Stik (s tujko kontakt) med dvema ali več deli je mesto, kjer se ti deli dotikajo. V elektrotehničnem smislu gre za stik med prevodniki oz. vodniki. Če mesta dotika ni, lahko to predstavlja tehnološko prednost, zato se je za to izoblikoval pojem brezstično, posebej v okviru prenosa električnih signalov ali energije pa tudi brezžično.

Glej tudi uredi