Strešna prizma je vsaka optična prizma, ki vsebuje del, ki ima dve površini, ki se stikata pod kotom 90°. Odboj na teh dveh površinah da sliko, ki je premaknjena na stran glede na os, kjer se sekata »strešni« ploskvi (glej sliko).

Pentaprizma (petstrana prizma) v zrcalnorefleksnem fotoaparatu. Spodnji del na desni strani je »streha«.
Potek žarkov na »strešnem« delu prizme.


Oblike strešnih prizem

uredi

Najbolj preprosta oblika strešne prizme je Porrova prizma. Druge znane strešne prizme so Amicijeva prizma, Abbe-Königova prizma in Schmidt-Pechanova prizma ter strešna pentaprizma.