi

Besedila glede na različna merilaUredi

 • umetnostna in neumetnostna besedila
 • govorjena in zapisana besedila
 • subjektivna in objektivna besedila
 • zasebna in javna besedila
 • uradna in neuradna besedila

Besedili glede na odziv naslovnikaUredi

 • enogovorno in dvogovorno besedilo

Besedila glede na namenUredi

uradna

neuradna

zasebna

javna

Besedila, namenjena posameznikuUredi

 • praktičnosporazumevalna besedila
 • uradovalna besedila

Besedila, namenjena javnostiUredi

 • strokovna besedila
  • poljudnoznanstvena besedila
 • publicistična besedila

Besedila glede na način razvijanja temeUredi

 • obveščevalna besedila
 • opisovalna besedila
 • pripovedovalna besedila
 • razlagalna besedila
 • utemeljevalna besedila

Glej tudiUredi