Svetovni dan voda

Svetovni dan voda, 22. marec, je bil predlagan na Konferenci Združenih narodov o okolju (UNCED) leta 1992 v Riu de Janeiru, v okviru Agende 21, kot dan namenjen opozarjanju širše svetovne javnosti na omejenost in ogroženost naravnih vodnih virov. S tem namenom različne organizacije Združenih narodov vsako leto na ta dan razglasijo temo, ki povzema najbolj aktualno problematiko v povezavi z vodami. S tem spodbujajo vlade držav članic ZN, kakor tudi njihove nevladne organizacije, da do naslednjega leta v duhu razpisane teme pripravljajo raznovrstne aktivnosti in z njimi opozarjajo širšo javnost na problematiko voda ter s tem povečujejo ozaveščenost ljudi o pomembnosti in ranljivosti vodnih virov.

Teme Svetovnega dneva vodaUredi

 • Kakovost voda (2010)
 • Voda za mesta – odgovor na izzive urbanizacije (2011)
 • Voda in varnost hrane (2012)
 • Sodelovanje na področju upravljanja vodnih virov (2013)
 • Voda in energija (2014)
 • Voda in trajnostni razvoj (2015)
 • Boljša voda, boljše zaposlitve (2016)
 • Zakaj odpadna voda? (2017)
 • Narava za vodo (2018)
 • Voda za vse (2019)
 • Povezava med vodo in podnebnimi spremembami (2020)

Tema v letu 2014Uredi

Tema leta 2014 je "Voda in energija". Pokrovitelja UNIDO in UNU ( Unated Nations University) sta temo utemeljila z ugotovitvijo, da sta raba vodnih virov in energije medsebojno tesno povezani. Proizvodnja energije zahteva vodne vire, tako za proizvodnjo hidroenergije, kakor tudi za proizvodnjo elektrike v nuklearkah in termoelektrarnah, pri čemer se 8% vse proizvedene energije na svetu porabi za črpanje, čiščenje, pripravo in transport vode do uporabnikov. V letu 2014 bo zato posebna pozornost v okviru teme Dneva voda posvečena ozaveščanju in prenosu dobrih praks na področju vodno in energetsko učinkovite zelene industrije.

Cilji Svetovnega dneva voda 2014

 • povečati ozaveščenost o medsebojni povezanosti vode in energije,
 • prispevati k politiki dialoga o široki soodvisnosti vode in energije,
 • pokazati politikom, preko primerov, da celovit pristop in celovite rešitve vodnih in energetskih problemov prinesejo večje ekonomske in socialne učinke,
 • oblikovati politike in razvojne možnosti pri katerih bi lahko institucije Združenih narodov nudile pomemben prispevek,
 • določiti glavne deležnike na področju vodne in energetske problematike za nadaljnji razvoj in širitev področij, ki jih povezujeta voda in energija,
 • prispevati pomembne zaključke o soodvisnosti vode in energije v nadaljnjih diskusijah Razvojne agende- post 2015


Tema v letu 2015Uredi

Tema leta 2015 je "Voda in trajnostni razvoj". Pokrovitelji letošnjega dneva voda GWP so temo utemeljili na spoznanju, da človeštvo nujno potrebuje vodo, in je kot taka v središču trajnostnega razvoja. Vodni viri in z njimi povezane številne storitve so priložnost za zmanjševanje revščine, ekonomsko rast, in trajnost okolja. Voda daje možnost za zagotavljanje hrane, energije, zdravje ljudi in trajnost okolja, prispeva k izboljšanju socialne dobrobiti ljudi in tako vpliva na bilijone ljudi na celem Svetu. Tema naj bi podrobneje spodbujala razmišljanja in ozaveščanje ljudi glede naslednjih problematik:

 • voda je zdravje,
 • voda je narava,
 • voda je urbanizacija,
 • voda je industrija,
 • voda je energija,
 • voda je hrana, in ne nazadnje
 • voda pomeni enakost in enakopravnost.


Tema v letu 2016Uredi

Voda pomembno vpliva na oblikovanje delovnih mest in tako pomembno spreminja življenja ljudi. Polovica vseh delovnih mest na Svetu je povezanih z vodami. Milijoni od teh delavcev so nezaščiteni, njihovo delo nepriznano! Zato je sporočilo Svetovnega dneva voda 2016, ki je predlagan s strani organizacije ZN "Water and Sanitation": "Boljša voda, boljše zaposlitve"//www.unwater.org/worldwaterday/about/en/


Zunanje povezaveUredi