Tretji red

cerkveni red namenjen v prvi vrsti laikom
(Preusmerjeno s strani Svetni red)

Tretji red ali tudi svetni red oziroma sekularni red je naziv za cerkveni red, ki je v prvi vrsti namenjen laikom, za razliko od redovnikov, ki so člani tako imenovanega prvega reda (frančiškani, dominikanci, benediktinci ...) ali drugega reda (klarise, dominikanke, benediktinke ...). Člani tretjih redov so lahko sicer tudi posvečene osebe (diakoni, duhovniki, škofje). Tretji redovi nimajo v pravilih zahteve, da člani dajo redovno zaobljubo. Le-ti so deležni vseh duhovnih dobrin reda, lahko pa se tudi odločijo za nošnjo redovnega oblačila (habita) ali vsaj nekaterih njegovih elementov, kakršen je na primer škapulir. Članom tretjih redov se običajno reče tretjeredniki ali tudi terciariji (iz latinsko tertiustretji).

Seznam tretjih redov uredi