Spol

razločitvena stran Wikimedie

Spôl je lahko:

  • biološki spol (ang. sex), moška in ženska identiteta v biološkem smislu;
  • družbeni spol (ang. gender), moška, ženska ali druga identiteta v sociološkem smislu;
  • slovnični spol, jezikoslovna značilnost samostalniške in pridevniške besede;
  • spolnost, dejavnost, izhajajoča iz spolnega nagona.