Spodnji in zgornji planeti

Spodnji in zgornji planeti je delitev planetov, ki so jo uporabljali v geocentričnem Ptolomejevem modelu zgradbe Osončja. S to delitvijo so ločili planete, ki naj bi ležali med mirujočo Zemljo in krožečim Soncem (spodnji) od tistih planetov, ki ležijo zunaj Zemljine tirnice (zgornji).

Med spodnje planete so prištevali :

Zgornji planeti po tej delitvi pa so bili:

V 16. stoletju je Kopernik, ki je zavrgel geocentrični model, dodal k zgornjim planetom še Uran in Neptun.

Danes uporabljamo delitev na notranje in zunanje planete glede na asteroidni pas. Med notranje planete prištevamo:

Med zunanje planete (plinski velikani) pa: