Svetovna poštna zveza

specializirana agencija Združenih narodov za sodelovanje v poštnem sektorju

Svetovna poštna zveza- UPU

Svetovne poštne zveze (UPU, francosko: Union postale universelle) je mednarodna organizacija, ki koordinira poštno politiko med državami članicami, in s tem po vsem svetu poštnega sistema. Vsaka država članica se strinja, z isto vrsto pogojev opravljanje mednarodnih poštnih dolžnosti. Sedež Svetovne poštne zveze se nahajajo v Bernu v Švici

Zgodovina

1863. minister za pošto v Z.D.A. general Montgomery Blair (General Montgomery Blair) skliče konferenco v Parizu, kjer se sreča 15 delegatov iz številnih evropskih in ameriških držav, ki so sprejele vrsto sporazumov, ki spodbujajo mednarodni poštni promet, vendar se ne uspejo dogovorijo o ustanovitvi mednarodne organizacije.

Heinrich von Stefan (Heinrich von Stephan), višji poštni uradnik Severnonemške konfederacije podpira vzpostavitev mednarodne organizacie in s prizadevanja uspe prepričati švicarsko vlada v Bernu, da 15. Septembra 1874. organizira konferenco, na kateri sodelujejo delegati iz 22 držav. 9. oktobra na konferenci ustanovijo Svetovna poštno zveza. Prvo ime organizacije je bila generalna poštna zveza, ampak že naslednjo sejo skupščine leta 1878. so organizacijo preimenovali v Svetovno poštno zvezo UPU.

Filatelija

Vsaka država izdaja svoje znamke s tem imenom.